NATO 70 år (II) - NATO og Danmark i aktion for fred og frihed

Mens forårssolen stråler over København, er de sidste praktikaliteter forud for fejringen af NATO’s 70-års-jubilæum ved at falde på plads. Dermed kan den 4. april 2019 kun blive en smuk og uforglemmelig dag i fredens og frihedens tegn.

af Niels-Ole Mannerup, sekretariatet

Operation Martime Guard afløses den 15. juni 1993 af Operation Sharp Guard - en operation, der samler NATO’s og Den vesteuropæiske Unions militære aktivitet under ét, idet operationen i praksis blev gennemført alene med personel fra NATO. Atter var der tale om maritim håndhævelse af FN’s våbenembargo mod Jugoslavien.

Danmark bliver en del af NATO’s operationer

Med Operation Sharp Guard engagerer Danmark sig aktivt i NATO-operationerne rettet mod Jugoslavien. Således deltager korvetten F354 Niels Juel i flådeblokaden. Operation Sharp Guard afsluttes den 2. oktober 1996, da FN formelt ophæver flådeblokaden.


Korvetten F354 Niels Juel deltager som Danmarks første reelle militære bidrag til NATO's fredsskabende og fredsbevarende operationer uden for eget territorium. Det sker i forbindelse med Operation Sharp Guard.

Den store manddomsprøve for NATO i relation til en aktivistisk sikkerhedspolitik uden for eget territorium står dog sin prøve i slutningen af august 1995. Situationen i Jugoslavien er på ingen måde blevet bedret; og civilbefolkningerne respekteres ikke af nogen af parterne, men bliver i stedet mål for angreb. Samtidig angribes også UNPROFOR - bl.a. med det formål at presse NATO til at afholde sig fra at engagere sig yderligere i konflikten. Fx kan det nævnes, at 50 UNPROFOR-soldater fra det af FN erklærede sikrede område (United Nations Safe Area) omkring Srebrenica, Bosnien-Hercegovina, tages som gidsler af bosnisk-serbiske styrker (Vojska Republike Srpske/ Војска Републике Српске) under kontrol af Den serbiske Republik Bosnien-Hercegovina (Republika Srpska/Република Српска), hvis styrker var under kommando af generaloberst Ratko Mladić. Samtidig dermed kommer bl.a. danske soldater tilknyttet UNPROFOR under angreb fra kroatiske styrker ved Sisak, Kroatien - efter først at være blevet angrebet af serbiske styrker - hvilket bl.a. medfører, at sergent Claus Gamborg som den første danske FN-soldat falder i kamp. Det sker den 4. august 1995. Det er dog bosniske-serbiske styrkers mortérangreb mod en markedsplads i Sarajevo, Bosnien-Hercegovina, den 28. august 1995, som bliver skelsættende for NATO’s fremtidige engagement i Sydøsteuropa. Mortérangrebet medfører 43 døde og 75 sårede...og alle civile... NATO besluttede efter anmodning fra UNPROFOR, at man ikke længere kunne se stiltiende til. Erfaringerne fra United Nations Operation in Somalia II med bl.a. 22 dræbte amerikanske soldater (heraf 18 dræbte amerikanske soldater under Slaget i Mogadishu, som er filmatiseret ved ”Black Hawk Down”) sad dybt i den amerikanske repræsentation i NATO, og en sådan missionsfiasko kunne ikke accepteres gentaget. Derfor iværksætter NATO den 30. august 1995 Operation Deadeye med det formål at angribe bosnisk-serbiske luftforsvarsinstallationer.


For sine handlinger tildeles sergent Claus Gamborg den nyindstiftede Forsvarets Medalje for Tapperhed. Desværre sker det posthumt, idet sergent Claus Gamborg som FN-soldat tilknyttet UNPROFOR falder i kamp den 4. august 1995.

Operation Deadeye afsluttes den 31. august 1995, men afløses den 5. september 1995 af Operation Deliberate Force, eftersom en fredsaftale parterne imellem ikke rykkede nærmere.

Operation Deliberate Force have bosnisk-serbiske kommandoinstallationer og ammunitionsfaciliteter som mål. Efter små fjorten dages luftangreb besluttede de serbiske ledere at møde op til forhandlingsbordet, hvorefter det blev muligt at indgå en fredsaftale for Jugoslavien og ikke mindst Jugoslaviens deling.

Det var i øvrigt under Operation Deliberate Force, at enheder for det tyske flyvevåben for første gang siden II Verdenskrig atter var engageret i kampoperationer.

