Fejringen af NATO's 70-års-jubilæum den 4. april 2019

Vejret viste sig fra sin smukkeste side, da forårssolen for alvor kastede sin glans over Københavns centrum. Det skete den 4. april 2019, da Tænketanken Atlantsammenslutningen og Danmarks Veteraner sammen med gæster fra nær og fjern fejrede NATO’s 70-års-jubilæum ved flot parade i Kastellet.

af Niels-Ole Mannerup, sekretariatet

Tilbage i august 2018 - da Tænketanken Atlantsammenslutningen endnu havde til huse på Svanemøllens Kaserne - blev de første spadestik til fejringen af NATO’s 70-års-jubilæum taget. Ingen havde dog på dét tidspunkt forestillet sig, at fejringen fik det format, der kunne præsenteres den 4. april 2019. Det kunne man heller ikke have forestillet sig i februar 2019, da tilfældigheder gjorde, at Tænketanken Atlantsammenslutningen og Danmarks Veteraner så muligheder for et samarbejde om fejringen. Kranselægning ved Monumentet for Danmarks internationale Indsats efter 1948 og reception for veteraner skulle siden blive erstattet af en egentlige militær parade samt receptioner med særligt indbudte fra ind- og udland. Dertil kom deltagelse ved Hans Kongelige Højhed Prins Joachim, der som fejringens æresgæst favnede alt til glæde for fødselsdagsbarn, gæster, veteraner og organisatorer med samarbejdspartnere. Den 4. april 2019 vil med sikkerhed blive husket som en minderig dag.

En lang og travl dag begyndte tidligt

Højtideligheden i Kastellet var programsat til kl. 1100, men dagens aktiviteter havde taget sin begyndelse langt tidligere. Således kunne ”Ræson” - der bl.a. er et internetbaseret uafhængigt magasin om dansk og international politik - fra morgenstunden bringe generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwes tanker om NATO i et historisk og nutidigt perspektiv.


Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwes tanker i "Ræson" om NATO og NATO's værdier.

Kl. 0810 var det tid til at tone frem på skærmen på TV2’s ”Go’ Morgen Danmark”, hvor en tidligere generalsekretær - dog for NATO - tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen gjorde generalsekretær Lars Bangert Struwe selskab. Fredag morgen på ”Go’ Morgen Danmark” bærer som oftest præg af en vis løssluppenhed - weekenden taget i betragtning - men da Louise Wolff bød morgenens gæster velkommen, oplevedes en mere seriøs stemning på skærmen end ofte set. Det blev til 20 minutter i selskab med to eksperter indenfor sikkerhedspolitik, der matchede hinanden, og som forstod at supplere hinanden.

Anders Fogh Rasmussen, der i dag er 66 år gammel, var NATO’s 12. generalsekretær (2009-2014), er i dag omdrejningspunktet for Rasmussen Global, som blev stiftet i 2014.

Kl. 1000 blev det TV2 NEWS’ tur til at nyde godt af generalsekretær Lars Bangert Struwe med direkte interview fra Kastellet. Det blev til mange interessante spørgsmål - og ikke mindst svar - og netop i sådant et øjeblik kunne man have ønsket sig, at der havde været tid til en temaudsendelse om netop NATO og Danmarks rolle på den sikkerhedspolitiske verdensscene. Sikkerhedspolitik kan virke så enkel, men virkeligheden er, at det er alt andet end...

Festlighederne begynder

Kl. 1030 begyndte de første officielle gæster at give fremmøde i Kastellet. Repræsentanter fra det officielle Danmark (herunder forsvarets øverste ledelse); repræsentanter fra dansk erhvervsliv; repræsentanter fra ambassademiljøet i København; og veteraner blev modtaget af generalsekretær Lars Bangert Struwe, Tænketanken Atlantsammenslutningen; oberst Niels Hartig Andersen, formand for Danmarks Veteraner; og major Allan Bo Petersen, Kastellets kommandant.


Søværnets Tamburkorps. Foto: Monica Bell Sass.

Akkompagneret af Søværnets Tamburkorps ledsagede medarbejdere fra Tænketanken Atlantsammenslutningen gæsterne til deres pladser. For tænketankens medie- og kommunikationsmedarbejder, journalist Kirstine Ottesen, var dagen dog ekstra travl, idet hun foruden at være medieansvarlig med det, der følger deraf, også stod for gennemførelsen af interviews. Det blev til en videopodcast med deltagelse af tidligere generalsekretær Anders Fogh Rasmussen, forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen samt medlemmerne af Folketinget Trine Bramsen (Socialdemokratiet) og Peter Juel-Jensen (Venstre).

Søværnets Tamburkorps blev afløst af Den kgl. Livgardes musikkorps og Den kgl. Livgardes æreskommando, som iført kampuniform tog opstilling på paradepladsen under fuld musikledsagelse - og man var herefter klar til at modtage dagens hædersgæst, Hans Kongelige Højhed Prins Joachim.


Oberst Niels Hartvig Andersen, Danmarks Veteraner; Hans Kongelige Højhed Prins Joachim; adjudant for prinsen, major Johnnie Korsholm; og generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, Tænketanken Atlantsammenslutningen. Foto: Hasse Ferrold.

