Atlantsammenslutningens bestyrelse

Atlantsammenslutningen tegnes ved generalsekretæren og bestyrelsen, der medio 2019 har konstitueret sig således:

Bestyrelsesformand
John Dyrby Paulsen
borgmester (Socialdemokratiet)
Slagelse Kommune

Næstformand
Jeanette Serritzlev
specialkonsulent
Forsvarsakademiet

Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Anders Wivel
professor, ph.d.
Københavns Universitet

Anni Haraszuk
statsautoriseret revisor
Global Resources Professionals

Daniel Theilmann Andersen
formand
YATA

Jens-Christian Overgaard Skov
fuldmægtig
Udenrigsministeriet

Peter Juel-Jensen
folketingsmedlem (Venstre)
Folketinget

Rolf Holmboe
ambassadør
Udenrigsministeriet

Ulrik Knudsen
lektor
Helsingør Gymnasium

Den 9. juni 2021 kl. 0729/nom