Mueller-rapporten fremlægges for Kongressen - del II

Efter krav fra især de demokratiske medlemmer af Kongressen har det amerikanske justitsministerium besluttet, at Mueller-rapporten - ganske vist i en censureret udgave - vil blive fremlagt for Kongressen, men hvad ved vi derom? Det ser vi på i denne todelte artikel, som også ser på, hvad der kan ske efter fremlæggelsen.

af Niels-Ole Mannerup, militær og juridisk analyse

I Danmark er den 18. april 2019 en helligdag. Det er skærtorsdag - dagen, hvor Jesus if. ”Bibelen” indstiftede nadveren. Hvis ikke allerede flertallet af danskerne i disse dage er gået på påskeferie, så kan man fra skærtorsdag se frem til fire/fem-dages-ferie i det skønneste forårsvejr. Sådan er det i Danmark; men sådan er det langt fra i USA. Bl.a. findes skærtorsdag ikke som helligdag i USA, men derudover er den 18. april 2019 dagen, hvor det forventes, at justitsminister William Barr for Kongressen vil fremlægge en censureret udgave af Mueller-rapporten. Det er i alle tilfælde, hvad justitsminister William Barr har stillet Kongressen i udsigt, og dermed vil offentligheden endelig få adgang til Mueller-rapporten, hvis formål det bl.a. var at konkludere, hvorvidt der i forbindelse med præsidentvalget 2016 var forbindelser og eventuelle koordinerede handlinger mellem præsident Donald Trumps kampagnestab og den russiske ledelse. Det bliver i øvrigt også første gang, at præsident Donald Trump får mulighed for at læse Mueller-rapporten. Spørgsmålet er dog, om Kongressen vil stille sig tilfreds med en censureret udgave af Mueller-rapporten, eller om man vil opleve en fortsat kamp for at få den originale Mueller-rapport udleveret med tilhørende underbilag. Der er således lagt op til en særdeles spændende dag i USA, som mange har set frem til længe...i spænding eller i frygt...

Præsident Donald Trumps forståelse af Mueller-rapporten

Mueller-rapporten er alene forelagt for justitsminister William Barr. Det betyder, at præsident Donald Trump alene har haft mulighed for at forholde sig justitsminister William Barrs orientering af Kongressen. Justitsminister William Barrs orientering af Kongressen har præsident Donald Trump valgt at forstå som værende en total frifindelse af alle påståede forhold; og at det herefter må overvejes, hvorvidt der kan rejses ”modanklager” mod dem, der frem til nu har efterstræbt præsident Donald Trump. Samtidig har advokat Rudy Guiliani - præsident Donald Trumps personlige juridiske rådgiver - tilkendegivet, at der fra præsident Donald Trumps side vil blive fremlagt en såkaldt modrapport til Mueller-rapporten, men frem til nu kendes intet til indholdet af en sådan modrapport, hvis en sådan modrapport overhovedet eksisterer.

Herefter er spørgsmålet: Hvad så?

Demokraterne i Kongressen fortsætter med at efterstræbe præsident Donald Trump

Udfra en objektiv betragtning - set i lyset af de kræfter, der er lagt i undersøgelsen af bl.a. præsident Donald Trump og hans rådgivere - kan det ikke komme som nogen overraskelse, at de demokratiske kræfter er overbeviste om, at man kan bevise, at præsident Donald Trump ikke er uskyldig, hvorfor disse demokratiske kræfter til stadighed vil forfølge selv det mest spinkle håb om at kunne indbringe præsident Donald Trump for rigsretten begrundet i netop forholdet til Rusland og Ruslands indflydelse på præsidentvalget 2016.


Senator (republikaner) Lindsay Graham, formand for Senatets juridiske komité, er én af de centrale politikere, som præsenteres for den censurerede Mueller-rapport.

Ved også at efterstræbe præsident Donald Trumps rådgivere ønsker man at påvise, at alle omkring præsident Donald Trump kan miskrediteres, hvorfor der qua den omstændighed skulle være grundlag for at søge at fjerne præsident Donald Trump fra magten.


Medlem af Repræsentanternes Hus (demokrat) Jerry Nadler, formand for Repræsentanternes Hus' juridiske komité, er én af fortalerne for, at Mueller-rapporten skal fremlægges for Kongressen.

Ligeledes objektivt kan det virke formålsløst, at der fortsat er kræfter, som ønsker at anvende tid på at efterforske forhold, som if. de statslige undersøgelsesmekanismer er bragt til sin afslutning; men således er det amerikanske system, hvilket man ikke - især, hvis det strider imod fx en dansk retsopfattelse - skal forsøge at forstå.

De demokratiske kræfters forsøg på at få fremlagt Mueller-rapporten for Kongressen er legitime, og derfor synes justitsminister William Barr at efterkomme disse kræfters krav ved den 18. april 2019 at fremlægge en censureret udgave af Mueller-rapporten for Kongressen; men hvorvidt en censureret udgave af Mueller-rapporten vil tilfredsstille de demokratiske kræfter i Kongressen, det kan kun tiden vise. I alle tilfælde spekuleres der allerede nu i, at stævningsinstituttet skal bringes i anvendelse, således at Mueller-rapporten fremlægges for Kongressen i sin helhed - d.v.s. uden censurerede navne og passager. Spændende bliver det derfor at følge udviklingen efter justitsministeren William Barrs foretræde for Kongressen den 1./2. maj 2019. De demokratiske stemmer i Kongressen har sikkert ikke lydt for sidste gang.

