Nyheder

Skal der næres reel frygt for eskalation i krisen mellem Iran og USA?

7. januar 2020

Atlantsammenslutningens daglige leder, generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, gæstede her til morgen "Go' Morgen Danmark", hvor han som sikkerhedspolitisk ekspert og analytiker gav sin vurdering af den øjeblikkelige krise mellem Iran og USA og den mulige udvikling.

Morgenseminar om, hvorfor USA angreb Iran

7. januar 2020

Tidens måske vigtigste sikkerhedspolitiske emne er konflikten mellem Iran og USA - og dét emne tager Atlantsammenslutningen og Økonomisk Politisk Netværk under behandling, når der den 14. januar 2020 afholdes morgenseminar om, hvorfor USA angreb Iran.

Megatrends frem mod 2040.

20. december 2019

Udviklingen indenfor stormagtskapløbet og dets indvirken på teknologi og nye kamppladser i cyber og rummet. Konferencen den 14. maj 2020.

69 år er ingen alder

17. december 2019

Den 16. december 2019 kunne Atlantsammenslutningen fejre sin 69-års-fødselsdag. Regnet i menneskelig målestok vil man være på vej ind i pensionsalderen. Ganske anderledes forholder det sig med Atlantsammenslutningen, hvis aktivitetsniveau måske er mere aktivt end nogensinde tidligere.

International Threat Conference 2020 Copenhagen

17. december 2019

Hvordan opfatter vi trusler - står Danmark over for nogle, og hvordan opfatter man trusler i vore nabolande? Den 16. januar 2020 afholder Atlantsammenslutningen sin årlige internationale trusselskonference. Der er i dag åbnet op for tilmelding via tilmelding@atlant.dk.

De økonomiske følger af den aflyste NATO-konference (1)

12. december 2019

Den økonomiske konsekvens af den aflyste konference er ved at være opgjort til et underskud på cirka kr. 55.000,00.

The financial consequences of the cancelled NATO Conference (1)

12. december 2019

The deficit of the cancelled NATO Conference is almost finalised, and the deficit is kr. 55,000.00.

Atlantsammenslutningen aflyser NATO-konference

8. december 2019

Atlantsammenslutningen ser sig nødsaget til at aflyse stortanlagt international NATO-konference på gr. af den amerikanske ambassades ønske om ikke at tillade en oplægsholder i at tale til konferencen.

The Danish Atlantic Council cancels international NATO Conference

8. december 2019

This morning, the Danish Atlantic Council saw no other option than to cancel the international NATO Conference, since the Embassy of the United States could did not want a Speaker to address the Conference.

Udtalelse i anledning af Forsvarets Efterretningstjenestes risikovurdering

30. november 2019

Forsvarets Efterretningstjenestes risikovurdering er i tråd med Atlantsammenslutningens tanker og overvejelser. Dette gør, at det seriøst må overvejes at styrke investeringerne i bl.a. overvågningsteknologi og militære kapaciteter, når det gælder Danmarks og Grønlands sikkerhed og Danmarks position som troværdig NATO-samarbejdspartner.

Nyt Atlant Brief: "Grønland har fundamental strategisk betydning for Danmark og USA"

29. november 2019

Grønland udgør en national sikkerhedspolitisk interesse for USA. Sådan har det altid været, men i 2019 er det blev anskueliggjort på en måde, at ingen længere kan være i tvivl derom. Hvad betyder denne interesse for Grønland; for Danmark; og for rigsfællesskabet? Det giver Atlantsammenslutningen sit bud på, idet vi slår fast: Grønland har fundamental betydning for alle interessenter!

International NATO-konference på Frederiksberg Slot - VENTELISTE

29. november 2019

Den 10. december 2019 afholder Atlantsammenslutningen i samarbejde med den amerikanske ambassade i København en international NATO-konference. Det sker på Frederiksberg Slot. Anledningen er 70-års-jubilæet for den længst eksisterende forsvarsalliance, som Danmark var med til at grundlægge i 1949. Meget er sket siden da, men Danmark er - trods sin størrelse - fortsat en relevant og aktuel deltager i NATO-samarbejdet verden over. PÅ GR. AF DEN STORE INTERESSE FOR NATO-KONFERENCEN ER DER OPRETTET VENTELISTE. MAN SKAL HAVE MODTAGET PERSONLIG BEKRÆFTELSE FOR AT DELTAGE I NATO-KONFERENCEN.

Atlantsammenslutningen deltager i formøde i London forud for NATO-ledermødet samme sted

27. november 2019

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe er blevet inviteret til at deltage i formøde i London forud for NATO-ledermødet. Der er tale om det såkaldte NATO Engages-møde, som afvikles den 3. december 2019. Samtidig dermed udgiver Atlantsammenslutningen et nemt-tilgængeligt Hand Out-Paper, der skitserer, hvad NATO-ledermødet drejer sig om.

Atlantsammenslutningen søger forårs/sommer-praktikanter til sit sekretariat

18. november 2019

Er du interesseret i sikkerhedspolitik...det være sig cyber, missiler, stormagtskonkurrence, krig, koder, efterretningsvæsen, megatrends eller noget ganske andet...? Hvis du studerer på et universitet, så har du nu muligheden for at komme i praktik i en sikkerhedspolitisk tænketank, som er beliggende på et historisk slot.

Betydningen af INF-traktatens fald

6. november 2019

Den 8. december 1987 underskrev præsident Ronald Reagan og generalsekretær Mikhail Gorbatjov den aftale, der skulle medføre destruering af mellemdistanceraketter samt medføre indsigt i landenes atomvåbenprogrammer. Aftalen kendes som INF-traktaten - Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty - der blev ratificeret den 1. juni 1988. Godt 30 år senere har både USA og Rusland trukket sig ud af aftalen; og lige nu hersker der usikkerhed om, hvorvidt et nyt våbenkapløb er skabt. Dette ser Det krigsvidenskabelige Selskab nærmere på den 11. november 2019, når der afholdes et særarrangement på Svanemøllens Kaserne.

Nyt Atlant Brief: "Magtkamp i Mellemøsten - konflikten mellem Iran og Saudi-Arabien"

2. november 2019

På baggrund af henvendelser fra forskellig side har Atlantsammenslutningen udfærdiget dette baggrundsbrief. Baggrundsbriefet behandler Irans og Saudi Arabiens rivalisering om at indtage en dominerende rolle i Mellemøsten. Briefet belyser bl.a. de to landes historiske forhold fra allierede monarkier til ærkefjender og de stedfortræderkrige, som Iran og og Saudi Arabien udkæmper i regionen.

Atlantsammenslutningen markerer FN-dagen - den 24. oktober 2019

24. oktober 2019

I Danmark har vi noget med mærkedage. Det kan være jubilæer; det kan være fødselsdage; det kan være begravelser; og det kan bare være en god anledning. Når vi har noget at fejre, er det ofte, at Dannebrog vejrer fra en flagstang, eller også kommer Dannebrog frem på en bordstand. Mærkedage er vigtige, for de giver os mulighed for at se alting i et større perspektiv og i en større forståelse. Vi kan se tilbage; vi kan se på nutiden; og vi kan se frem - og én mærkedag, der virkelig giver anledning til at se tilbage og frem i respekt af nutiden er den 24. oktober - FN-dagen, som markeres af alle nationerne, der udgør De forenede Nationer...

Atlantsammenslutningens FN-konference 2019 - stop for tilmelding

23. oktober 2019

Atlantsammenslutning har nu stoppet tilmeldingen til FN-konferencen.

Nyt Atlant Brief: "Tyskland - en troværdig sikkerhedspolitisk aktør?"

11. oktober 2019

Tyskland er Europas største økonomi, men samtidig båndlægger landet sin brug af militærmagt, og i NATO er Tyskland blevet stærkt kritiseret af USA for ikke at leve op til sine forpligtelser. Det sætter Tyskland i en særegen politisk situation, og dets partnere må nøje overveje, hvordan man kan samarbejde med Tyskland, og hvilke følger det kan have. Kombinationen af manglende politisk vilje til at øge forsvarsinvesteringerne og det tyske forsvars utrolig dårlige forfatning, gør det således svært at se Tyskland som en troværdig sikkerhedspolitisk aktør, der udviser det fornødne lederskab og som evner at tage overordnet ansvar på det militære område. Derfor må Danmark - på trods af det normalt meget tætte samarbejde med Tyskland - overveje i hvor høj grad dansk sikkerhedspolitik bør være koblet op på tysk sikkerhedspolitik.

Atlantsammenslutningens FN-konference 2019 - program

9. oktober 2019

Tanken bag FN er enestående, og det har vist sig, at FN igennem 74 år har været levedygtig, selv om FN-systemet er blevet mere og mere udfordret af virkeligheden og nutidens komplekse konflikter. Dette stiller Atlantsammenslutningen - sammen med eksperter inden for forskning, erhvervsliv, organisationsverdenen, den militære verden og den politiske verden - skarpt på ved sin FN-konference 2019, som afholdes på selve FN-dagen, den 24. oktober 2019.

Udsættelse af seminaret "NATO and the Threat Perception in the Baltic Sea and related areas"

12. september 2019

Seminaret er udsat til den 16. januar 2020.

Da den dansk-tyske samarbejdspolitik ophørte, og dansk-tyske enheder kom i kamp

29. august 2019

Under den største del af den tyske besættelse af Danmark blev der ført en dansk-tysk samarbejdspolitik, som utvivlsomt medførte, at Danmark slap nemmere igennem II Verdenskrig sammenlignet med andre besatte lande. Samarbejdspolitikken varede dog ikke ved, og den 29. august 1943 havde samarbejdspolitikken nået sin afslutning - en afslutning, der medførte, at den danske flåde blev sænket, og et af de mere mørke kapitler i søværnets historie var dermed en realitet.

Amerikansk militærstrategi i Fjernøsten set med australske øjne

27. august 2019

Hvor stærk en nation er USA egentlig rent militært, når man ser på den effektive militære ydeevne? Det er et godt spørgsmål, og svaret afhænger nok meget af, hvem der skal give svaret. University of Sydney har givet et interessant bud, som falder i god tråd med Atlantsammenslutningens kommende seminar om den nukleare trussel i Asien.

Mandagsparanoia (30) den 26. august 2019

27. august 2019

Mandagsparanoia - eller det, som Atlantsammenslutningen mener, at der er grund til at være bekymret for i ugen, som venter forude...

Personalenyt den 19. august 2019

19. august 2019

Når sommerferien er et overstået kapitel, og den nye semestertid tager sin begyndelse, er det sædvanen, at der tiltræder nye medarbejdere i Atlantsammenslutningen. I år er ingen undtagelse, og den 19. august 2019 er dagen, hvor fire nye praktikanter har første arbejdsdag.

Mandagsparanoia (29) den 19. august 2019

19. august 2019

Mandagsparanoia - eller det, som Atlantsammenslutningen mener, at der er grund til at være bekymret for i ugen, som venter forude...

