Særudstillingen "Hjemmeværnet på plads" bidrager til forståelsen for dansk sikkerhedspolitik under den kolde krig og hjemmeværnet

2019 byder på NATO’s og hjemmeværnets 70-års-jubilæum. Sidstnævnte har i særlig grad givet anledning til udstillingen ”Hjemmeværnet på plads”, som fra den 14. april 2019 kan opleves på Koldkrigsmuseum Langelandsfort.

af Niels-Ole Mannerup, sekretariatet

Selvom Danmark på den storpolitiske scene måske ikke fylder meget, så rummer Danmark - som følge af sin geografiske placering - mangt og meget...fra øst til vest...fra nord til syd... Danmarks historie er rig; og noget af denne rigdom findes på Langeland. Naturen dér er enestående; og kulturen er ej heller at foragte. Således finder man på Langeland bl.a. Oehlenschlägers Bøg opkaldt efter Adam Oehlenschläger, idet det er forståelsen, at det er denne bøg, som indgår i ”Der er et yndigt Land”. Foruden en skøn natur finder man på Langeland også Langelandsfortet, der i dag er en velbesøgt turistattraktion. Under navnet Koldkrigsmuseum Langelandsfort åbner museet fra den 14. april 2019 særudstillingen ”Hjemmeværnet på plads”.

Cubakrisen kunne have udløst III Verdenskrig, men bl.a. ved hjælp af søværnet valgt Sovjetunionen at lade sine skibe transporterende bl.a. SS-4-missiler returnere til Sovjetunionen.
Cubakrisen kunne have udløst III Verdenskrig, men bl.a. ved hj. af søværnet besluttede Sovjetunionens ledelse at lade sine transportskibe - medbringende bl.a. SS-4-missiler - returnere til Sovjetunionen.

Langelandsfortet var en del af bolværket mod øst

Langelandsfortet var frem til 1993 et bemandet fort tilhørende søværnet, hvis formål det var at standse fremmarchen af fx minestrygere tilhørende Warszawapagten. Det siges i denne forbindelse, at Langelandsfortet under Cubakrisen i 1962 spillede en afgørende rolle, idet det efter sigende var Langelandsfortet, som opdagede sovjetiske handelsskibe medbringende SS-4-missiler - angiveligt på vej til Cuba. Retfærdigvis skal dog nævnes, at andre kilder gør gældende, at det var marineudkiksstationen på Føllesbjerg - tæt på Langelandsfortet - som opdagede de sovjetiske handelsskibe, men sådan er der så meget...

I 1953 blev Langelandsfortet anlagt for at overvåge - og i krigstid forhindre - fjendtlige skibes passage gennem Langelandsbæltet.

Til at standse fjendtlig fremtrængen var Langelandsfortet udrustet med fire kanonstillinger med 150 mm kanoner samt luftværnsbatterier i nord og syd. Dette - mente man - var effektivt nok til at standse primært sovjetiske minestrygere, hvorved man fra søværnets side ville være i stand til at beskytte de minefelter, søværnets minelæggere selv skulle udlægge for netop at kontrollere gennemsejlingen af Storebælt.


Koldkrigsmuseum Langelandsfort befinder sig i Bagenkop på Langeland (nederst til venstre på det indsatte kort).

Omdrejningspunktet for Langelandsfortet var operationsbunkeren, hvor man havde radarskærm og plotterbord; og det var fra operationsbunkeren, at ildledelsen ville foregå.

Operationsbunkeren var - da Langelandsfortets aktivitetsniveau var på sit højeste - bemandet 24 timer i døgnet, idet der til Langelandsfortet var udkommanderet 400 marinesoldater indkvarteret på Holmegård Kaserne.

Fra 1961 og frem til 1986 bliver Langelandsfortet hovedkvarter for Langelands Marinedistrikt; og i denne periode opleves det, at bemandingen af fortet reduceres. Dette skal ses i forlængelse af opbygningen af Bundesmarine, som i forbindelse med oprettelsen af Enhedskommandoen for den sydlige Del af NATO’s Nordregion - også kendt som Enhedskommandoen (på engelsk: Allied Forces Baltic Approaches (BALTAP)) - overtog ansvaret for mineringsopgaverne af Fermern Bælt og Langelandsbælt.

BALTIC - NATO-hovedkvarteret i Karup, Danmark

BALTAP oprettedes i 1962, hvilket skete på baggrund af opfattelsen, at forsvaret af Danmark og Slesvig-Holsten skulle betragtes under ét geografisk område.

Efter krav fra Danmark - bl.a. set i lyset af Det tredie Riges besættelse af Danmark 1940-1945 - fik BALTAP dansk chef (COMBALTAP) refererende til chefen for NATO’s nordregion bestående af Danmark, Norge og Slesvig-Holsten (CINCNORTH). Geografisk blev BALTAP placeret på Flyvestation Karup, hvor personel fra Canada, Norge, Storbritannien, Vesttyskland og USA forrettede tjeneste.