For god ordens skyld skal bemærkes, at Republika Srpska/Република Српска ikke må forveksles med Den serbiske Republik.

NATO’s offensive engagement i Sydøsteuropa var dog ikke dermed bragt til afslutning. Under kodenavnet Operation Allied Force var fly fra NATO i perioden fra den 24. marts 1999 til den 20. juni 1999 atter engageret i luftbombardementer, idet målene nu befandt sig i Serbien-Montenegro (også benævnt Den føderale Republik Jugoslavien (Savezna Republika Jugoslavija/ Савезна Република Југославија) samt i Kosovo, hvor Serbien-Montenegro havde deployeret styrker. Samtidig samles i Nordmakedonien en landstyrke under NATO-flag. Denne landstyrke - bl.a. med dansk personel - rykker den 11. juni 1999 ind i Kosovo, og under kodenavnet Operation Joint Guardian bliver landstyrken den 12. juni 1999 til Kosovo Force (KFOR). Danske kampfly var på samme tidspunkt stillet til rådighed for NATO’s engagement i Serbien-Montenegro, idet otte F-16 Fighting Falcon og yderligere to F-16 Fighting Falcon i reserve var tilknyttet NATO til løsningen af både offensive og defensive luftoperationsopgaver.

Bosnien-Hercegovina, Kroatien og Serbien slutter fred

Den 20. december 1995 blev NATO aktiv deltager i det fredsskabende og fredsbevarende arbejde henset til deployeringen af landstyrker på den verdenspolitiske scene.


Underskrivelsen den 14. december 1995 af Dayton-fredsaftalen afslutter den jugoslaviske borgerkrig. Samtidig bliver Dayton-fredsaftalen begyndelse på NATO's landoperationer som fredsskabende og fredsbevarende aktør.

Den 14. december 1995 havde premierminister Viktor Chernomyrdin, Rusland; præsident Jacques Chirac Frankrig; præsident Bill Clinton, USA; præsident Alija Izetbegović, Bosnien-Hercegovina; forbundskansler Helmut Kohl, Tyskland; premierminister John Major, Storbritannien; præsident Slobodan Milošević, Serbien; og præsident Franjo Tuđman, Kroatien underskrevet Dayton-fredsaftalen af 14. december 1995, som definitivt skulle afslutte den jugoslaviske borgerkrig. Nu var opgaven så, at Dayton-fredsaftalen skulle implementeres, hvilket ikke kunne ske uden international militær tilstedeværelse i Sydøsteuropa. Dette var en opgave, som NATO påtog sig at lede, idet andre lande end medlemmerne af NATO deltog i de kommende opgaver.

Enheder fra NATO som fredsbevarende styrker

På baggrund af FN-resolution 1031 afsluttedes FN-engagementet i Sydøsteuropa, idet UNPROFOR blev afløst af NATO’s Implementation Force (IFOR) under kodenavnet Operation Joint Endeavour, idet IFOR et år senere blev afløst af NATO’s Stabilisation Force (SFOR) under kodenavnene Operation Joint Guard og Operation Joint Forge.


Finske soldater tilknyttet den NATO-ledede IFOR-styrke.

Under kommando af admiral Leighton W. Smith, der var øverstkommanderende for NATO’s Allied Forces Southern Europe, iværksattes transformationen fra UNPROFOR til IFOR, idet den nye landoperation blev iværksat i regi af NATO’s Allied Rapid Reaction Corps, selv om mange UNPROFOR-enheder fortsatte i IFOR-regi - blot med udskiftning af FN-afmærkning med IFOR-afmærkning. Fra NATO deltog Belgien, Canada, Danmark, Frankrig, Tyskland, Italien, Luxembourg, Holland, Norge, Polen, Spanien, Tyrkiet, USA og Storbritannien; men faktisk var NATO med den nuværende NATO-struktur repræsenteret ved endnu flere lande. Således deltog også Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet, Tjekkiet og Ungarn med soldater o.a. personel til IFOR.

Danmark havde været en del af UNPROFOR; og under NATO-flag fortsatte Danmark sin tilstedeværelse i Sydøsteuropa. Det var som del af Multi-National Division North, hvor Danmark var en del af den nordisk-polske brigade kendt som NORDPOLBDE, idet brigaden foruden enheder fra Danmark og Polen bestod af enheder fra Estland, Finland, Letland, Litauen, Norge, Sverige og USA.

Derudover var Danmark engageret i den nordiske forsyningsenhed Nordic Support Group, som var hjemmehørende i den ungarske by Pécs.

