Nyheder

Atlantsammenslutningens underviserdag om sikkerhedspolitik

28. november 2018

Atlantsammenslutningen inviterer til den årlige dag for undervisere med interesse for sikkerhedspolitik på Frederiksberg Slot den 31. januar 2019.

Gibraltar, Brexit og det transatlantiske samarbejde

25. november 2018

Den 25. november 2018 afholdtes EU-topmøde med deltagelse af EU’s stats- og regeringsledere. Formålet var at godkende Brexit-aftalen. Har man fulgt mediernes dækning af problemstillingen omkring Storbritanniens udtræden af EU, har man kunnet notere sig, at Spanien pludselig så et problem med Gibraltar. På afstand kunne problemstillingen virke mere eller mindre meningsløs, men meningsløs har problemstillingen bestemt ikke været. Tværtimod! Fundamentet for problemstillingen ligger dybt i historiens vingesus; og spørgsmålet er, om der er tale om stilhed før storm - og en beslutning, der ikke ”kan være anderledes”, og om Spanien vil gøre alvor af at forsøge at få Gibraltar tilbage under den spanske krone. Ved enighed om Brexit vil en hjørnesten være rundet, men af dén årsag kan man ikke forvente, at den spansk-britiske strid om Gibraltar dermed er bilagt. Denne artikel skal ikke betragtes som en videnskabelig afhandling. Artiklen skal derimod ses som et bidrag, der gennemgår visse historiske fakta, og som henleder opmærksomheden på den virkelighed, Gibraltar er en del af, hvor EU ikke altid er den største udfordring, ligesom Gibraltar til stadighed har stor betydning for det transatlantiske samarbejde.

Det Østasiatiske Topmøde 2018

14. november 2018

D. 14 og 15. november afholdes den Østasiatiske organisation ASEAN topmøde i Singapore. Hvor præsident Obama plejede at deltage i topmødet som en del af hans diplomatiske bestræbelser i regionen, deltog præsident Trump ikke i 2017 og vil heller ikke deltage her i 2018. Derimod deltager Præsident Putin i topmødet for første gang, siden Rusland blev medlem i 2011. At USA nedprioriterer topmødet, giver derved andre lande mulighed for at gøre sig mere bemærket i regionen.

Mandagsparanoia (1)

12. november 2018

Efter markeringen af våbenstilstandsdagen den 11. november, så kunne man håbe på mindre paranoia - men nej. Her er ugens portion international politik og bekymringer.

Våbenstilstanden efter 1. verdenskrig

9. november 2018

Det amerikanske midtvejsvalg 2018 - Del I: Valget til Kongressen

5. november 2018

Den 6. november 2018 afholder USA midtvejsvalg. Der er tale om en valghandling, der, som navnet antyder det, finder sted halvvejs inde i den siddende præsidents embedsperiode. Konkret har midtvejsvalget intet med præsident Donald Trump at gøre, for USA’s præsident er ikke på valg før om to år. Alligevel kan man ikke undgå at trække tråde fra midtvejsvalget til den siddende præsident. Midtvejsvalget er nemlig en indikator for, hvorledes den siddende præsident har klaret sig, og hvilke muligheder der er for at handle og agere i den resterende del af embedsperioden som USA’s præsident, hvilket kan føre til et genvalg af USA’s 45. præsident. Atlantsammenslutningen vil ikke analyse på muligheder for det ene eller det andet udfald. Det er det samme som spekulation, og det er der mange andre velkvalificerede medier, som gør sig fortrinligt i. Derfor vil denne artikelseries del I se på betydningen af midtvejsvalget bl.a. i forhold til den siddende præsident, mens del II ser nærmere på muligheden for at rejse en rigsretssag mod præsident Donald Trump. Midtvejsvalget 2018 er nemlig blevet kaldt for et valg om rigsretssag eller ej, hvilket dog er noget af en fordrejning. Atlantsammenslutningen følger midtvejsvalget tæt, og på selve valgaftenen/-natten vil Atlantsammenslutningen via sin profil på facebook.com komme med kommentarer, som resultaterne bliver realiteter, og spekulationer bliver fakta.

Det amerikanske midtvejsvalg 2018 - Del II: Ender det med rigsretssag mod præsident Donald Trump?

5. november 2018

Den 6. november 2018 afholder USA midtvejsvalg. Der er tale om en valghandling, der, som navnet antyder det, finder sted halvvejs inde i den siddende præsidents embedsperiode. Konkret har midtvejsvalget intet med præsident Donald Trump at gøre, for USA’s præsident er ikke på valg før om to år. Alligevel kan man ikke undgå at trække tråde fra midtvejsvalget til den siddende præsident. Midtvejsvalget er nemlig en indikator for, hvorledes den siddende præsident har klaret sig, og hvilke muligheder der er for at handle og agere i den resterende del af embedsperioden som USA’s præsident, hvilket kan føre til et genvalg af USA’s 45. præsident. Atlantsammenslutningen vil ikke analyse på muligheder for det ene eller det andet udfald. Det er det samme som spekulation, og det er der mange andre velkvalificerede medier, som gør sig fortrinligt i. Derfor vil denne artikelseries del I se på betydningen af midtvejsvalget bl.a. i forhold til den siddende præsident, mens del II ser nærmere på muligheden for at rejse en rigsretssag mod præsident Donald Trump. Midtvejsvalget 2018 er nemlig blevet kaldt for et valg om rigsretssag eller ej, hvilket dog er noget af en fordrejning. Atlantsammenslutningen følger midtvejsvalget tæt, og på selve valgaftenen/-natten vil Atlantsammenslutningen via sin profil på facebook.com komme med kommentarer, som resultaterne bliver realiteter, og spekulationer bliver fakta.

