Får offentligheden nogensinde kendskab til indholdet af Mueller-rapporten?

Som udgangspunkt er Mueller-rapporten konfidentiel. Der er derfor den klare mulighed, at rapporten, som alle taler om, men ingen endnu har læst, kan ende med ikke at blive offentliggjort. Følgerne af rapporten er derfor ikke så klare, som det ofte fremstilles.

af Niels-Ole Mannerup, militær og juridisk analyse

I disse dage spekuleres der i, at den særlige anklager Robert Mueller - der af leder af den såkaldte Rusland-undersøgelse - er ved at have færdiggjort sin rapport. Rapporten handler bl.a. om de mulige forbindelser mellem på den ene side valgorganisationen bag præsident Donald Trump og på den anden side Rusland. Dette gør, at mange igennem måneder har spekuleret i, hvorvidt Mueller-rapporten kan være begyndelsen til præsident Donald Trumps fald.

Grundlaget for den særlige undersøgelse

Den 17. maj 2017 blev det af USA’s daværende fungerende justitsminister Rod J. Rosenstein besluttet, at den tidligere FBI-direktør Robert Mueller som særlig anklager skulle iværksætte en undersøgelse. Denne undersøgelse skulle se på, om der kan trækkes forbindelser mellem på den ene side valgorganisationen bag præsident Donald Trump i forbindelse med præsidentvalget 2016 og på den anden side Rusland, ligesom andre forhold, som måtte udspringe deraf, skulle undersøges. Dette følger af det amerikanske justits­ministeriums ordre nr. 3915-2017 under titlen ”Appointment of Special Counsel to Investigate Russian Inter­ferrence with the 2016 Presidential Election and Related Matters” (klik her).

Den endelige konklusion - Mueller-rapporten - er angiveligt på trapperne; men spørgsmålet er, hvorvidt Mueller-rapporten kommer til at ændre på noget i forhold til præsident Donald Trump i almindelighed og en given rigsretssag i særdeleshed. 

Betydningen af Code of Federal Regulations

Rusland-undersøgelsen blev iværksat med hjemmel i Code of Federal Regulations § 600.1, idet Robert Mueller fik til opgave at undersøge eventuel russisk indflydelse på præsidentvalget 2016. Code of Federal Regulations kan på dansk nærmest oversættes til samling af bekendtgørelser, selv om den korrekte juri­diske engelske betegnelse for en bekendtgørelse her ville være deeds.

I USA betragter man Code of Federal Regulations som administrative love, hvorved den danske betegnelse bekendtgørelser egentlig passer ganske udmærket.

Som særlig anklager har Robert Mueller med hjemmel i Code of Federal Regulations § 600.4 mandat til at sigte enkeltpersoner, som Robert Mueller finder har gjort sig skyldig i overtrædelse af given amerikansk lov­givning. Dette har p.t. medført 37 sigtelser, hvoraf seks personer med tæt tilknytning til præsident Donald Trump allerede er blevet dømt eller er ved at blive dømt. Det drejer sig bl.a. om Paul Manafort, der var medlem af præsident Donald Trumps valgkampagnekontor; Michael Cohen, der var præsident Donald Trumps advokat; og generalløjtnant Michael Flynn, der var præsident Donald Trumps nationale sikkerheds­rådgiver.

Den siddende præsident kan ikke som led i Rusland-undersøgelsen sigtes og indbringes for en domstol

Robert Mueller har ikke mulighed for at sigte præsident Donald Trump for lovovertrædelser, selv om Robert Mueller måtte mene at have grundlag for at konkludere, at lovovertrædelser er forekommet.

Dette følger af en tilkendegivelse givet den 16. oktober 2000 af den daværende vicejustitsminister Randolph D. Moss - ”A Sitting President’s Amenability to Indictment and Criminal Prosecution” (klik her). Af tilkendegivelsen fremgår det, at sigtelse og efterfølgende rettergang for en kriminalret af en siddende præ­sident vil underminere præsidentens konstitutionelle ret til at udøve sit embede som USA’s statsover­hoved, jf. den amerikanske forfatning.

Sigtelse og efterfølgende rettergang kræver derfor en rigsretssag med afsigelse af dom imod præsidenten, der i tilfælde af dom imod sig straks må afgå som præsident, hvorefter der kan rejses sigtelse uden immuni­tet.

