NATO-konferencen "Celebrating NATO's 70th Anniversary" - LUKKET FOR TILMELDING

Start: 10. december 2019 09:00
Slut: 10. december 2019 16:15

Frederiksberg Slot

af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup

KUN PERSONER, DER HAR MODTAGET PERSONLIG BEKRÆFTELSE PÅ DELTAGELSE, VIL HAVE ADGANG TIL KONFERENCEN.

1949 var året, hvor forsvarsalliancen kendt som NATO blev grundlagt. Frankrig, Storbritannien og USA - tre af fem sejrsmagter fra II Verdenskrig - var drivkraften bag forsvarsalliancen; og den 4. april 1949 kunne tolv lande underskrive traktatgrundlaget. Disse lande var Belgien, Canada, Danmark, Frankrig, Holland, Island, Italien, Luxembourg, Norge, Portugal, Storbritannien og USA.

På 70-års-dagen - den 4. april 2019 - stod Atlantsammenslutningen sammen med Danmarks Veteraner som arrangør af en stor parade i Kastellet, hvor man fejrede den længst eksisterende forsvarsalliance gennem tiden. Blandt gæsterne var Hans kgl. Højhed Prins Joachim; den daværende og nuværende forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen og Trine Bramsen; forsvarschef, general Bjørn Bisserup; samt repræsentanter fra det officielle Danmark, dansk erhvervsliv, veteranorganisationer m.fl. Blandt hovedtalerne ved arrangementet var - foruden Hans kgl. Højhed Prins Joachim og daværende forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen - oberst Niels Hartvig Andersen, Danmarks Veteraner; og generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, Atlantsammenslutningen.


Oberst Niels Hartvig Andersen (landsformand for Danmarks Veteraner), Hans kgl. Højhed Prins Joachim og generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe (Atlantsammenslutningen) gør klar til at tage imod paraden i forbindelse med fejringen af NATO's 70-års-jubilæum den 4. april 2019, som fandt sted i Kastellet.

Inden paraden i Kastellet havde generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe sammen med NATO’s tidligere generalsekretær Anders Fogh Rasmussen gæstet ”Go’ Morgen Danmark” for at tale om NATO og fremtiden.


NATO's tidligere generalsekretær Anders Fogh Rasmussen og USA's ambassadør Carla Sands var blandt hædersgæsterne under fejringen af NATO's 70-års-jubilæum den 4. april 2019. I dag er ambassadør Carla Sands en af initiativtagerne bag NATO-konferencen på Frederiksberg Slot.

Betydningen af NATO kan ikke ignoreres; og selv om der er tale om en forsvarsalliance, der skal sikre fred og stabilitet i det nordatlantiske område, så er opgaverne for NATO med tiden tiltaget. Dette har medført løsningen af sikkerhedsopgaver i Afghanistan, ligesom NATO i Irak træner de irakiske forsvarsstyrker, således at de på sigt skal være i stand til selv at kunne opretholde et sikkert og stabilt miljø. Sidstnævnte sker i form af NATO Mission Iraq, som Danmark kan ende med at blive ansvarlig for i 2020. NATO er ansvarlig for træningen, men der er ikke tale om en mission alene for NATO-lande. Således deltager også Australien, Finland og Sverige i opgaveløsningen.

I samarbejde med den amerikanske ambassade i København har Atlantsammenslutningen besluttet endnu engang at højtideligholde 70-års-jubilæet. Det sker med en international konference (konferencesproget vil være engelsk), som afholdes den 10. december 2019 på Frederiksberg Slot. Der er tale om et heldagsarrangement (fra kl. 0900) med deltaget af bl.a. amerikanske og danske forskere, militærfolk samt politikere. Efter seminaret vil ambassadør Carla Sands og generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe være vært ved en reception for konferencedeltagerne.

Som baggrund for konferencen udtaler ambassadør Carla Sands og generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe i en fælleserklæring:

»April 4th 1949 was the date for the foundation of the Alliance, and for 70 years transatlantic co-operation through NATO has been the guarantee for a safe and secure environment on the European Continent. NATO strives to secure lasting peace in Europe based on common values of individual liberty, democracy, human rights, and the rule of law. Through the Cold War era, NATO stood as a forceful deterrent to Soviet aggression and expansion through the Warsaw Pact. When the Eastern Bloc-countries fell apart, NATO managed to re-invent the Alliance by respecting the common cultural values of all 29 NATO-partners. Although the Warsaw Pact dissolved itself in December 1991, NATO-partners still face challenges of a different nature. Today, potential threats to NATO are more varied and unpredictable in nature, whether the aggressor is a nation; a terrorist organisation; a natural disaster; or a future enemy that has yet to materialise. Therefore, it is paramount to continue the NATO process for a joint defence and a joint defence mechanism that ensures our security.