Derudover mener de demokratiske røster i Kongressen, at præsident Donald Trumps rolle som modarbejdende Robert Muellers undersøgelser er kritisabel, og at denne adfærd bør få følger. Problemstillingen er ikke ny, og hér er det værd at bemærke sig, at justitsminister William Barr ikke har afvist præsident Donald Trumps mulige modarbejdende adfærd, og netop den manglende afvisning deraf anses af demokrater som en mulighed for at kunne anvende dette forhold imod præsident Donald Trump.

Hvis ikke man kan gå efter præsident Donald Trump, kan man i stedet gå efter Rusland?

Mens fremlæggelsen af Mueller-rapporten for Kongressen og justitsminister William Barrs manglende handlinger henset til præsident Donald Trumps mulige modarbejdelse af Robert Muellers undersøgelser har et klart juridisk omdrejningspunkt, der til syvende og sidst kan ende med at skulle prøves af den republikansk-dominerede højesteret, United States Supreme Court, står et ikke-uvæsentligt spørgsmål tilbage: Har Rusland rent faktisk forsøgt at påvirke præsidentvalget 2016? - og vil man i bekræftende fald kunne gå efter Rusland i stedet?


Wladimir Putin, Ruslands præsident, og Donald Trump, USA's præsident, har med sikkerhed en særlig relation, men spørgsmålet er, om denne relation rækker længere end kun det politiske samarbejde.

Mueller-rapporten slår fast, at der ikke har været tale om et samarbejde mellem præsident Donald Trumps kampagnestab og Rusland, og derfor burde denne del af sagskomplekset være afsluttet, hvilket det er ud fra en juridisk betragtning, men ud fra en menneskelig betragtning er problemstillingen ikke så enkel endda. I alle tilfælde kan der stilles spørgsmålstegn ved, om Rusland alligevel har spillet en afgørende rolle henset til præsidentvalget 2016? Når spørgsmålet rejser sig, skyldes det ikke mindst, at Robert Mueller har påvist, at indtil flere stabsmedarbejdere med relation til præsident Donald Trump har været i kontakt med bl.a. russiske embedsmænd; og at de stabsmedarbejdere, der har erkendt deres russiske forbindelser, enten - som fx generalløjtnant Michael Flynn - har løjet derom, eller har haft besvær med at erindre, hvad der er foregået, sådan som det gjorde sig gældende for tidligere justitsminister Jeff Sessions. Mueller-rapporten har i alle tilfælde ikke frikendt Rusland.

Kan personlige forhold bringe præsident Donald Trump i miskredit og dermed føre til hans afgang som USA’s præsident?

Jura er jura - firkantede regelsæt, der sætter rammerne for, hvad man må; hvad der er tilladt - men selv om man efterlever de juridiske regelsæt, er der de kritikere, der går videre end at bedømme overholdelsen af de juridiske regelsæt alene, idet de også inddrager et værdighedsbegreb. Derved mener kritikere, at det er relevant også at se på præsident Donald Trumps personlige forhold og adfærd - forhold og adfærd, der måske kan bringe ham i sådan miskredit, at han ikke kan anses at være værdig til at bestride embedet som USA’s præsident.


Skuespillerinden Stormy Daniels' personlige angreb mod præsident Donald Trump skulle angiveligt bringe USA's præsident i miskredit. Det lykkedes dog langt fra. Angrebet blev til en storm i et glas vand, men det var en god historie, så længe den ramte medierne.

Hvorvidt kritikerne af præsident Donald Trump kan præsentere forhold, der kan bringe præsident Donald Trump i miskredit, det er endnu ikke påvist, idet tilkendegivelser som den, der fx blev fremsat af skuespillerinden Stormy Daniels, ikke har kunne miskreditere præsident Donald Trump andet end at påføre ridser i lakken - og sådanne ridser lever præsident Donald Trump såmænd nok fint med; men er der andre muligheder? Måske en civil efterretningsrapport kan gøre sin indflydelse gældende?

”The Donald Trump-Russia Dossier”/”The Steele Dossier”

I september 2015 bestiller ”The Washington Free Beacon” hos Fusion GPS op til præsidentvalget 2016 en civil efterretningsrapport om de republikanske kandidater.

”The Washington Free Beacon” er en konservativ hjemmeside, som blev etableret i 2012, med det formål at finde den mørke sandhed frem ved hj. af dybdeborende undersøgelser af forhold på regeringsniveau, international sikkerhed m.m. Arbejdsmetoderne er ikke altid lige velset af branchen, idet det således har været kraftigt kritiseret, at der blev samarbejdet med Fusion GPS, men dette har dog ikke ændret arbejdsmetoderne for ”The Washington Free Beacon”.

Fusion GPS (hvor GPS står for Global Research, Political Analysis, Strategic Insight) er et privat efterretningsfirma, der baseret på åbne efterretningskilder udarbejder rådgivningsmateriale for virksomheder (herunder investeringsfirmaer og advokatkontorer), ligesom der også udarbejdes politiske analyser.

