Forsvarsforliget 2018-2023 genåbnet - LUKKET FOR TILMELDING

Start: 7. februar 2019 15:00
Slut: 7. februar 2019 16:00

Frederiksberg Slot

Den 29. januar 2019 kunne forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen meddele, at en den samlede forligskreds bag forsvarsforliget 2018-2023 havde besluttet, at Danmark øger sit forsvarsbudget med kr. 1,5 mia. Derved vil de danske forsvarsudgifter i 2023 nå 1,5% af BNP. Blandt aftaleparterne var der enighed om, at bevillingsløftet skal finansieres inden for rammen til offentlige investeringer. Herefter forstår arbejdet med at beslutte, hvorledes ekstrabevillingen skal anvendes.

Samtidig med budgetforøgelsen er der - på foranledning af NATO’s generalsekretærs opfordring til at undersøge, hvorvidt alle forsvarsrelevante udgifter indberettes til NATO, hvorved byrdedelingsdebatten kan reflekteres i et mere fair lys - identificeret en række eksisterende udgiftsområder, som fremadrettet inkluderes i de danske indberetninger af forsvarsudgifterne til NATO i henhold til NATO’s definition af forsvarsudgifter og andre landes praksis. Disse forsvarsudgifter vil i 2023 udgøre ca. kr. 3 mio.

Spørgsmålet er herefter: Hvad betyder genåbningen af forsvarsforliget for dansk sikkerhedspolitik og det danske forsvar?

Til at belyse forholdene omkring genåbningen af forsvarsforliget har Tænketanken Atlantsammenslutningen fået flg. eksperter til at give deres syn på forligskredsens beslutning:

  • Lektor, ph.d. Peter Viggo Jakobsen, Forsvarsakademiet.
  • Centerleder, ph.d. Henrik Ø. Breitenbauch, Center for militære Studier.
  • Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, Tænketanken Atlantsammenslutningen.

Praktiske forhold:

Sted: Frederiksberg Slot
Dato: 7. februar 2019
Tid: 15.00 – 16.00
Tilmelding, som er nødvendig, skal ske via tilmelding@atlant.dk.

Adgangsforhold til Frederiksberg Slot

Frederiksberg Slot huser Hærens Officersskole, og derfor er slottet militært område. Det betyder, at adgangen til Frederiksberg Slot er begrænset, og adgang til Frederiksberg Slot er derfor kun mulig, hvis vi har bekræftet tilmelding til seminaret.

Der er ikke mulighed for at parkere på Frederiksberg Slot. Frederiksberg Kommune har muliggjort bilparkering, hvilket du kan læse mere om på parkeringsinfo.dk/parkering-frederiksberg.