State of the Union 2019

USA’s præsident Donald Trump skulle den 29. januar 2019 have givet Kongressen sit syn på nationens tilstand. På gr. af nedlukningen af det amerikanske statsapparat valgte præsident Donald Trump - ikke mindst af sikkerhedsmæssige årsager - at udsætte State of the Union-talen. Kl. 0300 (dansk tid) den 6. februar 2019 var det dog blevet tid for præsident Donald Trump til at tale til Kongressen, det amerikanske folk og den ganske verden... Talen var imødeset i spænding...og af nogle med frygt...

af Niels-Ole Mannerup

Op til talen kl. 2100 (amerikansk tid) blev der spekuleret indgående i, hvad præsident Donald Trump ville adressere...og burde adressere...i sin tale til Senatet og Repræsentanternes Hus, som tilsammen udgør Kongressen, om nationens tilstand. I Danmark kom nyhedsmedier som Danmarks Radio, TV2, kongressen.com og mange andre med deres bud; og internationale medier som CNN og BBC forsøgte at skabe en stemning, som man kunne opleve for blot få dage siden, da Super Bowl LIII blev afviklet. Emner som grænsemur og retten til abort har været nævnt i medierne som emner, præsident Donald Trump angiveligt vil inddrage i sin State of the Union-tale, men fik medierne ret? Samtidig blev der spekuleret meget i, hvorledes forholdet mellem præsident Donald Trump og formanden (i.e. Speaker) for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, vil være under afgivelsen af talen. Sidstnævnte mulige forhold blev anset for interessant på gr. af det til tider dårlige klima mellem disse to personligheder. Var klimaet fortsat under frysepunktet, eller var der tegn på, at varmere tider var på vej? Endelig var der stillet spørgsmålstegn ved, om præsident Donald Trump vil anvende State of the Union-talen som led i sin kommende valgkamp for at opnå genvalg som USA’s præsident i forbindelse med præsidentvalget 2020.

Præsidenten skal orientere Kongressen om nationens tilstand

Dette følger af den amerikanske forfatnings artikel II, sektion 3, som siger:

“He shall from time to time give to Congress information of the State of the Union and recommend to their Consideration such measures as he shall judge necessary and expedient.”

Forfatningen stiller sig således ikke tilfreds med blot en orientering, men afkræver samtidig præsidenten anbefaling til handlinger, som præsident finder nødvendige og påtrængende.

Kl. 2100 (amerikansk tid) ankom præsident Donald Trump til Capitol Hill - klar til at orientere Kongressen - og dermed hele det amerikanske folk og verden med - om sit syn på USA’s tilstand nu og i tiden, der venter...

Præsident Donald Trumps humør var højt; smilet var bredt, og klapsalverne lød... Jo; det virkede som en festdag i det amerikanske samfund...som det sig hør og bør...

Præsidentens tale til Kongressen

Tænketanken Atlantsammenslutningen kunne have båndet præsident Donald Trumps tale; og talen kunne være skrevet nøjagtigt af. Sådan har vi ikke valgt at gøre det, fordi det for os har været vigtigere at få et øjeblikkeligt og aktuelt budskab igennem. Samtidig har vi ikke hér-og-nu valgt at gå ind i en større fortolkning af præsident Donald Trumps tale. Det må komme på et andet tidspunkt...medmindre vi overhales indenom af andre, herunder de store mediehuse...

--- ooo ---


Donald Trump, USA's præsident.

Efter at have taget imod klapsalverne og hilst på USA’s vicepræsident og formanden for Repræsentanternes Hus indledte præsident Donald Trump sin tale med at gøre gældende, at det er hans ønske at samarbejde med alle. Det baserer sig på det amerikanske folks håb, som ønsker samarbejde som nation. Derfor er aftenens tale en tale for det amerikanske folk til det amerikanske folk uden tanke på republikanske eller demokratiske ønsker...og det må man så forholde sig til, som man nu engang kan...

USA er den førende nation i verden - en nation, som har påtaget sig ansvar - bl.a. for at redde civilisationen fra tyranniet, som det havde udviklet sig i tiden omkring II Verdenskrig. Derfor er det ifølge præsident Donald Trump værd at fremhæve, at det i år er 75 år siden, at befrielsen af Europa fra Adolf Hitlers Tyskland begyndte, ligesom det er 50 året for USA’s erobring af månen. I det lys var det præsident Donald Trumps opfattelse, at der kan bygges bro til alle, hvis ønsket er til stede. Storhed...storhed for USA, men også storhed for dem, der tror på fremtiden...er til stede. Alternativet vil være ødelæggelse...en ødelæggelse uden grund...

Ifølge præsident Donald Trump har der været økonomisk fremgang i USA i et omfang, der ikke tidligere er set...og dette er blot begyndelsen... Lønningerne stiger; og over 5 mio. amerikanere på forsørgelse er blevet løftet op til et niveau, hvor man kan forsørge sig selv, uden at præsident Donald Trump som så kom ind på, hvordan livet for de lavest placerede i samfundet er.

Jo... Der blev talt om fremgang; og det kunne høres på de republikanske medlemmer af Kongressen, mens de demokratiske medlemmer af Kongressen virkede mere forbeholdne.