Da primærvalgene peger i retning af de endelige republikanske kandidater, vælger ”The Washington Free Beacon” at trække sin økonomiske støtte til udarbejdelsen af den civile efterretningsrapport tilbage, idet årsagen hertil ikke er offentligt kendt, men derfor kan der spekuleres deri. Da Democratic National Committee får viden derom, findes tanken om en civil efterretningsrapport om de republikanske kandidater op til præsidentvalget 2016 så interessant, at man fra demokratisk side vælger at overtage den økonomiske støtte til Fusion GPS’ arbejde, idet man hér tilsidesætter tanken om, at en sådan handling kunne bringe Hilary Clinton i miskredit.

Den tidligere britiske efterretningsagent Christopher Steele udarbejder på baggrund af et antal forskellige rapporter en 35-sider-lang civil efterretningsrapport om præsident Donald Trump med påstand om kompromitterende materiale, som russiske kræfter kunne bringe i anvendelse over for præsident Donald Trump. Sagt med andre ord: Russiske kræfter skulle have kendskab til præsident Donald Trump i kompromitterende situationer m.m., hvorved præsident Donald Trump pludselig selv skulle være det centrale led i Robert Muellers efterforskning.


Christopher Steele, tidligere efterretningsmedarbejder i den britiske efterretningstjeneste MI6, som blev ekspert i russiske forhold, idet han bl.a. havde Alexander Litvinenko som særligt arbejdsområde. Christopher Steele har bl.a. været udsendt til Afghanistan som rådgiver for de britiske specialstyrker. Som diplomat har Christopher Steele arbejdet på Storbritanniens ambassade i Frankrig og Rusland.

Disse tilkendegivelser, der mest af alt minder om en spionroman, kendes som ”The Donald Trump-Russia Dossier” eller ”The Steele Dossier”.

Præsident Donald Trump har afvist, at der skulle forefindes kompromitterende materiale om ham - og idet den civile efterretningsrapport ikke er offentlig tilgængelig, burde ”The Donald Trump-Russia Dossier” være ”sparket til højre”, hvis det da ikke lige var fordi, tidligere FBI-direktør James Comey havde tilkendegivet, at han kunne bekræfte forhold nævnt i den civile efterretningsrapport. Dertil kommer, at den civile efterretningsrapport ej heller friholder Hilary Clinton; og så ville logikken, at ingen skulle have interesse i at røre ved den civile efterretningsrapport. ”The Donald Trump-Russia Dossier” vil imidlertid ikke dø; og selv om den civile efterretningsrapport en dag skulle dø, da er spørgsmålet, om alle ønsker den begravet?

Manglende kendskab til fakta gør det stort set umuligt at kommentere på forholdet, men iagttagere vurderer, at der kan være personer fra både republikansk og demokratisk side, der er så meget fedtet ind i diverse problemstillinger med relation til præsident Donald Trump og Hilary Clinton om præsidentvalget 2016, at de intet har at tabe ved at stå frem, hvis ”The Donald Trump-Russia Dossier” en dag bliver en del af anklagerne mod præsident Donald Trump om, at han ikke er værdig til at være USA’s præsident qua den omstændighed, at nogen har noget kompromitterende materiale på ham, som gør det uforeneligt for præsident Donald Trump at være USA’s statsoverhoved.

Hvor efterlader påstanden om en civil efterretningsrapport med kompromitterende materiale så præsident Donald Trump?

Med jernvilje og nerver af stål

Hvad præsident Donald Trump end måtte have foretaget sig bag lukkede døre...alene eller sammen med andre...det ved kun præsident Donald Trump og de, der var til stede, medmindre der er spioneret mod præsident Donald Trump; men sidstnævnte påstand er dog blevet afvist af præsident Donald Trump og justitsminister William Barr ud fra devisen om, at der ikke forefindes forhold af kompromitterende art.

Præsident Donald Trump har under hele forløbet af udarbejdelsen af Mueller-rapporten fremstået determineret med udfald mod specifikke personer, som if. præsident Donald Trump alene har haft til formål at drive en heksejagt mod ham som USA’s siddende præsident.

På intet tidspunkt har præsident Donald Trump i sin adfærd vist tegn på svaghed; og det er næppe sandsynligt, at præsident Donald Trump pludselig vil så op i banen, fordi han er træt af kampen - og det var da også en veloplagt og kampberedt præsident Donald Trump, der den 10. april 2019 lod sig interviewe om den censurerede Mueller-rapport, som den 18. april 2019 skal fremlægges for Kongressen (klik her).

If. præsident Donald Trump er intet ændret, og det gør den censurerede Mueller-rapport heller ikke. Mueller-rapporten er, if. præsident Donald Trump, et resultat af en ulovlig undersøgelse udført af uhæderlige ansatte i politiet (på engelsk: dirty cops), idet tidligere FBI-direktør James Comey og tidligere fungerende FBI-direktør Andrew McCabe blev nævnt ved navn. Samtidig gentog præsident Donald Trump sin opfattelse af, at Robert Muellers undersøgelse har været alt fra en heksejagt til forræderi, som kun har haft til formål at søge at afsætte ham som præsident ved det, man må betegne som et kup.