Seminar den 29. august 2019: "Rusland-Kina - og frygten for nukleare missiler i Asien"

7. august 2019

Internationale konventioner - ikke mindst inden for våbenkontrolområdet - står for fald, og antallet af stater med atomvåben eller muligheden for at kunne komme i besiddelse af atomvåben har aldrig været større. Samtidig opleves det, at trusselsbillederne forandrer sig, hvilket skaber udfordringer på mange niveauer. Dét ser Tænketanken Atlantsammenslutningen nærmere på ved et seminar med fokus på atomvåbensituationen i Asien, hvilket Rusland også er en del af.

Ny udenrigs- og forsvarsminister

27. juni 2019

I dag præsenterer statsminister Mette Frederiksen Danmarks nye regering - en regering, der byder på to nye ministre med direkte betydning for Tænketanken Atlantsammenslutningen. Velkommen til udenrigsminister Jeppe Kofod og forsvarsminister Trine Bramsen.

Nyt Atlant Brief: "USA-Iran-krisen 2019 - mulige udviklingsscenarier og danske muligheder"

27. juni 2019

Hormuzstrædet og Den persiske Golf er endnu engang rammen om en international krise mellem USA og Iran. Krisen risikerer at ramme dansk økonomi, og i den anledning har Tænketanken Atlantsammenslutningen valgt at belyse nogle af de muligheder, Danmark har i den nuværende krise - og mulighederne er mange afhængig af, hvad der kommer til at ske på den storpolitiske scene.

NATO-forsvarsministermøde

26. juni 2019

I dagene den 26./27. juni 2019 afvikles i Bruxelles, Belgien, NATO-forsvarsministermøde. Konflikten i Den persiske Golf er ikke en del af den officielle dagsorden.

Droner er andet end en fotodrone til privatbrug købt i Elgiganten

20. juni 2019

Eftersom dronebegrebet anvendes i mange forskellige sammenhænge, vil Tænketanken Atlantsammenslutningen benytte lejligheden til at påpege, at droner kan være flylignende flyvende objekter, som ikke må sammenlignes med fx fotodroner indkøbt til privatbrug i danske butikker.

Tænketanken Atlantsammenslutningens generalsekretær i TV2/NEWS’ specialprogram ”Verden ifølge Trump”

17. juni 2019

For få dage siden blev generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe - mens han befandt sig på Bornholm for dér at deltage i Folkemødet 2019 - interviewet om situationen i Den persiske Golf...og hvad man kunne forvente sig som opfølgning på angrebene på et norsk-cypriotisk og et japansk olietankskib. USA har anklaget Iran for at have udførte angrebene; og Storbritanniens udenrigsminister har i dag fulgt op med, at det ikke er utænkeligt, at Iran står bag, og at Storbritannien - gerne sammen med sine allierede og partnere - er parat til at yde støtte til skibstrafikken i Den persiske Golf. Den persiske Golf er fortsat sprængfarlig; og i den anledning gæstede generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe i dag TV2/NEWS’ studier for igen at give indsigt i den sikkerhedspolitiske situation i Den persiske Golf...

Vi søger praktikanter til 2. halvår 2019

15. juni 2019

Interesserer du dig for dansk og international sikkerhedspolitik? Følger du lige nu med i, hvad der foregår i og omkring Den persiske Golf, mens du har et øje på Folkemødet 2019? Tænker du tanker om, hvorledes en socialdemokratisk regering vil føre udenrigs- og forsvarspolitik, hvis regeringsmagten skifter? Brænder du for at give udtryk for din mening i en analytisk kontekst? Kan du svare ”ja” til disse spørgsmål, så burde du måske overveje at sende os en ansøgning om at blive ulønnet praktikant i Tænketanken Atlantsammenslutningen. Lige nu har vi nemlig brug for fire praktikanter til afløsning af de fire praktikanter, der begyndte hos os i januar 2019.

Skal Danmark have et cyberhjemmeværn? Ingeniørforeningen i Danmark forsøger at finde et svar...

14. juni 2019

Den 20. april 2019 kunne forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen til TV2 oplyse, at 30 unge værnepligtige skal optages på forsøgshold med henblik på at uddanne de værnepligtige som såkaldte cybersoldater. Dette sker efter svensk forbillede. I Sverige har Totalförsvarets Forskningsinstitut kritiseret det svenske forsvar for ikke at være i stand til at kunne forsvare sig mod it-angreb, hvilket skabte debatten om at indføre et cyberhjemmeværn med frivillige it-eksperter efter estisk model. Spørgsmålet er, om Danmark nu er på vej til at indgå i gruppen af lande med cyberhjemmeværn - og spørgsmålet tages under behandling i regi af Ingeniørforeningen i Danmark (IDA), når der den 18. juni 2019 i IDA’s lokaler gennemføres en drøftelse af, hvorvidt Danmark kan have glæde af et cyberhjemmeværn.

Amerikansk lov kan nu give danske virksomheder store problemer i tilfælde af Nord Stream 2-samarbejde

13. juni 2019

USA vil med loven "Protecting Europe's Energy Security Act" lægge pres på sine europæiske partnere - herunder tillige NATO-medlemslande. Årsagen er, at USA anser et engagement i Nord Stream 2-projektet som direkte støtte til Rusland.

Nord Stream 2-samarbejde kan nu give danske virksomheder store problemer

13. juni 2019

USA vil med loven "Protecting Europe's Energy Security Act" lægge pres på sine europæiske partnere - herunder tillige NATO-medlemslande. Årsagen er, at USA anser et engagement i Nord Stream 2-projektet som direkte støtte til Rusland.

Skærpelse af konflikten i Den persiske Golf

13. juni 2019

Internationale medier har i øjeblikket Breaking News om, at to større olietankskibe i Omanbugten er blevet ramt som følge af angreb.

Generalsekretæren i TV2/NEWS for at tale om konflikten i Den persiske Golf

13. juni 2019

I dag er et norsk olietankskib blevet angrebet under sejlads i Omanbugten. Betyder det, at konfrontationen mellem USA og Iran optrappes? Mange overvejelser gøres netop nu - også fra dansk side set i lyset af, at Danmark er blandt de største søfartsnationer i verden. I den anledning stillede generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, Tænketanken Atlantsammenslutningen, op til et direkte interview med TV2/NEWS’ Astrid Berg.

Seminaret "Missilforsvar - den danske vinkel" gav indblik og viden, og fostrede tanker...

12. juni 2019

Folketingsvalget 2019 er veloverstået, idet klimadebatten og velfærd var blandt hovedemnerne, som vælgerne skulle tage stilling til. Til gengæld blev der ikke talt meget om sikkerhedspolitik og dansk forsvar. Er dét et tegn på, at der ikke er grund til bekymring? Seminaret ”Missilforsvar - den danske vinkel” nåede frem til, at der er grundlag for bekymring...af mange årsager...

Vi søger praktikanter til efterårssemesteret 2019

7. juni 2019

Fra den 12. august 2019 (eller efter aftale) vil Tænketanken Atlantsammenslutningen gerne byde fire nye praktikanter velkommen. Har du interesse deri, så skynd dig at send din ansøgning til os.

Folkemødet 2019 - opdatering af aktiviteter

7. juni 2019

Snart summer Bornholm af aktivitet, når Folkemødet 2019 afvikles i et vejr, hvor solen kan komme til at skabe sommerstemning. Mange spændende events vil blive afviklet, og så er der nok ingen tvivl om, at det gennemførte folketingsvalg sikkert også vil være genstand for snak. Tænketanken Atlantsammenslutningen er repræsenteret, og vi håber at møde mange af jer, der følger os...

Seminar den 4. juni 2019: "Missilforsvar - den danske vinkel"

3. juni 2019

LUKKET FOR TILMELDING

International Day of United Nations Peacekeepers

29. maj 2019

På den verdenspolitiske scene er der efterhånden mange aktører. Fra vores egne breddegrader har vi EU og NATO; på det afrikanske kontinent har vi AU - og derudover har forskellige koalitioner været med til at tage hånd om sikkerhedspolitiske udfordringer. Dette har gjort, at der er stillet spørgsmålstegn ved FN som sikkerhedspolitisk aktør. Hvad man end mener om FN, så kan FN noget, andre organisationer (og koalitioner) ikke kan; og det er at bidrage med anerkendte neutrale fredsbevarende indsatser under FN-flag. I dag fejres de, der har været en del af FN’s fredsbevarende arbejde.

Seminar den 4. juni 2019: ”Missilforsvar - den danske vinkel”

28. maj 2019

INF-traktaten (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty) ophører efter al sandsynlighed. USA har ændret sit ”Ballistic Missile Defense Review” til ”Missile Defense Review”. ”New START” (Strategic Arms Reduction Treaty) udløber I 2021; og det er ikke længere kun USA, Rusland og Kina, man skal holdes øje med. Iran, Indien og Nordkorea er også på banen. Der er derfor rigeligt at bekymre sig om, og derfor er det relevant at spørge: Hvad gør Danmark på missilområdet, og hvad gør de danske virksomheder?

Hvad anser forsvarsordførerne for at være den største sikkerhedspolitiske trussel mod Danmark?

28. maj 2019

I en videopodcastserie har de nuværende forsvarsordførere givet deres bud på, hvad de anser som den største sikkerhedspolitiske trussel, og hvad Danmark kan eller bør foretage sig på den internationale sikkerhedspolitiske scene.

Star Wars på sanskrit - Indien melder sig ind i våbenkapløbet i rummet

25. maj 2019

Den 27. marts nedskød Indien en satellit og meldte sig ind i våbenkapløbet i rummet. Indien er efter USA, Rusland og Kina det blot fjerde land i verden, der har bevist, at man råder over et antisatellitvåben (ASAT).

Seminar- og konferencekalender 2019-II

18. maj 2019

Fire reelle seminarer og konferencer er på nuværende tidspunkt på plads for det kommende efterår, men med det høje ambitionsniveau Tænketanken Atlantsammenslutningen lægger for dagen, er det tanken, at yderligere et par konferencer skal organiseres, hvilket vi vil orientere om på et senere tidspunkt.

Mandagsparanoia (025) den 13. maj 2019

15. maj 2019

Mandagsparanoia - eller det, som Tænketanken Atlantsammenslutningen mener, at der er grund til at være bekymret for i ugen, som venter forude...

Politikerinterviews om bl.a. den sikkerehedspolitiske trussel mod Danmark

15. maj 2019

Forsvarsordførerne fra henholdsvis Det konservative Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet giver hér deres tanker om bl.a. den sikkerhedspolitiske trussel mod Danmark.

Kort analyse og anbefalinger om den tilspidsede krise imellem Iran og USA efter dagens droneangreb på saudiarabiske olieinstallationer

14. maj 2019

Analyse og anbefalinger om den tilspidsede krise imellem Iran og USA efter dagens droneangreb på saudiske olieinstallationer. I disse dage kører rygtestrømmen endog meget heftigt i USA og i sikkerhedspolitiske kredse om et muligt amerikansk angreb på Iran. Et sådant angreb ville have katastrofale følger for verdenssamfundet og kunne meget vel udløse en international økonomisk krise. Det vil i høj grad kunne ramme dansk erhvervsliv og særligt danske rederier. Rygterne fra Washington kører på, at man gør sig klar til muligvis at deployere 120.000 soldater til Mellemøsten.