Mandagsparanoia - 05-11-2018

5. november 2018

Denne uge handler om det Amerikanske valg, Yemen og hundredeåret for våbenstilstanden i 1. verdenskrig.

NATO og Rusland skal afvikle militærøvelser i samme område - en tilfældighed eller gennemført planlægning?

30. oktober 2018

“RECEIVED FROM MAIN AIR TRAFFIC MANAGEMENT CENTER OF RUSSIA THIS IS TO INFORM YOU THAT THE RUSSIAN NAVY PLAN TO ROCKET TEST FIRINGS IN THE BASIN OF THE NORWEGIAN SEA: 01, 02, 03 NOV 2018. DAILY 0700–1400.”

Mandagsparanoia den 29. oktober

29. oktober 2018

Hvad skal vi være bange for i denne uge ud over Halloween og julebryg? Mandagsparanoia tager dig en tur forbi tre problemer i international politik i denne uge.

FN-dagen den 24. oktober 2018 markerer grundlæggelsen af De forenede Nationer

24. oktober 2018

I Danmark har vi noget med mærkedage. Det kan være jubilæer; det kan være fødselsdage; det kan være begravelser; og det kan bare være en god anledning. Når vi har noget at fejre, er det ofte, at Dannebrog vejrer fra en flagstang, eller også kommer Dannebrog frem på en bordstand. Mærkedage er vigtige, for de giver os mulighed for at se alting i et større perspektiv og i en større forståelse. Vi kan se tilbage; vi kan se på nutiden; og vi kan se frem - og én mærkedag, der virkelig giver anledning til at se tilbage og frem i respekt af nutiden er den 24. oktober - FN-dagen, som markeres af alle nationerne, der udgør De forenede Nationer...

Den mest omfattende NATO-øvelse i 16 år

24. oktober 2018

I perioden fra den 25. oktober 2018 til den 23. november 2018 gennemfører NATO i Norge samt Nord- og Østersøen en særdeles omfattende militærøvelse - den største i Norge siden 1980’erne. For NATO’s vedkommende er der tale om den største militærøvelse siden 2002. Over 50.000 øvelsesdeltagere fra flere end 30 lande deltager i øvelsen, som bærer kodenavnet Trident Juncture 2018. Foruden øvelsesdeltagere bringer militærøvelsen over 10.000 køretøjer, 250 fly og 65 skibe til NATO’s nordregion. Militærøvelsens overordnede formål er at træne NATO Response Force samt at teste forsvarsalliancens forsvarsevne. For Norges vedkommende vil NATO derudover teste medlemslandets evne til at modtage NATO’s hjælp i form af det, man i NATO-sproget kender som Host Nation Support. Som medlem af NATO deltager Danmark naturligvis også i Trident Juncture 2018.

Mandagsparanoia

22. oktober 2018

Atlantsammenslutningens nye ugentlige program: Mandagsparanoia. Hør og se om international politik, og hvad der bekymrer os.

INF-traktaten - og hvorfor USA trækker sig

22. oktober 2018

Nyt kort paper: USA vil træde ud af INF-traktaten om begrænsning af atommissiler. Det sagde præsident Donald Trump over for journalister i forbindelse med sin afrejse fra Elko, Nevada, den 20. oktober 2018. USA mener, at Rusland ikke har overholdt Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty (herefter INF-traktaten). Udtalelsen affødte en øjeblikkelig frygt for et fornyet våbenkapløb mellem USA, Rusland og Kina.

Trusler mod Danmark og Danmarks alliancepartnere er nærværende, og derfor er handling nødvendig

11. oktober 2018

Freden hersker i Europa...men spørgsmålet er, om freden er en selvfølge? Måske er freden rent faktisk udfordret i en sådan grad, at der bør handles? Vi tror på freden, men vi må ikke ignorere truslen mod vores samfund og vores kultur, for der er dem, der vil os ondt. Fjenden kan identificeres, men de fjendtlige handlinger kan ikke nødvendigvis ses - og netop dét skaber en gigantisk udfordring for Danmark og sine alliancepartnere i det transatlantiske samarbejde. Til at komme nærmere ind på fjende- og trusselsbilleder samt mønstre for fjendtlige handlinger i vores tid har Atlantsammenslutningen i samarbejde med Risk Intelligence skabt rammerne for en international trusselskonference. Trusselskonferencen afholdes på Frederiksberg Slot.

Hvilke trusler findes der mod Danmarks kritiske infrastruktur?