Til spørgsmålet om præsident Donald Trumps mulige modarbejdelse af Robert Muellers undersøgelse har præsident Donald Trump svaret, at han ikke har modarbejdet noget som helst, men i stedet blot har kæmpet for sandheden ved at slå de fremsatte løgne tilbage. Atter forholder det sig således, at sandheden kun er de færreste kendt.

Er præsident Donald Trumps adfærd sædvanlig sammenlignet med den generelle opfattelse af, hvordan en amerikansk præsidents adfærd skal være? Nej; men omvendt vil det næppe ligefrem kunne påstås, at præsident Donald Trump er en helt sædvanlig amerikansk præsident; og så er det, at man kan stå tilbage med, at det hele er et spørgsmål om, hvorvidt man bryder sig om præsident Donald Trumps adfærd og ikke ser på den planlagte og gennemførte politik, hvilket på sigt kan føre til, at man lukker øjnene for den mulighed, at præsident Donald Trump genvælges som USA’s 45. præsident, fordi han faktisk er kommet i mål med (nogle af) sine politiske løfter.

Endnu er det ikke objektivt lykkedes at fremlægge noget, der minder om beviser for, at præsident Donald Trump har udført ulovligheder - og historisk er det særdeles sjældent, at sådanne beviser i relation til en siddende præsident er blevet fremlagt. Det skal hér erindres, at præsident Richard Nixon aldrig blev dømt for at have begået ulovligheder på trods af de fremlagte beviser i relation til Watergate-skandalen...og p.t. er præsident Donald Trump ikke i nærheden af en rigsretssag, uanset hvad man end måtte mene om ham...fordi det er sådan, det amerikanske rets- og statsstyresystem fungerer...

Påskefred i Danmark, men næppe i USA...

Indenfor kristendommen er ugen før påskedag - også benævnt passionsugen - den sidste uge i fasten - tiden, hvor man i stille erindring fejrer Jesus’ lidelse og død på korset. Skærtorsdag er dagen, hvor Jesus if. ”Bibelen” vaskede sine disciples fødder rene for derved at tilkendegive, at tavlen var vasket ren, idet Jesus bød sine disciple, at de skulle elske hinanden.

If. folkekirken, jf. folkekirken.dk, er påsken udover at være den største kristne højtid også grundfortællingen om danskernes kultur og kulturarv indeholdende livets store spørgsmål i relation til

”...håb, forsoning, tilgivelse, fællesskab, tro på livet...”.

Påsken i Danmark omfatter også storhedstiden for konfirmationer samtidig med, at påskefrokosterne sender politiet på overarbejde med diverse razziaer.

I USA fejrer man også påsken, hvilket bl.a. sker med afviklingen af de såkaldte Easter Parades, hvoraf påskeparaden på Fifth Avenue i New York, USA, måske er den mest kendte, idet påskeparaden gennemføres påskedag - den eneste højtidsdag i påsken, der højtideligholdes i USA.

Mens vi i Danmark højtideligholder skærtorsdag, forbereder justitsminister William Barr sig på fremlæggelsen af den censurerede Mueller-rapport; og hvorvidt man end bekender sig til republikanernes eller demokraternes opfattelse af fakta omkring præsidentvalget 2016; russisk indflydelse på præsidentvalget 2016; præsident Donald Trumps værdighed; præsident Donald Trumps evner m.m., så er der næppe meget håb om forsoning, tilgivelse og fællesskab mellem præsident Donald Trump og ikke mindst den demokratiske partiorganisation efter fremlæggelsen af den censurerede Mueller-rapport - og dermed er det sidste ord næppe sagt og skrevet i denne sag...

