Kritisk infrastruktur og cybersikkerhed – hvad gør du, og hvad gør virksomhederne? VENTELISTE

Start: 24. januar 2019 10:12
Slut: 24. januar 2019 10:12

Tænketanken Atlantsammenslutningen, Frederiksberg Slot

Kritisk infrastruktur (KI) er det, der gør det muligt for samfundet at fungere. KI omfatter bl.a. elektricitet, energi, cyber, telefoni...og listen er ikke udtømmende... Det er helt afgørende, at KI fungerer, for ellers fungerer samfundet ikke.

Dette seminar sætter fokus på rollefordelingen mellem stat, virksomheder og privatpersoner.

Oplægsholder er bl.a. Thomas Lund-Sørensen, chef for Center for Cybersikkerhed.

VENTELISTE OPRETTET DEN 16. JANUAR 2019

Interessen for Tænketanken Atlantsammenslutningens seminar om kritisk infrastruktur og cybersikkerhed har været så stor, at vi d.d. har nået det maksimale deltagerantal. Erfaringen viser imidlertid, at der frem til afviklingen af et seminar altid vil være et vist frafald, og derfor har vi oprettet en venteliste.

Ønsker man at blive optaget på ventelisten, bedes man sende tilkendegivelse herom til e-mail tilmelding@atlant.dk, idet tilkendegivelserne vil blive prioriteret i forhold til tidspunktet, vi modtager tilkendegivelserne.

Har man ikke senest i løbet af den 23. januar 2019 modtaget meddelelse fra Tænketanken Atlantsammenslutningen om, at man har fået plads på seminaret, har tilmelding via venteliste ikke været mulig.

Med venlig hilsen
Niels-Ole Mannerup
sekretariatet