3. oktober 2018

PODCAST: Hvad er kritisk infrastruktur? Hvad truer vores kritiske infrastruktur? Og hvor godt rustede er vi, hvis krisen rammer vores kritiske infrastruktur? Det kan du blive klogere på i tre skarpe podcasts fra Atlantsammenslutningen.

Cyber og Afskrækkelse

3. oktober 2018

Afskrækkelse er et kendt og gennemprøvet koncept indenfor sikkerhedspolitik. Men med tilkomsten af cyberdomænet som en ny front i moderne krigsførsel, er der opstået nye trusler og dynamikker. Senest har den amerikanske regering skrevet afskrækkelse ind i deres cybersikkerhedsstrategi, men når afskrækkelse skal overføres til cyberområdet er der en række udfordringer som man skal være opmærksom på.

Amerikanske enheder indsætter for første gang Joint Strike Fighter i kamp

28. september 2018

Der må i Danmark være personer med interesse for Danmarks nye kampfly, F-35, som kan ånde lettet op. Kritikken mod F-35 har været massiv, og der er stillet mange spørgsmål om bl.a. kampflyets kapacitet. Det viser sig dog, at F-35B er i stand til at løse operative opgaver, og det må tegne godt for dem, der vil afvise kritikerne af indkøbet af det nye danske kampfly.

Risk Intelligence sponserer trusselskonference

27. september 2018

Risk Intellgence, der leverer efterretningsbaseret rådgivning til danske og udenlandske virksomheder sponserer Atlantsammenslutningens trusselskonference.

Night Hawk 2018

18. september 2018

Specialoperationsstyrker træner imødegåelse af hybride trusler på dansk jord

Ruslands pensionsreformer

17. september 2018

I juni 2018 varslede Ruslands premierminister Dmitrij Medvedev ændringer af Ruslands pensionssystem. Reformerne, som er frygtet af den russiske befolkning, har affødt meget kritik, og Putins popularitet, på trods af at han fastholder intet at have med reformerne at gøre, er styrtdykket.

Sådan skriver russiske medier om militærøvelsen Vostok-18

11. september 2018

KOMMENTAR: Rusland gennemfører den største militærøvelse siden den kolde krig - denne gang sammen med Kina og Mongoliet. Atlantsammenslutningen har undersøgt, hvad russiske medier skriver om Vostok-18, samt hvilket signal Kinas deltagelse sender.

Forsvarschefen besøger Atlantsammenslutningen

6. september 2018

Forsvarschefen, general Bjørn Bisserup, besøgte den 4. september 2018 Atlantsammenslutningen for ved et seminar at give et øjebliksbillede af det danske forsvar set i lyset af vedtagelsen af den nye forsvarsforlig. Samtidig havde det fremmødte publikum mulighed for at stille spørgsmål til forsvarschefen. Det var en interessant gennemgang af forsvarets øjeblikkelige situation og den forventelige fremtid; og spørgelysten fra de fremmødte var stor.

Aktiviteter og arrangementer for efteråret

28. august 2018

Atlantsammenslutningen afholder flere spændende foredrag og konferencer dette efterår, og du er selvfølgelig velkommen til at deltage. Tilmelding sker på tilmelding(at)atlant.dk. Husk at medbring billed-id, da mange af vores arrangementer fremover holdes på Frederiksberg Slot.

International Trusselskonference 2018

23. august 2018

Den 11. oktober afholder Atlantsammenslutningen konference om det internationale trusselsbillede, med deltagelse fra internationale alliance- og samarbejdspartnere.

Atlant oplever problemer med at sende og modtage mails

14. august 2018

Atlantsammenslutningen skifter til nye servere i disse dage, hvilket påvirker vores mulighed for at sende og modtage emails.

Atlantsammenslutningen går på sommerferie – og anbefaler en bunke bøger, du kan læse i varmen

13. juli 2018

Atlantsammenslutningens sekretariat har lavet en liste over bøger, der skal med på ferien og som kan bruges som inspiration til sommerlæsning.

NATO-topmødet i Bruxelles den 11. til 12. juli

9. juli 2018

NATO-topmødet 11-12/7 bliver afgørende for NATO. Hovedemnerne er 1. Cash, 2. Capabilities & 3.Commitments Det betyder, at forsvarsudgifter og byrdedeling er hovedknasterne på mødet. NATO vægter styrke, afskrækkelse og forsvar

House of Commons Defence Committee - A preliminary report on the Modernising Defence Programme

18. juni 2018

Russisk frygt for terror fra krigere, der kommer hjem fra Syrien

17. juni 2018

I går ramte en taxa mennesker i Moskva, og med det samme tales der om terror. Frygten for islamisk terror er meget reel og stor i Rusland.

Pyrrhussejr sejr til Trump – kæmpe sejr til Kim Jong-un

12. juni 2018

Donald Trump prioriterer i disse dage helt forkert. Han nedbryder forholdet til gamle allierede, og prioriterer forhold til diktatorer. Det er dybt skræmmende for det gode dansk amerikanske forhold.

Kritisk infrastruktur: Hvor godt rustede er vi til en krise?