Frem til 1994 var BALTAP underlagt NATO-hovedkvarteret Allied Forces North (AFNORTH) i Kolsås, Norge, men fra 1994 underlagt NATO-hovedkvarteret i Brunssum, Holland - i dag kendt som Allied Joint Force Command.

Under sig havde BALTAP fire kommandoer:

 • COMLANDJUT med kommando over danske og tyske hærstyrker i Jylland/Fyn og i Slesvig-Holsten.
 • COMLANDZEALAND med kommando over danske hærstyrker på Sjælland og på Bornholm.
 • COMNAVBALTAP med kommando over danske og tyske flådestyrker.
 • COMAIRBALTAP med kommando over danske og tyske flystyrker.

Som tiden gik, og den kolde krig skulle finde sin plads i historiebøgerne, skulle også søværnet tilpasse sig det nye trusselsbillede; og den 6. april 1993 strøg Langelandsfortet kommandoen.

Truslen fra øst ophører, mens borgerkrigen i Sydøsteuropa raser

Den sikkerhedspolitiske udvikling i Danmark og i omverdenen havde ført til, at Langelandsfortet som militærinstallation ikke længere havde nogen fremtid. Det var dog ikke en beslutning, som var truffet i løbet af nul-komma-fem. Alligevel gjorde beslutningen om nedlæggelsen af Langelandsfortet ondt, for i lokalsamfundet havde Langelandsfortet sin betydning - også, selv om man på Langeland ikke var voldsomt begejstret for militær tilstedeværelse.

Det blev i første omgang besluttet ikke at jævne området med jorden. Krigen i Sydøsteuropa (også benævnt Balkan) rasede; og flygtningestrømmen gik bl.a. i retning mod Danmark. Derfor blev det efter moden overvejelse besluttet, at Langelandsfortet skulle overdrages til Direktoratet for Udlændinge, idet Langelandsfortet nu skulle huse personel fra Dansk røde Kors og flygtninge fra den jugoslaviske borgerkrig.

Så langt, så godt...men endnu var Langelandsfortets skæbne ikke endeligt beseglet, for selv om man havde fjernet alt, der kunne have militært islæt fra kaserneområdet (af hensyn til flygtningene), så eksisterede de egentlige militære anlæg fortsat - og hvad var deres fremtid?


Borgmester Knud Gether, Sydlangeland Kommune. Foto: fyens.dk.

Borgmester Knud Gether fik her idéen til, at Langelandsfortet kunne blive omdannet til museum - et spændende og måske også lige vel friskt initiativ geografien taget i betragtning. Idéen var dog ikke værst, og der blev derfor arbejdet videre dermed.

Som det ofte går med sådanne sager, så går der tid mellem idé, handling og effektuering - og intet blev nemmere af, at flere ministerier og øvrige offentlige myndigheder var involveret i sagen. Meget kunne sikkert have skudt projektet ned, men tanken om at spare staten for udgifter til Langelandsfortets nedbrydning medførte pludselig uventet støtte til projektet.

Projektet blev herefter forelagt for Langelands Museum, idet tanken var, at det måtte være nemmest at lade Langelands Museum stå for administrationen af det nye museum. Umiddelbart var Langelands Museum dog ikke med på idéen - bl.a., fordi Langeland - trods Langelandsfortets placering - ikke følte for tilstedeværelsen af et militærmuseum. Det skulle dog vise sig, at der var forskel på Langelands Museums formelle/officielle holdning og den uformelle medarbejderholdning. Langelands Museum var lydhør, og derfor besluttede museet sig for at samarbejde med Sydlangeland Kommune om etableringen af et militærmuseum ud fra flg. retningslinier:

 • Langelandsfortet skulle betragtes som et bevaringsværdigt militært monument fra 1953 som værende den sidste danske søbefæstning.
 • Det kommende museum skulle fremtræde så autentisk som muligt.
 • Man skulle kunne se Langelandsfortets 150 mm kanoner i en større sammenhæng ved at organisere en udstilling om den kolde krig som tema.

Retningslinierne for det fremtidige museum kunne synes enkle - især anno 2019 - men det skulle tage yderligere tre år, før Forsvarsministeriet og Miljøministeriet og Sydlangeland Kommune kunne lukke sagen.

Velkommen til Koldkrigsmuseum Langelandsfort

Den 16. juni 1997 stod Koldkrigsmuseum Langelandsfort klart og kunne åbne dørene til de hemmeligheder, der tidligere havde været afskærmet for civilbefolkningen. Åbningen af koldkrigsmuset blev forestået af daværende kulturminister Ebbe Lundgaard (Det radikale Venstre), mens bl.a. Søværnets Tamburkorps var med til at gøre åbningen af Koldkrigsmuseum Langelandsfort endnu mere festlig.