Faktum er dog, at mange af de tal, som præsident Donald Trump nævnte, ikke kan tilbagevises som Fake News, for det er et faktum, at arbejdsløshedstallene længe ikke har været set så lave, som tilfældet er i dag.

Tallene arbejder for USA, og således er USA - ifølge præsident Donald Trump - det land i verden, som i dag producerer mest olie og gas; men omvendt er USA jo ét af verdens største lande... Det er jo også et faktum...

”The state of our union is strooong…”

Således lød det fra talerstolen; og det blev efterfulgt taktfast af ”USA-USA-USA” fra en del af Kongressens medlemmer, hvilket fik præsident Donald Trump til at trække på smilebåndet til ordene:

”It sounds so good to me”.

USA’s fremgang ligger lige for, hvis blot USA står sammen...uden at skulle misbruge tid på politisk bestemte undersøgelser uden reel værdi...og hér kan man kun komme i tanke om én undersøgelse, der om noget har stået i præsident Donald Trumps navn: Mueller-rapporten. Derfor appellerede præsident Donald Trump til, at republikanere og demokrater samarbejde i stedet for at modarbejder hinanden i Kongressen. Kun derved kan USA stå sammen om at bekæmpe de fælles fjender, der bør bekæmpes, fordi de vil USA ondt.

For så vidt angår statsbudgettet... Der er ti dage tilbage... Hvis ikke der opnås enighed mellem republikanere og demokrater, så er risikoen, at statsapparatet atter lukker ned. Derfor er det bydende nødvendigt, at der opnås en aftale...bl.a. af hensyn til statens sikkerhed... Statens sikkerhed er ifølge præsident Donald Trump truet af karavaner, som rykker frem gennem Mexico...Mexico, som støtter op omkring karavanerne i retning mod den amerikanske stats sikkerhed. Derfor har præsident Donald Trump besluttet at forstærke bevogtningen af den amerikanske-mexicanske grænse, men det er ikke tilstrækkeligt; der skal mere til. Bemærkningen om grænsesikkerheden var ventet...og det var vel ikke uventet, at et dybt suk...og et stille buh...i Kongressen blev hørt... Præsident Donald Trump gik ikke med på idéen om konfrontation med kongressens medlemmer, som ikke ønsker en forstærket grænse; og hér fremstod præsident Donald Trump som værende i fuldstændig kontrol med sig selv...og det på en talerstol, hvor han ikke kan tillade sig at fravige den tale, der var forberedt...fordi det er sådan... Det huer ikke præsident Donald Trump ikke at være i kontrol, hvor han kan gøre, hvad han ønsker...som det impulsive menneske, han nu engang er; men igen står han på en talerstol over for det amerikanske folk, hvor mange vil have vanskeligt ved med rette at kunne sige, at der er tale om et løsgående missil. Sådan var præsident Donald Trump ikke ”i dag”; og man er igen-og-igen nødsaget til at tage ham seriøs... Stilen behøver man ikke være enig i; og man kan vælge at gå efter mennesket Donald Trump...fordi man ikke kan lide ham...og fordi man ikke er enig med ham...; og det er muligt, at han ikke er politiker af uddannelse, hvilket han aldrig har påstået; men der er en aura omkring præsident Donald Trump - en aura, der ikke er ligegyldig...og som ikke er grinagtig...langt fra...

En spindoktor vil helt sikkert anbefale, at man henviser til eksempler og personer fra den virkelige verden. Det gør politik menneskelig. Eksempler og personer...veteraner, politifolk, fanger, almindelige mennesker...blev fremhævet... Om det virkede hér - eller det bare var måden at udtrykke sig på, når man er amerikaner...? Godt spørgsmål...men på et vist tidspunkt var der næsten ikke et øje tørt...

Grænsemuren... Ifølge præsident Donald Trump bliver den bygget... Det kræver USA’s sikkerhed... Samtidig dermed vil der blive iværksat programmer for narkotikabekæmpelse, ydelse af humanitær assistance m.v. Hvordan og hvorledes grænsemuren så skal blive en realitet? Det kom præsident Donald Trump ikke ind på, men præsident Donald Trump opfordrede og anmodede Kongressen om at finde en praktisk løsning, således at grænsebeskyttelsen bliver en realitet. Bemærkelsesværdigt er det, at der ikke blev talt direkte om State of Emergency, hvis ikke der hér-og-nu blev opnået enighed om en grænsemur; men omvendt afviste præsident Donald Trump dog ej heller, at det kunne ende med at blive en mulighed.

Kina... Der er nu gjort endelig op med Kinas position over for USA, hvor Kina har ”stjålet” muligheden for amerikanske job...eller sådan er det, at præsident Donald Trump ser på virkeligheden...den amerikanske virkelighed... Kinas position er nu begrænset, og USA kan ikke længere udnyttes...på gr. handelskrigen (som samlebetegnelse). At bebrejde Kina for situationen er dog ikke den rigtige måde at gøre tingene på, for ifølge præsident Donald Trump er det svage amerikanske ledere, som har givet Kina muligheden for at indtage den position, som Kina har i dag. Mens man måske kunne have forestillet sig, at præsident Donald Trump ville tordne imod den kinesiske ledelse, så blev der givet udtryk for dyb respekt for den kinesiske ledelse, men hvilken han vil samarbejde for at opnå de bedst tænkelige resultater...så længe USA kan forblive i den position, præsident Donald Trump ønsker...