Ledsaget af generalsekretær Lars Bangert Struwe og oberst Niels Hartvig Andersen inspicerede Hans Kongelige Højhed Prins Joachim paraden, hvilket skete til tonerne af ”Prins Joachims March”.

Derefter fulgte et af paradens følelsesmæssige højdepunkter - kranselægning ved Hans Kongelige Højhed Prins Joachim! Ene mand ved monumentet, der bærer navnene på alle de, der er faldet for Danmark siden 1948 - ene mand ved monumentet, der bærer navnene på de operationsområder, dansk personel har virket i siden 1948. Begge grupper af navne fylder godt, og man gribes af den største ærefrygt, for mens det ene øje ser på Danmarks internationale indsats med stolthed, græder det andet øje over tabet af menneskeliv, der ønskede at gøre en indsats og måske endda en forskel. Da Hans Kongelige Højhed Prins Joachim havde rettet kransens bånd, gjorde prinsen honnør til tonerne af Emil Hornemans smukke ”Kongernes Konge” (klik her) - oprindeligt kendt som ”Bøn for Danmark” som en konsekvens af Danmarks deltagelse i Treårskrigen, hvor (endnu en) 9. april (1848) fik særlig betydning. Ene mand stod prinsen med sit brillantbesatte storkommandørkors om halsen - og brillanterne funklede...om kap med enkelte veteraners glinsende øjne...for ud over at være en smuk og sentimental salme, er der de veteraner, som erindrer salmen for at ledsage kisterne med faldne danske soldater ved ankomsten til Danmark...og ja; den 4. april 2019 var endnu en dag at mindes dem, der aldrig kom hjem...

Tale ved formanden for Danmarks Veteraner

Iført sin sorte husarbaret med hærmærket og veteranmærket påsat bød formanden for Danmarks Veteraner, oberst Niels Hartvig Andersen, officielt velkommen til fejringen af NATO’s 70-års-jubilæum. Den sorte husarbaret var lidt af et særsyn, idet oberst Niels Hartvig Andersen nu om stunder oftest ses bærende sin blå FN-baret, men da den 4. april 2019 stod i NATO’s tegn, blev den hovedbeklædning, som obersten havde båret under NATO-indsats i bl.a. Afghanistan, båret.


Oberst Niels Hartvig Andersen, Danmarks Veteraner, holdt åbningstalen ved fejringen af NATO's 70-års-jubilæum. Foto: Monica Bell Sass.

Formanden udtrykte i sin tale sin taknemmelighed over det store fremmøde, som viste, at NATO-dagen ikke er en dag som alle andre, men derimod en højtidsdag på linie med bl.a. Peacekeepers Day (den 29. maj), Flagdagen for Danmarks Udsendte (den 5. september), FN-dagen (den 24. oktober) m.fl.

En særlig tak gik til Hans Kongelige Højhed Prins Joachim, der i snart 20 år har bakket op omkring Danmarks Veteraners arbejde som foreningens protektor.

Derudover takkede formanden Tænketanken Atlantsammenslutningens generalsekretær for det samarbejde, der havde gjort det muligt at skabe så storslåede rammer omkring fejringen af NATO-dagen, som tilfældet var.

Tale ved Hans Kongelige Højhed Prins Joachim

Efter oberst Niels Hartvig Andersen tog Hans Kongelige Højhed Prins Joachim ordet.


Hans Kongelige Højhed Prins Joachim, der tillige er protektor for Danmarks Veteraner. Foto: Monica Bell Sass.

Med udgangspunkt i situationen omkring den 9. april 1940, hvor kampene i Sønderjylland og aktionerne i og omkring såvel Amalienborg Slot som Kastellet skulle blive synonym på Det tredie Riges besættelse af Danmark indledte prinsen sin meget rørende tale - rørende, fordi det ikke var vanskeligt at forstå, hvorledes kong Christian X - prinsens oldefar - med sin regering blot kunne se handlingslammet til, mens besættelsen blev en realitet.


Kastellet den 9. april 1940. Tropper fra Det tredie Rige marcherer tidligt om morgenen ind i Kastellet, hvorved den danske kamp mod invasionsstyrkerne når sin afslutning.

I efterkrigstiden stod det klart, at Danmark ikke igen kunne tillade sig at acceptere en ny ”9. april”, og derfor var det nødvendigt at vælge side. Valget faldt på NATO, idet Danmark sammen med 11 andre lande gik sammen om at skabe den forsvarsalliance, der trods tidens gunst - og ugunst - lever i bedste velgående.


USA's ambassadør i København, Carla Herd Sands, i selskab af Beredskabsstyrelsens chef, direktør Henning Thiesen, lytter interesseret til talerne ved fejringen af NATO's 70-års-jubilæum. Bagved i midten skimtes chefen for flyverkommandoen, generalmajor Anders Rex. Foto: Monica Bell Sass.

Hans Kongelige Højhed Prins Joachim benyttede lejligheden til at påpege, at fred og frihed ikke er gratis, hvilket mindevæggens navne vidner om.