Koldkrigsmuseum Langelandsfort er en succeshistorie i en landsdel, der har sit at slås med. Idégrundlaget for koldkrigsmuseet måtte snart udvikles, og resultaterne ses i dag tydeligt. Bl.a. kan man under sit besøg opleve en sovjetisk bygget MiG-23 Flogger (som har tilhørt det polske flyvevåben) og en Saab F-35 Draken (som havde tilhørt flyvevåbnet).


Sovjetisk bygget Mig-23 Flogger (som har tilhørt det polske flyvevåben) udstillet på Koldkrigsmuseum Langelandsfort.

Derudover kan man bl.a. stifte bekendtskab med S329 Springeren, som er den sidste danske ubåd i aktiv tjeneste i søværnet.


Ubåden S329 Springeren udstillet på Koldkrigsmuseum Langelandsfort.

Særudstillingen ”Hjemmeværnet på plads”

2019 er et år for jubilæer. Tænketanken Atlantsammenslutningen har sammen med Danmarks Veteraner og det officielle Danmark og internationale samfund i København netop fejret NATO’s 70-års-jubilæum; og den 31. marts 2019 kunne hjemmeværnet fejre 70-års-jubilæum ved hvilken lejlighed Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary blev udnævnt til kaptajn (klik her for at se nærmere på reportagen derom på kongehuset.dk).

Særudstillingen ”Hjemmeværnet på plads”

Hjemmeværnets 70-års-jubilæum markeres af Koldkrigsmuseum Langelandsfort med særudstillingen ”Hjemmeværnet på plads”.

Særudstillingen åbner sine døre den 14. april 2019.


Museumsdirektør og koldkrigsforsker, ph.d. Peer Henrik Hansen foran én af Langelandsfortets 150 mm kanoner.

Om udstillingen udtaler museumsdirektør og koldkrigsforsker, ph.d. Peer Henrik Hansen:

»For en lille gruppe mennesker i det politiske og militære system var Hjemmeværnets store betydning i krigstid ikke ukendt. Det skulle være en velbevaret hemmelighed for den brede offentlighed, og det lykkedes. Mange danskere vil sikkert forbinde Hjemmeværnet med midaldrende mænd, der dirigerer trafik ved dyrskuet, mens de færreste sikkert som det første tænker på højtuddannede specialstyrker med afsindigt vigtige opgave.

De lokale hjemmeværnskompagnier havde vigtige opgaver med blandt andet at passe på nøglepunkter (strømforsyninger, vandværker, kommunikationslinjer og lignende) og besværliggøre fjendens fremrykning. Det sidste kunne gøres ved at sprænge broer i stykker eller gennemføre nøje planlagte og forberedte overfald på Warszawapagtens styrker.

Hjemmeværnet spillede en større og mere central rolle under den kolde krig end de fleste nok er klar over. I perioden rummede Hjemmeværnet alt fra folkeligt forsvar og ligestilling til ”specialstyrker” og hemmelige opgaver. Kamppatruljer, efterretningspatruljer og udvalgte enheder i Hjemmeværnet blev uddannet af såvel danske som udenlandske specialstyrker for at give dem de bedste muligheder for i tilfælde af krig at kunne udføre de vigtige opgaver, som de var blevet pålagt. Eksempelvis eksisterede der små patruljer, som skulle operere bag fjendens linjer i et besat Danmark, og observationerne af fjendens bevægelser skulle diskret sendes videre i systemet ved hjælp af udstyr specialfremstillet af Forsvarets Efterretningstjeneste. Nogle af disse aspekter giver udstillingen yderligere indblik i.«

Fra den 14. april 2019 og frem til den 31. oktober 2019 kan besøgende gå på opdagelse i en af de største og mest krævende udstillinger, som Koldkrigsmuseum Langelandsfort til dato har stået for, idet udstillingen skal ses som en udstilling om både den kolde krig og hjemmeværnets udvikling og opgaver gennem de seneste 30 år.

Turistattraktioner i Det sydfynske Øhav

Påske- og sommerferie står for døren; og er man til ”krigsturisme” og historiefortælling, så kan Koldkrigsmuseum Langelandsfort være en god anledning til at lægge vejen forbi Langeland. Derudover er der i (nær-) området en mængde seværdigheder, der også er værd at besøge - fx Valdemars Slot - ligesom også Egeskov Slot befinder sig inden for rækkevidde, om end man i givet fald må en tur til det fynske fastland.

Der kan læses mere om Koldkrigsmuseum Langelandsfortet via museets hjemmeside, langelandsfortet.dk (klik her).