4. juni 2018

Ved et seminar den 31. maj satte Atlantsammenslutningen og ingeniørforeningen IDA Risk emnet kritisk infrastruktur på dagsordenen og diskuterede sammen med oplægsholdere fra Beredskabsstyrelsen, Statens Serum Instituts Smitteberedskab og Center for Cybersikkerhed Danmarks kritiske infrastruktur og de trusler, der findes. Atlantsammenslutningen samler her seminarets hovedpointer.

Praktikopslag efterår 2018: Drømmer du om at arbejde med dansk og international sikkerhedspolitik dette efterår?

24. maj 2018

Tænketanken Atlantsammenslutningen søger lige nu vores sidste praktikant til efteråret 2018.

Hvad mener Iran om atomaftalens forhandlinger?

8. maj 2018

Tirsdag aften meddeler præsident Trump, hvorvidt USA trækker sig fra atomaftalen med Iran. Iranerne er splittet om, hvilket udfald bliver det bedste for Iran.

Seminar: Kritisk infrastruktur

7. maj 2018

Atlantsammenslutningen og IDA RISK sætter fokus på kritisk infrastruktur.

“Den økonomiske og geopolitiske situation i Rusland” Onsdag den 9. maj kl. 8.30 – 9.30

29. april 2018

Økonomisk Politisk Netværk og Atlantsammenslutningen inviterer onsdag den 9. maj til ekspertoplæg om Ruslands økonomi og sikkerhedspolitiske situation.

Kommentar: Sådan beskriver russiske medier det forventede angreb i Syrien

13. april 2018

Atlantsammenslutningen har samlet et udpluk fra de russiske medier, der viser, hvordan krisen i Syrien bliver fremlagt i Rusland.

Donald Trumps muligheder i Syrien efter giftgasangreb

11. april 2018

I kølvandet på lørdagens formodede giftgasangreb i den syriske by Douma afventer hele verden nu Donald Trumps næste træk. Vil USA affyrer missiler mod Assad-regimet - med risiko for, Rusland skyder missilerne ned samt de affyringsplatforme og krigsskibe, missilerne kommer fra? Atlantsammenslutningen opstiller her tre mulige scenarier for de kommende dages stormagtspolitik i Syrien.

Energi, Religion og Våbenkapløb - Stormagtskonflikt mellem Iran, Rusland og Tyrkiet?

9. april 2018

Seminar med fokus på et af de mest spændte områder i det europæiske sikkerhedskompleks.

Tre perspektiver på cyberkrig og cybersikkerhed

28. marts 2018

Hvordan skelner vi mellem storstillede cyberangreb og mindre sabotageoperationer, og er det staten eller private virksomheder, som tilbyder den bedste digitale beskyttelse? Tre eksperter holdt for nylig oplæg for Atlantsammenslutningen om deres syn på cyberkrig og cybersikkehed.

Ny udenrigspolitisk høg i Det Hvide Hus

23. marts 2018

John Bolton overtager rollen som national sikkerhedsrådgiver i Det Hvide Hus efter H.R. McMaster. Ind flytter en udenrigspolitik høg, der de seneste år har argumenteret for at bruge militær magt mod Rusland, Nordkorea og Iran.

Russisk valg: Et Rusland uden Putin ved magten?

15. marts 2018

Vi kender formentlig allerede udfaldet af det russiske præsidentvalg nu på søndag: Vladimir Putin fortsætter som præsident i sin i alt fjerde periode siden 2000. Det interessante er derfor at kigge frem mod Putins træk op til præsidentvalget i 2024, hvor han måske ikke længere sidder ved magten.

FOKUS 2018: Norsk efterretningsvæsen opridser aktuelt trusselsbillede

13. marts 2018

Ny rapport fra det norske efterretningsvæsen nævner Rusland, cyberspace og international terrorisme som nogle af de største trusler mod Norges sikkerhed.

Er Rusland egentlig en militær trussel?

28. februar 2018

Kommentar: Udgør Rusland virkelig en militær trussel imod Danmark og NATO? Dette spørgsmål fylder lige for tiden en god del af den sikkerhedspolitiske debat – og det skyldes, at man med god ret kan svare både ja og nej.

Stormagtskonflikt mellem Iran, Rusland og Tyrkiet?

23. februar 2018

Stormagtskonflikt mellem Iran, Tyrkiet og Rusland?

DAYS 2018

21. februar 2018

Sikkerhedskonference i München: Er den frie verdensorden gået af led?

15. februar 2018

For 54. gang samles regeringsledere, ministre, efterretningschefer og journalister i München for at drøfte verdens aktuelle sikkerhedssituation. Særligt tre temaer går igen i weekendens program; USA’s konkurrenceopfattelse af international politik, frygten for en ny atomtidsalder samt cyberspace som ureguleret kampplads.

Bogomtale: Har den danske krigsindsats nyttet?

13. februar 2018

USA: Den største trussel kommer ikke længere fra terrorister, men fra andre stater

12. februar 2018

Efter 17 års krig mod islamisk terrorisme melder den amerikanske forsvarsminister klart ud, at USA er i fuld gang med at tilpasse sig en ny sikkerhedspolitisk virkelighed. I de kommende år vil den største trussel mod det amerikanske homeland nemlig ikke længere komme fra terrororganisationer, men fra andre stater.