NATO forsvarer USA, da al-Qaeda udfører angreb på amerikansk grund

Den første - og hidtil eneste - militærmission med hjemmel i NATO-traktatens artikel 5 - er forsvaret af USA.

Operation Eagle Assist blev til efter al-Qaedas terrorangreb i september 2001 på World Trade Centre og Pentagon. USA påberåbte sig at være under angreb. USA anmodede derfor NATO om hjælp til at forsvare sig. 13 medlemmer af NATO gik herefter sammen om luftforsvaret af USA. Operation Eagle Assist blev formelt afsluttet i maj 2002.

Danmark var repræsenteret i Operation Eagle Assist.

Bekæmpelsen af al-Qaeda og Taliban i Afghanistan

I kølvandet på al-Qaedas terrorangreb i USA besluttede USA at angribe al-Qaeda i Afghanistan. Det skete med begrundelsen af den engelske betegnelse War on Terror, som dog ikke har hjemmel i definitionen af krig, som den er beskrevet i krigens folkeret. Fysisk var al-Qaeda styret fra baser i Afghanistan, og det var disse baser, USA har sat som mål for sine angreb. USA erklærede ikke krig mod Afghanistan. Der var dog tale om en de facto-intervention. Den 7. oktober 2001 invaderede USA og Storbritannien Afghanistan; og siden blev invasionen støttet af styrker fra Australien og Canada, idet der blev samarbejdet med den afghanske nordalliance.

Som interventionen skred frem, gav FN mandat til deployeringen af en international sikkerhedsstyrke til Afghanistans hovedstad, Kabul. Navnet på sikkerhedsstyrken blev International Security Force (ISAF), som skulle assistere den midlertidige afghanske regering med at opretholde sikkerheden omkring den afghanske hovedstad.

Først i oktober 2003 blev ISAF’s operationsområde udvidet til at omfatte hele Afghanistan. Derved ændredes ISAF-mandatet også, idet ISAF-styrkerne nu kom i direkte kamp med al-Qaeda- og Taliban-enheder.

ISAF-missionen blev afsluttet den 28. december 2014.

Den 1. januar 2015 så en ny NATO-ledet operation i Afghanistan dagens lys: Operation Resolute Support. Missionens overordnede formål er at træne og rådgive de afghanske sikkerhedsstyrker. Grundlaget for Operation Resolute Support er en bilateral aftale mellem NATO og Afghanistan.

Danmark var repræsenteret i ISAF; og Danmark er repræsenteret i Operation Resolute Support.

NATO træner de irakiske sikkerhedsstyrker

I 2004 henvendte den irakiske overgangsregering sig til NATO med ønsket om, at NATO kunne bidrage til bl.a. kapacitetsopbygning. NATO påtog sig opgaven. Resultatet blev træningsmissionen NATO Training Mission Iraq (NTM-I).

NTM-I, der ikke havde kampopgaver, udgjordes af 23 medlemmer af NATO samt De forenede arabiske Emirater, Egypten, Japan, Jordan og Ukraine.

I 2011 blev NTM-I nedlagt. Opgaveløsningen var en succes. Derfor er er ny træningsmission etableret i Irak. Målsætningen er, at irakerne skal gøres i stand til selv at imødegå aktiviteter udført af bl.a. Islamisk Stat.

NATO Mission Iraq (NMI) skal stå for træning og kapacitetsopbygning. NMI’s indsats er koordineret med øvrige aktører i Irak, hvor NMI komplimenterer den internationale indats, der skal styrke stabiliteten i Irak og i nærregionen.

Danmark var repræsenteret i NTM-I; og Danmark er repræsenteret i NMI.

NATO er andet end krig

Når man tænker på NATO, tænker man ofte på krig og krigsmæssig indsats. NATO er dog så meget mere end det, hvilket skyldes, at NATO har en kommandostruktur, som gør handling mulig. NATO er derfor andet end krig.

Den første NATO-mission, der ikke kunne henføres til NATO-traktatens artikel 4 eller 5, var at støtte Grækenland i afviklingen af de olympiske lege i Athen i 2004.

2005 var året, hvor naturens kræfter kom til at udgøre en egentlig fjende for menneskeheden. USA fik på gr. af orkanen Katrina støtte fra NATO. Samtidig dermed ramte et voldsomt jordskælv Pakistan, i hvilket forbindelse NATO ydede logistisk støtte.

Endelig ydede NATO i perioden 2005-2007 logistisk støtte til den forenede FN- og Afrikanske Union-mission i Sudan. Derved blev det muligt at etablere hybridmissionen i Darfur-regionen.

Artiklen fortsættes i del III...