Koldkrigsmuseum Langelandsfortets åbningstider i 2019 er:

1. april - 30. april

1. maj - 30. september

1. oktober - 31. oktober

mandag - søndag
kl. 1000-1600

mandag - søndag
kl. 1000-1700

mandag - søndag
kl. 1000-1600

Er man veteran, har man ved forevisning af sit veterankort gratis adgang til Koldkrigsmuseum Langelandsfortet.

 

Efterskrift:

Museumsleder og koldkrigsforsker, ph.d. Peer Henrik Hansen har et større forfatterskab bag sig. Forfatterskabet omfatter bl.a.:

 • ”Da yankee'erne kom til Danmark : fra verdenskrig til kold krig : den amerikanske efterretningstjeneste og Danmark 1943-1946”.
 • ”Kold krig i kælderen : hvis katastrofen ramte Ærø”.
 • ”Manden, der reddede verden”.
 • ”Knytnæven mod øst - Langelandsfort : fra kampanlæg til national seværdighed”.
 • ”Berlin og den kolde krig : set med danske øjne”.
 • ”På afgrundens rand : Cubakrisen 1962, den kolde krig og Danmark”.
 • ”Frømænd : det første dusin : en billedfortælling om dannelsen af Frømandskorpset, Danmarks første eliteenhed”.