Putin’s Asymmetric Assault on Democracy in Russia and Europe: Implications for U.S. National Security

16. januar 2018

Den 10. januar modtog det amerikanske Senat en rapport, der vurderer, hvilke midler USA kan tage i brug for at værne sig mod russisk indflydelse.

Danmark, NATO og USA - Samme Kurs?

16. januar 2018

Folketingets delegation til NATOs Parlamentariske Forsamling og Atlantsammenslutningen afholder en offentlig høring om NATO og USA – samme kurs? Høringen finder sted i Folketinget, Landstingssalen den 24. januar 2018 kl. 09.00 - 13.45.

Vi lukker for tilmelding til seminaret "Efterretningsvirksomhed og truslen fra terror"

15. januar 2018

Grundet den store interesse er vi blevet nødsaget til at lukke for tilmeldingen. Mange tak for den store interesse.

Begrænset antal pladser til vores seminar "Efterretningsvirksomhed og truslen fra terror"

12. januar 2018

Motståndskraft - Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021-2025

8. januar 2018

Den 20. december offentliggjorde det svenske Försvarsberedning en rapport om Sveriges aktuelle modstandskræft og udformning for 2021-2025. En rapport, der i danske medier har været stærkt omdiskuteret.

Missilforsvar – et strategisk valg og et signal til NATO

22. december 2017

Danmark har valgt at deltage i NATO's missilforsvar, men hvordan skal man deltage? Skal Danmark kun have radar, eller skal vi også have missiler - og hvilken type af missiler? Dette Atlant Brief kommer med nogle forslag til svar.

Ny dansk risikovurdering 2017 fra FE

20. december 2017

Forsvarets Efterretningstjeneste har offentliggjort sin seneste risikovurdering for 2017. Der lægges især vægt på truslen fra cyber.

Trumps udenrigs- og sikkerhedspolitik: "America First" i internationale anliggender

20. december 2017

Den amerikanske præsident, Donald J. Trump er ofte blevet omtalt som værende drevet af sine impulser og følelser - også når det kommer til udenrigs- og sikkerhedspolitik. Men hvad er egenligt Trumps udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi? Læs nyt brief.

Ny "National Security Strategy" i USA

19. december 2017

Præsident Donald Trump har lanceret en ny national sikkerhedsstrategi. Rusland og Kina er USA's store konkurrenter.

NU med video og podcast

11. december 2017

Atlantsammenslutningen kan med stor glæde præsentere sin nye sektion ”videoer og podcasts”. Atlantsammenslutningen vil i fremtiden, udover de sædvanlige sikkerhedspolitiske briefs, også udgive både podcasts og videoer som vil styrke vores evne til at levere højaktuelle sikkerhedspolitiske analyser til dig, uanset platform.

Seminarrække om Moderne Efterretningsvirksomhed

8. december 2017

Atlantsammenslutningen sætter over vinteren fokus på Moderne Efterretningsvirksomhed. Dette vil vi gøre over 3 seminarer som vil omhandle følgende.

Offentliggørelse af lokale til seminaret Moderne efterretningsvirksomhed og hybride trusler

6. december 2017

Vi afholder seminaret i bygning 75 på Svanemøllens kaserne. Vi glæder os til at se Jer.

Vi lukker for tilmelding til seminaret "Moderne efterretningsvirksomhed og hybride trusler"

5. december 2017

Der er nu lukket for flere tilmeldinger til seminaret grundet fuldt hus. Tak for den store interesse. Vi glæder os til at se Jer.

Seminar: Moderne efterretningsvirksomhed og hybride trusler

30. november 2017

Atlantsammenslutningen afholder seminaret ”Moderne efterretningsvirksomhed og hybride trusler”.

FE's historie

23. november 2017

FE har i dag offentliggjort sin historie - læs selv. Det er spændende læsning for alle.

Gerasimov beskriver Ruslands militære tilstand

15. november 2017

D. 7. november talte General Gerasimov til en forsamling i det russiske forsvarsministerium, hvor han beskrev tilstanden i det russiske militær. Talen blev afholdt i forbindelse med implementeringen af de præsidentielle dekreter fra maj 2012 og Ruslands 2020 plan for det russiske forsvar.

Ny rapport kommer med 34 anbefalinger til at bekæmpe misinformation

2. november 2017

Europarådet har i samarbejde med Claire Wardle fra Harvard University udarbejdet en rapport som kommer med 34 anbefalinger til, hvordan vi bekæmper spredningen af misinformation.

Vi lukker for tilmelding til seminaret Trump og dansk-amerikanske forhold: Hvor er vi på vej hen?

1. november 2017

Der er nu lukket for flere tilmeldinger til seminaret grundet fuldt hus. Tak for den store interesse. Vi glæder os til at se Jer.

Trump og det dansk-amerikanske forhold: Hvor er vi på vej hen?

15. oktober 2017

Danmarks strategiske udfordringer: Prioriteringer i forhold til trusler

12. oktober 2017

Atlantsammenslutningen udgiver i dag et nyt Atlant Brief samt et tilhørende annex. I går blev skitsen til forsvarsforliget offentliggjort. Et vigtigt element i forligsdiskussionen er trusselsopfattelsen. Atlantsammenslutningen udsender derfor Atlant Briefet: "Forsvarsforlig og Danmarks strategiske udfordringer - prioritering i forhold til trusler". Briefet omhandler trusselsbilledet for Danmarks allierede i nærområdet, samt hvordan det stiller krav til Danmarks forsvar. Læs mere under publikationer.

