Video og podcasts

Atlantsammenslutningen har lavet en række videoer og podcast. Du finder dem i roll-down menuen. Der er videointerview med politikere, der er podcast om cyber, der er vidner om international politik. 

Mandagsparanoia laves en gang om ugen. Der er tale om en videopodcast, som i løbet af meget kort tid har vist sig at være netop det sikkerhedspolitiske indspark, mange har behov for. Det er hverken for langt eller for kort. Syv minutter - sådan mere eller mindre - og man vil vide, hvad der ud fra en sikkerhedspolitisk betragtning er oppe i tiden - emner, der nogle gange - og med god grund - kan give anledning til paranoia...og især på en mandag...

Tilblivelsen af Mandagsparanoia

Som det gør sig gældende med mange opfindelser, er det tilfældighedernes spil, der skaber fremtiden. Således er det også med Mandagsparanoia. På sine ugentlige sekretariatsmøder blev det ganske naturligt drøftet, hvad der sker i verden, og hvad man særligt skal have for øje, uden at Atlantsammenslutningen som så kunne have svar på alt. En medarbejder syntes, at der var så meget at være opmærksom på, at man kunne blive helt paranoid ved tanken om alt det, der sker og kan ske, hvorefter hun som lyn fra en klar himmel siger:

»Hvorfor laver vi ikke en videopodcast, som vi kan dele med vores følgere?«

Det var en bemærkning, som generalsekretæren og de daværende kommunikationsmedarbejdere ikke kunne sidde overhørig, og dermed var Mandagsparanoia skabt.

Ca. syv minutter tre til fem emner, der ikke kun er oppe i tiden, men som også påvirker tiden, er samlet i Mandagsparanoia. Emnerne kan nogle gange befinde sig i periferien af, hvad man hører og ser i de gængse medier, men det er netop hér, hvor Atlantsammenslutningen gerne vil gøre en mærkbar forskel.

I 2019 kunne man næsten ikke undgå at berøre USA og USA’s lederskab. USA og præsident Donald Trump har indflydelse på dansk udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik; men Atlantsammenslutningen vil mere end deltage i debatten om en statsleder, alle har en mening om. Der skal graves dybere; og i stedet for græsplænen foran Det hvide Hus kan det være en slette i Afrika, som har bevågenhed. Udbruddet af ebola i Afrika har måske ikke umiddelbart meget med dansk udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik, men så enkelt er der ikke. Derfor er det vigtigt også at høre derom.

Hvem lytter til Mandagsparanoia? Lytterskaren er meget bred, idet det er formatet, som rammer. Ikke for meget; og ikke for lidt; men lige præcis det nødvendige for at vide, hvad man i den kommende uge skal bekymre sig om.