 • 7. januar 2020
  Skal der næres reel frygt for eskalation i krisen mellem Iran og USA?
 • 7. januar 2020
  Morgenseminar om, hvorfor USA angreb Iran
 • 20. december 2019
  Megatrends frem mod 2040.
 • 17. december 2019
  69 år er ingen alder
 • 17. december 2019
  International Threat Conference 2020 Copenhagen
 • 12. december 2019
  De økonomiske følger af den aflyste NATO-konference (1)
 • 12. december 2019
  The financial consequences of the cancelled NATO Conference (1)
 • 8. december 2019
  Atlantsammenslutningen aflyser NATO-konference
 • 8. december 2019
  The Danish Atlantic Council cancels international NATO Conference
 • 30. november 2019
  Udtalelse i anledning af Forsvarets Efterretningstjenestes risikovurdering
 • 29. november 2019
  Nyt Atlant Brief: "Grønland har fundamental strategisk betydning for Danmark og USA"
 • 29. november 2019
  International NATO-konference på Frederiksberg Slot - VENTELISTE
 • 27. november 2019
  Atlantsammenslutningen deltager i formøde i London forud for NATO-ledermødet samme sted
 • 18. november 2019
  Atlantsammenslutningen søger forårs/sommer-praktikanter til sit sekretariat
 • 6. november 2019
  Betydningen af INF-traktatens fald
 • 2. november 2019
  Nyt Atlant Brief: "Magtkamp i Mellemøsten - konflikten mellem Iran og Saudi-Arabien"
 • 24. oktober 2019
  Atlantsammenslutningen markerer FN-dagen - den 24. oktober 2019
 • 23. oktober 2019
  Atlantsammenslutningens FN-konference 2019 - stop for tilmelding
 • 11. oktober 2019
  Nyt Atlant Brief: "Tyskland - en troværdig sikkerhedspolitisk aktør?"
 • 9. oktober 2019
  Atlantsammenslutningens FN-konference 2019 - program
 • 12. september 2019
  Udsættelse af seminaret "NATO and the Threat Perception in the Baltic Sea and related areas"
 • 29. august 2019
  Da den dansk-tyske samarbejdspolitik ophørte, og dansk-tyske enheder kom i kamp
 • 27. august 2019
  Amerikansk militærstrategi i Fjernøsten set med australske øjne
 • 27. august 2019
  Mandagsparanoia (30) den 26. august 2019
 • 19. august 2019
  Personalenyt den 19. august 2019
 • 19. august 2019
  Mandagsparanoia (29) den 19. august 2019
 • 7. august 2019
  Seminar den 29. august 2019: "Rusland-Kina - og frygten for nukleare missiler i Asien"
 • 27. juni 2019
  Ny udenrigs- og forsvarsminister
 • 27. juni 2019
  Nyt Atlant Brief: "USA-Iran-krisen 2019 - mulige udviklingsscenarier og danske muligheder"
 • 26. juni 2019
  NATO-forsvarsministermøde
 • 20. juni 2019
  Droner er andet end en fotodrone til privatbrug købt i Elgiganten
 • 17. juni 2019
  Tænketanken Atlantsammenslutningens generalsekretær i TV2/NEWS’ specialprogram ”Verden ifølge Trump”
 • 15. juni 2019
  Vi søger praktikanter til 2. halvår 2019
 • 14. juni 2019
  Skal Danmark have et cyberhjemmeværn? Ingeniørforeningen i Danmark forsøger at finde et svar...
 • 13. juni 2019
  Amerikansk lov kan nu give danske virksomheder store problemer i tilfælde af Nord Stream 2-samarbejde
 • 13. juni 2019
  Nord Stream 2-samarbejde kan nu give danske virksomheder store problemer
 • 13. juni 2019
  Skærpelse af konflikten i Den persiske Golf
 • 13. juni 2019
  Generalsekretæren i TV2/NEWS for at tale om konflikten i Den persiske Golf
 • 12. juni 2019
  Seminaret "Missilforsvar - den danske vinkel" gav indblik og viden, og fostrede tanker...
 • 7. juni 2019
  Vi søger praktikanter til efterårssemesteret 2019
 • 7. juni 2019
  Folkemødet 2019 - opdatering af aktiviteter
 • 3. juni 2019
  Seminar den 4. juni 2019: "Missilforsvar - den danske vinkel"
 • 29. maj 2019
  International Day of United Nations Peacekeepers
 • 28. maj 2019
  Seminar den 4. juni 2019: ”Missilforsvar - den danske vinkel”