Forsvarsforlig

11. oktober 2017

Godt oplæg til forsvarsforlig. Dette ændrer forsvaret markant. Det er nu et forsvar, der skal kunne kæmpe.

Spørgsmål og svar om NATO's 2% målsætning

6. oktober 2017

Under den amerikanske valgkamp kritiserede Trump de europæiske NATO-allierede for ikke at betale det de burde og derfor skyldte disse stater Alliancen store summer penge. Trumps kritik var ikke uberettiget men byggede på en misforståelse. Dette Atlant Brief adresserer de oftest stillede spørgsmål angående 2.% problematikken. Deriblandt hvorvidt de 2.% er en god målestok, den militære nødvendighed samt oprindelsen på dette krav.

Nordkoreas nukleare våben - Nok er nok?

27. september 2017

Den 15. september i år blev der affyret et nordkoreansk missil over Japan. Missilet landede øst for det japanske fastland. Dette missil var det seneste i en lang række Nordkoreanske missiltests i 2017. Dette brief beskriver Nordkorea, Kina, USA, Sydkorea og Japans syn på Nordkoreas nukleare våben, og peger på behovet for forstærket europæisk missilforsvar. Se briefet under publikationer

Danmark skal bekæmpe misinformation

13. september 2017

Danmark tager truslen fra spredning af misinformation alvorligt. Regeringen har derfor nedsat en tværministeriel gruppe til at koordinere arbejdet.

Zapad 2017

13. september 2017

Zapad 2017 er en strategisk militærøvelse mellem russiske og hviderussiske militærstyrker. Den forventes at finde sted den 14.-20. september 2017 i Ruslands vestlige militære distrikt, Kaliningrad enklaven og indenfor Hviderusland. Se det nye brief under Publikationer

Problemer med mail

13. september 2017

Vi har lige for tiden problemer med vores mail. Det gør, at nogen ikke har modtaget mail, og at andre har modtaget samme mail mange gange - vi arbejder med problemet.

Konference om cybersikkerhed

5. september 2017

Deltag i årets vigtigste cybersikkerhedskonference i IDA og vær med til at finde løsninger på den største trussel Danmark står overfor i nyere tid. Tilmelding via https://universe.ida.dk/arrangement/årets-vigtigste-cybersikkerhedskonference-den-21-september-323776/

Forsvarsforlig og megatrends kan ses på VTC

27. august 2017

Forsvarsforlig og megatrendskonference transmiteres i morgen på forsvarets vtc - 6128017. Der kan kaldes op fra kl 0815.

Seminar: Trumps udenrigspolitik

24. august 2017

Under valgkampen i 2016 lovede Donald Trump, at ”uforudsigelighed” ville være et grundlæggende træk for hans udenrigspolitik. Det har han holdt fast i. Dette vil Philip Chr. Ulrich fra kongressen.com diskutere på seminaret.

NATOs krav til dansk forsvars

17. august 2017

Der forhandles nyt forsvarsforlig i disse måneder. Atlantsammenslutningen sætter derfor fokus på NATOs krav til Danmarks fremtidige forsvar. OPlæg ved Danmarks ambassadør til NATO Michael Zilmer-Johns, Se nærmere under kalender.

De autonome droner er her

1. august 2017

De autonome droner er her! Fremtiden er her allerede. Hvordan vil den påvirke krig.

Konference: Forsvarsforlig og megatrends

7. juli 2017

Vi vil gerne løfte forsvarsdiskussionen fra kun at handle om, hvad der er på dagsordenen i dag til at have et lidt længere sigte. Derfor sætter vi fokus på de megatrends, der vil danne rammen for sikkerhedspolitik på 15 til 30-årigt sigte.

Udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi

14. juni 2017

Udenrigsministeriet har i dag fremlagt den nye "Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Strategi". Heri understreger man forandringen i verdensordenen. Det betyder, at forsvaret skal forstærkes, og kunne indgå som troværdig partner i NATO.

Anskaffelser til forsvaret

6. juni 2017

Professor Mikkel Vedby Rasmussen kommer med velovervejede forslag til anskaffelser til forsvaret. Disse vil kunne give forsvaret et substantielt løft.

NATO, Trump og Merkel - bryder NATO sammen?

30. maj 2017

Er NATO ved at bryde sammen? Udfordrer Trumps præsidentskab hele alliancen - og ligger redningen i Tysklands Merkel? Generalsekretær Lars Bangert Struwe gæstede i går DR2 Dagen, hvor ovenstående problemstillinger blandt andet blev diskuteret.

Forsvarsministeren har udpeget nye chefer i Forsvaret

23. maj 2017

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen har udpeget nye chefer i både Marinestaben og Flyverstaben. Tillykke til Torben Mikkelsen og Anders Rex, der begge har operativ erfaring fra missionerne i Syrien og Libyen og som begge var favoritter til deres nye stillinger.