Seminar om missilforsvar set ud fra den danske vinkel

10. maj 2019

INF-traktaten (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty) ophører efter al sandsynlighed. USA har ændret sit ”Ballistic Missile Defense Review” til ”Missile Defense Review”. ”New START” (Strategic Arms Reduction Treaty) udløber I 2021; og det er ikke længere kun USA, Rusland og Kina, der skal holdes øje med. Iran, Indien og Nordkorea er også på banen. Der er derfor rigeligt at bekymre sig om, og derfor er det relevant at spørge: Hvad gør Danmark på missilområdet, og hvad gør de danske virksomheder? Det vil Tænketanken Atlantsammenslutningen se nærmere på med et seminar om missilforsvar set ud fra den danske vinkel. , idet vi til dette seminar vil invitere eksperter inden for dette felt.

Derfor flages der med Europa-flaget i dag

9. maj 2019

I dag kører busserne med Dannebrog og EU-flaget. Det skyldes ikke en kongelig fødselsdag eller en dansk nationaldag. I stedet skyldes det Europadagen, som markerer grundlæggelsen af tanken om det, vi i dag kender som EU.

Politikerinterview med fhv. minister Henrik Dam Kristensen, Socialdemokratiet

5. maj 2019

Tænketanken Atlantsammenslutningen ser på dansk forsvars- og sikkerhedspolitik og de sikkerhedspolitiske trusler. Dette er der blevet en videopodcastserie ud af, hvor fhv. minister Henrik Dam Kristensen, er den femte politiker, som giver sit bud på det trusselsbillede, der tegner sig for Danmarks fremtid.

Danmark befries fra Det tredie Riges besættelse

4. maj 2019

Den 4. maj 1945... Johannes G. Sørensens ord fra London står til evig tid mejslet fast i Danmarks historie, men vi hører gerne ordene igen-og-igen...fordi vi derved erindres om den historiske virkelighed og den menneskelige natur i sin værste og bedste skikkelse. Vi mindes på forskellig vis - og alligevel synes det som om, at stearinlyset fortsat er at finde i vinduerne i løbet af de første aftentimer...en gestus, der gerne må vare ved...

Politikerinterview med forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, Venstre

4. maj 2019

Tænketanken Atlantsammenslutningen ser på dansk forsvars- og sikkerhedspolitik og de sikkerhedspolitiske trusler. Dette er der blevet en videopodcastserie ud af, hvor forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, Venstre, er den fjerde politiker, som giver sit bud på det trusselsbillede, der tegner sig for Danmarks fremtid.

Forårsseminar 2019

1. maj 2019

En vigtig del af Tænketanken Atlantsammenslutningens virke er afholdelse af seminarer, konferencer, kurser og lign. - og netop nu har vi frigivet tilmeldingen til vores forårsseminar om missilforsvar.

Folkemødet 2019

1. maj 2019

Tænketanken Atlantsammenslutningen vil også i dette års udgave af folkemødet ved til stede med spændende indlæg.

SIPRI's årsrapport 2018

30. april 2019

Den 29. april 2019 kunne Stockholm International Peace Research Institute med sin 2018-årsrapport offentliggøre de nye tal for de globale militærudgifter for 2018. Tallene taler på deres egen måde sit tydelige sprog, og det er tankevækkende...

Valg til den lovgivende forsamling i Spanien

29. april 2019

I lørdags kunne FC Barcelona, Cataloniens stolthed, for 26. gang kalde sig spansk mester i fodbold. Mens det nok ikke kom som den store overraskelse, at FC Barcelona skulle vinde La Liga, er det nok langt mere spændende, hvordan udfaldet af valget til Spaniens lovgivende forsamling, Cortes Generales, ender.

Politikerinterview med Jeppe Jakobsen, Dansk Folkeparti

29. april 2019

Tænketanken Atlantsammenslutningen ser på dansk forsvars- og sikkerhedspolitik og de sikkerhedspolitiske trusler. Dette er der blevet en videopodcastserie ud af, hvor Jeppe Jakobsen, Dansk Folkeparti, er den tredie politiker, som giver sit bud på det trusselsbillede, der tegner sig for Danmarks fremtid.

Seminar om kongeligt diplomati og forholdet mellem Rumænien og EU set i lyset af det rumænske EU-formandskab

24. april 2019

Ved et samarbejde mellem Det udenrigspolitiske Selskab, den rumænske ambassade i Danmark og Tænketanken Atlantsammenslutningen vil Hendes Majestæt Margareta den 29. april 2019 på Frederiksberg Slot fortælle om kongeligt diplomati set i lyset af Rumæniens udenrigspolitik og rumænsk diplomati med særligt fokus på det rumænske formandskab for EU’s ministerråd.

Politikerinterview med Holger K. Nielsen

24. april 2019

Tænketanken Atlantsammenslutningen ser på dansk forsvars- og sikkerhedspolitik og de sikkerhedspolitiske trusler. Dette er der blevet en videopodcastserie ud af, hvor Holger K. Nielsen, SF, er den anden politiker, som giver sit bud på det trusselsbillede, der tegner sig for Danmarks fremtid.

Mueller-rapporten fremlægges for Kongressen - del I

18. april 2019

Efter krav fra især de demokratiske medlemmer af Kongressen har det amerikanske justitsministerium besluttet, at Mueller-rapporten - ganske vist i en censureret udgave - vil blive fremlagt for Kongressen, men hvad ved vi derom? Det ser vi på i denne todelte artikel, som også ser på, hvad der kan ske efter fremlæggelsen.

Mueller-rapporten fremlægges for Kongressen - del II

18. april 2019

Efter krav fra især de demokratiske medlemmer af Kongressen har det amerikanske justitsministerium besluttet, at Mueller-rapporten - ganske vist i en censureret udgave - vil blive fremlagt for Kongressen, men hvad ved vi derom? Det ser vi på i denne todelte artikel, som også ser på, hvad der kan ske efter fremlæggelsen.

Mueller-rapporten i censureret form

18. april 2019

Mueller-rapporten er nu offentlig tilgængelig - dog i censureret form.

Hendes Majestæt Dronningen fylder 79 år

16. april 2019

Tænketanken Atlantsammenslutningen ønsker Hendes Majestæt Dronningen hjerteligt til lykke med fødselsdagen.

Politikerinterview med Martin Lidegaard

16. april 2019

Tænketanken Atlantsammenslutningen ser på dansk forsvars- og sikkerhedspolitik og de sikkerhedspolitiske trusler. Dette er der blevet en videopodcastserie ud af, hvor Martin Lidegaard, Det radikale Venstre, er den første, som giver sit bud på det trusselsbillede, der tegner sig for Danmarks fremtid.

Særudstillingen "Hjemmeværnet på plads" bidrager til forståelsen for dansk sikkerhedspolitik og hjemmeværnet

10. april 2019

2019 byder på NATO’s og hjemmeværnets 70-års-jubilæum. Sidstnævnte har i særlig grad givet anledning til udstillingen ”Hjemmeværnet på plads”, som fra den 14. april 2019 kan opleves på Koldkrigsmuseum Langelandsfort.

Tanker om det israelske valg til den 21. parlamentsforsamling i Knesset

10. april 2019

Den 9. april 2019 afholder Israel valg til den 21. parlamentsforsamling i Knesset. Som altid, når det gælder valg i Israel, er der tale om et kludetæppe af partier og fraktioner - og det er også tilfældet ved dette valg.

Vi mindes besættelsen af Danmark 1940

9. april 2019

For fem dage siden fejredes NATO’s 70-års-jubilæum - fejringen af den forsvarsalliance, der skulle forhindre gentagelsen af den 9. april 1940. I dag er det 79 år siden, at Danmark blev besat; og selv om krigshandlinger på dansk grund i 70 år har været forhindret, må besættelsen ikke glemmes, for besættelsen var mere end blot en fysisk invasion.

NATO's 70-års-jubilæum - politikerinterviews

9. april 2019

I anledning af fejringen af NATO's 70-års-jubilæum havde Tænketanken Atlantsammenslutningen mulighed for at gennemføre forskellige interviews. Det kom der denne videopodcast ud af.

NATO's 70-års-jubilæum - interview med John Dyrby Paulsen, formand for Tænketanken Atlantsammenslutningen

9. april 2019

I anledning af fejringen af NATO's 70-års-jubilæum havde Tænketanken Atlantsammenslutningen mulighed for at gennemføre forskellige interviews. Det kom der denne videopodcast ud af.

Fejringen af NATO's 70-års-jubilæum den 4. april 2019

8. april 2019

Vejret viste sig fra sin smukkeste side, da forårssolen for alvor kastede sin glans over Københavns centrum. Det skete den 4. april 2019, da Tænketanken Atlantsammenslutningen og Danmarks Veteraner sammen med gæster fra nær og fjern fejrede NATO’s 70-års-jubilæum ved flot parade i Kastellet.

Nyt Atlant Brief: Danmarks indsats i Mali - stabilitet og stormagtspolitik i Sahel

8. april 2019

Nyt Atlant Brief ser nærmere på Danmarks engagement i Mali og Sahel-regionen. Dette skal bl.a. ses i lyset af, at Danmark senere i år udsender et militært bidrag til den fransk-ledede Opération Barkhane.

NATO - 70 år som fredens garant

2. april 2019

NATO sikrer freden – og har nu gjort det i 70 år. Et nyt Atlant Brief giver overblik over NATO's formål, struktur og vigtigste begivenheder.

Hviderusland - det næste Ukraine?

30. marts 2019

Der er et tæt forhold imellem Rusland og Hviderusland, men i disse måneder er der opstået en række spændinger imellem dem, der gør, at man nu kan frygte en russisk annektering af Hviderusland.

NATO 70 år med royal deltagelse

25. marts 2019

Om færre end to uger fejrer Tænketanken Atlantsammenslutningen sammen med Danmarks Veteraner grundlæggelsen af NATO. Det foregår i Kastellet den 4. april 2019 ved en højtidelighed med gæster fra nær og fjern. Offentligheden har også adgang, selv om paradepladsen vil være afspærret, men fejringen vil dog helt sikkert være et besøg værd.

NATO 70 år (I) - fra passivt forsvar til aktiv fredsskabende handling

21. marts 2019

Mens forårssolen stråler over København, er de sidste praktikaliteter forud for fejringen af NATO’s 70-års-jubilæum ved at falde på plads. Dermed kan den 4. april 2019 kun blive en smuk og uforglemmelig dag i fredens og frihedens tegn.

NATO 70 år (II) - NATO og Danmark i aktion for fred og frihed

21. marts 2019

Mens forårssolen stråler over København, er de sidste praktikaliteter forud for fejringen af NATO’s 70-års-jubilæum ved at falde på plads. Dermed kan den 4. april 2019 kun blive en smuk og uforglemmelig dag i fredens og frihedens tegn.

NATO 70 år (III) - prisen for fred og frihed vil altid blive husket

21. marts 2019

Mens forårssolen stråler over København, er de sidste praktikaliteter forud for fejringen af NATO’s 70-års-jubilæum ved at falde på plads. Dermed kan den 4. april 2019 kun blive en smuk og uforglemmelig dag i fredens og frihedens tegn.

