Webinar: Sikkerhed i Arktis - NATO’s rolle - LUKKET FOR TILMELDING

Start: 30. oktober 2020 10:00
Slut: 30. oktober 2020 11:45

Webinar

Norges ambassade i København, Atlantsammenslutningen, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og DIIS inviterer til et webinar om sikkerhed i Arktis og NATO’s rolle - fra dansk og norsk perspektiv.

Klimaforandringerne og den øgede tilgængelighed i Arktis skaber nye muligheder, men også nye udfordringer i takt med regionens øgede geostrategiske betydning. Den sikkerhedspolitiske udvikling i Arktis afspejler i stigende grad den globale udvikling, hvor magtbalancen og alliancer skifter og tager nye former, institutioner er under pres, og traditionelle konfliktmønstre suppleres af hybride trusler. Udviklingen stiller nye krav til de arktiske stater, men også organisationer som NATO, som skal være i stand til at håndtere nye opgaver og nye konflikter.

Norge og Kongeriget Danmark har vigtige nationale og sikkerhedspolitiske interesser knyttet til de arktiske områder. I løbet af 2020 vil både Kongeriget Danmark og Norge færdiggøre deres strategier for regionen i henholdsvis en Arktisstrategi og Nordområdemelding. Selvom begge strategier i vid udstrækning ventes at fokusere på andre politikområder, vil sikkerhedspolitiske aspekter ved Arktis også spille en væsentlig rolle.

Webinaret skal skabe en bredere dialog mellem Kongeriget Danmark og Norge om sikkerhed i Arktis og om NATO's rolle. Begge skal navigere i stadig mere komplekse arktiske ”farvande”. Derfor vil en samtale om den sikkerhedspolitiske situation i Arktis, og hvilken rolle der ønskes for NATO i Arktis være af værdi.

På webinaret, der transmitteres fra Eigtveds Pakhus, vil nogle af de førende norske og danske eksperter inden for NATO og Arktis give deres mening til kende i en panelsamtale. Det vil undervejs være muligt at stille spørgsmål til panelet.

Paneldeltagere

Flg. paneldeltagere er bekræftede:

NATO-ambassadør Liselotte Plesner
Udenrigsministeriet, Danmark

NATO-ambassadør Øystein Bø
Utenriksdepartementet, Norge

Afdelingschef, Sikkerhedspolitik og Operationer Kasper Høeg-Jensen
Forsvarsministeriet, Danmark

Sikkerhedspolitisk direktør Svein Efjestad
Forsvarsdepartementet, Norge

Seniorforsker Mikkel Runge Olesen
DIIS

Danmarks udenrigsminister Jeppe Kofod og forsvarsminister Trine Bramsen samt Norges udenrigsminister Ine Eriksen Søreide åbner webinaret.

Moderator er generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, Atlantsammenslutningen.

Spørgsmål til seminaret

Såfremt der måtte være spørgsmål til webinaret, er man velkommen til at kontakte rådgiver Johan Espersen via e-mail johan.espersen@mfa.no, som også er kontaktperson i forhold til den norske ambassade i København.

Såfremt der måtte være spørgsmål til i forhold til Atlantsammenslutningen, kan der rettes henvendelse til generlsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe via e-mail lars@atlant.dk.

Praktiske forhold

Dato: 30. oktober 2020.
Tid: Kl. 1000-1145.

Opdateret den 27. oktober 2020 kl. 1541/nom