Mueller-rapporten afleveres til justitsministeren

Når Mueller-rapporten er skrevet færdig, skal den sendes til justitsminister William Barr. Hér skal det be­mærkes, at Mueller-rapporten, jf. Code of Federal Regulations § 600.8 (c), vil være konfidentiel. D.v.s., at Mueller-rapporten ikke pr. automatik bliver offentliggjort, selv om Robert Mueller måtte have et personligt ønske om det.

Den omstændighed, at justitsminister William Barr har udtalt, at han generelt er for størst mulig offentlig­hed omkring Rusland-undersøgelsen, er ikke det samme som, at man kan have en berettiget forventning om, at Mueller-rapporten offentliggøres. Ud fra en juridisk betragtning gælder det, at en offentliggørelse af Mueller-rapporten skal tjene offentlighedens interesse, ligesom det må forudsættes, at der ikke er sikker­hedsmæssige forhold, som qua Mueller-rapporten bliver krænket.

Justitsministeren skal orientere Kongressen

Herefter er det op til justitsminister William Barr at beslutte, hvad han på baggrund af Mueller-rapporten i sin helhed ønsker at informere Kongressen om. Dette følger af Code of Federal Regulations § 600.9.

Hvis Kongressen ikke stiller sig tilfreds med justitsminister William Barrs information (eller konklusion), har Kongressen mulighed for via udtagelse af stævning at kræve Mueller-rapporten i sin helhed forelagt for Kongressen. Dette er dog ikke det samme som, at Mueller-rapporten uden videre vil blive udleveret til Kon­gressen - og da slet ikke i løbet af få dage. Derfor er et krav om forelæggelse af Mueller-rapporten for Kon­gressen ikke nødvendigvis den nemmeste løsning.

Alternativt kan Kongressen stævne Robert Mueller til over for Kongressen under edsansvar at afgive for­klaring om sine iagttagelser. Ser dét, er det dog op til Robert Mueller at bestemme, hvor megen infor­mation han ønsker at give til Kongressen, så længe der ikke lyves. Qua vidneansvaret skal der dog afgives korrekt oplysninger, som det er forespurgt.

Demokratiske medlemmer af Repræsentanternes Hus forbereder handling

Lige nu er der ingen, som ved, hvad der kommer til at ske, idet man alene kan forholde sig til de generelle udtalelser, som Robert Mueller er kommet med - herunder, at han som særlig anklager snart er ved at have gjort sit arbejde færdigt. Dog har amerikanske medier i disse dage fået bekræftet, at seks demokratiske medlemmer af Repræsentanternes Hus med Adam Schiff i spidsen er ved at gøre klar til at udtage stævning for at få den fulde Mueller-rapport udleveret, hvis ikke justitsminister William Barrs orientering anses for tilfredsstillende.

Hvor er præsident Donald Trump i dette spil?

Hvad skal Mueller-rapporten og det politiske spil omkring den ende med? Til syvende og sidst er det vel et spørgsmål om, hvorvidt præsident Donald Trump rent juridisk beviseligt har foretaget sig noget ulovligt, som han kan og skal straffes for.

Sagt omvendt: Måske er det eneste grundlag for at straffe præsident Donald Trump, hvis det kan bevises, at han har bragt USA’s sikkerhed i fare som følge af eventuelle forbindelser til Rusland forud for og i for­bindelse med præsidentvalget 2016.

Hvis ikke præsident Donald Trump kan straffes juridisk, kan han naturligvis straffes rent politisk ved ikke at blive genvalgt ved præsidentvalget 2020; men det afgørende er p.t. ikke det kommende præsidentvalg, men derimod den juridiske problemstilling. Hér er situationen særdeles uafklaret, og kun hvis der er over­vejende beviser, som peger imod præsident Donald Trump, kan processen, der fører til en rigsretssag, blive indledt.

Kan Robert Muellers arbejde vise sig at have været uden direkte betydning?

Det er med andre ord stadig usikkert om Mueller-rapporten bliver offentliggjort, og hvad følgerne bliver. Demokraternes håb om en eventuel rigsretssag mod præsident Donald Trump ligger langt ude i fremtiden - hvis overhovedet. Demokraterne kontrollerer kun det ene af Kongressens to kamre, og Senatets repu­blikanske flertal skal sættes i en meget særlig situation for, at de vælger at fælde deres egen præsident.