Man skal stå tidligt op for at vide noget om spioner

13. marts 2019

I 2011 blev filmen ”Dame, Konge, Es, Spion” genindspillet...30 år efter den første indspilning med Sir Alec Guinness i hovedrollen som spioneksperten George Smiley. Det var historien om Smiley’s People og om at finde frem til en russisk spion arbejdende inden for den britiske efterretningstjeneste. Det var historien om en tid, der var engang...men spiongenren er ikke fortid, hvilket Radio 24/7 i de senere dage har sat fokus på med dækningen af en dansk diplomats oplevelser ved den danske ambassade i Moskva.

Rusland: Massedemonstrationer mod internetcensur

11. marts 2019

Flere russiske byer ramt af store demonstrationer mod internetcensurlovgivning.

Nyt brief: Det er meget svært at afsætte en præsident

8. marts 2019

USA's forfatning sikrer præsidenten og hans virke, og derfor er det meget svært at afsætte ham. Dette nye brief viser, hvordan det juridisk og historisk er meget svært at afsætte en præsident. Lad os derfor komme videre og samarbejde med USA om fælles problemer.

NATO som fredens garant i 70 år

6. marts 2019

Den 4. april 2019 er det 70 år siden, at NATO ved en ceremoni i Washington, USA, blev grundlagt. Tænketanken Atlantsammenslutningen vil medvirke til fejringen af NATO’s 70-års-jubilæum - bl.a. ved en ceremoni i Kastellet, København, ved Monumentet for Danmarks internationale Indsats efter 1948.

Danske EH101 Merlin-helikoptere til Sahel-regionen

4. marts 2019

Flyvevåbnet skal som led i den internationale bekæmpelse af islamistisk terror i Sahel-regionen bidrage med to EH101 Merlin-helikoptere, der dog ikke skal deltage i løsningen af egentlige kampoperationer.

Hvad nu hvis...? Endnu et spørgsmål om skotsk selvstændighed...

1. marts 2019

Havde titlen på denne artikel været titlen på et musiknummer af en af Danmarks førende kunstnere, ville der have været tale om et hit, for netop nu kan næsten alle spørge: Hvad nu hvis? Det gør man bl.a. i EU, for hvad nu, hvis Storbritannien forlader EU uden en aftale? Kunne man forestille andre opbrud i kølvandet på Brexit? Dét er et godt spørgsmål...

Får offentligheden nogensinde kendskab til indholdet af Mueller-rapporten?

1. marts 2019

Som udgangspunkt er Mueller-rapporten konfidentiel. Der er derfor den klare mulighed, at rapporten, som alle taler om, men ingen endnu har læst, kan ende med ikke at blive offentliggjort. Følgerne af rapporten er derfor ikke så klare, som det ofte fremstilles.

Nyt brief: Huawei i Danmark - er 5G en femte kolonne?

26. februar 2019

Den 18. februar udgav regeringen en 5G-handlingsplan. Huawei er verdensførende i 5G-teknologi, men adskillige lande er blevet nervøse for, at lade et firma med tråde til det kinesiske styre udvikle og drive kritisk infrastruktur på IT-området. Efterretningstjenester i den vestlige verden frygter også, at den kinesiske stat kan bruge Huawei til at spionere eller udføre cyberangreb.

Fregatten F363 Niels Juel tilgår Groupe Aéronaval

20. februar 2019

Forsvarskommandoen har her til eftermiddag oplyst, at en af søværnets fregatter i perioden fra den 4. marts 2019 til den 27. april 2019 tilknyttes den franske hangarskibsgruppe Groupe Aéronaval - også kendt som hangarskibsgruppen Charles de Gaulle opkaldt efter det franske hangarskib af samme navn.

Atlantic Council udsender rapport om det dansk-amerikanske forsvars- og sikkehedspolitiske forhold

19. februar 2019

Den amerikanske tænketank Atlantic Council udsender en rapport om det forsvars- og sikkerhedspolitiske forhold mellem Danmark og USA.

En moderne dansk hær i takt med tiden og dens kommende ledere (II)

16. februar 2019

Ved en konference afviklet medio januar 2019 på Hærens Officersskole stillede militære og civile eksperter skarpt på hærens udfordringer og muligheder set i lyset af det til tider forplumrerede trusselsbillede anno 2019 - men hvad er virkeligheden?

Input til vinterferiens aktivitetsplan (V)

16. februar 2019

Sne, sand eller vand...eller måske noget ganske andet... Fem forslag til aktiviteter til vinterferien...

Ender USA i national undtagelsestilstand?

15. februar 2019

Kl. 1400 i Danmark... Det er snart fredag eftermiddag og weekend... Kl. 0800 i Washington, USA... Arbejdsdagen er blot begyndt, og det ventes, at præsident Donald Trump annoncerer en vigtig beslutning...

En moderne dansk hær i takt med tiden og dens kommende ledere (I)

14. februar 2019

Ved en konference afviklet medio januar 2019 på Hærens Officersskole stillede militære og civile eksperter skarpt på hærens udfordringer og muligheder set i lyset af det til tider forplumrerede trusselsbillede anno 2019 - men hvad er virkeligheden?

Input til vinterferiens aktivitetsplan (IV)

14. februar 2019

Sne, sand eller vand...eller måske noget ganske andet... Fem forslag til aktiviteter til vinterferien...

NATO's 70-års-jubilæum

13. februar 2019

Danmarks sikkerhed har i nu 70 år været sikret af det transatlantiske samarbejde inden for rammerne af NATO-traktaten - og det ønsker Tænketanken Atlantsammenslutningen at højtideligholde.

Input til vinterferiens aktivitetsplan (III)

13. februar 2019

Sne, sand eller vand...eller måske noget ganske andet... Fem forslag til aktiviteter til vinterferien...

Input til vinterferiens aktivitetsplan (II)

12. februar 2019

Sne, sand eller vand...eller måske noget ganske andet... Fem dage med forslag til aktiviteter til vinterferien...

Venezuelas og det danske forsvars fremtid - to uafhængige seminarer på én dag

12. februar 2019

Nogle gange farer virkeligheden afsted i høj hastighed. Det er vilkåret - og i hast blev to seminarer om nogle højaktuelle emner arrangeret.

Personalenyt den 12. februar 2019

12. februar 2019

Farvel og goddag til medarbejdere i Tænketanken Atlantsammenslutningen

Input til vinterferiens aktivitetsplan (I)

11. februar 2019

Sne, sand eller vand...eller måske noget ganske andet... Fem dage med forslag til aktiviteter til vinterferien...

Danish Atlantic Youth Seminar 2019

11. februar 2019

Tænketanken Atlantsammenslutningen og Youth Atlantic Treaty Association Danmark samarbejder igen om internationalt seminar

Krigsudredningen

6. februar 2019

Hovedkonklusionen efter en hurtig gennemlæsning af de centrale afsnit er: Alliancen med USA – NATO • Dansk udenrigspolitik fastlægges i forhold til danske interesser over for USA som vores hovedallierede. Danmark er ikke længere allieret med forbehold, men forstår vores klare interesse i at være en nær allieret med USA.

State of the Union 2019

5. februar 2019

USA’s præsident Donald Trump skulle den 29. januar 2019 have givet Kongressen sit syn på nationens tilstand. På gr. af nedlukningen af det amerikanske statsapparat valgte præsident Donald Trump - ikke mindst af sikkerhedsmæssige årsager - at udsætte State of the Union-talen. Kl. 0300 (dansk tid) den 6. februar 2019 var det dog blevet tid for præsident Donald Trump til at tale til Kongressen, det amerikanske folk og den ganske verden... Talen var imødeset i spænding...og af nogle med frygt...

Nyt Atlantbrief: Forsvarsforliget genåbnet - mulige prioriteringer

4. februar 2019

Forsvarsforliget blev genåbnet for at forøge forsvarsbudgettet og leve op til Wales-topmødets aftale om øget forsvarsbudget. Det er rigtigt godt og nødvendigt for både at imødegå den ændrede sikkerhedspolitiske situation såvel som at leve op til vore løfter over for NATO.

Diktatur eller demokrati? Status på situationen i Venezuela

1. februar 2019

Seminar den 7. februar 2019 i anledning af genåbningen af forsvarsforliget 2018-2023

1. februar 2019

Danmark øger sit forsvarsbudget med kr. 1,5 mia. - og hvad betyder det så for dansk sikkerhedspolitik og det danske forsvar? Det forsøger Tænketanken Atlantsammenslutningen ved eksperters hjælp at finde et svar på ved hjælp af et seminar, som afholdes den 7. februar 2019.

Underviserdag om Sikkerhedspolitik 2019

31. januar 2019

Den årligt tilbagevendende begivenhed Underviserdag om Sikkerhedspolitik tager i år udgangspunkt i det storpolitiske opbrud over Brexit, præsident Donald Trumps USA, Fake News, disinformation samt generel usikkerhed i det internationale system - og mange undervisere havde fattet interesse for dagens underviserdag.

Kommer en dansk general atter i spidsen for en fredsbevarende FN-mission?

31. januar 2019

I disse dage - ja, måske endda i disse timer - er det muligt, at det ved FN-hovedkvarteret i New York besluttes, at en dansk general atter skal stå i spidsen for en fredsbevarende FN-mission. Hvis ”ja”, er det ikke usandsynligt, at generalløjtnant Michael Lollesgaard er i spil - i alle tilfælde, hvis man lægger øret til de verserende rygter. Destination: Al Hudaydah, Yemen.

Underviserdag om Sikkerhedspolitik 2019 - LUKKET FOR TILMELDING

30. januar 2019

Der er nu lukket for tilmelding til Underviserdag om Sikkerhedspolitik 2019.

"United States Intelligence Community" udgiver rapport om USA's syn på trusler i verden

30. januar 2019

Den amerikanske paraplyorganisation "United States Intelligence Community" har udgivet deres årlige rapport om de mest aktuelle trusler imod USA's sikkerhed. Rapporten fokuserer især på Kina, Rusland og et opbrud i den internationale verdensorden.

Kina testaffyrer ’hangarskibsdræberen’, det ballistiske mellemdistancemissil DF-26, og viser billeder af affyringen på statsejet TV mens konfrontationen med USA i Det Sydkinesiske Hav optrappes.

30. januar 2019

Kina testaffyrer sit mest sofistikerede mellemdistance ballistiske missil DF-26 og viser, at det kan justere position midt under flyvningen og dermed angiveligt ramme amerikanske hangarskibe.

Mandagsparanoia 14: Forsvarsforliget genåbnes

29. januar 2019

Mandagsparanoia: Forsvarsforliget genåbnes – fordi den sikkerhedspolitiske situation er forandret.

Atlant Brief - USA's frygt for Kina

29. januar 2019

Hvorfor er er Huawei et problem for EU og USA? Hvorfor har USA startet en handelskrig med Kina? For at forstå disse udviklinger bliver man nødt til at forstå en af drivkræfterne bag disse konflikter - USA's frygt for Kina.

Underviserdag om Sikkerhedspolitik 2019 - deadline for tilmelding

28. januar 2019

Den 31. januar 2019 afvikler Tænketanken Atlantsammenslutningen underviserdag om sikkerhedspolitik 2019. Dagen før - den 30. januar 2019 - kl. 1200 lukkes der for tilmelding. Der er dog fortsat ledige pladser, så er man interesseret i sikkerhedspolitik, er arrangementet en god indgangsvinkel til ny eller opdateret viden.