 • 7. januar 2020
  Skal der næres reel frygt for eskalation i krisen mellem Iran og USA?
 • 7. januar 2020
  Morgenseminar om, hvorfor USA angreb Iran
 • 20. december 2019
  Megatrends frem mod 2040.
 • 17. december 2019
  69 år er ingen alder
 • 17. december 2019
  International Threat Conference 2020 Copenhagen
 • 12. december 2019
  De økonomiske følger af den aflyste NATO-konference (1)
 • 12. december 2019
  The financial consequences of the cancelled NATO Conference (1)
 • 8. december 2019
  Atlantsammenslutningen aflyser NATO-konference
 • 8. december 2019
  The Danish Atlantic Council cancels international NATO Conference
 • 30. november 2019
  Udtalelse i anledning af Forsvarets Efterretningstjenestes risikovurdering
 • 29. november 2019
  Nyt Atlant Brief: "Grønland har fundamental strategisk betydning for Danmark og USA"
 • 29. november 2019
  International NATO-konference på Frederiksberg Slot - VENTELISTE
 • 27. november 2019
  Atlantsammenslutningen deltager i formøde i London forud for NATO-ledermødet samme sted
 • 18. november 2019
  Atlantsammenslutningen søger forårs/sommer-praktikanter til sit sekretariat
 • 6. november 2019
  Betydningen af INF-traktatens fald
 • 2. november 2019
  Nyt Atlant Brief: "Magtkamp i Mellemøsten - konflikten mellem Iran og Saudi-Arabien"
 • 24. oktober 2019
  Atlantsammenslutningen markerer FN-dagen - den 24. oktober 2019
 • 23. oktober 2019
  Atlantsammenslutningens FN-konference 2019 - stop for tilmelding
 • 11. oktober 2019
  Nyt Atlant Brief: "Tyskland - en troværdig sikkerhedspolitisk aktør?"
 • 9. oktober 2019
  Atlantsammenslutningens FN-konference 2019 - program
 • 12. september 2019
  Udsættelse af seminaret "NATO and the Threat Perception in the Baltic Sea and related areas"
 • 29. august 2019
  Da den dansk-tyske samarbejdspolitik ophørte, og dansk-tyske enheder kom i kamp
 • 27. august 2019
  Amerikansk militærstrategi i Fjernøsten set med australske øjne
 • 27. august 2019
  Mandagsparanoia (30) den 26. august 2019
 • 19. august 2019
  Personalenyt den 19. august 2019
 • 19. august 2019
  Mandagsparanoia (29) den 19. august 2019
 • 7. august 2019
  Seminar den 29. august 2019: "Rusland-Kina - og frygten for nukleare missiler i Asien"
 • 27. juni 2019
  Ny udenrigs- og forsvarsminister
 • 27. juni 2019
  Nyt Atlant Brief: "USA-Iran-krisen 2019 - mulige udviklingsscenarier og danske muligheder"
 • 26. juni 2019
  NATO-forsvarsministermøde
 • 20. juni 2019
  Droner er andet end en fotodrone til privatbrug købt i Elgiganten
 • 17. juni 2019
  Tænketanken Atlantsammenslutningens generalsekretær i TV2/NEWS’ specialprogram ”Verden ifølge Trump”
 • 15. juni 2019
  Vi søger praktikanter til 2. halvår 2019
 • 14. juni 2019
  Skal Danmark have et cyberhjemmeværn? Ingeniørforeningen i Danmark forsøger at finde et svar...
 • 13. juni 2019
  Amerikansk lov kan nu give danske virksomheder store problemer i tilfælde af Nord Stream 2-samarbejde
 • 13. juni 2019
  Nord Stream 2-samarbejde kan nu give danske virksomheder store problemer
 • 13. juni 2019
  Skærpelse af konflikten i Den persiske Golf
 • 13. juni 2019
  Generalsekretæren i TV2/NEWS for at tale om konflikten i Den persiske Golf
 • 12. juni 2019
  Seminaret "Missilforsvar - den danske vinkel" gav indblik og viden, og fostrede tanker...
 • 7. juni 2019
  Vi søger praktikanter til efterårssemesteret 2019
 • 7. juni 2019
  Folkemødet 2019 - opdatering af aktiviteter
 • 3. juni 2019
  Seminar den 4. juni 2019: "Missilforsvar - den danske vinkel"
 • 29. maj 2019
  International Day of United Nations Peacekeepers
 • 28. maj 2019
  Seminar den 4. juni 2019: ”Missilforsvar - den danske vinkel”
 • 28. maj 2019
  Hvad anser forsvarsordførerne for at være den største sikkerhedspolitiske trussel mod Danmark?
 • 25. maj 2019
  Star Wars på sanskrit - Indien melder sig ind i våbenkapløbet i rummet
 • 18. maj 2019
  Seminar- og konferencekalender 2019-II
 • 15. maj 2019
  Mandagsparanoia (025) den 13. maj 2019
 • 15. maj 2019
  Politikerinterviews om bl.a. den sikkerehedspolitiske trussel mod Danmark
 • 14. maj 2019
  Kort analyse og anbefalinger om den tilspidsede krise imellem Iran og USA efter dagens droneangreb på saudiarabiske olieinstallationer
 • 10. maj 2019
  Seminar om missilforsvar set ud fra den danske vinkel
 • 9. maj 2019
  Derfor flages der med Europa-flaget i dag
 • 5. maj 2019
  Politikerinterview med fhv. minister Henrik Dam Kristensen, Socialdemokratiet
 • 4. maj 2019
  Danmark befries fra Det tredie Riges besættelse
 • 4. maj 2019