Alt afhænger af, hvorvidt Mueller-rapporten kan godtgøre, at præsident Donald Trump har foretaget sig ulovlige handlinger; og så længe Mueller-rapporten ikke er tilgængelig, kan ingen have en egentlig holdning dertil. Dermed kan Robert Muellers arbejde vise sig at være uden betydning rent juridisk. Rent politisk har den holdt præsidenten i ilden i meget lang tid; givet ham og hans omgivelser meget store problemer; og bortledt deres opmærksomhed fra andre sager.

--- o ---

Code of Federal Regulations

Title 28
Judicial Administration

Chapter VI
Offices of Independent Counsel, Department of Justice

Part 600
General Powers of Special Counsel

 600.1 Grounds for appointing a Special Counsel.

The Attorney General, or in cases in which the Attorney General is recused, the Acting Attorney General, will appoint a Special Counsel when he or she determines that criminal investigation of a person or matter is warranted and -

(a) That investigation or prosecution of that person or matter by a United States Attorney's Office or litigating Division of the De­partment of Justice would present a conflict of interest for the Department or other extraordinary circumstances; and

(b) That under the circumstances, it would be in the public interest to appoint an outside Special Counsel to assume responsibility for the matter.

 • 600.4 Jurisdiction.

(a)Original jurisdiction. The jurisdiction of a Special Counsel shall be established by the Attorney General. The Special Counsel will be provided with a specific factual statement of the matter to be investigated. The jurisdiction of a Special Counsel shall also in­clude the authority to investigate and prosecute federal crimes committed in the course of, and with intent to interfere with, the Special Counsel's investigation, such as perjury, obstruction of justice, destruction of evidence, and intimidation of witnesses; and to conduct appeals arising out of the matter being investigated and/or prosecuted.

(b)Additional jurisdiction. If in the course of his or her investigation the Special Counsel concludes that additional jurisdiction be­yond that specified in his or her original jurisdiction is necessary in order to fully investigate and resolve the matters assigned, or to investigate new matters that come to light in the course of his or her investigation, he or she shall consult with the Attorney General, who will determine whether to include the additional matters within the Special Counsel's jurisdiction or assign them else­where.

(c)Civil and administrative jurisdiction. If in the course of his or her investigation the Special Counsel determines that administrative remedies, civil sanctions or other governmental action outside the criminal justice system might be appropriate, he or she shall consult with the Attorney General with respect to the appropriate component to take any necessary action. A Special Counsel shall not have civil or administrative authority unless specifically granted such jurisdiction by the Attorney General.

 • 600.8 Notification and reports by the Special Counsel.

(a)Budget.

(1) A Special Counsel shall be provided all appropriate resources by the Department of Justice. Within the first 60 days of his or her appointment, the Special Counsel shall develop a proposed budget for the current fiscal year with the assistance of the Justice Management Division for the Attorney General's review and approval. Based on the proposal, the Attorney General shall establish a budget for the operations of the Special Counsel. The budget shall include a request for assignment of personnel, with a descrip­tion of the qualifications needed.

(2) Thereafter, 90 days before the beginning of each fiscal year, the Special Counsel shall report to the Attorney General the status of the investigation, and provide a budget request for the following year. The Attorney General shall determine whether the inves­tigation should continue and, if so, establish the budget for the next year.

(b)Notification of significant events. The Special Counsel shall notify the Attorney General of events in the course of his or her in­vestigation in conformity with the Departmental guidelines with respect to Urgent Reports.

(c)Closing documentation. At the conclusion of the Special Counsel's work, he or she shall provide the Attorney General with a con­fidential report explaining the prosecution or declination decisions reached by the Special Counsel.

 • 600.9 Notification and reports by the Attorney General.

(a) The Attorney General will notify the Chairman and Ranking Minority Member of the Judiciary Committees of each House of Con­gress, with an explanation for each action -

(1) Upon appointing a Special Counsel;

(2) Upon removing any Special Counsel; and

(3) Upon conclusion of the Special Counsels investigation, including, to the extent consistent with applicable law, a description and explanation of instances (if any) in which the Attorney General concluded that a proposed action by a Special Counsel was so inap­propriate or unwarranted under established Departmental practices that it should not be pursued.

(b) The notification requirement in paragraph (a)(1) of this section may be tolled by the Attorney General upon a finding that legiti­mate investigative or privacy concerns require confidentiality. At such time as confidentiality is no longer needed, the notification will be provided.

