Nyt megatrendsrapport fra Struwe & Ranneries om Indien og Indiens forandrede udenrigspolitik

Ny rapport i Atlantsammenslutningens megatrendsserie: ”Indiens ændrede udenrigspolitik - fra alliancefri til multi-allieret”

Ny megatrendsrapport:

Indien taler i dag højt om sine ambitioner om at være en ledende aktør i det internationale system, der ikke kun følger strukturer, men også er med til at forme dem. Det er et opgør med Indiens tidligere neutralitet og alliancefri politik til fordel for en politik, der bygger på partnerskaber og fleksible koalitioner.

Rapporten bygger på Atlantsammenslutningens egen forskning og to offentlige webinarer afholdt i december 2020 og januar 2021 af Atlantsammenslutningen. Vi må forudse, at en række kriser vil tage deres udgangspunkt i Asien i de kommende år. Det forøgede fokus på Asien og særligt Kina og Indien internationalt og særligt i USA gør, at Danmark må overveje, hvordan man kan følge udviklingen i regionen bedre, end man gør i dag. En negativ udvikling kan påvirke Danmark såvel (men måske mindst) sikkerhedspolitisk og særligt erhvervsmæssigt. Danmark bør derfor forøge sin kapacitet til at følge udviklingen i regionen og særligt i Indien.«

Klik her for at læse mere om Atlantsammenslutningens syn på Indien, Indiens udenrigspolitik og betydning deraf for bl.a. Danmark og EU.

Den 10. november 2021 kl. 0854/nom

Video og podcast

Mandagsparanoia nr. 71 (11. oktober 2021)

Anvender Danmark tilstrækkeligt med økonomiske midler på forsvaret? NATO er fortsat utilfreds, og der er ikke kun fokus på NATO-pagtens artikel 5, men også artikel 3 om evnen til selvforsvar. Det er if. generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe mærkeligt, at Danmark ikke ser de store trusler, mens Danmarks naboer er dybt bekymrede.

Den 13. oktober 2021 kl. 1037/nom

Hvem er Atlantsammenslutningen?

Atlantsammenslutningen er en sikkerhedspolitisk tænketank, der blev oprettet i 1950 som følge af Danmarks nyerhvervede medlemskab af NATO, hvor neutralitet blev ændret til alliancesamarbejde. Den nye udenrigspolitiske retning affødte et behov for at informere befolkningen om Danmarks ændrede internationale rolle, og resultatet blev oprettelsen af Atlantsammenslutningen.

Som uafhængig folkeoplysningsorganisation (der er medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd) har Atlantsammenslutningen haft til opgave at oplyse danskerne om udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik i snart 70 år.

Atlantsammenslutningen har et højt ambitionsniveau - alle døgnets 24 timer. Resultatet er sædvanligvis månedlige seminarer for op til 100 personer, ligesom der også afvikles konferencer for op til 200 personer - hvis konferencen gennemføres på Frederiksberg Slot. Endelig gæster Atlantsammenslutningens personale myndigheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner m.fl. Derudover anvender medierne ofte Atlantsammenslutningens medarbejdere som eksperter i forbindelse med dækningen af sikkerhedspolitiske problemstillinger.

Støtte fra samarbejdspartnere

Siden 1950 har Atlantsammenslutningen informeret om det transatlantiske samarbejde. Det var en direkte følge af Danmarks medlemskab af NATO året forinden. Siden har Atlantsammenslutningen udviklet sig en moderne og internationalt orienteret sikkerhedspolitisk tænketank. Atlantsammenslutningens arbejde tager fortsat udspring i NATO-samarbejdet, men med et mere og mere integreret sikkerhedspolitisk miljø, er EU, FN samt fx OSCE blevet en del af det faste fundament for Atlantsammenslutningen. Derudover har Atlantsammenslutningen konstant et øje på dansk udenrigs- og forsvarspolitik, ligesom der følges op på, hvad Danmarks samarbejdspartnere foretager sig af direkte eller indirekte indflydelse. Al Atlantsammenslutningens arbejde sker med en forskningsbaseret tilgang, som har til opgave at oplyse danskerne om udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik.

Atlantsammenslutningen støttes af en årlig finanslovsbevilling via Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet; men driftstilskuddene er af begrænset størrelse. Derfor er Atlantsammenslutningen afhængig af tilskud fra fx fonde, firmaer og ikke mindst privatpersoner. Ved at give et bidrag - stort som småt - er man således med til at sikre kvaliteten af arrangementer og publikationer m.m.

Man kan støtte Atlantsammenslutningen ved at sende et bidrag via MobilePay 166802.

Den 22. april 2021 kl. 0754/nom