 • 28. maj 2019
  Hvad anser forsvarsordførerne for at være den største sikkerhedspolitiske trussel mod Danmark?
 • 25. maj 2019
  Star Wars på sanskrit - Indien melder sig ind i våbenkapløbet i rummet
 • 18. maj 2019
  Seminar- og konferencekalender 2019-II
 • 15. maj 2019
  Mandagsparanoia (025) den 13. maj 2019
 • 15. maj 2019
  Politikerinterviews om bl.a. den sikkerehedspolitiske trussel mod Danmark
 • 14. maj 2019
  Kort analyse og anbefalinger om den tilspidsede krise imellem Iran og USA efter dagens droneangreb på saudiarabiske olieinstallationer
 • 10. maj 2019
  Seminar om missilforsvar set ud fra den danske vinkel
 • 9. maj 2019
  Derfor flages der med Europa-flaget i dag
 • 5. maj 2019
  Politikerinterview med fhv. minister Henrik Dam Kristensen, Socialdemokratiet
 • 4. maj 2019
  Danmark befries fra Det tredie Riges besættelse
 • 4. maj 2019
  Politikerinterview med forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, Venstre
 • 1. maj 2019
  Forårsseminar 2019
 • 1. maj 2019
  Folkemødet 2019
 • 30. april 2019
  SIPRI's årsrapport 2018
 • 29. april 2019
  Valg til den lovgivende forsamling i Spanien
 • 29. april 2019
  Politikerinterview med Jeppe Jakobsen, Dansk Folkeparti
 • 24. april 2019
  Seminar om kongeligt diplomati og forholdet mellem Rumænien og EU set i lyset af det rumænske EU-formandskab
 • 24. april 2019
  Politikerinterview med Holger K. Nielsen
 • 18. april 2019
  Mueller-rapporten fremlægges for Kongressen - del I
 • 18. april 2019
  Mueller-rapporten fremlægges for Kongressen - del II
 • 18. april 2019
  Mueller-rapporten i censureret form
 • 16. april 2019
  Hendes Majestæt Dronningen fylder 79 år
 • 16. april 2019
  Politikerinterview med Martin Lidegaard
 • 10. april 2019
  Særudstillingen "Hjemmeværnet på plads" bidrager til forståelsen for dansk sikkerhedspolitik og hjemmeværnet
 • 10. april 2019
  Tanker om det israelske valg til den 21. parlamentsforsamling i Knesset
 • 9. april 2019
  Vi mindes besættelsen af Danmark 1940
 • 9. april 2019
  NATO's 70-års-jubilæum - politikerinterviews
 • 9. april 2019
  NATO's 70-års-jubilæum - interview med John Dyrby Paulsen, formand for Tænketanken Atlantsammenslutningen
 • 8. april 2019
  Fejringen af NATO's 70-års-jubilæum den 4. april 2019
 • 8. april 2019
  Nyt Atlant Brief: Danmarks indsats i Mali - stabilitet og stormagtspolitik i Sahel
 • 2. april 2019
  NATO - 70 år som fredens garant
 • 30. marts 2019
  Hviderusland - det næste Ukraine?
 • 25. marts 2019
  NATO 70 år med royal deltagelse
 • 21. marts 2019
  NATO 70 år (I) - fra passivt forsvar til aktiv fredsskabende handling
 • 21. marts 2019
  NATO 70 år (II) - NATO og Danmark i aktion for fred og frihed
 • 21. marts 2019
  NATO 70 år (III) - prisen for fred og frihed vil altid blive husket
 • 13. marts 2019
  Man skal stå tidligt op for at vide noget om spioner
 • 11. marts 2019
  Rusland: Massedemonstrationer mod internetcensur
 • 8. marts 2019
  Nyt brief: Det er meget svært at afsætte en præsident
 • 6. marts 2019
  NATO som fredens garant i 70 år
 • 4. marts 2019
  Danske EH101 Merlin-helikoptere til Sahel-regionen
 • 1. marts 2019
  Hvad nu hvis...? Endnu et spørgsmål om skotsk selvstændighed...
 • 1. marts 2019
  Får offentligheden nogensinde kendskab til indholdet af Mueller-rapporten?
 • 26. februar 2019
  Nyt brief: Huawei i Danmark - er 5G en femte kolonne?
 • 20. februar 2019
  Fregatten F363 Niels Juel tilgår Groupe Aéronaval
 • 19. februar 2019
  Atlantic Council udsender rapport om det dansk-amerikanske forsvars- og sikkehedspolitiske forhold
 • 16. februar 2019
  En moderne dansk hær i takt med tiden og dens kommende ledere (II)