Underviserdag om Sikkerhedspolitik 2019 - det endelige program

28. januar 2019

Tænketanken Atlantsammenslutningen kan herved offentliggøre det endelige program for Underviserdag om Sikkerhedspolitik 2019. Det skal bemærkes, at begyndelsestidspunktet for underviserdagen er kl. 0900 og ikke kl. 0830, som det oprindeligt er blevet oplyst.

Afvikling af seminar om kritisk infrastruktur og cybersikkerhed

24. januar 2019

Selvom der i dag er 11 måneder til juleaften, kunne man i Tænketanken Atlantsammenslutningen få den opfattelse, at det i dag allerede var juleaften. Interessen for seminaret om kritisk infrastruktur og cybersikkerhed har været overvældende, og det var derfor en særdeles tilfreds generalsekretær, der sammen med sin projektleder kunne byde velkommen til et seminar, hvis emne er særdeles meget oppe i tiden.

Lukning for tilmelding til seminar

23. januar 2019

Seminaret om kritisk infrastruktur og cybersikkerhed har nået sit maksimale deltagerantal, og derfor lukker vi nu for tilmelding.

Topchef i Kinas hangarskibsprogram risikerer dødsstraf for spionage

17. januar 2019

Den tidligere administrerende direktør for det statsejede skibsværft, der bygger Kinas hangarskibe, er dømt for korruption, og han risikerer nu også dødsstraf for at have udleveret hemmeligstemplede oplysninger til CIA

Seminar om kritisk infrastruktur og cybersikkerhed den 24. januar 2019

16. januar 2019

Seminar om kritisk infrastruktur og cybersikkerhed, som afvikles på Frederiksberg Slot den 24. januar 2019, er nu fuldt booket. Derfor er der oprettet venteliste.

Personalenyt

14. januar 2019

Tænketanken Atlantsammenslutningens sekretariat vil for en stund blive stærkt udvidet, idet tre nye praktikanter vil have deres gang på Frederiksberg Slot, hvor også Hærens Officersskole har til huse.

Seminar om kritisk infrastruktur og cybersikkerhed

10. januar 2019

Alle er vi online. Alle er vi et klik fra kontakt med omverdenen. Alle er vi et klik fra kontakt med onlinesystemer på vores bopæl, hvorved vi kan kontrollere alt fra lys til varme, vaskemaskiner m.m. Kommunikation via SmartPhone, iPad, pc m.v. er i dag noget af det mest naturlige; og langt hen ad vejen tager vi sikkerheden for givet. Sikkerheden er dog ikke sikret, og det er et faktum, at der er konstante trusler rettet mod samfundet, virksomheder og os som enkeltpersoner...som individ... Det er da logisk at spørge: Hvem har ansvaret for sikkerheden? Hvem tager ansvar for sikkerheden? Tænketanken Atlantsammenslutningen stiller med sit seminar om kritisk infrastruktur og cybersikkerhed skarpt på de udfordringer, som lige nu påvirker samfundet, virksomhederne og individerne.

Personalenyt m.m.

3. januar 2019

Tænketanken Atlantsammenslutningen er en dynamisk organisation, som bl.a. baserer sit virke på praktikanter. Der er tale om velfunderede studerende på fx statskundskab på landets forskellige universiteter. Nogle af vores praktikanter har tillige en uddannelse i russisk. Dette giver en unik mulighed for at tilegne sig viden, der gør, at sammenslutningen kan optimere sit grundlag for at formidle sit syn på den aktuelle - og tillige fremtidige - sikkerhedspolitiske situation. Eftersom nogle af vores praktikanter ved årsskiftet afslutter deres studieforløb, er det naturligt, at der sker ændringer i tænketankens personalesammensætning.

Her er fem bøger til juleferien

18. december 2018

Atlantsammenslutningens sekretariat går på juleferie med en god stak bøger under armen, og anbefaler fem bøger, man kan læse i juledagene.

Mandagsparanoia - klar igen

17. december 2018

Mandagsparanoia: Hvad skal vi være bekymret for i 2019? De tre M’er i Europa – Merkel, May og Macron. Den helt store er imellem Kina og USA. Det kommer til at give problemer internationalt i de næste mange år. Se den nyeste mandagsparanoia her: https://youtu.be/xYfWIbwUAgw

Atlantsammenslutningens underviserdag om sikkerhedspolitik

28. november 2018

Atlantsammenslutningen inviterer til den årlige dag for undervisere med interesse for sikkerhedspolitik på Frederiksberg Slot den 31. januar 2019.

Gibraltar, Brexit og det transatlantiske samarbejde

25. november 2018

Den 25. november 2018 afholdtes EU-topmøde med deltagelse af EU’s stats- og regeringsledere. Formålet var at godkende Brexit-aftalen. Har man fulgt mediernes dækning af problemstillingen omkring Storbritanniens udtræden af EU, har man kunnet notere sig, at Spanien pludselig så et problem med Gibraltar. På afstand kunne problemstillingen virke mere eller mindre meningsløs, men meningsløs har problemstillingen bestemt ikke været. Tværtimod! Fundamentet for problemstillingen ligger dybt i historiens vingesus; og spørgsmålet er, om der er tale om stilhed før storm - og en beslutning, der ikke ”kan være anderledes”, og om Spanien vil gøre alvor af at forsøge at få Gibraltar tilbage under den spanske krone. Ved enighed om Brexit vil en hjørnesten være rundet, men af dén årsag kan man ikke forvente, at den spansk-britiske strid om Gibraltar dermed er bilagt. Denne artikel skal ikke betragtes som en videnskabelig afhandling. Artiklen skal derimod ses som et bidrag, der gennemgår visse historiske fakta, og som henleder opmærksomheden på den virkelighed, Gibraltar er en del af, hvor EU ikke altid er den største udfordring, ligesom Gibraltar til stadighed har stor betydning for det transatlantiske samarbejde.

Det Østasiatiske Topmøde 2018

14. november 2018

D. 14 og 15. november afholdes den Østasiatiske organisation ASEAN topmøde i Singapore. Hvor præsident Obama plejede at deltage i topmødet som en del af hans diplomatiske bestræbelser i regionen, deltog præsident Trump ikke i 2017 og vil heller ikke deltage her i 2018. Derimod deltager Præsident Putin i topmødet for første gang, siden Rusland blev medlem i 2011. At USA nedprioriterer topmødet, giver derved andre lande mulighed for at gøre sig mere bemærket i regionen.

Mandagsparanoia (1)

12. november 2018

Efter markeringen af våbenstilstandsdagen den 11. november, så kunne man håbe på mindre paranoia - men nej. Her er ugens portion international politik og bekymringer.

Våbenstilstanden efter 1. verdenskrig

9. november 2018

Det amerikanske midtvejsvalg 2018 - Del I: Valget til Kongressen

5. november 2018

Den 6. november 2018 afholder USA midtvejsvalg. Der er tale om en valghandling, der, som navnet antyder det, finder sted halvvejs inde i den siddende præsidents embedsperiode. Konkret har midtvejsvalget intet med præsident Donald Trump at gøre, for USA’s præsident er ikke på valg før om to år. Alligevel kan man ikke undgå at trække tråde fra midtvejsvalget til den siddende præsident. Midtvejsvalget er nemlig en indikator for, hvorledes den siddende præsident har klaret sig, og hvilke muligheder der er for at handle og agere i den resterende del af embedsperioden som USA’s præsident, hvilket kan føre til et genvalg af USA’s 45. præsident. Atlantsammenslutningen vil ikke analyse på muligheder for det ene eller det andet udfald. Det er det samme som spekulation, og det er der mange andre velkvalificerede medier, som gør sig fortrinligt i. Derfor vil denne artikelseries del I se på betydningen af midtvejsvalget bl.a. i forhold til den siddende præsident, mens del II ser nærmere på muligheden for at rejse en rigsretssag mod præsident Donald Trump. Midtvejsvalget 2018 er nemlig blevet kaldt for et valg om rigsretssag eller ej, hvilket dog er noget af en fordrejning. Atlantsammenslutningen følger midtvejsvalget tæt, og på selve valgaftenen/-natten vil Atlantsammenslutningen via sin profil på facebook.com komme med kommentarer, som resultaterne bliver realiteter, og spekulationer bliver fakta.

Det amerikanske midtvejsvalg 2018 - Del II: Ender det med rigsretssag mod præsident Donald Trump?

5. november 2018

Den 6. november 2018 afholder USA midtvejsvalg. Der er tale om en valghandling, der, som navnet antyder det, finder sted halvvejs inde i den siddende præsidents embedsperiode. Konkret har midtvejsvalget intet med præsident Donald Trump at gøre, for USA’s præsident er ikke på valg før om to år. Alligevel kan man ikke undgå at trække tråde fra midtvejsvalget til den siddende præsident. Midtvejsvalget er nemlig en indikator for, hvorledes den siddende præsident har klaret sig, og hvilke muligheder der er for at handle og agere i den resterende del af embedsperioden som USA’s præsident, hvilket kan føre til et genvalg af USA’s 45. præsident. Atlantsammenslutningen vil ikke analyse på muligheder for det ene eller det andet udfald. Det er det samme som spekulation, og det er der mange andre velkvalificerede medier, som gør sig fortrinligt i. Derfor vil denne artikelseries del I se på betydningen af midtvejsvalget bl.a. i forhold til den siddende præsident, mens del II ser nærmere på muligheden for at rejse en rigsretssag mod præsident Donald Trump. Midtvejsvalget 2018 er nemlig blevet kaldt for et valg om rigsretssag eller ej, hvilket dog er noget af en fordrejning. Atlantsammenslutningen følger midtvejsvalget tæt, og på selve valgaftenen/-natten vil Atlantsammenslutningen via sin profil på facebook.com komme med kommentarer, som resultaterne bliver realiteter, og spekulationer bliver fakta.

Mandagsparanoia - 05-11-2018

5. november 2018

Denne uge handler om det Amerikanske valg, Yemen og hundredeåret for våbenstilstanden i 1. verdenskrig.

NATO og Rusland skal afvikle militærøvelser i samme område - en tilfældighed eller gennemført planlægning?

30. oktober 2018

“RECEIVED FROM MAIN AIR TRAFFIC MANAGEMENT CENTER OF RUSSIA THIS IS TO INFORM YOU THAT THE RUSSIAN NAVY PLAN TO ROCKET TEST FIRINGS IN THE BASIN OF THE NORWEGIAN SEA: 01, 02, 03 NOV 2018. DAILY 0700–1400.”

Mandagsparanoia den 29. oktober

29. oktober 2018

Hvad skal vi være bange for i denne uge ud over Halloween og julebryg? Mandagsparanoia tager dig en tur forbi tre problemer i international politik i denne uge.

FN-dagen den 24. oktober 2018 markerer grundlæggelsen af De forenede Nationer

24. oktober 2018

I Danmark har vi noget med mærkedage. Det kan være jubilæer; det kan være fødselsdage; det kan være begravelser; og det kan bare være en god anledning. Når vi har noget at fejre, er det ofte, at Dannebrog vejrer fra en flagstang, eller også kommer Dannebrog frem på en bordstand. Mærkedage er vigtige, for de giver os mulighed for at se alting i et større perspektiv og i en større forståelse. Vi kan se tilbage; vi kan se på nutiden; og vi kan se frem - og én mærkedag, der virkelig giver anledning til at se tilbage og frem i respekt af nutiden er den 24. oktober - FN-dagen, som markeres af alle nationerne, der udgør De forenede Nationer...

