Konference om megatrends

Start: 22. november 2018 10:03
Slut: 22. november 2018 22:02

Atlantsammenslutningen byder velkommen til vores årlige konference om fremtidens globale Megatrends den 22. november kl 09.00-16.00 på Frederiksberg Slot.

Vi ser frem til, sammen med nogen af landets førende forskere og praktikere, at identificere fremtidens store udviklinger. 
Hovedemnerne for konferencen er:
- Det lange sigt – Hvad peger forskningen på?
- Menneske, intelligens og sundhed
- Staten og verden
- Nye teknologier
- Klima og ressourcer 

Til konferencen kommer oplægsholdere fra bl.a. KU, DTU, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet.

Hvad er en megatrend?: 
En megatrend er en stor social, økonomisk, politisk, miljømæssig eller teknologisk forandring, der har en lang implikation og som muligvis dannes over lang tid.
En megatrend påvirker en bred vifte af aktiviteter, processoer og opfattelser både nationalt og internationalt over lang tid (typisk mindst et årti). En megatrend er således med til at forme – og det kan bruges til at beskrive – de underliggende kræfter der driver udviklingen.

Atlantsammenslutningen mener, at vi blandt andet finder løsningerne på fremtidens store udfordringer ved at samle forskning, erhvervsliv og myndigheder, hvor vi ikke blot fremlægger vores synspunkter, men også reflekterer derover. 
Atlantsammenslutningen er en af de få aktører herhjemme, som arbejder målrettet med megatrend og scenarieopbygning. 
Sammen med vores samarbejdspartnere er det Atlantsammenslutningens overordnede målsætning at skabe grundlag for et årligt tilbagevendende arrangement, som leverer kvalitetsinput til det danske samfund om lange udviklingstendenser. 

Projektet er godkendt og støttet af Forsvarsministeriet og pågår i efteråret 2018 og foråret 2019. 

Da konferencen foregår på Frederiksberg Slot, er tilmelding nødvendig og skal ske på tilmelding@atlant.dk. Husk desuden ID til konferencen, da indgang sker igennem Hovedvagten på Slottet. Det er ikke muligt at parkere på Slottets område.

Foreløbigt program for konferencen