 • 7. januar 2020
  Skal der næres reel frygt for eskalation i krisen mellem Iran og USA?
 • 7. januar 2020
  Morgenseminar om, hvorfor USA angreb Iran
 • 20. december 2019
  Megatrends frem mod 2040.
 • 17. december 2019
  69 år er ingen alder
 • 17. december 2019
  International Threat Conference 2020 Copenhagen
 • 12. december 2019
  De økonomiske følger af den aflyste NATO-konference (1)
 • 12. december 2019
  The financial consequences of the cancelled NATO Conference (1)
 • 8. december 2019
  Atlantsammenslutningen aflyser NATO-konference
 • 8. december 2019
  The Danish Atlantic Council cancels international NATO Conference
 • 30. november 2019
  Udtalelse i anledning af Forsvarets Efterretningstjenestes risikovurdering
 • 29. november 2019
  Nyt Atlant Brief: "Grønland har fundamental strategisk betydning for Danmark og USA"
 • 29. november 2019
  International NATO-konference på Frederiksberg Slot - VENTELISTE
 • 27. november 2019
  Atlantsammenslutningen deltager i formøde i London forud for NATO-ledermødet samme sted
 • 18. november 2019
  Atlantsammenslutningen søger forårs/sommer-praktikanter til sit sekretariat
 • 6. november 2019
  Betydningen af INF-traktatens fald
 • 2. november 2019
  Nyt Atlant Brief: "Magtkamp i Mellemøsten - konflikten mellem Iran og Saudi-Arabien"
 • 24. oktober 2019
  Atlantsammenslutningen markerer FN-dagen - den 24. oktober 2019
 • 23. oktober 2019
  Atlantsammenslutningens FN-konference 2019 - stop for tilmelding
 • 11. oktober 2019
  Nyt Atlant Brief: "Tyskland - en troværdig sikkerhedspolitisk aktør?"
 • 9. oktober 2019
  Atlantsammenslutningens FN-konference 2019 - program
 • 12. september 2019
  Udsættelse af seminaret "NATO and the Threat Perception in the Baltic Sea and related areas"
 • 29. august 2019
  Da den dansk-tyske samarbejdspolitik ophørte, og dansk-tyske enheder kom i kamp
 • 27. august 2019
  Amerikansk militærstrategi i Fjernøsten set med australske øjne
 • 27. august 2019
  Mandagsparanoia (30) den 26. august 2019
 • 19. august 2019
  Personalenyt den 19. august 2019
 • 19. august 2019
  Mandagsparanoia (29) den 19. august 2019
 • 7. august 2019
  Seminar den 29. august 2019: "Rusland-Kina - og frygten for nukleare missiler i Asien"
 • 27. juni 2019
  Ny udenrigs- og forsvarsminister
 • 27. juni 2019
  Nyt Atlant Brief: "USA-Iran-krisen 2019 - mulige udviklingsscenarier og danske muligheder"
 • 26. juni 2019
  NATO-forsvarsministermøde
 • 20. juni 2019
  Droner er andet end en fotodrone til privatbrug købt i Elgiganten
 • 17. juni 2019
  Tænketanken Atlantsammenslutningens generalsekretær i TV2/NEWS’ specialprogram ”Verden ifølge Trump”
 • 15. juni 2019
  Vi søger praktikanter til 2. halvår 2019
 • 14. juni 2019
  Skal Danmark have et cyberhjemmeværn? Ingeniørforeningen i Danmark forsøger at finde et svar...
 • 13. juni 2019
  Amerikansk lov kan nu give danske virksomheder store problemer i tilfælde af Nord Stream 2-samarbejde
 • 13. juni 2019
  Nord Stream 2-samarbejde kan nu give danske virksomheder store problemer
 • 13. juni 2019
  Skærpelse af konflikten i Den persiske Golf
 • 13. juni 2019
  Generalsekretæren i TV2/NEWS for at tale om konflikten i Den persiske Golf
 • 12. juni 2019
  Seminaret "Missilforsvar - den danske vinkel" gav indblik og viden, og fostrede tanker...
 • 7. juni 2019
  Vi søger praktikanter til efterårssemesteret 2019
 • 7. juni 2019
  Folkemødet 2019 - opdatering af aktiviteter
 • 3. juni 2019
  Seminar den 4. juni 2019: "Missilforsvar - den danske vinkel"
 • 29. maj 2019
  International Day of United Nations Peacekeepers
 • 28. maj 2019
  Seminar den 4. juni 2019: ”Missilforsvar - den danske vinkel”
 • 28. maj 2019
  Hvad anser forsvarsordførerne for at være den største sikkerhedspolitiske trussel mod Danmark?
 • 25. maj 2019
  Star Wars på sanskrit - Indien melder sig ind i våbenkapløbet i rummet
 • 18. maj 2019
  Seminar- og konferencekalender 2019-II
 • 15. maj 2019
  Mandagsparanoia (025) den 13. maj 2019
 • 15. maj 2019
  Politikerinterviews om bl.a. den sikkerehedspolitiske trussel mod Danmark
 • 14. maj 2019
  Kort analyse og anbefalinger om den tilspidsede krise imellem Iran og USA efter dagens droneangreb på saudiarabiske olieinstallationer
 • 10. maj 2019
  Seminar om missilforsvar set ud fra den danske vinkel
 • 9. maj 2019
  Derfor flages der med Europa-flaget i dag
 • 5. maj 2019
  Politikerinterview med fhv. minister Henrik Dam Kristensen, Socialdemokratiet
 • 4. maj 2019
  Danmark befries fra Det tredie Riges besættelse
 • 4. maj 2019