Tale ved forsvarsministeren

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, der i disse dage oplever stor travlhed henset til rejseaktivitet - senest med besøg ved Danmarks bidrag til EU’s grænseagentur Frontex - leverede en smuk hilsen, som ikke mindst favnede nutiden og Danmarks aktive indsats for fred, frihed og samarbejde - og hvor gerne man end kunne ønske sig, at forsvarsalliancer ikke var nødvendige, så kræver tiden en anden realitet. Trusselsbilledet blev kort skitseret, men samtidig blev det understreget, at netop NATO-samarbejdet er en kraftig medvirkende årsag til, at Danmark under de givne omstændigheder kan føle sig sikker.


Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen. Foto: Monica Bell Sass.

Kranselægningsceremoni

Paradens andet følelsesmæssige højdepunkt fulgte efter forsvarsminister Claus Hjort Frederiksens tale, hvor den officielle kranselægningsceremoni fandt sted. 13 repræsentanter (klik her) fra NATO-lande, ikke-NATO-lande, myndigheder, organisationer og foreninger samt enkeltpersoner m.fl. blev af paradespeakeren, oberstløjtnant Birger Kjer Hansen kaldt frem til Monumentet for Danmarks internationale Indsats efter 1948 for at lægge en krans. Blandt de, der lagde en krans, var borgmester i Slagelse John Dyrby Paulsen i sin kapacitet af formand for Tænketanken Atlantsammenslutning.


Den officielle kranselægningsceremoni ved Monumentet for Danmarks internationale Indsats efter 1948. På billedet ses (fra venstre mod højre) Carl Bratved; Johan Fredrik Jörgensen, Sveriges ambassadør; Carla Herd Sands, USA's ambassadør; kommandør Michael Biery, USA's forsvarsattaché; generalmajor Jens Garly, hjemmeværnet; oberst Nicolas T. Veicherts, Hærens Officersskole; direktør Henning Thiesen, Beredskabsstyrelsen; forsvarschef general Bjørn Bisserup; forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen; Anders Fogh Rasmussen; John Dyrby Paulsen, formand for Tænketanken Atlantsammenslutningen; og Flemming Vinther, formand for Hærens Konstabel og Korporalsforening. Foto: Hasse Ferrold.

Kranselægningen blev afsluttet med afspilningen af den danske pendant til ”The Last Post” - ”Danmark sidste Honnør” - og hertil er kun at sige, at uanset hvor stærk, kold og kynisk man end kan være; uanset antallet af udsendelser bag sig - eller måske netop derfor - så risler det altid ned af ryggen, når sådanne øjeblikke opleves. Følelser kan ikke skjules; og det blev de heller ikke...

Tale ved Tænketanken Atlantsammenslutningens generalsekretær

Som den anden af dagens værter tog generalsekretær Lars Bangert Struwe ordet med sin festtale til NATO (klik her).


Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe med sin festtale til dagens jubilar. Foto: Monica Bell Sass.

Da Tænketanken Atlantsammenslutningens generalsekretær afsluttede sin tale med at ønske NATO - og dermed NATO’s medlemslande - til lykke med jubilæet, tog Den kgl. Livgardes musikkorps over med tonerne af NATO-hymnen (klik her) komponeret af kaptajn André Reichling.

I tiden efter NATO’s grundlæggelse blev der gjort tanker om en NATO-hymne, men man skulle helt frem til 1989 - NATO’s 30-års-jubilæum - før en NATO-hymne vandt gehør. NATO-hymne, der ikke har nogen tekst, er komponeret til et 20-mands-stort-orkester; og hymnen blev formelt godkendt af North Atlantic Council den 3. januar 2018.

Paradens afslutning

Tiden nærmerede sig middag; og den officielle fejring af NATO var ved at være nået sin afslutning. Den ceremonielle paradekommandør, chefsergent Torkil Skøt, kommanderede alle ret; og Den kgl. Livgarde gjorde klar til at begive sig væk fra paradepladsen. Musikkorps og æreskommando defilerede forbi Hans Kongelige Højhed Prins Joachim og øvrige gæster, hvorefter den officielle fejring af NATO’s 70-års-jubilæum var afsluttet.


Den kgl. Livgardes detachement under kommando af detachementskommandør, kaptajn Jesper Lund.

Følelser og eftertænksomhed

Hvor følelser og eftertænksomhed havde præget ceremonien, mærkedes nu blandt de fremmødte en vis løssluppenhed. Kransene blev af mange taget i øjesyn, ligesom selfies snart skulle finde vej til diverse platforme - og derudover var det blevet tid til snak...snak mellem de officielle gæster og snak mellem veteraner og pårørende, der talstærkt var mødt op.

Hvor snakken mellem de officielle gæster sikkert tog udgangspunkt i politik og samarbejde, kunne man høre veteranerne tale om ”dengang” - uanset, om det var tiden, hvor man i det glade 50’ere og 60’ere var genindkaldt til øvelsesvirksomhed for at vise Warszawapagten, at forsvaret af Vesteuropa og Nordamerika skulle tages seriøst, eller om det var tiden i Sydøsteuropa (kendt som Balkan) eller i Afghanistan med reel operationsindsættelse. Veteranernes udveksling af oplevelser er fascinerende og samtidig så uforståelige, for kun de, der har været med, forstår helt, hvad det vil sige, at man er veteran.


