Skal Danmark have et cyberhjemmeværn? Ingeniørforeningen i Danmark forsøger at finde et svar...

Start: 18. juni 2019 16:00
Slut: 18. juni 2019 18:00

Ingeniørforeningen i Danmark (IDA)

Hjemmeværnet har i år kunnet fejre 70-års jubilæum; og selv om hjemmeværnet har udfordringer med rekruttering af nye medlemmer, er hjemmeværnets opgaver om muligt blevet endnu mere omfattende. Dette er et tegn på, at hjemmeværnet fortsat er en relevant organisation under Forsvarsministeriet, der kan andet end at foretage trafikregulering ved store koncert- og festivalbegivenheder; og nu kan det ikke afvises, at hjemmeværnet tager et kvantespring ind i den moderne verden, hvis cybersoldater bliver en realitet som følge af den digitale udvikling.

Cyber Warfare er en del af virkeligheden

NATO har erkendt, at Cyber Warfare er en del af truslen mod NATO-medlemslandene - en trussel, der skal tages seriøs.


Israeli Defence Forces' Unit 8200 er en specialenhed med stor viden inden for Cyber Warfare - og i Israel har man som værnepligtig mulighed for at forrette tjeneste som cybersoldat. Måske kan vi om et år se billeder af denne type med danske cybersoldater...

I Tænketanken Atlantsammenslutningen har vi gentagne gange taget cybertruslen under behandling, og det kommer vi sikkert til at gøre igen, for emnet er højaktuelt. Tænketanken Atlantsammenslutningen deltager dog også i eksterne arrangementer - bl.a. for at drøfte Cyber Warfare og deraf afledede problermstillinger - og derfor er det en glæde for os, at generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe skal deltage i IDA’s arrangement som én af tre hovedtalere.

IDA’s arrangement den 18. juni 2019 kl. 1600

Arrangementet består af tre korte oplæg og derefter åben diskussion. Foruden Tænketanken Atlantsammenslutningens daglige leder deltager også Poul-Henning Kamp, softwareudvikler og kendt debattør på det digitale område, og CEO Mette Nikander, C-cure.

Arrangementet, der er gratis, finder sted hos IDA Conference, Kalvebod Brygge 31, 1780 København V.

Det forventes, at arrangementet slutter kl. 1800.

Tilmelding skal foretages via IDA (klik her) senest den 17. juni 2019.

Spørgsmål til arrangementet bedes rettet direkte til IDA på telefon 3318 4848.

Den 15. juni 2019 kl. 1029/nom