Den mest omfattende NATO-øvelse i 16 år

24. oktober 2018

I perioden fra den 25. oktober 2018 til den 23. november 2018 gennemfører NATO i Norge samt Nord- og Østersøen en særdeles omfattende militærøvelse - den største i Norge siden 1980’erne. For NATO’s vedkommende er der tale om den største militærøvelse siden 2002. Over 50.000 øvelsesdeltagere fra flere end 30 lande deltager i øvelsen, som bærer kodenavnet Trident Juncture 2018. Foruden øvelsesdeltagere bringer militærøvelsen over 10.000 køretøjer, 250 fly og 65 skibe til NATO’s nordregion. Militærøvelsens overordnede formål er at træne NATO Response Force samt at teste forsvarsalliancens forsvarsevne. For Norges vedkommende vil NATO derudover teste medlemslandets evne til at modtage NATO’s hjælp i form af det, man i NATO-sproget kender som Host Nation Support. Som medlem af NATO deltager Danmark naturligvis også i Trident Juncture 2018.

Mandagsparanoia

22. oktober 2018

Atlantsammenslutningens nye ugentlige program: Mandagsparanoia. Hør og se om international politik, og hvad der bekymrer os.

INF-traktaten - og hvorfor USA trækker sig

22. oktober 2018

Nyt kort paper: USA vil træde ud af INF-traktaten om begrænsning af atommissiler. Det sagde præsident Donald Trump over for journalister i forbindelse med sin afrejse fra Elko, Nevada, den 20. oktober 2018. USA mener, at Rusland ikke har overholdt Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty (herefter INF-traktaten). Udtalelsen affødte en øjeblikkelig frygt for et fornyet våbenkapløb mellem USA, Rusland og Kina.

Trusler mod Danmark og Danmarks alliancepartnere er nærværende, og derfor er handling nødvendig

11. oktober 2018

Freden hersker i Europa...men spørgsmålet er, om freden er en selvfølge? Måske er freden rent faktisk udfordret i en sådan grad, at der bør handles? Vi tror på freden, men vi må ikke ignorere truslen mod vores samfund og vores kultur, for der er dem, der vil os ondt. Fjenden kan identificeres, men de fjendtlige handlinger kan ikke nødvendigvis ses - og netop dét skaber en gigantisk udfordring for Danmark og sine alliancepartnere i det transatlantiske samarbejde. Til at komme nærmere ind på fjende- og trusselsbilleder samt mønstre for fjendtlige handlinger i vores tid har Atlantsammenslutningen i samarbejde med Risk Intelligence skabt rammerne for en international trusselskonference. Trusselskonferencen afholdes på Frederiksberg Slot.

Hvilke trusler findes der mod Danmarks kritiske infrastruktur?

3. oktober 2018

PODCAST: Hvad er kritisk infrastruktur? Hvad truer vores kritiske infrastruktur? Og hvor godt rustede er vi, hvis krisen rammer vores kritiske infrastruktur? Det kan du blive klogere på i tre skarpe podcasts fra Atlantsammenslutningen.

Cyber og Afskrækkelse

3. oktober 2018

Afskrækkelse er et kendt og gennemprøvet koncept indenfor sikkerhedspolitik. Men med tilkomsten af cyberdomænet som en ny front i moderne krigsførsel, er der opstået nye trusler og dynamikker. Senest har den amerikanske regering skrevet afskrækkelse ind i deres cybersikkerhedsstrategi, men når afskrækkelse skal overføres til cyberområdet er der en række udfordringer som man skal være opmærksom på.

Amerikanske enheder indsætter for første gang Joint Strike Fighter i kamp

28. september 2018

Der må i Danmark være personer med interesse for Danmarks nye kampfly, F-35, som kan ånde lettet op. Kritikken mod F-35 har været massiv, og der er stillet mange spørgsmål om bl.a. kampflyets kapacitet. Det viser sig dog, at F-35B er i stand til at løse operative opgaver, og det må tegne godt for dem, der vil afvise kritikerne af indkøbet af det nye danske kampfly.

Risk Intelligence sponserer trusselskonference

27. september 2018

Risk Intellgence, der leverer efterretningsbaseret rådgivning til danske og udenlandske virksomheder sponserer Atlantsammenslutningens trusselskonference.

Night Hawk 2018

18. september 2018

Specialoperationsstyrker træner imødegåelse af hybride trusler på dansk jord

Ruslands pensionsreformer

17. september 2018

I juni 2018 varslede Ruslands premierminister Dmitrij Medvedev ændringer af Ruslands pensionssystem. Reformerne, som er frygtet af den russiske befolkning, har affødt meget kritik, og Putins popularitet, på trods af at han fastholder intet at have med reformerne at gøre, er styrtdykket.

Sådan skriver russiske medier om militærøvelsen Vostok-18

11. september 2018

KOMMENTAR: Rusland gennemfører den største militærøvelse siden den kolde krig - denne gang sammen med Kina og Mongoliet. Atlantsammenslutningen har undersøgt, hvad russiske medier skriver om Vostok-18, samt hvilket signal Kinas deltagelse sender.

Forsvarschefen besøger Atlantsammenslutningen

6. september 2018

Forsvarschefen, general Bjørn Bisserup, besøgte den 4. september 2018 Atlantsammenslutningen for ved et seminar at give et øjebliksbillede af det danske forsvar set i lyset af vedtagelsen af den nye forsvarsforlig. Samtidig havde det fremmødte publikum mulighed for at stille spørgsmål til forsvarschefen. Det var en interessant gennemgang af forsvarets øjeblikkelige situation og den forventelige fremtid; og spørgelysten fra de fremmødte var stor.

Aktiviteter og arrangementer for efteråret

28. august 2018

Atlantsammenslutningen afholder flere spændende foredrag og konferencer dette efterår, og du er selvfølgelig velkommen til at deltage. Tilmelding sker på tilmelding(at)atlant.dk. Husk at medbring billed-id, da mange af vores arrangementer fremover holdes på Frederiksberg Slot.

International Trusselskonference 2018

23. august 2018

Den 11. oktober afholder Atlantsammenslutningen konference om det internationale trusselsbillede, med deltagelse fra internationale alliance- og samarbejdspartnere.

Atlant oplever problemer med at sende og modtage mails

14. august 2018

Atlantsammenslutningen skifter til nye servere i disse dage, hvilket påvirker vores mulighed for at sende og modtage emails.

Atlantsammenslutningen går på sommerferie – og anbefaler en bunke bøger, du kan læse i varmen

13. juli 2018

Atlantsammenslutningens sekretariat har lavet en liste over bøger, der skal med på ferien og som kan bruges som inspiration til sommerlæsning.

NATO-topmødet i Bruxelles den 11. til 12. juli

9. juli 2018

NATO-topmødet 11-12/7 bliver afgørende for NATO. Hovedemnerne er 1. Cash, 2. Capabilities & 3.Commitments Det betyder, at forsvarsudgifter og byrdedeling er hovedknasterne på mødet. NATO vægter styrke, afskrækkelse og forsvar

House of Commons Defence Committee - A preliminary report on the Modernising Defence Programme

18. juni 2018

Russisk frygt for terror fra krigere, der kommer hjem fra Syrien

17. juni 2018

I går ramte en taxa mennesker i Moskva, og med det samme tales der om terror. Frygten for islamisk terror er meget reel og stor i Rusland.

Pyrrhussejr sejr til Trump – kæmpe sejr til Kim Jong-un

12. juni 2018

Donald Trump prioriterer i disse dage helt forkert. Han nedbryder forholdet til gamle allierede, og prioriterer forhold til diktatorer. Det er dybt skræmmende for det gode dansk amerikanske forhold.

Kritisk infrastruktur: Hvor godt rustede er vi til en krise?

4. juni 2018

Ved et seminar den 31. maj satte Atlantsammenslutningen og ingeniørforeningen IDA Risk emnet kritisk infrastruktur på dagsordenen og diskuterede sammen med oplægsholdere fra Beredskabsstyrelsen, Statens Serum Instituts Smitteberedskab og Center for Cybersikkerhed Danmarks kritiske infrastruktur og de trusler, der findes. Atlantsammenslutningen samler her seminarets hovedpointer.

Praktikopslag efterår 2018: Drømmer du om at arbejde med dansk og international sikkerhedspolitik dette efterår?

24. maj 2018

Tænketanken Atlantsammenslutningen søger lige nu vores sidste praktikant til efteråret 2018.

Hvad mener Iran om atomaftalens forhandlinger?

8. maj 2018

Tirsdag aften meddeler præsident Trump, hvorvidt USA trækker sig fra atomaftalen med Iran. Iranerne er splittet om, hvilket udfald bliver det bedste for Iran.

Seminar: Kritisk infrastruktur

7. maj 2018

Atlantsammenslutningen og IDA RISK sætter fokus på kritisk infrastruktur.

“Den økonomiske og geopolitiske situation i Rusland” Onsdag den 9. maj kl. 8.30 – 9.30

29. april 2018

Økonomisk Politisk Netværk og Atlantsammenslutningen inviterer onsdag den 9. maj til ekspertoplæg om Ruslands økonomi og sikkerhedspolitiske situation.

Kommentar: Sådan beskriver russiske medier det forventede angreb i Syrien

13. april 2018

Atlantsammenslutningen har samlet et udpluk fra de russiske medier, der viser, hvordan krisen i Syrien bliver fremlagt i Rusland.

Donald Trumps muligheder i Syrien efter giftgasangreb

11. april 2018

I kølvandet på lørdagens formodede giftgasangreb i den syriske by Douma afventer hele verden nu Donald Trumps næste træk. Vil USA affyrer missiler mod Assad-regimet - med risiko for, Rusland skyder missilerne ned samt de affyringsplatforme og krigsskibe, missilerne kommer fra? Atlantsammenslutningen opstiller her tre mulige scenarier for de kommende dages stormagtspolitik i Syrien.

Energi, Religion og Våbenkapløb - Stormagtskonflikt mellem Iran, Rusland og Tyrkiet?

9. april 2018

Seminar med fokus på et af de mest spændte områder i det europæiske sikkerhedskompleks.

Tre perspektiver på cyberkrig og cybersikkerhed

28. marts 2018

Hvordan skelner vi mellem storstillede cyberangreb og mindre sabotageoperationer, og er det staten eller private virksomheder, som tilbyder den bedste digitale beskyttelse? Tre eksperter holdt for nylig oplæg for Atlantsammenslutningen om deres syn på cyberkrig og cybersikkehed.

Ny udenrigspolitisk høg i Det Hvide Hus

23. marts 2018

John Bolton overtager rollen som national sikkerhedsrådgiver i Det Hvide Hus efter H.R. McMaster. Ind flytter en udenrigspolitik høg, der de seneste år har argumenteret for at bruge militær magt mod Rusland, Nordkorea og Iran.

Russisk valg: Et Rusland uden Putin ved magten?