 • 16. februar 2019
  Input til vinterferiens aktivitetsplan (V)
 • 15. februar 2019
  Ender USA i national undtagelsestilstand?
 • 14. februar 2019
  En moderne dansk hær i takt med tiden og dens kommende ledere (I)
 • 14. februar 2019
  Input til vinterferiens aktivitetsplan (IV)
 • 13. februar 2019
  NATO's 70-års-jubilæum
 • 13. februar 2019
  Input til vinterferiens aktivitetsplan (III)
 • 12. februar 2019
  Input til vinterferiens aktivitetsplan (II)
 • 12. februar 2019
  Venezuelas og det danske forsvars fremtid - to uafhængige seminarer på én dag
 • 12. februar 2019
  Personalenyt den 12. februar 2019
 • 11. februar 2019
  Input til vinterferiens aktivitetsplan (I)
 • 11. februar 2019
  Danish Atlantic Youth Seminar 2019
 • 6. februar 2019
  Krigsudredningen
 • 5. februar 2019
  State of the Union 2019
 • 4. februar 2019
  Nyt Atlantbrief: Forsvarsforliget genåbnet - mulige prioriteringer
 • 1. februar 2019
  Diktatur eller demokrati? Status på situationen i Venezuela
 • 1. februar 2019
  Seminar den 7. februar 2019 i anledning af genåbningen af forsvarsforliget 2018-2023
 • 31. januar 2019
  Underviserdag om Sikkerhedspolitik 2019
 • 31. januar 2019
  Kommer en dansk general atter i spidsen for en fredsbevarende FN-mission?
 • 30. januar 2019
  Underviserdag om Sikkerhedspolitik 2019 - LUKKET FOR TILMELDING
 • 30. januar 2019
  "United States Intelligence Community" udgiver rapport om USA's syn på trusler i verden
 • 30. januar 2019
  Kina testaffyrer ’hangarskibsdræberen’, det ballistiske mellemdistancemissil DF-26, og viser billeder af affyringen på statsejet TV mens konfrontationen med USA i Det Sydkinesiske Hav optrappes.
 • 29. januar 2019
  Mandagsparanoia 14: Forsvarsforliget genåbnes
 • 29. januar 2019
  Atlant Brief - USA's frygt for Kina
 • 28. januar 2019
  Underviserdag om Sikkerhedspolitik 2019 - deadline for tilmelding
 • 28. januar 2019
  Underviserdag om Sikkerhedspolitik 2019 - det endelige program
 • 24. januar 2019
  Afvikling af seminar om kritisk infrastruktur og cybersikkerhed
 • 23. januar 2019
  Lukning for tilmelding til seminar
 • 17. januar 2019
  Topchef i Kinas hangarskibsprogram risikerer dødsstraf for spionage
 • 16. januar 2019
  Seminar om kritisk infrastruktur og cybersikkerhed den 24. januar 2019
 • 14. januar 2019
  Personalenyt
 • 10. januar 2019
  Seminar om kritisk infrastruktur og cybersikkerhed
 • 3. januar 2019
  Personalenyt m.m.
 • 18. december 2018
  Her er fem bøger til juleferien
 • 17. december 2018
  Mandagsparanoia - klar igen
 • 28. november 2018
  Atlantsammenslutningens underviserdag om sikkerhedspolitik
 • 25. november 2018
  Gibraltar, Brexit og det transatlantiske samarbejde
 • 14. november 2018
  Det Østasiatiske Topmøde 2018
 • 12. november 2018
  Mandagsparanoia (1)
 • 9. november 2018
  Våbenstilstanden efter 1. verdenskrig
 • 5. november 2018
  Det amerikanske midtvejsvalg 2018 - Del I: Valget til Kongressen
 • 5. november 2018
  Det amerikanske midtvejsvalg 2018 - Del II: Ender det med rigsretssag mod præsident Donald Trump?
 • 5. november 2018
  Mandagsparanoia - 05-11-2018
 • 30. oktober 2018
  NATO og Rusland skal afvikle militærøvelser i samme område - en tilfældighed eller gennemført planlægning?
 • 29. oktober 2018
  Mandagsparanoia den 29. oktober
 • 24. oktober 2018
  FN-dagen den 24. oktober 2018 markerer grundlæggelsen af De forenede Nationer
 • 24. oktober 2018
  Den mest omfattende NATO-øvelse i 16 år
 • 22. oktober 2018
  Mandagsparanoia
 • 22. oktober 2018
  INF-traktaten - og hvorfor USA trækker sig
 • 11. oktober 2018