  Politikerinterview med forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, Venstre
 • 1. maj 2019
  Forårsseminar 2019
 • 1. maj 2019
  Folkemødet 2019
 • 30. april 2019
  SIPRI's årsrapport 2018
 • 29. april 2019
  Valg til den lovgivende forsamling i Spanien
 • 29. april 2019
  Politikerinterview med Jeppe Jakobsen, Dansk Folkeparti
 • 24. april 2019
  Seminar om kongeligt diplomati og forholdet mellem Rumænien og EU set i lyset af det rumænske EU-formandskab
 • 24. april 2019
  Politikerinterview med Holger K. Nielsen
 • 18. april 2019
  Mueller-rapporten fremlægges for Kongressen - del I
 • 18. april 2019
  Mueller-rapporten fremlægges for Kongressen - del II
 • 18. april 2019
  Mueller-rapporten i censureret form
 • 16. april 2019
  Hendes Majestæt Dronningen fylder 79 år
 • 16. april 2019
  Politikerinterview med Martin Lidegaard
 • 10. april 2019
  Særudstillingen "Hjemmeværnet på plads" bidrager til forståelsen for dansk sikkerhedspolitik og hjemmeværnet
 • 10. april 2019
  Tanker om det israelske valg til den 21. parlamentsforsamling i Knesset
 • 9. april 2019
  Vi mindes besættelsen af Danmark 1940
 • 9. april 2019
  NATO's 70-års-jubilæum - politikerinterviews
 • 9. april 2019
  NATO's 70-års-jubilæum - interview med John Dyrby Paulsen, formand for Tænketanken Atlantsammenslutningen
 • 8. april 2019
  Fejringen af NATO's 70-års-jubilæum den 4. april 2019
 • 8. april 2019
  Nyt Atlant Brief: Danmarks indsats i Mali - stabilitet og stormagtspolitik i Sahel
 • 2. april 2019
  NATO - 70 år som fredens garant
 • 30. marts 2019
  Hviderusland - det næste Ukraine?
 • 25. marts 2019
  NATO 70 år med royal deltagelse
 • 21. marts 2019
  NATO 70 år (I) - fra passivt forsvar til aktiv fredsskabende handling
 • 21. marts 2019
  NATO 70 år (II) - NATO og Danmark i aktion for fred og frihed
 • 21. marts 2019
  NATO 70 år (III) - prisen for fred og frihed vil altid blive husket
 • 13. marts 2019
  Man skal stå tidligt op for at vide noget om spioner
 • 11. marts 2019
  Rusland: Massedemonstrationer mod internetcensur
 • 8. marts 2019
  Nyt brief: Det er meget svært at afsætte en præsident
 • 6. marts 2019
  NATO som fredens garant i 70 år
 • 4. marts 2019
  Danske EH101 Merlin-helikoptere til Sahel-regionen
 • 1. marts 2019
  Hvad nu hvis...? Endnu et spørgsmål om skotsk selvstændighed...
 • 1. marts 2019
  Får offentligheden nogensinde kendskab til indholdet af Mueller-rapporten?
 • 26. februar 2019
  Nyt brief: Huawei i Danmark - er 5G en femte kolonne?
 • 20. februar 2019
  Fregatten F363 Niels Juel tilgår Groupe Aéronaval
 • 19. februar 2019
  Atlantic Council udsender rapport om det dansk-amerikanske forsvars- og sikkehedspolitiske forhold
 • 16. februar 2019
  En moderne dansk hær i takt med tiden og dens kommende ledere (II)
 • 16. februar 2019
  Input til vinterferiens aktivitetsplan (V)
 • 15. februar 2019
  Ender USA i national undtagelsestilstand?
 • 14. februar 2019
  En moderne dansk hær i takt med tiden og dens kommende ledere (I)
 • 14. februar 2019
  Input til vinterferiens aktivitetsplan (IV)
 • 13. februar 2019
  NATO's 70-års-jubilæum
 • 13. februar 2019
  Input til vinterferiens aktivitetsplan (III)
 • 12. februar 2019
  Input til vinterferiens aktivitetsplan (II)
 • 12. februar 2019
  Venezuelas og det danske forsvars fremtid - to uafhængige seminarer på én dag
 • 12. februar 2019
  Personalenyt den 12. februar 2019
 • 11. februar 2019
  Input til vinterferiens aktivitetsplan (I)
 • 11. februar 2019
  Danish Atlantic Youth Seminar 2019
 • 6. februar 2019
  Krigsudredningen
 • 5. februar 2019
  State of the Union 2019
 • 4. februar 2019
  Nyt Atlantbrief: Forsvarsforliget genåbnet - mulige prioriteringer
 • 1. februar 2019
  Diktatur eller demokrati? Status på situationen i Venezuela
 • 1. februar 2019
  Seminar den 7. februar 2019 i anledning af genåbningen af forsvarsforliget 2018-2023
 • 31. januar 2019
  Underviserdag om Sikkerhedspolitik 2019
 • 31. januar 2019
  Kommer en dansk general atter i spidsen for en fredsbevarende FN-mission?
 • 30. januar 2019
  Underviserdag om Sikkerhedspolitik 2019 - LUKKET FOR TILMELDING
 • 30. januar 2019
  "United States Intelligence Community" udgiver rapport om USA's syn på trusler i verden
 • 30. januar 2019
  Kina testaffyrer ’hangarskibsdræberen’, det ballistiske mellemdistancemissil DF-26, og viser billeder af affyringen på statsejet TV mens konfrontationen med USA i Det Sydkinesiske Hav optrappes.
 • 29. januar 2019
  Mandagsparanoia 14: Forsvarsforliget genåbnes
 • 29. januar 2019
  Atlant Brief - USA's frygt for Kina