Bløde værdier findes også i præsident Donald Trumps univers. Derfor kunne han bekendtgøre, at han har givet HIV/AIDS ti år at leve i...i værste fald...for om ti år vil HIV/AIDS være udryddet i USA...og derefter er det målsætningen at bekæmpe HIV/AIDS overalt i verden med målsætningen, at denne forbandede sygdom til sin tid vil være endelig udryddet. Også børnecancerbekæmpelse står højt på prioriteringslisten, hvilket vil ske i samarbejde med præsidentfruen, hvilket påkaldte taktfaste bifald...og uden at der skal gå sladderblad i vores hjemmeside, så fremstod Melania Trump med værdighed, et glimt i øjet...og ikke mindst et smil, der føltes ægte... Forberedt show eller ej... Det virkede...i alle tilfælde på forfatteren...

Abortdiskussionen kunne præsident Donald Trump ikke undgå at komme ind på. Hér fremhævede han eksempler på, hvor grel en delstatslovgivning kan være på området - grel ud fra det perspektiv, at man enkelte steder har tilladelse til at gennemføre abort frem til kort før fødselstidspunktet. Derfor appellerede præsident Donald Trump til, at man sætter livet i højsædet...også, når det gælder det ufødte barn...

Igennem år er USA blevet behandlet på unfair vis. Det er i alle tilfælde præsident Donald Trumps opfattelse med en slet henvisning til sine allierede i NATO. USA har betalt prisen, men netop nu er det med præsident Donald Trump i spidsen lykkedes at få NATO-allierede til at betale, hvad man har forpligtet sig til (hvilket dog de facto er en sandhed med modifikationer).

I fortsættelse deraf understregede præsident Donald Trump, at USA har trukket sig ud af INF-traktaten, fordi Rusland ikke har overholdt sine aftaleforpligtelser. Måske en ny aftale - med Rusland og Kina - kan blive forhandlet på plads, men hvis ikke, vil USA ikke være bange, for USA er i stand til at forsvare sig.

Præsident Donald Trump fremhævede samtidig sin egen succes i forholdet til opnåelsen af et samarbejdsklima med Nordkorea. Ifølge præsident Donald Trump ville alternativet have været genoptagelse af krigen mod Nordkorea; og troen på samarbejde med den nordkoreanske leder er intakt. Derfor skal de to statsoverhoveder mødes den 25. februar 2019, idet mødet finder sted i Vietnam.

Det blev kraftigt understreget, at USA aldrig kan blive en socialistisk stat, og derfor kan den socialistiske tankegang bekæmpes. Derfor er USA også engageret i, at lande som Venezuela kan udvikle sig i positiv retning ved ikke længere at anerkende Nicolás Madura som Venezuelas præsident.

USA støtter samtidig op omkring sine allierede, hvilket bl.a. er årsagen til, at Jerusalem er anerkendt som Israels hovedstad.

At udkæmpe krige uden slutdato er ikke længere USA’s politik. Sammen med USA’s allierede skal der ses fremad. Derfor bydes de amerikanske soldater udsendt til Syrien velkommen hjem; og derfor arbejdes der i dag for en fredsaftale i Afghanistan. Disse konflikter (og/eller krige) skal følges op af et politisk fundament - også, når aftalepartneren er Taleban, for nu er det, ifølge præsident Donald Trump, tiden til at opnå fred og se en ny virkelighed i øjnene - også, selv om der måtte være dem, der derved får en dårlig smag i munden. Det er USA’s ønske, og det er fjendens ønske...for krigen (som begreb) har varet i al for lang tid...

Iran er dog ikke et land, man hér-og-nu ser frem til at skulle slutte fred med. Iran er et ondskabens land...over for USA...og over for det jødiske folk...men præsident Donald Trump kom ikke med noget nærmere budskab om, hvorledes Iran-konflikten skal løses...

Mange bifald blev givet... Præsident Dwight D. Eisenhower kunne som Europas befrier ikke tage imod sit bifald, men det kunne astronaut Buzz Aldrin; og det kunne bl.a. de veteraner fra II Verdenskrig, som var mødt op. Det var rørende øjeblikke...ikke mindst på gr. af historierne, som fulgte med ansigterne på de ældre mænd, som fortsat stod rank og strunk. De ældre mænd fra II Verdenskrig er i dag få i antal, og derfor er de nemme at udpege. Nutidens soldater - tjenstgørende som veteraner - er mange i antal - også, selv om mange er faldet i kamp for fred og sikkerhed - men alle blev på denne dag nævnt ved den ukendtes navn...som et fundament for USA’s beståen... Amerikansk symbolisme...? Nej; for selv om soldaten har magten til at slå ihjel, så er det soldaten, som er med til at sikre freden og friheden for dem, der ikke kan...

Præsident Donald Trump afsluttede sin tale til Kongressen med endnu engang at appellere til samarbejde...for at bevare det store og stolte USA, som amerikanerne bekender sig til...og dermed forlod præsident Donald Trump Kongressen...med mange ubesvarede spørgsmål...og mange opgaver foran sig...