  Politikerinterview med forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, Venstre
 • 1. maj 2019
  Forårsseminar 2019
 • 1. maj 2019
  Folkemødet 2019
 • 30. april 2019
  SIPRI's årsrapport 2018
 • 29. april 2019
  Valg til den lovgivende forsamling i Spanien
 • 29. april 2019
  Politikerinterview med Jeppe Jakobsen, Dansk Folkeparti
 • 24. april 2019
  Seminar om kongeligt diplomati og forholdet mellem Rumænien og EU set i lyset af det rumænske EU-formandskab
 • 24. april 2019
  Politikerinterview med Holger K. Nielsen
 • 18. april 2019
  Mueller-rapporten fremlægges for Kongressen - del I
 • 18. april 2019
  Mueller-rapporten fremlægges for Kongressen - del II
 • 18. april 2019
  Mueller-rapporten i censureret form
 • 16. april 2019
  Hendes Majestæt Dronningen fylder 79 år
 • 16. april 2019
  Politikerinterview med Martin Lidegaard
 • 10. april 2019
  Særudstillingen "Hjemmeværnet på plads" bidrager til forståelsen for dansk sikkerhedspolitik og hjemmeværnet
 • 10. april 2019
  Tanker om det israelske valg til den 21. parlamentsforsamling i Knesset
 • 9. april 2019
  Vi mindes besættelsen af Danmark 1940
 • 9. april 2019
  NATO's 70-års-jubilæum - politikerinterviews
 • 9. april 2019
  NATO's 70-års-jubilæum - interview med John Dyrby Paulsen, formand for Tænketanken Atlantsammenslutningen
 • 8. april 2019
  Fejringen af NATO's 70-års-jubilæum den 4. april 2019
 • 8. april 2019
  Nyt Atlant Brief: Danmarks indsats i Mali - stabilitet og stormagtspolitik i Sahel
 • 2. april 2019
  NATO - 70 år som fredens garant
 • 30. marts 2019
  Hviderusland - det næste Ukraine?
 • 25. marts 2019
  NATO 70 år med royal deltagelse
 • 21. marts 2019
  NATO 70 år (I) - fra passivt forsvar til aktiv fredsskabende handling
 • 21. marts 2019
  NATO 70 år (II) - NATO og Danmark i aktion for fred og frihed
 • 21. marts 2019
  NATO 70 år (III) - prisen for fred og frihed vil altid blive husket
 • 13. marts 2019
  Man skal stå tidligt op for at vide noget om spioner
 • 11. marts 2019
  Rusland: Massedemonstrationer mod internetcensur
 • 8. marts 2019
  Nyt brief: Det er meget svært at afsætte en præsident
 • 6. marts 2019
  NATO som fredens garant i 70 år
 • 4. marts 2019
  Danske EH101 Merlin-helikoptere til Sahel-regionen
 • 1. marts 2019
  Hvad nu hvis...? Endnu et spørgsmål om skotsk selvstændighed...
 • 1. marts 2019
  Får offentligheden nogensinde kendskab til indholdet af Mueller-rapporten?
 • 26. februar 2019
  Nyt brief: Huawei i Danmark - er 5G en femte kolonne?
 • 20. februar 2019
  Fregatten F363 Niels Juel tilgår Groupe Aéronaval
 • 19. februar 2019
  Atlantic Council udsender rapport om det dansk-amerikanske forsvars- og sikkehedspolitiske forhold
 • 16. februar 2019
  En moderne dansk hær i takt med tiden og dens kommende ledere (II)
 • 16. februar 2019
  Input til vinterferiens aktivitetsplan (V)
 • 15. februar 2019
  Ender USA i national undtagelsestilstand?
 • 14. februar 2019
  En moderne dansk hær i takt med tiden og dens kommende ledere (I)
 • 14. februar 2019
  Input til vinterferiens aktivitetsplan (IV)
 • 13. februar 2019
  NATO's 70-års-jubilæum
 • 13. februar 2019
  Input til vinterferiens aktivitetsplan (III)
 • 12. februar 2019
  Input til vinterferiens aktivitetsplan (II)
 • 12. februar 2019
  Venezuelas og det danske forsvars fremtid - to uafhængige seminarer på én dag
 • 12. februar 2019
  Personalenyt den 12. februar 2019
 • 11. februar 2019
  Input til vinterferiens aktivitetsplan (I)
 • 11. februar 2019
  Danish Atlantic Youth Seminar 2019
 • 6. februar 2019
  Krigsudredningen
 • 5. februar 2019
  State of the Union 2019
 • 4. februar 2019
  Nyt Atlantbrief: Forsvarsforliget genåbnet - mulige prioriteringer
 • 1. februar 2019
  Diktatur eller demokrati? Status på situationen i Venezuela
 • 1. februar 2019
  Seminar den 7. februar 2019 i anledning af genåbningen af forsvarsforliget 2018-2023
 • 31. januar 2019
  Underviserdag om Sikkerhedspolitik 2019
 • 31. januar 2019
  Kommer en dansk general atter i spidsen for en fredsbevarende FN-mission?
 • 30. januar 2019
  Underviserdag om Sikkerhedspolitik 2019 - LUKKET FOR TILMELDING
 • 30. januar 2019
  "United States Intelligence Community" udgiver rapport om USA's syn på trusler i verden
 • 30. januar 2019
  Kina testaffyrer ’hangarskibsdræberen’, det ballistiske mellemdistancemissil DF-26, og viser billeder af affyringen på statsejet TV mens konfrontationen med USA i Det Sydkinesiske Hav optrappes.
 • 29. januar 2019
  Mandagsparanoia 14: Forsvarsforliget genåbnes
 • 29. januar 2019
  Atlant Brief - USA's frygt for Kina