 • 28. januar 2019
  Underviserdag om Sikkerhedspolitik 2019 - deadline for tilmelding
 • 28. januar 2019
  Underviserdag om Sikkerhedspolitik 2019 - det endelige program
 • 24. januar 2019
  Afvikling af seminar om kritisk infrastruktur og cybersikkerhed
 • 23. januar 2019
  Lukning for tilmelding til seminar
 • 17. januar 2019
  Topchef i Kinas hangarskibsprogram risikerer dødsstraf for spionage
 • 16. januar 2019
  Seminar om kritisk infrastruktur og cybersikkerhed den 24. januar 2019
 • 14. januar 2019
  Personalenyt
 • 10. januar 2019
  Seminar om kritisk infrastruktur og cybersikkerhed
 • 3. januar 2019
  Personalenyt m.m.
 • 18. december 2018
  Her er fem bøger til juleferien
 • 17. december 2018
  Mandagsparanoia - klar igen
 • 28. november 2018
  Atlantsammenslutningens underviserdag om sikkerhedspolitik
 • 25. november 2018
  Gibraltar, Brexit og det transatlantiske samarbejde
 • 14. november 2018
  Det Østasiatiske Topmøde 2018
 • 12. november 2018
  Mandagsparanoia (1)
 • 9. november 2018
  Våbenstilstanden efter 1. verdenskrig
 • 5. november 2018
  Det amerikanske midtvejsvalg 2018 - Del I: Valget til Kongressen
 • 5. november 2018
  Det amerikanske midtvejsvalg 2018 - Del II: Ender det med rigsretssag mod præsident Donald Trump?
 • 5. november 2018
  Mandagsparanoia - 05-11-2018
 • 30. oktober 2018
  NATO og Rusland skal afvikle militærøvelser i samme område - en tilfældighed eller gennemført planlægning?
 • 29. oktober 2018
  Mandagsparanoia den 29. oktober
 • 24. oktober 2018
  FN-dagen den 24. oktober 2018 markerer grundlæggelsen af De forenede Nationer
 • 24. oktober 2018
  Den mest omfattende NATO-øvelse i 16 år
 • 22. oktober 2018
  Mandagsparanoia
 • 22. oktober 2018
  INF-traktaten - og hvorfor USA trækker sig
 • 11. oktober 2018
  Trusler mod Danmark og Danmarks alliancepartnere er nærværende, og derfor er handling nødvendig
 • 3. oktober 2018
  Hvilke trusler findes der mod Danmarks kritiske infrastruktur?
 • 3. oktober 2018
  Cyber og Afskrækkelse
 • 28. september 2018
  Amerikanske enheder indsætter for første gang Joint Strike Fighter i kamp
 • 27. september 2018
  Risk Intelligence sponserer trusselskonference
 • 18. september 2018
  Night Hawk 2018
 • 17. september 2018
  Ruslands pensionsreformer
 • 11. september 2018
  Sådan skriver russiske medier om militærøvelsen Vostok-18
 • 6. september 2018
  Forsvarschefen besøger Atlantsammenslutningen
 • 28. august 2018
  Aktiviteter og arrangementer for efteråret
 • 23. august 2018
  International Trusselskonference 2018
 • 14. august 2018
  Atlant oplever problemer med at sende og modtage mails
 • 13. juli 2018
  Atlantsammenslutningen går på sommerferie – og anbefaler en bunke bøger, du kan læse i varmen
 • 9. juli 2018
  NATO-topmødet i Bruxelles den 11. til 12. juli
 • 18. juni 2018
  House of Commons Defence Committee - A preliminary report on the Modernising Defence Programme
 • 17. juni 2018
  Russisk frygt for terror fra krigere, der kommer hjem fra Syrien
 • 12. juni 2018
  Pyrrhussejr sejr til Trump – kæmpe sejr til Kim Jong-un
 • 4. juni 2018
  Kritisk infrastruktur: Hvor godt rustede er vi til en krise?
 • 24. maj 2018
  Praktikopslag efterår 2018: Drømmer du om at arbejde med dansk og international sikkerhedspolitik dette efterår?
 • 8. maj 2018
  Hvad mener Iran om atomaftalens forhandlinger?
 • 7. maj 2018
  Seminar: Kritisk infrastruktur
 • 29. april 2018
  “Den økonomiske og geopolitiske situation i Rusland” Onsdag den 9. maj kl. 8.30 – 9.30
 • 13. april 2018
  Kommentar: Sådan beskriver russiske medier det forventede angreb i Syrien
 • 11. april 2018
  Donald Trumps muligheder i Syrien efter giftgasangreb
 • 9. april 2018
  Energi, Religion og Våbenkapløb - Stormagtskonflikt mellem Iran, Rusland og Tyrkiet?
 • 28. marts 2018
  Tre perspektiver på cyberkrig og cybersikkerhed
 • 23. marts 2018
  Ny udenrigspolitisk høg i Det Hvide Hus
 • 15. marts 2018
  Russisk valg: Et Rusland uden Putin ved magten?
 • 13. marts 2018
  FOKUS 2018: Norsk efterretningsvæsen opridser aktuelt trusselsbillede
 • 28. februar 2018
  Er Rusland egentlig en militær trussel?
 • 23. februar 2018
  Stormagtskonflikt mellem Iran, Rusland og Tyrkiet?
 • 21. februar 2018
  DAYS 2018
 • 15. februar 2018
  Sikkerhedskonference i München: Er den frie verdensorden gået af led?
 • 13. februar 2018
  Bogomtale: Har den danske krigsindsats nyttet?
 • 12. februar 2018
  USA: Den største trussel kommer ikke længere fra terrorister, men fra andre stater
 • 16. januar 2018
