Seminar om russisk Proxy War og radikalisering

Start: 2. december 2021 10:00
Slut: 2. december 2021 12:00

 

Atlantsammenslutningen
Frederiksberg Slot
Roskildevej 28 A
2000 Frederiksberg.

Onlinetilmeldingsformular, som skal udfyldes, hvis man ønsker at deltage i seminaret, findes nederst i opslaget.

 

Der var engang, hvor franske Bob Denard, tyske Rolf Steiner og britiske Mike Hoare var med til at romantisere begrebet Soldiers of Fortune. Romantiseringen nåede frem til skønlitteraturen, da Daniel Carney i 1978 fik udgivet sin bog ”The Thin White Line”. Senere samme år indtog Richard Burton, Roger Moore, Richard Harris og Hardy Krüger filmlærredet, da de i filmatiseringen af Daniel Carneys bog - under titlen ”The Wild Geese” - lod sig hverve til at befri præsident Julius Limbani, fordi det passede ind i den britiske Sir Edward Mathesons forretningsplaner. Alt var således et spørgsmål om ussel mammon.

Politisk idealisme contra økonomisk idealisme

Ved den britiske biografpremiere af "The Wild Geese" deltog foruden skuespilstjernerne også hertuginde Katharine af Kent som officiel gæst. Set retrospektivt sikkert kontroversielt, for Soldiers of Fortune er intet andet end soldater, der lader sig hverve af en fremmed magt for personlig vinding...altså penge...og dermed ikke lovlige kombattanter, jf. folkeretten.

Som så meget andet står historien tilbage for udviklingen, og selv om begrebet lejesoldater måske ikke har ændret sig så meget, så har lejesoldaterne selv ændret sig, idet det i dag ikke er et spørgsmål alene om betaling; og hvis der nogensinde har været noget gentlemanagtigt (!?!) over at risikere livet for en sag, man end ikke troede på, men alene begrundet i, at man havde evnerne og viljen til at leve under kummerlige vilkår og dræbe, fordi det måtte være sådan for at opfylde kontrakten, så er de dage forbi... Tro og religion tager sin andel, mens politisk idealisme tager sin andel...og for den uvidende kan det være vanskeligt at se forskellen på lejesoldater og terrorister - og netop derfor er Atlantsammenslutningen glad for, at chefkonsulent, ph.d. Chris Holmsted Larsen og fuldmægtig Mikkel Bøgeskov Eriksen, begge Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme under Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme, vil give deres bud på, hvordan man skal anskue emnet anno 2021.

Proxy War, radikalisering og påvirkningen af bl.a. det geopolitiske miljø

Seminaret tager udgangspunkt i russiske påvirkningsoperationer i Europa med anvendelse af Proxy War og højreekstremistiske radikaliserede, som påvirker efterretningsgrundlag og det geopolitiske miljø.

Chefkonsulent, ph.d. Chris Holmsted Larsen er én af Danmarks førende eksperter på området, idet han som forsker inden for politisk ekstremisme og vold har fået en unik indsigt i emnet, hvilket har resulteret i rapporter, ligesom han har deltaget i ekspertgrupper samt forestået undervisning. Dette er sket i samarbejde med ministerier, kommuner, politiet, Politiets Efterretningstjeneste, konsulentvirksomheder m.fl. Selv er han ydmyg omkring sin ekspertstatus:

»Jeg underviser og vejleder bredt i nyere tids historie og en vifte af samtidshistoriske emner, hvor særligt politisk historie og kultur- og identitetsorienterede tilgange optager mig. Særligt politisk ekstremisme, terrorisme, den kolde krig og kommunismehistorie præger i disse år mine forskningsaktiviteter, undervisning og forskningsformidling.«

Proxy War?

Proxy War er et fremmedord, der i dag har vundet indpas i det danske sprog, når man skal beskrive sikkerhedspolitiske problemstillinger med aktører, der udfører staters "beskidte" eller nødvendige arbejde.

Det engelsk ord Proxy betyder i juridisk forstand fuldmagt...eller det at handle ved en stedfortræder...og netop stedfortræderbegrebet har medført, at Proxy War på dansk ofte oversættes til stedfortræderkrig. Helt så enkelt er det dog ikke...

På engelsk kan Proxy War forklares således:

»A proxy war is an armed conflict between two states or non-state actors which act on the instigation or on behalf of other parties that are not directly involved in the hostilities. In order for a conflict to be considered a proxy war, there must be a direct, long-term relationship between external actors and the belligerents involved. The aforementioned relationship usually takes the form of funding, military training, arms, or other forms of material assistance which assist a belligerent party in sustaining its war effort.«

Koreakrigen, Vietnamkrigen, Den libanesiske Borgerkrig og borgerkrigene i Angola, Syrien og Yemen samt den cubanske missilkrise betegnes ofte Proxy Wars.

Program

TID

AKTIVITET/OPLÆG

OPLÆGSHOLDER M.M.

0900-0945

Ankomst og registrering.

Det skal bemærkes, at det ikke er muligt at deltage i seminaret, når dørene først er lukkede.

 

1000-1010

Velkommen til Atlantsammenslutningen.

 

1010-1025

Staterne og anvendelsen af lejesoldater.

Generalsekretær, ph.d.
Lars Bangert Struwe,
Atlantsammenslutningen

1025-1035

Spørgetid.

 

1035-1045

Lejesoldater og jura.

Kaptajnløjtnant
Niels-Ole Mannerup

1045-1055

Spørgetid.

 

1055-1115

Pause (inkl. forfriskninger)

 

1115-1155

Russisk Proxy War og radikalisering - inkl. dialog med publikum.

Chefkonsulent, ph.d.
Chris Holmsted Larsen,
Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme

 

Fuldmægtig
Mikkel Bøgeskov Eriksen, Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme

1155-1200

Opsummering og afslutning.

Generalsekretær, ph.d.
Lars Bangert Struwe,
Atlantsammenslutningen

Praktiske forhold

Pris:
Gratis.

Tilmelding:
Via e-mail tilmelding@atlant.dk. Tilmelding skal være registreret senest den 28. november 2021 kl. 2359.

Sprog:
Dansk.

Vært:
Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe.

Konferenceansvarlig:
Sekretariatschef Niels-Ole Mannerup.

Antal ledige pladser:
100/100.

Spørgsmål:
Spørgsmål til seminaret kan rettes til Atlantsammenslutningen via e-mail atlant@atlant.dk.

Adgangsforhold til Frederiksberg Slot

Frederiksberg Slot huser Hærens Officersskole, som er underlagt Forsvarsakademiet; og derfor er Frederiksberg Slot at betragte som værende militært område. Det betyder, at adgangen til Frederiksberg Slot er begrænset, idet adgang kun er muligt med et særligt adgangskort samt id-kort med billede. Id-kort med billede skal således forevises den militære vagt ved indgangen til Frederiksberg Slot, idet den militære vagts anvisninger i øvrigt altid vil være at følge.

Parkeringsforhold på Frederiksberg Slot

Der er ikke mulighed for at parkere på Frederiksberg Slot.

Frederiksberg Kommune har muliggjort bilparkering. Det kan der læses mere om på ParkeringsInfo.

Derudover kan der henvises Rejseplanen, idet der er gode transportmuligheder ved anvendelse af især bus og metro.

 

Den 26. november 2021 kl. 1200/nom