Da det officielle program på paradepladsen havde nået sin afslutning, var der tid og plads til mere uformelle samtaler. Her ses NATO's tidligere generalsekretær Anders Fogh Rasmussen og USA's ambassadør Carla Herd Sands. Foto: Hasse Ferrold.

Reception og refleksion

Da Tænketanken Atlantsammenslutningen i august 2018 gjorde sig sine første tanker om fejringen af NATO’s 70-års-jubilæum, pegede tankerne i retning af en reception. Virkeligheden blev til en ganske anden; og nogle gange er virkeligheden bare bedre end fantasien. Det var derfor en meget tilfreds generalsekretær, der kunne se tilbage på en 4. april 2019, som altid vil være mejslet ind i erindringen.


Hans Kongelige Højhed Prins Joachim og generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe. Foto: Kirstine Ottesen.

Dagen derpå udtalte generalsekretær Lars Bangert Struwe:

»Jeg vil gerne takke Atlantsammenslutningens sekretariat for gennem de seneste måneder at knokle for at stable fejringen af NATO på benene, idet jeg er stolt af samarbejdet. Sammen med Danmarks Veteraner gennemførte sekretariatets medarbejdere, som primært består af praktikanter, der frivilligt yder en kæmpe indsats for det transatlantiske samarbejde, et arrangement, som markerede fejringen på fornemste vis. Sekunderet af forsvaret i form af bl.a. Den kgl. Livgarde, Søværnets Tamburkorps, Kastellets kommandantskab og mange andre lykkedes det. Det skal alle have tak for.

Der skal samtidig lyde en stor tak til Atlantsammenslutningens bestyrelse med bl.a. John Dyrby Paulsen [formand, red.], Jeanette Serritzlev [næstformand], Peter Juel-Jensen, Anders Wivel, Henrik Carøe Gjellebøl, Esben Salling Larsen, Rolf Holmboe m.fl. for at støtte op.

Endelig og ikke mindst en stor tak til chefen for Hærens Officersskole, oberst Nicolas T. Veicherts for en kæmpe indsats.

Til slut skal der lyde en særlig tak til oberst Niels Hartvig Andersen, formand for Danmarks Veteraner, og hans veteraner, som utrætteligt arbejder for veteraners sag. Jeg føler mig overbevist om, at det ikke er sidste gang, vi kommer til at samarbejde om et projekt som dette.«

Næste gang, det er tid til at fejre danske veteraner for deres internationale indsats, er den 29. maj 2019. Det sker i forbindelse med Peacekeepers Day, hvor Danmarks Veteraner vil fejre og mindes arbejdet under FN-flaget. Fejringen vil ske ved gennemførelsen af to parader - en i Kastellet og en i Holstebro (klik her).