  Putin’s Asymmetric Assault on Democracy in Russia and Europe: Implications for U.S. National Security
 • 16. januar 2018
  Danmark, NATO og USA - Samme Kurs?
 • 15. januar 2018
  Vi lukker for tilmelding til seminaret "Efterretningsvirksomhed og truslen fra terror"
 • 12. januar 2018
  Begrænset antal pladser til vores seminar "Efterretningsvirksomhed og truslen fra terror"
 • 8. januar 2018
  Motståndskraft - Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021-2025
 • 22. december 2017
  Missilforsvar – et strategisk valg og et signal til NATO
 • 20. december 2017
  Ny dansk risikovurdering 2017 fra FE
 • 20. december 2017
  Trumps udenrigs- og sikkerhedspolitik: "America First" i internationale anliggender
 • 19. december 2017
  Ny "National Security Strategy" i USA
 • 11. december 2017
  NU med video og podcast
 • 8. december 2017
  Seminarrække om Moderne Efterretningsvirksomhed
 • 6. december 2017
  Offentliggørelse af lokale til seminaret Moderne efterretningsvirksomhed og hybride trusler
 • 5. december 2017
  Vi lukker for tilmelding til seminaret "Moderne efterretningsvirksomhed og hybride trusler"
 • 30. november 2017
  Seminar: Moderne efterretningsvirksomhed og hybride trusler
 • 23. november 2017
  FE's historie
 • 15. november 2017
  Gerasimov beskriver Ruslands militære tilstand
 • 2. november 2017
  Ny rapport kommer med 34 anbefalinger til at bekæmpe misinformation
 • 1. november 2017
  Vi lukker for tilmelding til seminaret Trump og dansk-amerikanske forhold: Hvor er vi på vej hen?
 • 15. oktober 2017
  Trump og det dansk-amerikanske forhold: Hvor er vi på vej hen?
 • 12. oktober 2017
  Danmarks strategiske udfordringer: Prioriteringer i forhold til trusler
 • 11. oktober 2017
  Forsvarsforlig
 • 6. oktober 2017
  Spørgsmål og svar om NATO's 2% målsætning
 • 27. september 2017
  Nordkoreas nukleare våben - Nok er nok?
 • 13. september 2017
  Danmark skal bekæmpe misinformation
 • 13. september 2017
  Zapad 2017
 • 13. september 2017
  Problemer med mail
 • 5. september 2017
  Konference om cybersikkerhed
 • 27. august 2017
  Forsvarsforlig og megatrends kan ses på VTC
 • 24. august 2017
  Seminar: Trumps udenrigspolitik
 • 17. august 2017
  NATOs krav til dansk forsvars
 • 1. august 2017
  De autonome droner er her
 • 7. juli 2017
  Konference: Forsvarsforlig og megatrends
 • 14. juni 2017
  Udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi
 • 6. juni 2017
  Anskaffelser til forsvaret
 • 30. maj 2017
  NATO, Trump og Merkel - bryder NATO sammen?
 • 23. maj 2017
  Forsvarsministeren har udpeget nye chefer i Forsvaret
 • 19. maj 2017
  Iran går til valg i dag
 • 17. maj 2017
  Den voksende mistillid til vores institutioner er den største sikkerhedstrussel
 • 16. maj 2017
  Ukraine er sin egen værste fjende
 • 10. maj 2017
  Danmark fik besøg af USA's forsvarsminister
 • 9. maj 2017
  Rusland fejrer Sejrsdagen
 • 8. maj 2017
  Emmanuel Macron er ny fransk præsident
 • 3. maj 2017
  Tænd et lys d. 4. maj
 • 2. maj 2017
  Et amerikansk bud på fremtidens krigsførelse
 • 24. april 2017
  En russisk hackergruppe har i over 2 år hacket det danske forsvar
 • 18. april 2017
  Tyrkerne har stemt ja til at give Erdogan mere magt
 • 12. april 2017
  Lidegaard: Der er brug for en plan i Syrien
 • 7. april 2017
  Trump laver game changer med aktionen imod Syrien
 • 7. april 2017
  Putin er vred, men ikke rasende over Trumps missilangreb i Syrien
 • 6. april 2017
  Regeringen åbner for øget militært bidrag i Syrien
 • 4. april 2017
  Nordkoreas diktator er klar til at gøre alt
 • 31. marts 2017
  En optøning i Arktis-forum?
 • 30. marts 2017
  Løkke møder Trump i dag
 • 27. marts 2017
  After new wars – new strategy?
 • 20. marts 2017
  Enighed om forøgelse af forsvarsbudget
 • 17. marts 2017
  NATO’s generalsekretær mødtes med forsvarsministeren
 • 17. marts 2017
  Stoltenbergs besøg i Danmark
 • 16. marts 2017
  Danmark køber fransk artilleri
 • 7. marts 2017
  Politiet og forsvaret i samarbejde
 • 2. marts 2017
  Sverige genindfører værnepligten
 • 2. marts 2017
  Beskyttelsen af Danmark kræver flere penge
 • 20. februar 2017
  Ballistisk missilforsvar og områdeluftforsvar
 • 15. februar 2017
  Listen over forsvarsmateriel, som Danmark bør købe
 • 13. februar 2017
  NATO fordømmer Nordkoreas affyring af ballistisk missil
 • 13. februar 2017
  Det Udenrigspolitiske Selskab afholder arrangement
 • 8. februar 2017
  Trump kloden rundt
 • 7. februar 2017
  Ugens analyse fra Den Norske Atlanterhavskomité
 • 7. februar 2017
  DAYS Copenhagen: March 9-12
 • 7. februar 2017
  PET - ny terrorvurdering