15. marts 2018

Vi kender formentlig allerede udfaldet af det russiske præsidentvalg nu på søndag: Vladimir Putin fortsætter som præsident i sin i alt fjerde periode siden 2000. Det interessante er derfor at kigge frem mod Putins træk op til præsidentvalget i 2024, hvor han måske ikke længere sidder ved magten.

FOKUS 2018: Norsk efterretningsvæsen opridser aktuelt trusselsbillede

13. marts 2018

Ny rapport fra det norske efterretningsvæsen nævner Rusland, cyberspace og international terrorisme som nogle af de største trusler mod Norges sikkerhed.

Er Rusland egentlig en militær trussel?

28. februar 2018

Kommentar: Udgør Rusland virkelig en militær trussel imod Danmark og NATO? Dette spørgsmål fylder lige for tiden en god del af den sikkerhedspolitiske debat – og det skyldes, at man med god ret kan svare både ja og nej.

Stormagtskonflikt mellem Iran, Rusland og Tyrkiet?

23. februar 2018

Stormagtskonflikt mellem Iran, Tyrkiet og Rusland?

DAYS 2018

21. februar 2018

Sikkerhedskonference i München: Er den frie verdensorden gået af led?

15. februar 2018

For 54. gang samles regeringsledere, ministre, efterretningschefer og journalister i München for at drøfte verdens aktuelle sikkerhedssituation. Særligt tre temaer går igen i weekendens program; USA’s konkurrenceopfattelse af international politik, frygten for en ny atomtidsalder samt cyberspace som ureguleret kampplads.

Bogomtale: Har den danske krigsindsats nyttet?

13. februar 2018

USA: Den største trussel kommer ikke længere fra terrorister, men fra andre stater

12. februar 2018

Efter 17 års krig mod islamisk terrorisme melder den amerikanske forsvarsminister klart ud, at USA er i fuld gang med at tilpasse sig en ny sikkerhedspolitisk virkelighed. I de kommende år vil den største trussel mod det amerikanske homeland nemlig ikke længere komme fra terrororganisationer, men fra andre stater.

Putin’s Asymmetric Assault on Democracy in Russia and Europe: Implications for U.S. National Security

16. januar 2018

Den 10. januar modtog det amerikanske Senat en rapport, der vurderer, hvilke midler USA kan tage i brug for at værne sig mod russisk indflydelse.

Danmark, NATO og USA - Samme Kurs?

16. januar 2018

Folketingets delegation til NATOs Parlamentariske Forsamling og Atlantsammenslutningen afholder en offentlig høring om NATO og USA – samme kurs? Høringen finder sted i Folketinget, Landstingssalen den 24. januar 2018 kl. 09.00 - 13.45.

Vi lukker for tilmelding til seminaret "Efterretningsvirksomhed og truslen fra terror"

15. januar 2018

Grundet den store interesse er vi blevet nødsaget til at lukke for tilmeldingen. Mange tak for den store interesse.

Begrænset antal pladser til vores seminar "Efterretningsvirksomhed og truslen fra terror"

12. januar 2018

Motståndskraft - Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021-2025

8. januar 2018

Den 20. december offentliggjorde det svenske Försvarsberedning en rapport om Sveriges aktuelle modstandskræft og udformning for 2021-2025. En rapport, der i danske medier har været stærkt omdiskuteret.

Missilforsvar – et strategisk valg og et signal til NATO

22. december 2017

Danmark har valgt at deltage i NATO's missilforsvar, men hvordan skal man deltage? Skal Danmark kun have radar, eller skal vi også have missiler - og hvilken type af missiler? Dette Atlant Brief kommer med nogle forslag til svar.

Ny dansk risikovurdering 2017 fra FE

20. december 2017

Forsvarets Efterretningstjeneste har offentliggjort sin seneste risikovurdering for 2017. Der lægges især vægt på truslen fra cyber.

Trumps udenrigs- og sikkerhedspolitik: "America First" i internationale anliggender

20. december 2017

Den amerikanske præsident, Donald J. Trump er ofte blevet omtalt som værende drevet af sine impulser og følelser - også når det kommer til udenrigs- og sikkerhedspolitik. Men hvad er egenligt Trumps udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi? Læs nyt brief.

Ny "National Security Strategy" i USA

19. december 2017

Præsident Donald Trump har lanceret en ny national sikkerhedsstrategi. Rusland og Kina er USA's store konkurrenter.

NU med video og podcast

11. december 2017

Atlantsammenslutningen kan med stor glæde præsentere sin nye sektion ”videoer og podcasts”. Atlantsammenslutningen vil i fremtiden, udover de sædvanlige sikkerhedspolitiske briefs, også udgive både podcasts og videoer som vil styrke vores evne til at levere højaktuelle sikkerhedspolitiske analyser til dig, uanset platform.

Seminarrække om Moderne Efterretningsvirksomhed

8. december 2017

Atlantsammenslutningen sætter over vinteren fokus på Moderne Efterretningsvirksomhed. Dette vil vi gøre over 3 seminarer som vil omhandle følgende.

Offentliggørelse af lokale til seminaret Moderne efterretningsvirksomhed og hybride trusler

6. december 2017

Vi afholder seminaret i bygning 75 på Svanemøllens kaserne. Vi glæder os til at se Jer.

Vi lukker for tilmelding til seminaret "Moderne efterretningsvirksomhed og hybride trusler"

5. december 2017

Der er nu lukket for flere tilmeldinger til seminaret grundet fuldt hus. Tak for den store interesse. Vi glæder os til at se Jer.

Seminar: Moderne efterretningsvirksomhed og hybride trusler

30. november 2017

Atlantsammenslutningen afholder seminaret ”Moderne efterretningsvirksomhed og hybride trusler”.

FE's historie

23. november 2017

FE har i dag offentliggjort sin historie - læs selv. Det er spændende læsning for alle.

Gerasimov beskriver Ruslands militære tilstand

15. november 2017

D. 7. november talte General Gerasimov til en forsamling i det russiske forsvarsministerium, hvor han beskrev tilstanden i det russiske militær. Talen blev afholdt i forbindelse med implementeringen af de præsidentielle dekreter fra maj 2012 og Ruslands 2020 plan for det russiske forsvar.

Ny rapport kommer med 34 anbefalinger til at bekæmpe misinformation

2. november 2017

Europarådet har i samarbejde med Claire Wardle fra Harvard University udarbejdet en rapport som kommer med 34 anbefalinger til, hvordan vi bekæmper spredningen af misinformation.

Vi lukker for tilmelding til seminaret Trump og dansk-amerikanske forhold: Hvor er vi på vej hen?

1. november 2017

Der er nu lukket for flere tilmeldinger til seminaret grundet fuldt hus. Tak for den store interesse. Vi glæder os til at se Jer.

Trump og det dansk-amerikanske forhold: Hvor er vi på vej hen?

15. oktober 2017

Danmarks strategiske udfordringer: Prioriteringer i forhold til trusler

12. oktober 2017

Atlantsammenslutningen udgiver i dag et nyt Atlant Brief samt et tilhørende annex. I går blev skitsen til forsvarsforliget offentliggjort. Et vigtigt element i forligsdiskussionen er trusselsopfattelsen. Atlantsammenslutningen udsender derfor Atlant Briefet: "Forsvarsforlig og Danmarks strategiske udfordringer - prioritering i forhold til trusler". Briefet omhandler trusselsbilledet for Danmarks allierede i nærområdet, samt hvordan det stiller krav til Danmarks forsvar. Læs mere under publikationer.

Forsvarsforlig

11. oktober 2017

Godt oplæg til forsvarsforlig. Dette ændrer forsvaret markant. Det er nu et forsvar, der skal kunne kæmpe.

Spørgsmål og svar om NATO's 2% målsætning

6. oktober 2017

Under den amerikanske valgkamp kritiserede Trump de europæiske NATO-allierede for ikke at betale det de burde og derfor skyldte disse stater Alliancen store summer penge. Trumps kritik var ikke uberettiget men byggede på en misforståelse. Dette Atlant Brief adresserer de oftest stillede spørgsmål angående 2.% problematikken. Deriblandt hvorvidt de 2.% er en god målestok, den militære nødvendighed samt oprindelsen på dette krav.

Nordkoreas nukleare våben - Nok er nok?

27. september 2017

Den 15. september i år blev der affyret et nordkoreansk missil over Japan. Missilet landede øst for det japanske fastland. Dette missil var det seneste i en lang række Nordkoreanske missiltests i 2017. Dette brief beskriver Nordkorea, Kina, USA, Sydkorea og Japans syn på Nordkoreas nukleare våben, og peger på behovet for forstærket europæisk missilforsvar. Se briefet under publikationer

Danmark skal bekæmpe misinformation

13. september 2017

Danmark tager truslen fra spredning af misinformation alvorligt. Regeringen har derfor nedsat en tværministeriel gruppe til at koordinere arbejdet.

Zapad 2017

13. september 2017

Zapad 2017 er en strategisk militærøvelse mellem russiske og hviderussiske militærstyrker. Den forventes at finde sted den 14.-20. september 2017 i Ruslands vestlige militære distrikt, Kaliningrad enklaven og indenfor Hviderusland. Se det nye brief under Publikationer

Problemer med mail

13. september 2017

Vi har lige for tiden problemer med vores mail. Det gør, at nogen ikke har modtaget mail, og at andre har modtaget samme mail mange gange - vi arbejder med problemet.

Konference om cybersikkerhed

5. september 2017

Deltag i årets vigtigste cybersikkerhedskonference i IDA og vær med til at finde løsninger på den største trussel Danmark står overfor i nyere tid. Tilmelding via https://universe.ida.dk/arrangement/årets-vigtigste-cybersikkerhedskonference-den-21-september-323776/

Forsvarsforlig og megatrends kan ses på VTC

27. august 2017

Forsvarsforlig og megatrendskonference transmiteres i morgen på forsvarets vtc - 6128017. Der kan kaldes op fra kl 0815.

Seminar: Trumps udenrigspolitik

24. august 2017

Under valgkampen i 2016 lovede Donald Trump, at ”uforudsigelighed” ville være et grundlæggende træk for hans udenrigspolitik. Det har han holdt fast i. Dette vil Philip Chr. Ulrich fra kongressen.com diskutere på seminaret.

NATOs krav til dansk forsvars

17. august 2017

Der forhandles nyt forsvarsforlig i disse måneder. Atlantsammenslutningen sætter derfor fokus på NATOs krav til Danmarks fremtidige forsvar. OPlæg ved Danmarks ambassadør til NATO Michael Zilmer-Johns, Se nærmere under kalender.

De autonome droner er her

1. august 2017

De autonome droner er her! Fremtiden er her allerede. Hvordan vil den påvirke krig.

Konference: Forsvarsforlig og megatrends

7. juli 2017

Vi vil gerne løfte forsvarsdiskussionen fra kun at handle om, hvad der er på dagsordenen i dag til at have et lidt længere sigte. Derfor sætter vi fokus på de megatrends, der vil danne rammen for sikkerhedspolitik på 15 til 30-årigt sigte.

Udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi

14. juni 2017

Udenrigsministeriet har i dag fremlagt den nye "Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Strategi". Heri understreger man forandringen i verdensordenen. Det betyder, at forsvaret skal forstærkes, og kunne indgå som troværdig partner i NATO.

Anskaffelser til forsvaret

6. juni 2017

Professor Mikkel Vedby Rasmussen kommer med velovervejede forslag til anskaffelser til forsvaret. Disse vil kunne give forsvaret et substantielt løft.

NATO, Trump og Merkel - bryder NATO sammen?

30. maj 2017

Er NATO ved at bryde sammen? Udfordrer Trumps præsidentskab hele alliancen - og ligger redningen i Tysklands Merkel? Generalsekretær Lars Bangert Struwe gæstede i går DR2 Dagen, hvor ovenstående problemstillinger blandt andet blev diskuteret.

Forsvarsministeren har udpeget nye chefer i Forsvaret

23. maj 2017

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen har udpeget nye chefer i både Marinestaben og Flyverstaben. Tillykke til Torben Mikkelsen og Anders Rex, der begge har operativ erfaring fra missionerne i Syrien og Libyen og som begge var favoritter til deres nye stillinger.

Iran går til valg i dag

19. maj 2017

Iranerne skal til præsidentvalg i dag, og her står valget mellem den mere progressive og reformvenlige nuværende præsident, Hassan Rouhani og den konservative, islamiske jurist, Ebrahim Raisi. Men billedet er en smule mere mudret og nuanceret end det. Læs Politikens korrespondent fra Iran, Anders Jerichows 10 løftede pegefingre.

Den voksende mistillid til vores institutioner er den største sikkerhedstrussel

17. maj 2017

Henrik Breitenbauch fra Center for Militære Studier gæster Politikens podcast, Kestlers Kaffeklub. Her er emnet den nye sikkerhedspolitiske situation, hvor Breitenbauch peger på den voksende mistillid til centrale institutioner som EU og NATO som én af de største sikkerhedspolitiske udfordringer.

Ukraine er sin egen værste fjende

16. maj 2017

En række ting bliver normalt fremhævet, når snakken falder på Ukraines mange udfordringer: Rusland, korruption, udvandring, nepotisme og så videre og så videre. Men måske er Ukraines største problem et helt andet?

Danmark fik besøg af USA's forsvarsminister

10. maj 2017

For første gang i næsten ti år var en amerikansk forsvarsminister på besøg i Danmark i går, hvor Danmarks forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen og hans amerikanske pendant, James Mattis, fik mulighed for at diskutere det ændrede sikkerhedsbillede i Østersøregionen samt den fælles kamp mod terror.

Rusland fejrer Sejrsdagen

9. maj 2017

Atlantsammenslutningens tidligere Ruslandsekspert, Caroline Bilde skriver sammen med Philip Gunnar Bjerg Mortensen om 9. maj og betydningen af denne dag i Rusland. Artiklen er fra 2015, men stadig relevant i en tid, hvor fejringen af den nationale helligdag fylder stadigt mere og mere.

Emmanuel Macron er ny fransk præsident

8. maj 2017

Den franske befolknings valg af Macron i går er af mange blevet karakteriseret som en sejr for et forenet Europa og et stærkere EU, men måske er valget mere komplekst end som så?

Tænd et lys d. 4. maj

3. maj 2017

Lad os sende et signal: Vi vil freden. Vi vil glæden. Vi vil demokratiet. Vi vil ikke krig. Men vi er klar til at forsvare dette. Derfor skal vi tænde et lys i vinduet d. 4. maj.

Et amerikansk bud på fremtidens krigsførelse

2. maj 2017

USA's marinekorps testede fra d. 19.-28. april noget af det udstyr, der kan blive aktuelt i fremtidig krigsførelse. Ifølge oberst Daniel Sullivan er denne type øvelse vigtig for at bevare et forsvarsteknologisk forspring, der ikke længere blot kan tages for givet.

En russisk hackergruppe har i over 2 år hacket det danske forsvar

24. april 2017

I en ny rapport fra Center for Cybersikkerhed vurderes det som meget sandsynligt, at den russiske hackergruppe, der går under navnet Fancy Bear, har franarret loginoplysninger fra medarbejdere i Forsvaret og på den måde fået adgang til emails.

Tyrkerne har stemt ja til at give Erdogan mere magt

18. april 2017

I søndags skulle tyrkerne stemme for eller imod en omfattende ændring af Tyrkiets forfatning. 84% af befolkningen stemte ved valget, der i stærke vendinger er blevet kritiseret internationalt for ikke at leve op til demokratiske standarder for afholdelse af valg. Tag med til Atlantsammenslutningens arrangement d. 26. april om Tyrkiet og få eksperters analyse af, hvad der kan tænkes at ske i den kommende tid.

Lidegaard: Der er brug for en plan i Syrien

12. april 2017

I forlængelse af generalsekretær Lars Bangert Struwes indlæg om nødvendigheden af en amerikansk strategi i Syrien, skriver Martin Lidegaard i en blog på TV2-nyhederne, at Danmark kan bruge sin stemme til at presse både USA og EU til sammen at skabe et vendepunkt i konflikten.

Trump laver game changer med aktionen imod Syrien

7. april 2017

Generalsekretær Lars Bangert Struwe skriver i et blogindlæg på Kongressen.com, at USA kan udfylde det magttomrum, der har været i det internationale system, hvis Trump følger missilangrebet op med en overordnet sikkerhedspolitisk strategi.

Putin er vred, men ikke rasende over Trumps missilangreb i Syrien

7. april 2017

Politikens Ruslandkorrespondent i Moskva, Thomas Heine, mener ikke, at det amerikanske missilangreb på en syrisk luftbase i nat fører til en militær gengældelse fra Rusland.

Regeringen åbner for øget militært bidrag i Syrien

6. april 2017

Udenrigsminister Anders Samuelsen åbner op for, at Danmark vil øge det militære bidrag i Syrien, hvis amerikanerne beslutter sig for det samme efter det syriske regimes formodede gasangreb på civile.

Nordkoreas diktator er klar til at gøre alt

4. april 2017

Ifølge en nordkoreansk afhopper er Kim Jong-un "a man that can do anything". Dette kan påny fyre op under debatten om et dansk bidrag til NATO's missilforsvar. Følg med her på vores hjemmeside, hvor vi snart offentliggør et nyt Atlant Brief om NATO's ballistiske missilforsvar og Danmarks mulige deltagelse i det.

En optøning i Arktis-forum?

31. marts 2017

Anders Samuelsen har været i Arkhangelsk for at deltage i et to-dage langt Arktis-forum, hvor det ikke kun blev til diskussioner om Arktis, men hvor stort og småt i verdenspolitikken også blev debatteret.

Løkke møder Trump i dag

30. marts 2017

"Ja, vi kommer til at investere mere i dansk forsvar", udtaler den danske statsminister op til mødet med den amerikanske præsident Donald Trump, der finder sted i dag.

After new wars – new strategy?

27. marts 2017

Det Krigsvidenskabelige Selskab inviterer til forelæsning ved Dr. Antulio Echevarria II, der er redaktør på tidsskriftet The U.S. Army War College Quarterly, Parameters og tidligere Director of Research ligeledes ved U.S. Army War College.

Enighed om forøgelse af forsvarsbudget

20. marts 2017

Under en rejse til de danske styrker på al-Asad-basen har Socialdemokratiet tilsluttet sig en forøgelse af forsvarsbudgettet.

NATO’s generalsekretær mødtes med forsvarsministeren

17. marts 2017

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen har i dag NATO’s generalsekretær Jens Stoltenberg på besøg i Forsvarsministeriet. Her fik forsvarsministeren understreget, at Danmark fortsat ønsker at være et kerneland i NATO.

Stoltenbergs besøg i Danmark

17. marts 2017

Danmark har været en god NATO-allieret igennem mange år. Danmark har leveret til internationale operationer, men nu er output ikke nok. Nu fokuserer NATO også på, hvad man bruger på sit forsvar.

Danmark køber fransk artilleri

16. marts 2017

Partierne bag forsvarsforliget besluttede tirsdag efter flere års tilløb at vælge den franske haubitz som Danmarks nye artillerisystem.

Politiet og forsvaret i samarbejde

7. marts 2017

Der er i disse dage fokus på forsvarets støtte til politiet. Der er meget lidt offentligt tilgængeligt materiale om det, og der er samtidigt forsket meget lidt i det.

Sverige genindfører værnepligten

2. marts 2017

Den svenske værnepligt har ikke været brugt siden 2010, men nu genindføres den med argument om, at sikkerhedssituationen i landets nære omgivelser er forværret samt at det svenske forsvar har haft svært ved at rekruttere et tilstrækkeligt antal af frivillige.

Beskyttelsen af Danmark kræver flere penge

2. marts 2017

I forbindelse med de nært forestående forsvarsforligsforhandlinger udtaler forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen til Berlingske: "De udfordringer, Danmark står over for, er nemlig for vigtige til at reducere til et billigt partipolitisk slagsmål."

Ballistisk missilforsvar og områdeluftforsvar

20. februar 2017

Vi har inviteret en dansk, amerikansk og tysk ekspert til at give deres besyv med i debatten om et dansk bidrag til NATO's missilforsvar. Med et nærtforestående forsvarsforlig er denne debat og oplysning mere aktuel end nogensinde.

Listen over forsvarsmateriel, som Danmark bør købe

15. februar 2017

Professor Mikkel Vedby Rasmussen og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Johannes Riber Nordby har fremlagt en liste over materiel, der bør indkøbes, hvis Danmark skal leve op til Trumps krav til NATO-landene om større investeringer på forsvarsområdet.

NATO fordømmer Nordkoreas affyring af ballistisk missil

13. februar 2017

I en pressemeddelelse fordømmer NATO's generalsekretær, Jens Stoltenberg, Nordkoreas affyring af et ballistisk missil, der ifølge ham underminerer den generelle regionale og internationale sikkerhed.

Det Udenrigspolitiske Selskab afholder arrangement

13. februar 2017

Det Udenrigspolitiske Selskab inviterer udenrigsminister, Anders Samuelsen til en snak om status for dansk udenrigspolitik. Arrangementet foregår d. 9/3 kl. 15-16.30 i “Ovnhallen” Porcelænshaven 20, Frederiksberg.

Trump kloden rundt

8. februar 2017

Trump er blevet valgt som USA's nye præsident - hvad betyder dette i Kina, Rusland, Mellemøsten, Japan, Grønland og Indien? 7 forskere fra ToRS giver deres bud på, hvilke konsekvenser valget af Trump har i det internationale system.

Ugens analyse fra Den Norske Atlanterhavskomité

7. februar 2017

Den norske pendant til Atlantsammenslutningen har i denne uge fokus på Trumps politik i Mellemøsten.

DAYS Copenhagen: March 9-12

7. februar 2017

Join this year's DAYS (Danish Atlantic Youth Seminar). The seminar will be held in Copenhagen from the 9th-12th of March and will give you the opportunity of meeting a variety of different nationalities and cultures.

PET - ny terrorvurdering

7. februar 2017

Politiets Efterretningstjeneste har i dag offentliggjort en ny vurdering af terrortruslen mod Danmark, hvor den vigtigste faktor i trusselsbilledet fortsat er Islamisk Stat.