 • 7. januar 2020
  Skal der næres reel frygt for eskalation i krisen mellem Iran og USA?
 • 7. januar 2020
  Morgenseminar om, hvorfor USA angreb Iran
 • 20. december 2019
  Megatrends frem mod 2040.
 • 17. december 2019
  69 år er ingen alder
 • 17. december 2019
  International Threat Conference 2020 Copenhagen
 • 12. december 2019
  De økonomiske følger af den aflyste NATO-konference (1)
 • 12. december 2019
  The financial consequences of the cancelled NATO Conference (1)
 • 8. december 2019
  Atlantsammenslutningen aflyser NATO-konference
 • 8. december 2019
  The Danish Atlantic Council cancels international NATO Conference
 • 30. november 2019
  Udtalelse i anledning af Forsvarets Efterretningstjenestes risikovurdering
 • 29. november 2019
  Nyt Atlant Brief: "Grønland har fundamental strategisk betydning for Danmark og USA"
 • 29. november 2019
  International NATO-konference på Frederiksberg Slot - VENTELISTE
 • 27. november 2019
  Atlantsammenslutningen deltager i formøde i London forud for NATO-ledermødet samme sted
 • 18. november 2019
  Atlantsammenslutningen søger forårs/sommer-praktikanter til sit sekretariat
 • 6. november 2019
  Betydningen af INF-traktatens fald
 • 2. november 2019
  Nyt Atlant Brief: "Magtkamp i Mellemøsten - konflikten mellem Iran og Saudi-Arabien"
 • 24. oktober 2019
  Atlantsammenslutningen markerer FN-dagen - den 24. oktober 2019
 • 23. oktober 2019
  Atlantsammenslutningens FN-konference 2019 - stop for tilmelding
 • 11. oktober 2019
  Nyt Atlant Brief: "Tyskland - en troværdig sikkerhedspolitisk aktør?"
 • 9. oktober 2019
  Atlantsammenslutningens FN-konference 2019 - program
 • 12. september 2019
  Udsættelse af seminaret "NATO and the Threat Perception in the Baltic Sea and related areas"
 • 29. august 2019
  Da den dansk-tyske samarbejdspolitik ophørte, og dansk-tyske enheder kom i kamp
 • 27. august 2019
  Amerikansk militærstrategi i Fjernøsten set med australske øjne
 • 27. august 2019
  Mandagsparanoia (30) den 26. august 2019
 • 19. august 2019
  Personalenyt den 19. august 2019
 • 19. august 2019
  Mandagsparanoia (29) den 19. august 2019
 • 7. august 2019
  Seminar den 29. august 2019: "Rusland-Kina - og frygten for nukleare missiler i Asien"
 • 27. juni 2019
  Ny udenrigs- og forsvarsminister
 • 27. juni 2019
  Nyt Atlant Brief: "USA-Iran-krisen 2019 - mulige udviklingsscenarier og danske muligheder"
 • 26. juni 2019
  NATO-forsvarsministermøde
 • 20. juni 2019
  Droner er andet end en fotodrone til privatbrug købt i Elgiganten
 • 17. juni 2019
  Tænketanken Atlantsammenslutningens generalsekretær i TV2/NEWS’ specialprogram ”Verden ifølge Trump”
 • 15. juni 2019
  Vi søger praktikanter til 2. halvår 2019
 • 14. juni 2019
  Skal Danmark have et cyberhjemmeværn? Ingeniørforeningen i Danmark forsøger at finde et svar...
 • 13. juni 2019
  Amerikansk lov kan nu give danske virksomheder store problemer i tilfælde af Nord Stream 2-samarbejde
 • 13. juni 2019
  Nord Stream 2-samarbejde kan nu give danske virksomheder store problemer
 • 13. juni 2019
  Skærpelse af konflikten i Den persiske Golf
 • 13. juni 2019
  Generalsekretæren i TV2/NEWS for at tale om konflikten i Den persiske Golf
 • 12. juni 2019
  Seminaret "Missilforsvar - den danske vinkel" gav indblik og viden, og fostrede tanker...
 • 7. juni 2019
  Vi søger praktikanter til efterårssemesteret 2019
 • 7. juni 2019
  Folkemødet 2019 - opdatering af aktiviteter
 • 3. juni 2019
  Seminar den 4. juni 2019: "Missilforsvar - den danske vinkel"
 • 29. maj 2019
  International Day of United Nations Peacekeepers
 • 28. maj 2019
  Seminar den 4. juni 2019: ”Missilforsvar - den danske vinkel”
 • 28. maj 2019
  Hvad anser forsvarsordførerne for at være den største sikkerhedspolitiske trussel mod Danmark?
 • 25. maj 2019
  Star Wars på sanskrit - Indien melder sig ind i våbenkapløbet i rummet
 • 18. maj 2019
  Seminar- og konferencekalender 2019-II
 • 15. maj 2019
  Mandagsparanoia (025) den 13. maj 2019
 • 15. maj 2019
  Politikerinterviews om bl.a. den sikkerehedspolitiske trussel mod Danmark
 • 14. maj 2019
  Kort analyse og anbefalinger om den tilspidsede krise imellem Iran og USA efter dagens droneangreb på saudiarabiske olieinstallationer
 • 10. maj 2019
  Seminar om missilforsvar set ud fra den danske vinkel
 • 9. maj 2019
  Derfor flages der med Europa-flaget i dag
 • 5. maj 2019
  Politikerinterview med fhv. minister Henrik Dam Kristensen, Socialdemokratiet
 • 4. maj 2019
  Danmark befries fra Det tredie Riges besættelse
 • 4. maj 2019