  Trusler mod Danmark og Danmarks alliancepartnere er nærværende, og derfor er handling nødvendig
 • 3. oktober 2018
  Hvilke trusler findes der mod Danmarks kritiske infrastruktur?
 • 3. oktober 2018
  Cyber og Afskrækkelse
 • 28. september 2018
  Amerikanske enheder indsætter for første gang Joint Strike Fighter i kamp
 • 27. september 2018
  Risk Intelligence sponserer trusselskonference
 • 18. september 2018
  Night Hawk 2018
 • 17. september 2018
  Ruslands pensionsreformer
 • 11. september 2018
  Sådan skriver russiske medier om militærøvelsen Vostok-18
 • 6. september 2018
  Forsvarschefen besøger Atlantsammenslutningen
 • 28. august 2018
  Aktiviteter og arrangementer for efteråret
 • 23. august 2018
  International Trusselskonference 2018
 • 14. august 2018
  Atlant oplever problemer med at sende og modtage mails
 • 13. juli 2018
  Atlantsammenslutningen går på sommerferie – og anbefaler en bunke bøger, du kan læse i varmen
 • 9. juli 2018
  NATO-topmødet i Bruxelles den 11. til 12. juli
 • 18. juni 2018
  House of Commons Defence Committee - A preliminary report on the Modernising Defence Programme
 • 17. juni 2018
  Russisk frygt for terror fra krigere, der kommer hjem fra Syrien
 • 12. juni 2018
  Pyrrhussejr sejr til Trump – kæmpe sejr til Kim Jong-un
 • 4. juni 2018
  Kritisk infrastruktur: Hvor godt rustede er vi til en krise?
 • 24. maj 2018
  Praktikopslag efterår 2018: Drømmer du om at arbejde med dansk og international sikkerhedspolitik dette efterår?
 • 8. maj 2018
  Hvad mener Iran om atomaftalens forhandlinger?
 • 7. maj 2018
  Seminar: Kritisk infrastruktur
 • 29. april 2018
  “Den økonomiske og geopolitiske situation i Rusland” Onsdag den 9. maj kl. 8.30 – 9.30
 • 13. april 2018
  Kommentar: Sådan beskriver russiske medier det forventede angreb i Syrien
 • 11. april 2018
  Donald Trumps muligheder i Syrien efter giftgasangreb
 • 9. april 2018
  Energi, Religion og Våbenkapløb - Stormagtskonflikt mellem Iran, Rusland og Tyrkiet?
 • 28. marts 2018
  Tre perspektiver på cyberkrig og cybersikkerhed
 • 23. marts 2018
  Ny udenrigspolitisk høg i Det Hvide Hus
 • 15. marts 2018
  Russisk valg: Et Rusland uden Putin ved magten?
 • 13. marts 2018
  FOKUS 2018: Norsk efterretningsvæsen opridser aktuelt trusselsbillede
 • 28. februar 2018
  Er Rusland egentlig en militær trussel?
 • 23. februar 2018
  Stormagtskonflikt mellem Iran, Rusland og Tyrkiet?
 • 21. februar 2018
  DAYS 2018
 • 15. februar 2018
  Sikkerhedskonference i München: Er den frie verdensorden gået af led?
 • 13. februar 2018
  Bogomtale: Har den danske krigsindsats nyttet?
 • 12. februar 2018
  USA: Den største trussel kommer ikke længere fra terrorister, men fra andre stater
 • 16. januar 2018
  Putin’s Asymmetric Assault on Democracy in Russia and Europe: Implications for U.S. National Security
 • 16. januar 2018
  Danmark, NATO og USA - Samme Kurs?
 • 15. januar 2018
  Vi lukker for tilmelding til seminaret "Efterretningsvirksomhed og truslen fra terror"
 • 12. januar 2018
  Begrænset antal pladser til vores seminar "Efterretningsvirksomhed og truslen fra terror"
 • 8. januar 2018
  Motståndskraft - Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021-2025
 • 22. december 2017
  Missilforsvar – et strategisk valg og et signal til NATO
 • 20. december 2017
  Ny dansk risikovurdering 2017 fra FE
 • 20. december 2017
  Trumps udenrigs- og sikkerhedspolitik: "America First" i internationale anliggender
 • 19. december 2017
  Ny "National Security Strategy" i USA
 • 11. december 2017
  NU med video og podcast
 • 8. december 2017
  Seminarrække om Moderne Efterretningsvirksomhed
 • 6. december 2017