Forfatterens afsluttende kommentarer

Man kan mene, hvad man mene vil om præsident Donald Trump; men når han som taler engagerer sig...menneskeligt og uden teleprompter...så er han fængende... Han kan tale...og han kan charmere...og han kan tryllebinde...og var man til 90-års-fødselsdag i familien, er der nok ingen tvivl om, at han vil ramme spot-on med et glimt i øjet og et smil på læben...og en jernnæve hamrende ned i spisebordet...for Trump-ikonet nyder at være på en scene...og han tog i dén grad kegler, da han fortalte om, hvorledes kvinderne i dag oplever konstant fremgang...herunder det faktum, at der aldrig tidligere har siddet så mange kvinder i Kongressen...sikkert med en stikpille til Nancy Pelosi...som på mig fremstod charmerende på en stille måde...støttende sin præsident...støttende USA's præsident... Bemærkningen om kvindernes fremgang måtte selv Nancy Pelosi bakke op omkring... Nu er der bare lige det ved, at det ikke er en hyggeonkel på besøg fra USA, som er på besøg til 90-års-fødselsdagen, men derimod en benhård statsmand, hvis lige man ikke tidligere har set, for præsident Donald Trump er helt sin egen. En svag mand? Ikke ifølge min opfattelse...og det er netop på dage som disse, at præsident Donald Trump formår at træde i karakter - ganske, som han gjorde det, da han første gang i sin karriere stillede sig op på talerstolen ved FN’s generalforsamling. Præsident Donald Trump er en stærk mand...og eftersom han ikke kender til de politiske konventioner, er han en udfordring, når man skal være i stue med ham...og ingen skal være i tvivl om, at han ikke ved, hvad han gerne vil opnå... En gammel mand? I dag er 72 år ingenting... I fremtiden skal danskerne måske arbejde, til de er 75 år gammel... Kan man stille spørgsmålstegn ved præsident Donald Trumps helbred? Der er sikkert dem, der gerne vil, men jeg tror på, at de får kam til deres hår...og endnu er der ingen ”sidste salgsdato” med initialerne DJT... Når alt dette tages i betragtning, kan jeg ikke afvise, at State of the Union-talen i 2021 gives af præsident Donald Trump...

Alt-i-alt kan man nok ikke nå frem til nogen anden konklusion end, at der overordnet set var tale om en god og fornuftig State of the Union-tale, som på mange punkter var bredt funderet, og som sagtens kunne have været holdt af en demokratisk præsident. Naturligvis var der mærkesager; og når man efterhånden har lært præsident Donald Trump at kende, så kan det nok ikke komme som nogen overraskelse, at emner af personlig interesse for præsident Donald Trump - som fx Mueller-rapporten - skulle nævnes, men disse personlige forhold overskyggede ifølge min opfattelse ikke det generelle budskab til Kongressen og det amerikanske folk henset til præsident Donald Trumps vurdering af nationens tilstand...og hvis nogen måtte mene, at der med denne State of the Union-tale var tale om et decideret valgoplæg, så mener jeg, at der er tale om en overfortolkning.

Nu skal det så blive spændende at opleve, hvorledes man i de kommende timer - og dage - vil analysere det sagte - og måske det usagte - og sådan sker der altid noget nyt på den verdenspolitiske scene...