Through the NATO Defence Planning Process, NATO has identified e.g. the capabilities of the Defence Alliance, whereby the process is designed to influence national defence planning efforts and prioritises NATO’s future capability requirements. At the same time, the NATO Defence Planning Process encompasses the following domains as crucial for the future work of the Defence Alliance (mentioned in alphabetical order):

 • Air and missile defence.
 • Air traffic management.
 • Armament.
 • C3.
 • Civil emergency.
 • Cyber.
 • Force.
 • Intelligence.
 • Logistics.
 • Military medical support.
 • Resource.
 • Science and technology.
 • Standardisation.

During the Cold War era, NATO was focused on the collective defence and protection of its partners from potential threats emanating from the Soviet Union. With the collapse of the Soviet Union, along with the rise of non-state actors affecting international security, many new security threats have emerged. NATO therefore now focuses on countering these threats by utilising collective defence; managing crisis situations; and encouraging co-operative security as outlined in the 2010 Strategic Concept.

Through recent years, NATO has faced internal challenges, where the 2 percent GDP-contribution and equitable burden sharing have become a focal point in talks amongst NATO-partners. The United States of America and Denmark believe in the Defence Alliance and the transatlantic co-operation model. NATO is the greatest security alliance in world history. At the same time, we also recognise the need for frank and honest discussions that improve the framework for our co-operation. We hope our conference fulfils this objective.«

Program (det fuldstændige program offentliggøres snarest)

Programmet er som følger:

Kl. 0800-0850
Indskrivning
Anne Kathrine Blom Andersen
assisterende projektleder, Atlantsammenslutningen

Kl. 0900
Velkomst til Frederiksberg Slot
major Kim Broberg
stabschef ved Hærens Officersskole

Velkomst til konferencedeltagerne
John Dyrby Paulsen
formand for Atlantsammenslutningen
borgmester i Slagelse

Bekræftede konferencedeltagere
Stephen G. Brooks, ph.d.
professor ved The John Sloan Dickey Centre for International Understanding, Dartmouth College

Peer Henrik Hansen, ph.d.
museumsdirektør for Langelandsfortet

admiral Tim Sloth Jørgensen
tidligere forsvarschef
programchef, Industriens Fond

Kristian Søby Kristensen, ph.d.
seniorforsker, vicecenterchef for Center for militære Studier

kontreadmiral Torben Mikkelsen
chef for Søværnskommandoen

Kontreadmiral Henrik Ryberg
chef for Forsvarsakademiet

Carla Sands
ambassadør

Lars Bangert Struwe, ph.d.
generalsekretær for Atlantsammenslutningen

Richard Weitz, ph.d.
Senior Fellow, direktør for Political-Military Analysis, Hudson Institute

Moderator er Clement Kjersgaard.

Praktiske forhold

Sted: Frederiksberg Slot
Dato: 10. december 2019
Tid: Kl. 0900-1615* med indskrivning kl. 0800-0850

*) Afslutningstidspunktet kan blive ændret.

Frokost er inkluderet i konferencen.

Tilmelding (via e-mail): tilmelding@atlant.dk

Frist for tilmelding: 6. december 2019

Når Tænketanken Atlantsammenslutningen har registreret tilmeldingen, vil der snarest derefter blive udsendt en personlig bekræftelse.

Af sikkerhedsmæssige årsager vil kun tilmeldte, der kan fremvise personlig bekræftelse samt billede-id, kunne få adgang til Frederiksberg Slot.

For at lette adgangen gennem hovedvagten til Frederiksberg Slot opfordres alle konferencedeltagere til at komme i god tid.

Spørgsmål til konferencen bedes rettet til Atlantsammenslutningen via e-mail tilmelding@atlant.dk.

Adgangsforhold til Frederiksberg Slot

Frederiksberg Slot huser Hærens Officersskole, og derfor er slottet militært område. Det betyder, at adgangen til Frederiksberg Slot er begrænset, og adgang til Frederiksberg Slot er derfor kun mulig, hvis vi har bekræftet tilmelding til seminaret. ID-kort med billede bedes på forlangende forevist hovedvagten ved indgangen til Frederiksberg Slot.

Der er ikke mulighed for at parkere på Frederiksberg Slot. Frederiksberg Kommune har muliggjort bilparkering, hvilket du kan læse mere om på parkeringsinfo.dk/parkering-Frederiksberg.