NATO-seminar den 3. marts 2020 - begrænset antal ledige pladser tilbage

Den nye verdensorden har påvirket de strukturer, vi gennem årtier har kendt og stolet på. Det gælder også for NATO’s vedkommende. Selvom NATO er en succeshistorie, er NATO dog også udfordret - på flere parametre. Derfor gennemfører Atlantsammenslutningen den 3. marts 2020 kl. 1500-1700 et seminar, hvor vi ser på NATO’s nuværende situation, og hvor vi ser ind i krystalkuglen i retning af 2040. Tilmelding skal ske via tilmelding@atlant.dk, og kun bekræftet deltagelse giver adgang til Frederiksberg Slot. Du kan læse mere om NATO-seminaret og hovedtaleren, Stanley Sloan, her.

Mandagsparanoia

Mandagsparanoia er Atlantsammenslutningens ugentlige videopodcast om dansk og international sikkerhedspolitik og de udfordringer, som uvilkårligt påvirker.

I denne uge behandler Mandagsparanoia nr. 44:

  • Det iranske valg er gennemført med lav valgdeltagelse.
  • Danmark betaler som medlem af internationale organisationer ikke altid prisen. Konsekvensen er mindre indflydelse - fx i NATO og rumprogrammet.
  • Ekstremisme er på vej frem igen. I Tyskland har man et særligt problem med højreorienteret ekstremisme.
  • Coronavirus er et problem for Kina og mange andre lande - fx Italien.
  • Masse betyder noget. Én god kampvogn kan blive sat ud af spillet af ti dårlige kampvogne. I fremtiden får vi igen brug for mere masse i forsvaret som i det civile samfund, men har vi sparet for meget? Har vi fx tilstrækkeligt med ambulancer og brandbiler?

 

 

Hvad er Atlantsammenslutningen?

Atlantsammenslutningen er en sikkerhedspolitisk tænketank, der blev oprettet i 1950 som følge af Danmarks nyerhvervede medlemskab af NATO, hvor neutralitet blev ændret til alliancesamarbejde. Den nye udenrigspolitiske retning affødte et behov for at informere befolkningen om Danmarks ændrede internationale rolle, og resultatet blev oprettelsen af Atlantsammenslutningen.

Som uafhængig folkeoplysningsorganisation (der er medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd) har Atlantsammenslutningen haft til opgave at oplyse danskerne om udenrigs-, forsvars- og udenrigspolitik i snart 70 år.

Atlantsammenslutningen har et højt ambitionsniveau - alle døgnets 24 timer. Resultatet er sædvanligvis månedlige seminarer for op til 100 personer, ligesom der også afvikles konferencer for op til 200 personer - hvis konferencen gennemføres på Frederiksberg Slot. Endelig gæster Atlantsammenslutningens personale myndigheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner m.fl. Derudover anvender medierne ofte Atlantsammenslutningens medarbejdere som eksperter i forbindelse med dækningen af sikkerhedspolitiske problemstillinger.

Sponsorer og Partnere

Atlantsammenslutningen støttes af en årlig finanslovsbevilling via Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet. Alligevel er Atlantsammenslutningen afhængig af tilskud fra fx fonde, firmaer og privatpersoner. Ved at give et bidrag, er man med til at sikre kvaliteten af vores arrangementer og publikationer i fremtiden.