Niels-Ole Mannerup

 • 7. januar 2020
  Skal der næres reel frygt for eskalation i krisen mellem Iran og USA?
 • 7. januar 2020
  Morgenseminar om, hvorfor USA angreb Iran
 • 20. december 2019
  Megatrends frem mod 2040.
 • 17. december 2019
  69 år er ingen alder
 • 17. december 2019
  International Threat Conference 2020 Copenhagen
 • 12. december 2019
  De økonomiske følger af den aflyste NATO-konference (1)
 • 12. december 2019
  The financial consequences of the cancelled NATO Conference (1)
 • 8. december 2019
  Atlantsammenslutningen aflyser NATO-konference
 • 8. december 2019
  The Danish Atlantic Council cancels international NATO Conference
 • 30. november 2019
  Udtalelse i anledning af Forsvarets Efterretningstjenestes risikovurdering
 • 29. november 2019
  Nyt Atlant Brief: "Grønland har fundamental strategisk betydning for Danmark og USA"
 • 29. november 2019
  International NATO-konference på Frederiksberg Slot - VENTELISTE
 • 27. november 2019
  Atlantsammenslutningen deltager i formøde i London forud for NATO-ledermødet samme sted
 • 18. november 2019
  Atlantsammenslutningen søger forårs/sommer-praktikanter til sit sekretariat
 • 6. november 2019
  Betydningen af INF-traktatens fald
 • 2. november 2019
  Nyt Atlant Brief: "Magtkamp i Mellemøsten - konflikten mellem Iran og Saudi-Arabien"
 • 24. oktober 2019
  Atlantsammenslutningen markerer FN-dagen - den 24. oktober 2019
 • 23. oktober 2019
  Atlantsammenslutningens FN-konference 2019 - stop for tilmelding
 • 11. oktober 2019
  Nyt Atlant Brief: "Tyskland - en troværdig sikkerhedspolitisk aktør?"
 • 9. oktober 2019
  Atlantsammenslutningens FN-konference 2019 - program
 • 12. september 2019
  Udsættelse af seminaret "NATO and the Threat Perception in the Baltic Sea and related areas"
 • 29. august 2019
  Da den dansk-tyske samarbejdspolitik ophørte, og dansk-tyske enheder kom i kamp
 • 27. august 2019
  Amerikansk militærstrategi i Fjernøsten set med australske øjne
 • 27. august 2019
  Mandagsparanoia (30) den 26. august 2019
 • 19. august 2019
  Personalenyt den 19. august 2019
 • 19. august 2019
  Mandagsparanoia (29) den 19. august 2019
 • 7. august 2019
  Seminar den 29. august 2019: "Rusland-Kina - og frygten for nukleare missiler i Asien"
 • 27. juni 2019
  Ny udenrigs- og forsvarsminister
 • 27. juni 2019
  Nyt Atlant Brief: "USA-Iran-krisen 2019 - mulige udviklingsscenarier og danske muligheder"
 • 26. juni 2019
  NATO-forsvarsministermøde
 • 20. juni 2019
  Droner er andet end en fotodrone til privatbrug købt i Elgiganten
 • 17. juni 2019
  Tænketanken Atlantsammenslutningens generalsekretær i TV2/NEWS’ specialprogram ”Verden ifølge Trump”
 • 15. juni 2019
  Vi søger praktikanter til 2. halvår 2019
 • 14. juni 2019
  Skal Danmark have et cyberhjemmeværn? Ingeniørforeningen i Danmark forsøger at finde et svar...
 • 13. juni 2019
  Amerikansk lov kan nu give danske virksomheder store problemer i tilfælde af Nord Stream 2-samarbejde
 • 13. juni 2019
  Nord Stream 2-samarbejde kan nu give danske virksomheder store problemer
 • 13. juni 2019
  Skærpelse af konflikten i Den persiske Golf
 • 13. juni 2019
  Generalsekretæren i TV2/NEWS for at tale om konflikten i Den persiske Golf
 • 12. juni 2019
  Seminaret "Missilforsvar - den danske vinkel" gav indblik og viden, og fostrede tanker...
 • 7. juni 2019
  Vi søger praktikanter til efterårssemesteret 2019
 • 7. juni 2019
  Folkemødet 2019 - opdatering af aktiviteter
 • 3. juni 2019
  Seminar den 4. juni 2019: "Missilforsvar - den danske vinkel"
 • 29. maj 2019
  International Day of United Nations Peacekeepers
 • 28. maj 2019
  Seminar den 4. juni 2019: ”Missilforsvar - den danske vinkel”
 • 28. maj 2019
  Hvad anser forsvarsordførerne for at være den største sikkerhedspolitiske trussel mod Danmark?
 • 25. maj 2019
  Star Wars på sanskrit - Indien melder sig ind i våbenkapløbet i rummet
 • 18. maj 2019
  Seminar- og konferencekalender 2019-II
 • 15. maj 2019
  Mandagsparanoia (025) den 13. maj 2019
 • 15. maj 2019
  Politikerinterviews om bl.a. den sikkerehedspolitiske trussel mod Danmark
 • 14. maj 2019
  Kort analyse og anbefalinger om den tilspidsede krise imellem Iran og USA efter dagens droneangreb på saudiarabiske olieinstallationer
 • 10. maj 2019
  Seminar om missilforsvar set ud fra den danske vinkel
 • 9. maj 2019
  Derfor flages der med Europa-flaget i dag
 • 5. maj 2019
  Politikerinterview med fhv. minister Henrik Dam Kristensen, Socialdemokratiet
 • 4. maj 2019
  Danmark befries fra Det tredie Riges besættelse
 • 4. maj 2019