  Politikerinterview med forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, Venstre
 • 1. maj 2019
  Forårsseminar 2019
 • 1. maj 2019
  Folkemødet 2019
 • 30. april 2019
  SIPRI's årsrapport 2018
 • 29. april 2019
  Valg til den lovgivende forsamling i Spanien
 • 29. april 2019
  Politikerinterview med Jeppe Jakobsen, Dansk Folkeparti
 • 24. april 2019
  Seminar om kongeligt diplomati og forholdet mellem Rumænien og EU set i lyset af det rumænske EU-formandskab
 • 24. april 2019
  Politikerinterview med Holger K. Nielsen
 • 18. april 2019
  Mueller-rapporten fremlægges for Kongressen - del I
 • 18. april 2019
  Mueller-rapporten fremlægges for Kongressen - del II
 • 18. april 2019
  Mueller-rapporten i censureret form
 • 16. april 2019
  Hendes Majestæt Dronningen fylder 79 år
 • 16. april 2019
  Politikerinterview med Martin Lidegaard
 • 10. april 2019
  Særudstillingen "Hjemmeværnet på plads" bidrager til forståelsen for dansk sikkerhedspolitik og hjemmeværnet
 • 10. april 2019
  Tanker om det israelske valg til den 21. parlamentsforsamling i Knesset
 • 9. april 2019
  Vi mindes besættelsen af Danmark 1940
 • 9. april 2019
  NATO's 70-års-jubilæum - politikerinterviews
 • 9. april 2019
  NATO's 70-års-jubilæum - interview med John Dyrby Paulsen, formand for Tænketanken Atlantsammenslutningen
 • 8. april 2019
  Fejringen af NATO's 70-års-jubilæum den 4. april 2019
 • 8. april 2019
  Nyt Atlant Brief: Danmarks indsats i Mali - stabilitet og stormagtspolitik i Sahel
 • 2. april 2019
  NATO - 70 år som fredens garant
 • 30. marts 2019
  Hviderusland - det næste Ukraine?
 • 25. marts 2019
  NATO 70 år med royal deltagelse
 • 21. marts 2019
  NATO 70 år (I) - fra passivt forsvar til aktiv fredsskabende handling
 • 21. marts 2019
  NATO 70 år (II) - NATO og Danmark i aktion for fred og frihed
 • 21. marts 2019
  NATO 70 år (III) - prisen for fred og frihed vil altid blive husket
 • 13. marts 2019
  Man skal stå tidligt op for at vide noget om spioner
 • 11. marts 2019
  Rusland: Massedemonstrationer mod internetcensur
 • 8. marts 2019
  Nyt brief: Det er meget svært at afsætte en præsident
 • 6. marts 2019
  NATO som fredens garant i 70 år
 • 4. marts 2019
  Danske EH101 Merlin-helikoptere til Sahel-regionen
 • 1. marts 2019
  Hvad nu hvis...? Endnu et spørgsmål om skotsk selvstændighed...
 • 1. marts 2019
  Får offentligheden nogensinde kendskab til indholdet af Mueller-rapporten?
 • 26. februar 2019
  Nyt brief: Huawei i Danmark - er 5G en femte kolonne?
 • 20. februar 2019
  Fregatten F363 Niels Juel tilgår Groupe Aéronaval
 • 19. februar 2019
  Atlantic Council udsender rapport om det dansk-amerikanske forsvars- og sikkehedspolitiske forhold
 • 16. februar 2019
  En moderne dansk hær i takt med tiden og dens kommende ledere (II)
 • 16. februar 2019
  Input til vinterferiens aktivitetsplan (V)
 • 15. februar 2019
  Ender USA i national undtagelsestilstand?
 • 14. februar 2019
  En moderne dansk hær i takt med tiden og dens kommende ledere (I)
 • 14. februar 2019
  Input til vinterferiens aktivitetsplan (IV)
 • 13. februar 2019
  NATO's 70-års-jubilæum
 • 13. februar 2019
  Input til vinterferiens aktivitetsplan (III)
 • 12. februar 2019
  Input til vinterferiens aktivitetsplan (II)
 • 12. februar 2019
  Venezuelas og det danske forsvars fremtid - to uafhængige seminarer på én dag
 • 12. februar 2019
  Personalenyt den 12. februar 2019
 • 11. februar 2019
  Input til vinterferiens aktivitetsplan (I)
 • 11. februar 2019
  Danish Atlantic Youth Seminar 2019
 • 6. februar 2019
  Krigsudredningen
 • 5. februar 2019
  State of the Union 2019
 • 4. februar 2019
  Nyt Atlantbrief: Forsvarsforliget genåbnet - mulige prioriteringer
 • 1. februar 2019
  Diktatur eller demokrati? Status på situationen i Venezuela
 • 1. februar 2019
  Seminar den 7. februar 2019 i anledning af genåbningen af forsvarsforliget 2018-2023
 • 31. januar 2019
  Underviserdag om Sikkerhedspolitik 2019
 • 31. januar 2019
  Kommer en dansk general atter i spidsen for en fredsbevarende FN-mission?
 • 30. januar 2019
  Underviserdag om Sikkerhedspolitik 2019 - LUKKET FOR TILMELDING
 • 30. januar 2019
  "United States Intelligence Community" udgiver rapport om USA's syn på trusler i verden
 • 30. januar 2019
  Kina testaffyrer ’hangarskibsdræberen’, det ballistiske mellemdistancemissil DF-26, og viser billeder af affyringen på statsejet TV mens konfrontationen med USA i Det Sydkinesiske Hav optrappes.
 • 29. januar 2019
  Mandagsparanoia 14: Forsvarsforliget genåbnes
 • 29. januar 2019
  Atlant Brief - USA's frygt for Kina
