Efterretningsvirksomhed og truslen fra terror

Start: 18. januar 2018 13:00
Slut: 18. januar 2018 14:45

Svanemøllens Kaserne, AUD. 118, Ryvangs Allé 1, 2100 Østerbro

Atlantsammenslutningen inviterer til seminaret ”Efterretningsvirksomhed og truslen fra terror”.

Dette seminar afholdes under Chatham House Rule.

I takt med at Islamisk Stat mister sit territorium i Syrien vil truslen fra terror træde ind i en ny fase. Truslen vil i stigende grad blive mere kompliceret efter flere personer fra Vesten er rejst til og deltaget i krigshandlinger i Syrien. De er blevet voldsparate, samt tilegnet sig viden til håndtering og benyttelse af håndvåben og sprængstoffer. Der er en reel risiko for, at hjemvendte krigere vil udgøre en trussel, når de vender hjem. Dette kan foregå i form af terrorhandlinger, men også til at radikalisere andre herboende borgere.

Vi sætter derfor i dette seminar fokus på hvordan Islamisk Stats tab af territorium i Syrien skaber et mere komplekst trusselsbillede for Danmark, samt hvilke nationale tendenser vi ser inde for radikalisering i de islamistiske miljøer. 

Obs: Chatham House Rule betyder at tilhørerne har fri lejlighed til at benytte den information, der bliver videregivet, men det er ikke tilladt at afsløre identiteten eller debatørens tilhørsforhold.

Oplægsholdere:

Rasmus Alenius Boserup, seniorforsker, DIIS

Søren Jensen, chef for Center for Terroranalyse, PET

Christine Engel Christensen, chef for Kontraterror, FE

Moderator: Lars Bangert Struwe, generalsekretær i Atlantsammenslutningen

Tid: 18. januar kl. 13.00 – 14.45.

Tilmelding senest d. 17. januar via tilmelding@atlant.dk