 • 28. januar 2019
  Underviserdag om Sikkerhedspolitik 2019 - deadline for tilmelding
 • 28. januar 2019
  Underviserdag om Sikkerhedspolitik 2019 - det endelige program
 • 24. januar 2019
  Afvikling af seminar om kritisk infrastruktur og cybersikkerhed
 • 23. januar 2019
  Lukning for tilmelding til seminar
 • 17. januar 2019
  Topchef i Kinas hangarskibsprogram risikerer dødsstraf for spionage
 • 16. januar 2019
  Seminar om kritisk infrastruktur og cybersikkerhed den 24. januar 2019
 • 14. januar 2019
  Personalenyt
 • 10. januar 2019
  Seminar om kritisk infrastruktur og cybersikkerhed
 • 3. januar 2019
  Personalenyt m.m.
 • 18. december 2018
  Her er fem bøger til juleferien
 • 17. december 2018
  Mandagsparanoia - klar igen
 • 28. november 2018
  Atlantsammenslutningens underviserdag om sikkerhedspolitik
 • 25. november 2018
  Gibraltar, Brexit og det transatlantiske samarbejde
 • 14. november 2018
  Det Østasiatiske Topmøde 2018
 • 12. november 2018
  Mandagsparanoia (1)
 • 9. november 2018
  Våbenstilstanden efter 1. verdenskrig
 • 5. november 2018
  Det amerikanske midtvejsvalg 2018 - Del I: Valget til Kongressen
 • 5. november 2018
  Det amerikanske midtvejsvalg 2018 - Del II: Ender det med rigsretssag mod præsident Donald Trump?
 • 5. november 2018
  Mandagsparanoia - 05-11-2018
 • 30. oktober 2018
  NATO og Rusland skal afvikle militærøvelser i samme område - en tilfældighed eller gennemført planlægning?
 • 29. oktober 2018
  Mandagsparanoia den 29. oktober
 • 24. oktober 2018
  FN-dagen den 24. oktober 2018 markerer grundlæggelsen af De forenede Nationer
 • 24. oktober 2018
  Den mest omfattende NATO-øvelse i 16 år
 • 22. oktober 2018
  Mandagsparanoia
 • 22. oktober 2018
  INF-traktaten - og hvorfor USA trækker sig
 • 11. oktober 2018
  Trusler mod Danmark og Danmarks alliancepartnere er nærværende, og derfor er handling nødvendig
 • 3. oktober 2018
  Hvilke trusler findes der mod Danmarks kritiske infrastruktur?
 • 3. oktober 2018
  Cyber og Afskrækkelse
 • 28. september 2018
  Amerikanske enheder indsætter for første gang Joint Strike Fighter i kamp
 • 27. september 2018
  Risk Intelligence sponserer trusselskonference
 • 18. september 2018
  Night Hawk 2018
 • 17. september 2018
  Ruslands pensionsreformer
 • 11. september 2018
  Sådan skriver russiske medier om militærøvelsen Vostok-18
 • 6. september 2018
  Forsvarschefen besøger Atlantsammenslutningen
 • 28. august 2018
  Aktiviteter og arrangementer for efteråret
 • 23. august 2018
  International Trusselskonference 2018
 • 14. august 2018
  Atlant oplever problemer med at sende og modtage mails
 • 13. juli 2018
  Atlantsammenslutningen går på sommerferie – og anbefaler en bunke bøger, du kan læse i varmen
 • 9. juli 2018
  NATO-topmødet i Bruxelles den 11. til 12. juli
 • 18. juni 2018
  House of Commons Defence Committee - A preliminary report on the Modernising Defence Programme
 • 17. juni 2018
  Russisk frygt for terror fra krigere, der kommer hjem fra Syrien
 • 12. juni 2018
  Pyrrhussejr sejr til Trump – kæmpe sejr til Kim Jong-un
 • 4. juni 2018
  Kritisk infrastruktur: Hvor godt rustede er vi til en krise?
 • 24. maj 2018
  Praktikopslag efterår 2018: Drømmer du om at arbejde med dansk og international sikkerhedspolitik dette efterår?
 • 8. maj 2018
  Hvad mener Iran om atomaftalens forhandlinger?
 • 7. maj 2018
  Seminar: Kritisk infrastruktur
 • 29. april 2018
  “Den økonomiske og geopolitiske situation i Rusland” Onsdag den 9. maj kl. 8.30 – 9.30
 • 13. april 2018
  Kommentar: Sådan beskriver russiske medier det forventede angreb i Syrien
 • 11. april 2018
  Donald Trumps muligheder i Syrien efter giftgasangreb
 • 9. april 2018
  Energi, Religion og Våbenkapløb - Stormagtskonflikt mellem Iran, Rusland og Tyrkiet?
 • 28. marts 2018
  Tre perspektiver på cyberkrig og cybersikkerhed
 • 23. marts 2018
  Ny udenrigspolitisk høg i Det Hvide Hus
 • 15. marts 2018
  Russisk valg: Et Rusland uden Putin ved magten?
 • 13. marts 2018
  FOKUS 2018: Norsk efterretningsvæsen opridser aktuelt trusselsbillede
 • 28. februar 2018
  Er Rusland egentlig en militær trussel?
 • 23. februar 2018
  Stormagtskonflikt mellem Iran, Rusland og Tyrkiet?
 • 21. februar 2018
  DAYS 2018
 • 15. februar 2018
  Sikkerhedskonference i München: Er den frie verdensorden gået af led?
 • 13. februar 2018
  Bogomtale: Har den danske krigsindsats nyttet?
 • 12. februar 2018
  USA: Den største trussel kommer ikke længere fra terrorister, men fra andre stater
 • 16. januar 2018