Iran går til valg i dag

19. maj 2017

Iranerne skal til præsidentvalg i dag, og her står valget mellem den mere progressive og reformvenlige nuværende præsident, Hassan Rouhani og den konservative, islamiske jurist, Ebrahim Raisi. Men billedet er en smule mere mudret og nuanceret end det. Læs Politikens korrespondent fra Iran, Anders Jerichows 10 løftede pegefingre.

Den voksende mistillid til vores institutioner er den største sikkerhedstrussel

17. maj 2017

Henrik Breitenbauch fra Center for Militære Studier gæster Politikens podcast, Kestlers Kaffeklub. Her er emnet den nye sikkerhedspolitiske situation, hvor Breitenbauch peger på den voksende mistillid til centrale institutioner som EU og NATO som én af de største sikkerhedspolitiske udfordringer.

Ukraine er sin egen værste fjende

16. maj 2017

En række ting bliver normalt fremhævet, når snakken falder på Ukraines mange udfordringer: Rusland, korruption, udvandring, nepotisme og så videre og så videre. Men måske er Ukraines største problem et helt andet?

Danmark fik besøg af USA's forsvarsminister

10. maj 2017

For første gang i næsten ti år var en amerikansk forsvarsminister på besøg i Danmark i går, hvor Danmarks forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen og hans amerikanske pendant, James Mattis, fik mulighed for at diskutere det ændrede sikkerhedsbillede i Østersøregionen samt den fælles kamp mod terror.

Rusland fejrer Sejrsdagen

9. maj 2017

Atlantsammenslutningens tidligere Ruslandsekspert, Caroline Bilde skriver sammen med Philip Gunnar Bjerg Mortensen om 9. maj og betydningen af denne dag i Rusland. Artiklen er fra 2015, men stadig relevant i en tid, hvor fejringen af den nationale helligdag fylder stadigt mere og mere.

Emmanuel Macron er ny fransk præsident

8. maj 2017

Den franske befolknings valg af Macron i går er af mange blevet karakteriseret som en sejr for et forenet Europa og et stærkere EU, men måske er valget mere komplekst end som så?

Tænd et lys d. 4. maj

3. maj 2017

Lad os sende et signal: Vi vil freden. Vi vil glæden. Vi vil demokratiet. Vi vil ikke krig. Men vi er klar til at forsvare dette. Derfor skal vi tænde et lys i vinduet d. 4. maj.

Et amerikansk bud på fremtidens krigsførelse

2. maj 2017

USA's marinekorps testede fra d. 19.-28. april noget af det udstyr, der kan blive aktuelt i fremtidig krigsførelse. Ifølge oberst Daniel Sullivan er denne type øvelse vigtig for at bevare et forsvarsteknologisk forspring, der ikke længere blot kan tages for givet.

En russisk hackergruppe har i over 2 år hacket det danske forsvar

24. april 2017

I en ny rapport fra Center for Cybersikkerhed vurderes det som meget sandsynligt, at den russiske hackergruppe, der går under navnet Fancy Bear, har franarret loginoplysninger fra medarbejdere i Forsvaret og på den måde fået adgang til emails.

Tyrkerne har stemt ja til at give Erdogan mere magt

18. april 2017

I søndags skulle tyrkerne stemme for eller imod en omfattende ændring af Tyrkiets forfatning. 84% af befolkningen stemte ved valget, der i stærke vendinger er blevet kritiseret internationalt for ikke at leve op til demokratiske standarder for afholdelse af valg. Tag med til Atlantsammenslutningens arrangement d. 26. april om Tyrkiet og få eksperters analyse af, hvad der kan tænkes at ske i den kommende tid.

Lidegaard: Der er brug for en plan i Syrien

12. april 2017

I forlængelse af generalsekretær Lars Bangert Struwes indlæg om nødvendigheden af en amerikansk strategi i Syrien, skriver Martin Lidegaard i en blog på TV2-nyhederne, at Danmark kan bruge sin stemme til at presse både USA og EU til sammen at skabe et vendepunkt i konflikten.

Trump laver game changer med aktionen imod Syrien

7. april 2017

Generalsekretær Lars Bangert Struwe skriver i et blogindlæg på Kongressen.com, at USA kan udfylde det magttomrum, der har været i det internationale system, hvis Trump følger missilangrebet op med en overordnet sikkerhedspolitisk strategi.

Putin er vred, men ikke rasende over Trumps missilangreb i Syrien

7. april 2017

Politikens Ruslandkorrespondent i Moskva, Thomas Heine, mener ikke, at det amerikanske missilangreb på en syrisk luftbase i nat fører til en militær gengældelse fra Rusland.

Regeringen åbner for øget militært bidrag i Syrien

6. april 2017

Udenrigsminister Anders Samuelsen åbner op for, at Danmark vil øge det militære bidrag i Syrien, hvis amerikanerne beslutter sig for det samme efter det syriske regimes formodede gasangreb på civile.

Nordkoreas diktator er klar til at gøre alt

4. april 2017

Ifølge en nordkoreansk afhopper er Kim Jong-un "a man that can do anything". Dette kan påny fyre op under debatten om et dansk bidrag til NATO's missilforsvar. Følg med her på vores hjemmeside, hvor vi snart offentliggør et nyt Atlant Brief om NATO's ballistiske missilforsvar og Danmarks mulige deltagelse i det.