 • 28. januar 2019
  Underviserdag om Sikkerhedspolitik 2019 - deadline for tilmelding
 • 28. januar 2019
  Underviserdag om Sikkerhedspolitik 2019 - det endelige program
 • 24. januar 2019
  Afvikling af seminar om kritisk infrastruktur og cybersikkerhed
 • 23. januar 2019
  Lukning for tilmelding til seminar
 • 17. januar 2019
  Topchef i Kinas hangarskibsprogram risikerer dødsstraf for spionage
 • 16. januar 2019
  Seminar om kritisk infrastruktur og cybersikkerhed den 24. januar 2019
 • 14. januar 2019
  Personalenyt
 • 10. januar 2019
  Seminar om kritisk infrastruktur og cybersikkerhed
 • 3. januar 2019
  Personalenyt m.m.
 • 18. december 2018
  Her er fem bøger til juleferien
 • 17. december 2018
  Mandagsparanoia - klar igen
 • 28. november 2018
  Atlantsammenslutningens underviserdag om sikkerhedspolitik
 • 25. november 2018
  Gibraltar, Brexit og det transatlantiske samarbejde
 • 14. november 2018
  Det Østasiatiske Topmøde 2018
 • 12. november 2018
  Mandagsparanoia (1)
 • 9. november 2018
  Våbenstilstanden efter 1. verdenskrig
 • 5. november 2018
  Det amerikanske midtvejsvalg 2018 - Del I: Valget til Kongressen
 • 5. november 2018
  Det amerikanske midtvejsvalg 2018 - Del II: Ender det med rigsretssag mod præsident Donald Trump?
 • 5. november 2018
  Mandagsparanoia - 05-11-2018
 • 30. oktober 2018
  NATO og Rusland skal afvikle militærøvelser i samme område - en tilfældighed eller gennemført planlægning?
 • 29. oktober 2018
  Mandagsparanoia den 29. oktober
 • 24. oktober 2018
  FN-dagen den 24. oktober 2018 markerer grundlæggelsen af De forenede Nationer
 • 24. oktober 2018
  Den mest omfattende NATO-øvelse i 16 år
 • 22. oktober 2018
  Mandagsparanoia
 • 22. oktober 2018
  INF-traktaten - og hvorfor USA trækker sig
 • 11. oktober 2018
  Trusler mod Danmark og Danmarks alliancepartnere er nærværende, og derfor er handling nødvendig
 • 3. oktober 2018
  Hvilke trusler findes der mod Danmarks kritiske infrastruktur?
 • 3. oktober 2018
  Cyber og Afskrækkelse
 • 28. september 2018
  Amerikanske enheder indsætter for første gang Joint Strike Fighter i kamp
 • 27. september 2018
  Risk Intelligence sponserer trusselskonference
 • 18. september 2018
  Night Hawk 2018
 • 17. september 2018
  Ruslands pensionsreformer
 • 11. september 2018
  Sådan skriver russiske medier om militærøvelsen Vostok-18
 • 6. september 2018
  Forsvarschefen besøger Atlantsammenslutningen
 • 28. august 2018
  Aktiviteter og arrangementer for efteråret
 • 23. august 2018
  International Trusselskonference 2018
 • 14. august 2018
  Atlant oplever problemer med at sende og modtage mails
 • 13. juli 2018
  Atlantsammenslutningen går på sommerferie – og anbefaler en bunke bøger, du kan læse i varmen
 • 9. juli 2018
  NATO-topmødet i Bruxelles den 11. til 12. juli
 • 18. juni 2018
  House of Commons Defence Committee - A preliminary report on the Modernising Defence Programme
 • 17. juni 2018
  Russisk frygt for terror fra krigere, der kommer hjem fra Syrien
 • 12. juni 2018
  Pyrrhussejr sejr til Trump – kæmpe sejr til Kim Jong-un
 • 4. juni 2018
  Kritisk infrastruktur: Hvor godt rustede er vi til en krise?
 • 24. maj 2018
  Praktikopslag efterår 2018: Drømmer du om at arbejde med dansk og international sikkerhedspolitik dette efterår?
 • 8. maj 2018
  Hvad mener Iran om atomaftalens forhandlinger?
 • 7. maj 2018
  Seminar: Kritisk infrastruktur
 • 29. april 2018
  “Den økonomiske og geopolitiske situation i Rusland” Onsdag den 9. maj kl. 8.30 – 9.30
 • 13. april 2018
  Kommentar: Sådan beskriver russiske medier det forventede angreb i Syrien
 • 11. april 2018
  Donald Trumps muligheder i Syrien efter giftgasangreb
 • 9. april 2018
  Energi, Religion og Våbenkapløb - Stormagtskonflikt mellem Iran, Rusland og Tyrkiet?
 • 28. marts 2018
  Tre perspektiver på cyberkrig og cybersikkerhed
 • 23. marts 2018
  Ny udenrigspolitisk høg i Det Hvide Hus
 • 15. marts 2018
  Russisk valg: Et Rusland uden Putin ved magten?
 • 13. marts 2018
  FOKUS 2018: Norsk efterretningsvæsen opridser aktuelt trusselsbillede
 • 28. februar 2018
  Er Rusland egentlig en militær trussel?
 • 23. februar 2018
  Stormagtskonflikt mellem Iran, Rusland og Tyrkiet?
 • 21. februar 2018
  DAYS 2018
 • 15. februar 2018
  Sikkerhedskonference i München: Er den frie verdensorden gået af led?
 • 13. februar 2018
  Bogomtale: Har den danske krigsindsats nyttet?
 • 12. februar 2018
  USA: Den største trussel kommer ikke længere fra terrorister, men fra andre stater
 • 16. januar 2018