  Putin’s Asymmetric Assault on Democracy in Russia and Europe: Implications for U.S. National Security
 • 16. januar 2018
  Danmark, NATO og USA - Samme Kurs?
 • 15. januar 2018
  Vi lukker for tilmelding til seminaret "Efterretningsvirksomhed og truslen fra terror"
 • 12. januar 2018
  Begrænset antal pladser til vores seminar "Efterretningsvirksomhed og truslen fra terror"
 • 8. januar 2018
  Motståndskraft - Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021-2025
 • 22. december 2017
  Missilforsvar – et strategisk valg og et signal til NATO
 • 20. december 2017
  Ny dansk risikovurdering 2017 fra FE
 • 20. december 2017
  Trumps udenrigs- og sikkerhedspolitik: "America First" i internationale anliggender
 • 19. december 2017
  Ny "National Security Strategy" i USA
 • 11. december 2017
  NU med video og podcast
 • 8. december 2017
  Seminarrække om Moderne Efterretningsvirksomhed
 • 6. december 2017
  Offentliggørelse af lokale til seminaret Moderne efterretningsvirksomhed og hybride trusler
 • 5. december 2017
  Vi lukker for tilmelding til seminaret "Moderne efterretningsvirksomhed og hybride trusler"
 • 30. november 2017
  Seminar: Moderne efterretningsvirksomhed og hybride trusler
 • 23. november 2017
  FE's historie
 • 15. november 2017
  Gerasimov beskriver Ruslands militære tilstand
 • 2. november 2017
  Ny rapport kommer med 34 anbefalinger til at bekæmpe misinformation
 • 1. november 2017
  Vi lukker for tilmelding til seminaret Trump og dansk-amerikanske forhold: Hvor er vi på vej hen?
 • 15. oktober 2017
  Trump og det dansk-amerikanske forhold: Hvor er vi på vej hen?
 • 12. oktober 2017
  Danmarks strategiske udfordringer: Prioriteringer i forhold til trusler
 • 11. oktober 2017
  Forsvarsforlig
 • 6. oktober 2017
  Spørgsmål og svar om NATO's 2% målsætning
 • 27. september 2017
  Nordkoreas nukleare våben - Nok er nok?
 • 13. september 2017
  Danmark skal bekæmpe misinformation
 • 13. september 2017
  Zapad 2017
 • 13. september 2017
  Problemer med mail
 • 5. september 2017
  Konference om cybersikkerhed
 • 27. august 2017
  Forsvarsforlig og megatrends kan ses på VTC
 • 24. august 2017
  Seminar: Trumps udenrigspolitik
 • 17. august 2017
  NATOs krav til dansk forsvars
 • 1. august 2017
  De autonome droner er her
 • 7. juli 2017
  Konference: Forsvarsforlig og megatrends
 • 14. juni 2017
  Udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi
 • 6. juni 2017
  Anskaffelser til forsvaret
 • 30. maj 2017
  NATO, Trump og Merkel - bryder NATO sammen?
 • 23. maj 2017
  Forsvarsministeren har udpeget nye chefer i Forsvaret
 • 19. maj 2017
  Iran går til valg i dag
 • 17. maj 2017
  Den voksende mistillid til vores institutioner er den største sikkerhedstrussel
 • 16. maj 2017
  Ukraine er sin egen værste fjende
 • 10. maj 2017
  Danmark fik besøg af USA's forsvarsminister
 • 9. maj 2017
  Rusland fejrer Sejrsdagen
 • 8. maj 2017
  Emmanuel Macron er ny fransk præsident
 • 3. maj 2017
  Tænd et lys d. 4. maj
 • 2. maj 2017
  Et amerikansk bud på fremtidens krigsførelse
 • 24. april 2017
  En russisk hackergruppe har i over 2 år hacket det danske forsvar
 • 18. april 2017
  Tyrkerne har stemt ja til at give Erdogan mere magt
 • 12. april 2017
  Lidegaard: Der er brug for en plan i Syrien
 • 7. april 2017
  Trump laver game changer med aktionen imod Syrien
 • 7. april 2017
  Putin er vred, men ikke rasende over Trumps missilangreb i Syrien
 • 6. april 2017
  Regeringen åbner for øget militært bidrag i Syrien
 • 4. april 2017
  Nordkoreas diktator er klar til at gøre alt
 • 31. marts 2017
  En optøning i Arktis-forum?
 • 30. marts 2017
  Løkke møder Trump i dag
 • 27. marts 2017
  After new wars – new strategy?
 • 20. marts 2017
  Enighed om forøgelse af forsvarsbudget
 • 17. marts 2017
  NATO’s generalsekretær mødtes med forsvarsministeren
 • 17. marts 2017
  Stoltenbergs besøg i Danmark
 • 16. marts 2017
  Danmark køber fransk artilleri
 • 7. marts 2017
  Politiet og forsvaret i samarbejde
 • 2. marts 2017
  Sverige genindfører værnepligten
 • 2. marts 2017
  Beskyttelsen af Danmark kræver flere penge
 • 20. februar 2017
  Ballistisk missilforsvar og områdeluftforsvar
 • 15. februar 2017
  Listen over forsvarsmateriel, som Danmark bør købe
 • 13. februar 2017
  NATO fordømmer Nordkoreas affyring af ballistisk missil
 • 13. februar 2017
  Det Udenrigspolitiske Selskab afholder arrangement
 • 8. februar 2017
  Trump kloden rundt
 • 7. februar 2017
  Ugens analyse fra Den Norske Atlanterhavskomité
 • 7. februar 2017
  DAYS Copenhagen: March 9-12
 • 7. februar 2017
  PET - ny terrorvurdering