En optøning i Arktis-forum?

31. marts 2017

Anders Samuelsen har været i Arkhangelsk for at deltage i et to-dage langt Arktis-forum, hvor det ikke kun blev til diskussioner om Arktis, men hvor stort og småt i verdenspolitikken også blev debatteret.

Løkke møder Trump i dag

30. marts 2017

"Ja, vi kommer til at investere mere i dansk forsvar", udtaler den danske statsminister op til mødet med den amerikanske præsident Donald Trump, der finder sted i dag.

After new wars – new strategy?

27. marts 2017

Det Krigsvidenskabelige Selskab inviterer til forelæsning ved Dr. Antulio Echevarria II, der er redaktør på tidsskriftet The U.S. Army War College Quarterly, Parameters og tidligere Director of Research ligeledes ved U.S. Army War College.

Enighed om forøgelse af forsvarsbudget

20. marts 2017

Under en rejse til de danske styrker på al-Asad-basen har Socialdemokratiet tilsluttet sig en forøgelse af forsvarsbudgettet.

NATO’s generalsekretær mødtes med forsvarsministeren

17. marts 2017

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen har i dag NATO’s generalsekretær Jens Stoltenberg på besøg i Forsvarsministeriet. Her fik forsvarsministeren understreget, at Danmark fortsat ønsker at være et kerneland i NATO.

Stoltenbergs besøg i Danmark

17. marts 2017

Danmark har været en god NATO-allieret igennem mange år. Danmark har leveret til internationale operationer, men nu er output ikke nok. Nu fokuserer NATO også på, hvad man bruger på sit forsvar.

Danmark køber fransk artilleri

16. marts 2017

Partierne bag forsvarsforliget besluttede tirsdag efter flere års tilløb at vælge den franske haubitz som Danmarks nye artillerisystem.

Politiet og forsvaret i samarbejde

7. marts 2017

Der er i disse dage fokus på forsvarets støtte til politiet. Der er meget lidt offentligt tilgængeligt materiale om det, og der er samtidigt forsket meget lidt i det.

Sverige genindfører værnepligten

2. marts 2017

Den svenske værnepligt har ikke været brugt siden 2010, men nu genindføres den med argument om, at sikkerhedssituationen i landets nære omgivelser er forværret samt at det svenske forsvar har haft svært ved at rekruttere et tilstrækkeligt antal af frivillige.

Beskyttelsen af Danmark kræver flere penge

2. marts 2017

I forbindelse med de nært forestående forsvarsforligsforhandlinger udtaler forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen til Berlingske: "De udfordringer, Danmark står over for, er nemlig for vigtige til at reducere til et billigt partipolitisk slagsmål."

Ballistisk missilforsvar og områdeluftforsvar

20. februar 2017

Vi har inviteret en dansk, amerikansk og tysk ekspert til at give deres besyv med i debatten om et dansk bidrag til NATO's missilforsvar. Med et nærtforestående forsvarsforlig er denne debat og oplysning mere aktuel end nogensinde.

Listen over forsvarsmateriel, som Danmark bør købe

15. februar 2017

Professor Mikkel Vedby Rasmussen og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Johannes Riber Nordby har fremlagt en liste over materiel, der bør indkøbes, hvis Danmark skal leve op til Trumps krav til NATO-landene om større investeringer på forsvarsområdet.

NATO fordømmer Nordkoreas affyring af ballistisk missil

13. februar 2017

I en pressemeddelelse fordømmer NATO's generalsekretær, Jens Stoltenberg, Nordkoreas affyring af et ballistisk missil, der ifølge ham underminerer den generelle regionale og internationale sikkerhed.

Det Udenrigspolitiske Selskab afholder arrangement

13. februar 2017

Det Udenrigspolitiske Selskab inviterer udenrigsminister, Anders Samuelsen til en snak om status for dansk udenrigspolitik. Arrangementet foregår d. 9/3 kl. 15-16.30 i “Ovnhallen” Porcelænshaven 20, Frederiksberg.

Trump kloden rundt

8. februar 2017

Trump er blevet valgt som USA's nye præsident - hvad betyder dette i Kina, Rusland, Mellemøsten, Japan, Grønland og Indien? 7 forskere fra ToRS giver deres bud på, hvilke konsekvenser valget af Trump har i det internationale system.

Ugens analyse fra Den Norske Atlanterhavskomité

7. februar 2017

Den norske pendant til Atlantsammenslutningen har i denne uge fokus på Trumps politik i Mellemøsten.

DAYS Copenhagen: March 9-12

7. februar 2017

Join this year's DAYS (Danish Atlantic Youth Seminar). The seminar will be held in Copenhagen from the 9th-12th of March and will give you the opportunity of meeting a variety of different nationalities and cultures.

PET - ny terrorvurdering

7. februar 2017

Politiets Efterretningstjeneste har i dag offentliggjort en ny vurdering af terrortruslen mod Danmark, hvor den vigtigste faktor i trusselsbilledet fortsat er Islamisk Stat.