  Putin’s Asymmetric Assault on Democracy in Russia and Europe: Implications for U.S. National Security
 • 16. januar 2018
  Danmark, NATO og USA - Samme Kurs?
 • 15. januar 2018
  Vi lukker for tilmelding til seminaret "Efterretningsvirksomhed og truslen fra terror"
 • 12. januar 2018
  Begrænset antal pladser til vores seminar "Efterretningsvirksomhed og truslen fra terror"
 • 8. januar 2018
  Motståndskraft - Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021-2025
 • 22. december 2017
  Missilforsvar – et strategisk valg og et signal til NATO
 • 20. december 2017
  Ny dansk risikovurdering 2017 fra FE
 • 20. december 2017
  Trumps udenrigs- og sikkerhedspolitik: "America First" i internationale anliggender
 • 19. december 2017
  Ny "National Security Strategy" i USA
 • 11. december 2017
  NU med video og podcast
 • 8. december 2017
  Seminarrække om Moderne Efterretningsvirksomhed
 • 6. december 2017
  Offentliggørelse af lokale til seminaret Moderne efterretningsvirksomhed og hybride trusler
 • 5. december 2017
  Vi lukker for tilmelding til seminaret "Moderne efterretningsvirksomhed og hybride trusler"
 • 30. november 2017
  Seminar: Moderne efterretningsvirksomhed og hybride trusler
 • 23. november 2017
  FE's historie
 • 15. november 2017
  Gerasimov beskriver Ruslands militære tilstand
 • 2. november 2017
  Ny rapport kommer med 34 anbefalinger til at bekæmpe misinformation
 • 1. november 2017
  Vi lukker for tilmelding til seminaret Trump og dansk-amerikanske forhold: Hvor er vi på vej hen?
 • 15. oktober 2017
  Trump og det dansk-amerikanske forhold: Hvor er vi på vej hen?
 • 12. oktober 2017
  Danmarks strategiske udfordringer: Prioriteringer i forhold til trusler
 • 11. oktober 2017
  Forsvarsforlig
 • 6. oktober 2017
  Spørgsmål og svar om NATO's 2% målsætning
 • 27. september 2017
  Nordkoreas nukleare våben - Nok er nok?
 • 13. september 2017
  Danmark skal bekæmpe misinformation
 • 13. september 2017
  Zapad 2017
 • 13. september 2017
  Problemer med mail
 • 5. september 2017
  Konference om cybersikkerhed
 • 27. august 2017
  Forsvarsforlig og megatrends kan ses på VTC
 • 24. august 2017
  Seminar: Trumps udenrigspolitik
 • 17. august 2017
  NATOs krav til dansk forsvars
 • 1. august 2017
  De autonome droner er her
 • 7. juli 2017
  Konference: Forsvarsforlig og megatrends
 • 14. juni 2017
  Udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi
 • 6. juni 2017
  Anskaffelser til forsvaret
 • 30. maj 2017
  NATO, Trump og Merkel - bryder NATO sammen?
 • 23. maj 2017
  Forsvarsministeren har udpeget nye chefer i Forsvaret
 • 19. maj 2017
  Iran går til valg i dag
 • 17. maj 2017
  Den voksende mistillid til vores institutioner er den største sikkerhedstrussel
 • 16. maj 2017
  Ukraine er sin egen værste fjende
 • 10. maj 2017
  Danmark fik besøg af USA's forsvarsminister
 • 9. maj 2017
  Rusland fejrer Sejrsdagen
 • 8. maj 2017
  Emmanuel Macron er ny fransk præsident
 • 3. maj 2017
  Tænd et lys d. 4. maj
 • 2. maj 2017
  Et amerikansk bud på fremtidens krigsførelse
 • 24. april 2017
  En russisk hackergruppe har i over 2 år hacket det danske forsvar
 • 18. april 2017
  Tyrkerne har stemt ja til at give Erdogan mere magt
 • 12. april 2017
  Lidegaard: Der er brug for en plan i Syrien
 • 7. april 2017
  Trump laver game changer med aktionen imod Syrien
 • 7. april 2017
  Putin er vred, men ikke rasende over Trumps missilangreb i Syrien
 • 6. april 2017
  Regeringen åbner for øget militært bidrag i Syrien
 • 4. april 2017
  Nordkoreas diktator er klar til at gøre alt
 • 31. marts 2017
  En optøning i Arktis-forum?
 • 30. marts 2017
  Løkke møder Trump i dag
 • 27. marts 2017
  After new wars – new strategy?
 • 20. marts 2017
  Enighed om forøgelse af forsvarsbudget
 • 17. marts 2017
  NATO’s generalsekretær mødtes med forsvarsministeren
 • 17. marts 2017
  Stoltenbergs besøg i Danmark
 • 16. marts 2017
  Danmark køber fransk artilleri
 • 7. marts 2017
  Politiet og forsvaret i samarbejde
 • 2. marts 2017
  Sverige genindfører værnepligten
 • 2. marts 2017
  Beskyttelsen af Danmark kræver flere penge
 • 20. februar 2017
  Ballistisk missilforsvar og områdeluftforsvar
 • 15. februar 2017
  Listen over forsvarsmateriel, som Danmark bør købe
 • 13. februar 2017
  NATO fordømmer Nordkoreas affyring af ballistisk missil
 • 13. februar 2017
  Det Udenrigspolitiske Selskab afholder arrangement
 • 8. februar 2017
  Trump kloden rundt
 • 7. februar 2017
  Ugens analyse fra Den Norske Atlanterhavskomité
 • 7. februar 2017
  DAYS Copenhagen: March 9-12
 • 7. februar 2017
  PET - ny terrorvurdering