  Politikerinterview med forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, Venstre
 • 1. maj 2019
  Forårsseminar 2019
 • 1. maj 2019
  Folkemødet 2019
 • 30. april 2019
  SIPRI's årsrapport 2018
 • 29. april 2019
  Valg til den lovgivende forsamling i Spanien
 • 29. april 2019
  Politikerinterview med Jeppe Jakobsen, Dansk Folkeparti
 • 24. april 2019
  Seminar om kongeligt diplomati og forholdet mellem Rumænien og EU set i lyset af det rumænske EU-formandskab
 • 24. april 2019
  Politikerinterview med Holger K. Nielsen
 • 18. april 2019
  Mueller-rapporten fremlægges for Kongressen - del I
 • 18. april 2019
  Mueller-rapporten fremlægges for Kongressen - del II
 • 18. april 2019
  Mueller-rapporten i censureret form
 • 16. april 2019
  Hendes Majestæt Dronningen fylder 79 år
 • 16. april 2019
  Politikerinterview med Martin Lidegaard
 • 10. april 2019
  Særudstillingen "Hjemmeværnet på plads" bidrager til forståelsen for dansk sikkerhedspolitik og hjemmeværnet
 • 10. april 2019
  Tanker om det israelske valg til den 21. parlamentsforsamling i Knesset
 • 9. april 2019
  Vi mindes besættelsen af Danmark 1940
 • 9. april 2019
  NATO's 70-års-jubilæum - politikerinterviews
 • 9. april 2019
  NATO's 70-års-jubilæum - interview med John Dyrby Paulsen, formand for Tænketanken Atlantsammenslutningen
 • 8. april 2019
  Fejringen af NATO's 70-års-jubilæum den 4. april 2019
 • 8. april 2019
  Nyt Atlant Brief: Danmarks indsats i Mali - stabilitet og stormagtspolitik i Sahel
 • 2. april 2019
  NATO - 70 år som fredens garant
 • 30. marts 2019
  Hviderusland - det næste Ukraine?
 • 25. marts 2019
  NATO 70 år med royal deltagelse
 • 21. marts 2019
  NATO 70 år (I) - fra passivt forsvar til aktiv fredsskabende handling
 • 21. marts 2019
  NATO 70 år (II) - NATO og Danmark i aktion for fred og frihed
 • 21. marts 2019
  NATO 70 år (III) - prisen for fred og frihed vil altid blive husket
 • 13. marts 2019
  Man skal stå tidligt op for at vide noget om spioner
 • 11. marts 2019
  Rusland: Massedemonstrationer mod internetcensur
 • 8. marts 2019
  Nyt brief: Det er meget svært at afsætte en præsident
 • 6. marts 2019
  NATO som fredens garant i 70 år
 • 4. marts 2019
  Danske EH101 Merlin-helikoptere til Sahel-regionen
 • 1. marts 2019
  Hvad nu hvis...? Endnu et spørgsmål om skotsk selvstændighed...
 • 1. marts 2019
  Får offentligheden nogensinde kendskab til indholdet af Mueller-rapporten?
 • 26. februar 2019
  Nyt brief: Huawei i Danmark - er 5G en femte kolonne?
 • 20. februar 2019
  Fregatten F363 Niels Juel tilgår Groupe Aéronaval
 • 19. februar 2019
  Atlantic Council udsender rapport om det dansk-amerikanske forsvars- og sikkehedspolitiske forhold
 • 16. februar 2019
  En moderne dansk hær i takt med tiden og dens kommende ledere (II)
 • 16. februar 2019
  Input til vinterferiens aktivitetsplan (V)
 • 15. februar 2019
  Ender USA i national undtagelsestilstand?
 • 14. februar 2019
  En moderne dansk hær i takt med tiden og dens kommende ledere (I)
 • 14. februar 2019
  Input til vinterferiens aktivitetsplan (IV)
 • 13. februar 2019
  NATO's 70-års-jubilæum
 • 13. februar 2019
  Input til vinterferiens aktivitetsplan (III)
 • 12. februar 2019
  Input til vinterferiens aktivitetsplan (II)
 • 12. februar 2019
  Venezuelas og det danske forsvars fremtid - to uafhængige seminarer på én dag
 • 12. februar 2019
  Personalenyt den 12. februar 2019
 • 11. februar 2019
  Input til vinterferiens aktivitetsplan (I)
 • 11. februar 2019
  Danish Atlantic Youth Seminar 2019
 • 6. februar 2019
  Krigsudredningen
 • 5. februar 2019
  State of the Union 2019
 • 4. februar 2019
  Nyt Atlantbrief: Forsvarsforliget genåbnet - mulige prioriteringer
 • 1. februar 2019
  Diktatur eller demokrati? Status på situationen i Venezuela
 • 1. februar 2019
  Seminar den 7. februar 2019 i anledning af genåbningen af forsvarsforliget 2018-2023
 • 31. januar 2019
  Underviserdag om Sikkerhedspolitik 2019
 • 31. januar 2019
  Kommer en dansk general atter i spidsen for en fredsbevarende FN-mission?
 • 30. januar 2019
  Underviserdag om Sikkerhedspolitik 2019 - LUKKET FOR TILMELDING
 • 30. januar 2019
  "United States Intelligence Community" udgiver rapport om USA's syn på trusler i verden
 • 30. januar 2019
  Kina testaffyrer ’hangarskibsdræberen’, det ballistiske mellemdistancemissil DF-26, og viser billeder af affyringen på statsejet TV mens konfrontationen med USA i Det Sydkinesiske Hav optrappes.
 • 29. januar 2019
  Mandagsparanoia 14: Forsvarsforliget genåbnes
 • 29. januar 2019
  Atlant Brief - USA's frygt for Kina