  Offentliggørelse af lokale til seminaret Moderne efterretningsvirksomhed og hybride trusler
 • 5. december 2017
  Vi lukker for tilmelding til seminaret "Moderne efterretningsvirksomhed og hybride trusler"
 • 30. november 2017
  Seminar: Moderne efterretningsvirksomhed og hybride trusler
 • 23. november 2017
  FE's historie
 • 15. november 2017
  Gerasimov beskriver Ruslands militære tilstand
 • 2. november 2017
  Ny rapport kommer med 34 anbefalinger til at bekæmpe misinformation
 • 1. november 2017
  Vi lukker for tilmelding til seminaret Trump og dansk-amerikanske forhold: Hvor er vi på vej hen?
 • 15. oktober 2017
  Trump og det dansk-amerikanske forhold: Hvor er vi på vej hen?
 • 12. oktober 2017
  Danmarks strategiske udfordringer: Prioriteringer i forhold til trusler
 • 11. oktober 2017
  Forsvarsforlig
 • 6. oktober 2017
  Spørgsmål og svar om NATO's 2% målsætning
 • 27. september 2017
  Nordkoreas nukleare våben - Nok er nok?
 • 13. september 2017
  Danmark skal bekæmpe misinformation
 • 13. september 2017
  Zapad 2017
 • 13. september 2017
  Problemer med mail
 • 5. september 2017
  Konference om cybersikkerhed
 • 27. august 2017
  Forsvarsforlig og megatrends kan ses på VTC
 • 24. august 2017
  Seminar: Trumps udenrigspolitik
 • 17. august 2017
  NATOs krav til dansk forsvars
 • 1. august 2017
  De autonome droner er her
 • 7. juli 2017
  Konference: Forsvarsforlig og megatrends
 • 14. juni 2017
  Udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi
 • 6. juni 2017
  Anskaffelser til forsvaret
 • 30. maj 2017
  NATO, Trump og Merkel - bryder NATO sammen?
 • 23. maj 2017
  Forsvarsministeren har udpeget nye chefer i Forsvaret
 • 19. maj 2017
  Iran går til valg i dag
 • 17. maj 2017
  Den voksende mistillid til vores institutioner er den største sikkerhedstrussel
 • 16. maj 2017
  Ukraine er sin egen værste fjende
 • 10. maj 2017
  Danmark fik besøg af USA's forsvarsminister
 • 9. maj 2017
  Rusland fejrer Sejrsdagen
 • 8. maj 2017
  Emmanuel Macron er ny fransk præsident
 • 3. maj 2017
  Tænd et lys d. 4. maj
 • 2. maj 2017
  Et amerikansk bud på fremtidens krigsførelse
 • 24. april 2017
  En russisk hackergruppe har i over 2 år hacket det danske forsvar
 • 18. april 2017
  Tyrkerne har stemt ja til at give Erdogan mere magt
 • 12. april 2017
  Lidegaard: Der er brug for en plan i Syrien
 • 7. april 2017
  Trump laver game changer med aktionen imod Syrien
 • 7. april 2017
  Putin er vred, men ikke rasende over Trumps missilangreb i Syrien
 • 6. april 2017
  Regeringen åbner for øget militært bidrag i Syrien
 • 4. april 2017
  Nordkoreas diktator er klar til at gøre alt
 • 31. marts 2017
  En optøning i Arktis-forum?
 • 30. marts 2017
  Løkke møder Trump i dag
 • 27. marts 2017
  After new wars – new strategy?
 • 20. marts 2017
  Enighed om forøgelse af forsvarsbudget
 • 17. marts 2017
  NATO’s generalsekretær mødtes med forsvarsministeren
 • 17. marts 2017
  Stoltenbergs besøg i Danmark
 • 16. marts 2017
  Danmark køber fransk artilleri
 • 7. marts 2017
  Politiet og forsvaret i samarbejde
 • 2. marts 2017
  Sverige genindfører værnepligten
 • 2. marts 2017
  Beskyttelsen af Danmark kræver flere penge
 • 20. februar 2017
  Ballistisk missilforsvar og områdeluftforsvar
 • 15. februar 2017
  Listen over forsvarsmateriel, som Danmark bør købe
 • 13. februar 2017
  NATO fordømmer Nordkoreas affyring af ballistisk missil
 • 13. februar 2017
  Det Udenrigspolitiske Selskab afholder arrangement
 • 8. februar 2017
  Trump kloden rundt
 • 7. februar 2017
  Ugens analyse fra Den Norske Atlanterhavskomité
 • 7. februar 2017
  DAYS Copenhagen: March 9-12
 • 7. februar 2017
  PET - ny terrorvurdering