Seminar i anledning af FN's 75-års-jubilæum

Start: 22. oktober 2020 13:00
Slut: 22. oktober 2020 17:00

Frederiksberg Slot.

Atlantsammenslutningen inviterer til seminar i anledning af FN’s 75-års-jubilæum, idet seminaret afvikles på Frederiksberg Slot den 22. oktober 2020, idet programmet nu er på plads med flg. deltagere (nævnt i alfabetisk rækkefølge):

Professor, ph.d. Anders Wivel
Københavns Universitet

Politisk leder Josephine Fock
Alternativet

Generalmajor Kurt Mosgaard

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe
Atlantsammenslutningen

Seniorforsker, ph.d. Louise Riis Andersen
DIIS

Medlem af Folketinget Michael Aastrup Jensen
Venstre

Forhenværende udenrigsminister Mogens Lykketoft

Medlem af Folketinget Morten Messerschmidt
Dansk Folkeparti

Garnisonskommandant oberst Nicolas Teodors Veichters
Hærens Officersskole, Forsvarsakademiet

Formand oberst Niels Hartvig Andersen
Danmarks Veteraner

Professor, ph.d. Peter Viggo Jakobsen
Forsvarsakademiet.

H.E. ambassadør Sang-jin Park
Republikken Koreas ambassade i Danmark

Generalsekretær Torleif Jonasson
FN-forbundet

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, Atlantsammenslutningen, er vært for seminaret.

Program

1145 - 1245

Indskrivning.

 

1300 - 1350

Velkomst og introduktion.

 

1300

Praktiske bemærkninger.

 

1305

Velkommen til...

Ph.d. Lars Bangert Struwe, generalsekretær for Atlantsammenslutningen

1310

Velkommen til
Frederiksberg Garnison, Frederiksberg Slot,
Hærens Officersskole
og den fremtidige FN-soldat.

Oberst Nicolas Teodors Veicherts, garnisonskommandant og chef for Hærens Officersskole, Forsvarsakademiet

1320

Talen til FN i anledning af
FN's 75-års-jubilæum.

Torleif Jonasson,
generalsekretær for FN-forbundet

1330

FN i militær konflikt i
forsvaret af Sydkorea
- United Nations Command, Jutlandia - et fælles forsvar.

H.E. ambassadør Sang-jin Park, Republikken Koreas ambassade i Danmark

1340

Den blå baret som
vidnesbyrd om
tjeneste for fred.

Oberst Niels Hartvig Andersen, formand for Danmarks Veteraner

 

Pause - kaffe.

 

1415 - 1500

FN-systemet og konfliktløsning.

 

1415

Verdens nationer i
forenet indsats.

Forhenværende udenrigsminister Mogens Lykketoft

1430

Soldater som
konfliktløsning.

Generalmajor Kurt Mosgaard, tidligere Force Commander MINURSO

1445

FN som konfliktløser: De usynlige og oversete funktioner

Ph.d. Peter Viggo Jakobsen, professor på Forsvarsakademiet

1500 - 1515

Pause.

 

1515 - 1600

FN-systemet og den nye verdensorden.

 

1515

Den nye verdens(u)orden
med FN som
international aktør - I.

Ph.d. Anders Wivel, professor på Københavns Universitet

1530

Den nye verdens(u)orden
med FN som
international aktør - II.

Ph.d. Louise Riis Andersen, seniorforsker på DIIS

1545

Spørgsmål til
oplægsholdere.

Moderator:
Ph.d. Lars Bangert Struwe, generalsekretær for Atlantsammenslutningen

1600 - 1615

Pause.

 

1615 - 1655

Paneldebat om Danmark i FN.

 

1615

Hvordan får Danmark
mest ud af sin stemme
i FN? - partipræsentation.

Josephine Fock, Alternativet

Michael Aastrup Jensen, MF, Venstre

Morten Messerschmidt, MF, Dansk Folkeparti

 

1645

Spørgsmål til
Folketingets partier.

Ph.d. Lars Bangert Struwe, generalsekretær for Atlantsammenslutningen

1655

Opsummering og afslutning.

Ph.d. Lars Bangert Struwe, generalsekretær for Atlantsammenslutningen

1700 - 1800

Reception.

 

Tilmelding

Der er den 19. oktober 2020 lukket for tilmelding, idet det maksimale antal deltagere er nået.

Spørgsmål til seminaret

Såfremt der måtte være spørgsmål til seminaret, er man velkommen til at kontakte sekretariatschef Niels-Ole Mannerup via e-mail nioma@atlant.dk.

Praktiske forhold

Sted: Frederiksberg Slot
Dato: 22. oktober 2020
Tid: Kl. 1300-1650 med indskrivning kl. 1145-1245.

Adgangsforhold til Frederiksberg Slot

Frederiksberg Slot huser Hærens Officersskole, som er underlagt Forsvarsakademiet; og derfor er Frederiksberg Slot at betragte som værende militært område. Det betyder, at adgangen til Frederiksberg Slot er begrænset, idet adgang kun er muligt med et særligt adgangskort samt id-kort med billede. Id-kort med billede skal således forevises den militære vagt ved indgangen til Frederiksberg Slot, idet den militære vagts anvisninger i øvrigt altid vil være at følge.

Parkeringsforhold på Frederiksberg Slot

Der er ikke mulighed for at parkere på Frederiksberg Slot.

Frederiksberg Kommune har muliggjort bilparkering. Det kan der læses mere om på ParkeringsInfo.

Derudover kan der henvises Rejseplanen, idet der er gode transportmuligheder ved anvendelse af især bus og metro.

Opdateret den 19. oktober 2020 kl. 1117/nom