 • 28. januar 2019
  Underviserdag om Sikkerhedspolitik 2019 - deadline for tilmelding
 • 28. januar 2019
  Underviserdag om Sikkerhedspolitik 2019 - det endelige program
 • 24. januar 2019
  Afvikling af seminar om kritisk infrastruktur og cybersikkerhed
 • 23. januar 2019
  Lukning for tilmelding til seminar
 • 17. januar 2019
  Topchef i Kinas hangarskibsprogram risikerer dødsstraf for spionage
 • 16. januar 2019
  Seminar om kritisk infrastruktur og cybersikkerhed den 24. januar 2019
 • 14. januar 2019
  Personalenyt
 • 10. januar 2019
  Seminar om kritisk infrastruktur og cybersikkerhed
 • 3. januar 2019
  Personalenyt m.m.
 • 18. december 2018
  Her er fem bøger til juleferien
 • 17. december 2018
  Mandagsparanoia - klar igen
 • 28. november 2018
  Atlantsammenslutningens underviserdag om sikkerhedspolitik
 • 25. november 2018
  Gibraltar, Brexit og det transatlantiske samarbejde
 • 14. november 2018
  Det Østasiatiske Topmøde 2018
 • 12. november 2018
  Mandagsparanoia (1)
 • 9. november 2018
  Våbenstilstanden efter 1. verdenskrig
 • 5. november 2018
  Det amerikanske midtvejsvalg 2018 - Del I: Valget til Kongressen
 • 5. november 2018
  Det amerikanske midtvejsvalg 2018 - Del II: Ender det med rigsretssag mod præsident Donald Trump?
 • 5. november 2018
  Mandagsparanoia - 05-11-2018
 • 30. oktober 2018
  NATO og Rusland skal afvikle militærøvelser i samme område - en tilfældighed eller gennemført planlægning?
 • 29. oktober 2018
  Mandagsparanoia den 29. oktober
 • 24. oktober 2018
  FN-dagen den 24. oktober 2018 markerer grundlæggelsen af De forenede Nationer
 • 24. oktober 2018
  Den mest omfattende NATO-øvelse i 16 år
 • 22. oktober 2018
  Mandagsparanoia
 • 22. oktober 2018
  INF-traktaten - og hvorfor USA trækker sig
 • 11. oktober 2018
  Trusler mod Danmark og Danmarks alliancepartnere er nærværende, og derfor er handling nødvendig
 • 3. oktober 2018
  Hvilke trusler findes der mod Danmarks kritiske infrastruktur?
 • 3. oktober 2018
  Cyber og Afskrækkelse
 • 28. september 2018
  Amerikanske enheder indsætter for første gang Joint Strike Fighter i kamp
 • 27. september 2018
  Risk Intelligence sponserer trusselskonference
 • 18. september 2018
  Night Hawk 2018
 • 17. september 2018
  Ruslands pensionsreformer
 • 11. september 2018
  Sådan skriver russiske medier om militærøvelsen Vostok-18
 • 6. september 2018
  Forsvarschefen besøger Atlantsammenslutningen
 • 28. august 2018
  Aktiviteter og arrangementer for efteråret
 • 23. august 2018
  International Trusselskonference 2018
 • 14. august 2018
  Atlant oplever problemer med at sende og modtage mails
 • 13. juli 2018
  Atlantsammenslutningen går på sommerferie – og anbefaler en bunke bøger, du kan læse i varmen
 • 9. juli 2018
  NATO-topmødet i Bruxelles den 11. til 12. juli
 • 18. juni 2018
  House of Commons Defence Committee - A preliminary report on the Modernising Defence Programme
 • 17. juni 2018
  Russisk frygt for terror fra krigere, der kommer hjem fra Syrien
 • 12. juni 2018
  Pyrrhussejr sejr til Trump – kæmpe sejr til Kim Jong-un
 • 4. juni 2018
  Kritisk infrastruktur: Hvor godt rustede er vi til en krise?
 • 24. maj 2018
  Praktikopslag efterår 2018: Drømmer du om at arbejde med dansk og international sikkerhedspolitik dette efterår?
 • 8. maj 2018
  Hvad mener Iran om atomaftalens forhandlinger?
 • 7. maj 2018
  Seminar: Kritisk infrastruktur
 • 29. april 2018
  “Den økonomiske og geopolitiske situation i Rusland” Onsdag den 9. maj kl. 8.30 – 9.30
 • 13. april 2018
  Kommentar: Sådan beskriver russiske medier det forventede angreb i Syrien
 • 11. april 2018
  Donald Trumps muligheder i Syrien efter giftgasangreb
 • 9. april 2018
  Energi, Religion og Våbenkapløb - Stormagtskonflikt mellem Iran, Rusland og Tyrkiet?
 • 28. marts 2018
  Tre perspektiver på cyberkrig og cybersikkerhed
 • 23. marts 2018
  Ny udenrigspolitisk høg i Det Hvide Hus
 • 15. marts 2018
  Russisk valg: Et Rusland uden Putin ved magten?
 • 13. marts 2018
  FOKUS 2018: Norsk efterretningsvæsen opridser aktuelt trusselsbillede
 • 28. februar 2018
  Er Rusland egentlig en militær trussel?
 • 23. februar 2018
  Stormagtskonflikt mellem Iran, Rusland og Tyrkiet?
 • 21. februar 2018
  DAYS 2018
 • 15. februar 2018
  Sikkerhedskonference i München: Er den frie verdensorden gået af led?
 • 13. februar 2018
  Bogomtale: Har den danske krigsindsats nyttet?
 • 12. februar 2018
  USA: Den største trussel kommer ikke længere fra terrorister, men fra andre stater
 • 16. januar 2018
  Putin’s Asymmetric Assault on Democracy in Russia and Europe: Implications for U.S. National Security
 • 16. januar 2018
  Danmark, NATO og USA - Samme Kurs?
 • 15. januar 2018
  Vi lukker for tilmelding til seminaret "Efterretningsvirksomhed og truslen fra terror"
 • 12. januar 2018
  Begrænset antal pladser til vores seminar "Efterretningsvirksomhed og truslen fra terror"
 • 8. januar 2018
  Motståndskraft - Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021-2025
 • 22. december 2017
  Missilforsvar – et strategisk valg og et signal til NATO
 • 20. december 2017
  Ny dansk risikovurdering 2017 fra FE
 • 20. december 2017
  Trumps udenrigs- og sikkerhedspolitik: "America First" i internationale anliggender
 • 19. december 2017
  Ny "National Security Strategy" i USA
 • 11. december 2017
  NU med video og podcast
 • 8. december 2017
  Seminarrække om Moderne Efterretningsvirksomhed
 • 6. december 2017
  Offentliggørelse af lokale til seminaret Moderne efterretningsvirksomhed og hybride trusler
 • 5. december 2017
  Vi lukker for tilmelding til seminaret "Moderne efterretningsvirksomhed og hybride trusler"
 • 30. november 2017
  Seminar: Moderne efterretningsvirksomhed og hybride trusler
 • 23. november 2017
  FE's historie
 • 15. november 2017
  Gerasimov beskriver Ruslands militære tilstand
 • 2. november 2017
  Ny rapport kommer med 34 anbefalinger til at bekæmpe misinformation
 • 1. november 2017
  Vi lukker for tilmelding til seminaret Trump og dansk-amerikanske forhold: Hvor er vi på vej hen?
 • 15. oktober 2017
  Trump og det dansk-amerikanske forhold: Hvor er vi på vej hen?
 • 12. oktober 2017
  Danmarks strategiske udfordringer: Prioriteringer i forhold til trusler
 • 11. oktober 2017
  Forsvarsforlig
 • 6. oktober 2017
  Spørgsmål og svar om NATO's 2% målsætning
 • 27. september 2017
  Nordkoreas nukleare våben - Nok er nok?
 • 13. september 2017
  Danmark skal bekæmpe misinformation
 • 13. september 2017
  Zapad 2017
 • 13. september 2017
  Problemer med mail
 • 5. september 2017
  Konference om cybersikkerhed
 • 27. august 2017
  Forsvarsforlig og megatrends kan ses på VTC
 • 24. august 2017
  Seminar: Trumps udenrigspolitik
 • 17. august 2017
  NATOs krav til dansk forsvars
 • 1. august 2017
  De autonome droner er her
 • 7. juli 2017
  Konference: Forsvarsforlig og megatrends
 • 14. juni 2017
  Udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi
 • 6. juni 2017
  Anskaffelser til forsvaret
 • 30. maj 2017
  NATO, Trump og Merkel - bryder NATO sammen?
 • 23. maj 2017
  Forsvarsministeren har udpeget nye chefer i Forsvaret
 • 19. maj 2017
  Iran går til valg i dag
 • 17. maj 2017
  Den voksende mistillid til vores institutioner er den største sikkerhedstrussel
 • 16. maj 2017
  Ukraine er sin egen værste fjende
 • 10. maj 2017
  Danmark fik besøg af USA's forsvarsminister
 • 9. maj 2017
  Rusland fejrer Sejrsdagen
 • 8. maj 2017
  Emmanuel Macron er ny fransk præsident
 • 3. maj 2017
  Tænd et lys d. 4. maj
 • 2. maj 2017
  Et amerikansk bud på fremtidens krigsførelse
 • 24. april 2017
  En russisk hackergruppe har i over 2 år hacket det danske forsvar
 • 18. april 2017
  Tyrkerne har stemt ja til at give Erdogan mere magt
 • 12. april 2017
  Lidegaard: Der er brug for en plan i Syrien
 • 7. april 2017
  Trump laver game changer med aktionen imod Syrien
 • 7. april 2017
  Putin er vred, men ikke rasende over Trumps missilangreb i Syrien
 • 6. april 2017
  Regeringen åbner for øget militært bidrag i Syrien
 • 4. april 2017
  Nordkoreas diktator er klar til at gøre alt
 • 31. marts 2017
  En optøning i Arktis-forum?
 • 30. marts 2017
  Løkke møder Trump i dag
 • 27. marts 2017
  After new wars – new strategy?
 • 20. marts 2017
  Enighed om forøgelse af forsvarsbudget
 • 17. marts 2017
  NATO’s generalsekretær mødtes med forsvarsministeren
 • 17. marts 2017
  Stoltenbergs besøg i Danmark
 • 16. marts 2017
  Danmark køber fransk artilleri
 • 7. marts 2017
  Politiet og forsvaret i samarbejde
 • 2. marts 2017
  Sverige genindfører værnepligten
 • 2. marts 2017
  Beskyttelsen af Danmark kræver flere penge
 • 20. februar 2017
  Ballistisk missilforsvar og områdeluftforsvar
 • 15. februar 2017
  Listen over forsvarsmateriel, som Danmark bør købe
 • 13. februar 2017
  NATO fordømmer Nordkoreas affyring af ballistisk missil
 • 13. februar 2017
  Det Udenrigspolitiske Selskab afholder arrangement
 • 8. februar 2017
  Trump kloden rundt
 • 7. februar 2017
  Ugens analyse fra Den Norske Atlanterhavskomité
 • 7. februar 2017
  DAYS Copenhagen: March 9-12
 • 7. februar 2017
  PET - ny terrorvurdering