(c) The Attorney General may determine that public release of these reports would be in the public interest, to the extent that re­lease would comply with applicable legal restrictions. All other releases of information by any Department of Justice employee, including the Special Counsel and staff, concerning matters handled by Special Counsels shall be governed by the generally applica­ble Departmental guidelines concerning public comment with respect to any criminal investigation, and relevant law.

 • 7. januar 2020
  Skal der næres reel frygt for eskalation i krisen mellem Iran og USA?
 • 7. januar 2020
  Morgenseminar om, hvorfor USA angreb Iran
 • 20. december 2019
  Megatrends frem mod 2040.
 • 17. december 2019
  69 år er ingen alder
 • 17. december 2019
  International Threat Conference 2020 Copenhagen
 • 12. december 2019
  De økonomiske følger af den aflyste NATO-konference (1)
 • 12. december 2019
  The financial consequences of the cancelled NATO Conference (1)
 • 8. december 2019
  Atlantsammenslutningen aflyser NATO-konference
 • 8. december 2019
  The Danish Atlantic Council cancels international NATO Conference
 • 30. november 2019
  Udtalelse i anledning af Forsvarets Efterretningstjenestes risikovurdering
 • 29. november 2019
  Nyt Atlant Brief: "Grønland har fundamental strategisk betydning for Danmark og USA"
 • 29. november 2019
  International NATO-konference på Frederiksberg Slot - VENTELISTE
 • 27. november 2019
  Atlantsammenslutningen deltager i formøde i London forud for NATO-ledermødet samme sted
 • 18. november 2019
  Atlantsammenslutningen søger forårs/sommer-praktikanter til sit sekretariat
 • 6. november 2019
  Betydningen af INF-traktatens fald
 • 2. november 2019
  Nyt Atlant Brief: "Magtkamp i Mellemøsten - konflikten mellem Iran og Saudi-Arabien"
 • 24. oktober 2019
  Atlantsammenslutningen markerer FN-dagen - den 24. oktober 2019
 • 23. oktober 2019
  Atlantsammenslutningens FN-konference 2019 - stop for tilmelding
 • 11. oktober 2019
  Nyt Atlant Brief: "Tyskland - en troværdig sikkerhedspolitisk aktør?"
 • 9. oktober 2019
  Atlantsammenslutningens FN-konference 2019 - program
 • 12. september 2019
  Udsættelse af seminaret "NATO and the Threat Perception in the Baltic Sea and related areas"
 • 29. august 2019
  Da den dansk-tyske samarbejdspolitik ophørte, og dansk-tyske enheder kom i kamp
 • 27. august 2019
  Amerikansk militærstrategi i Fjernøsten set med australske øjne
 • 27. august 2019
  Mandagsparanoia (30) den 26. august 2019
 • 19. august 2019
  Personalenyt den 19. august 2019
 • 19. august 2019
  Mandagsparanoia (29) den 19. august 2019
 • 7. august 2019
  Seminar den 29. august 2019: "Rusland-Kina - og frygten for nukleare missiler i Asien"
 • 27. juni 2019
  Ny udenrigs- og forsvarsminister
 • 27. juni 2019
  Nyt Atlant Brief: "USA-Iran-krisen 2019 - mulige udviklingsscenarier og danske muligheder"
 • 26. juni 2019
  NATO-forsvarsministermøde
 • 20. juni 2019
  Droner er andet end en fotodrone til privatbrug købt i Elgiganten
 • 17. juni 2019
  Tænketanken Atlantsammenslutningens generalsekretær i TV2/NEWS’ specialprogram ”Verden ifølge Trump”
 • 15. juni 2019
  Vi søger praktikanter til 2. halvår 2019
 • 14. juni 2019
  Skal Danmark have et cyberhjemmeværn? Ingeniørforeningen i Danmark forsøger at finde et svar...
 • 13. juni 2019
  Amerikansk lov kan nu give danske virksomheder store problemer i tilfælde af Nord Stream 2-samarbejde
 • 13. juni 2019
  Nord Stream 2-samarbejde kan nu give danske virksomheder store problemer
 • 13. juni 2019
  Skærpelse af konflikten i Den persiske Golf
 • 13. juni 2019
  Generalsekretæren i TV2/NEWS for at tale om konflikten i Den persiske Golf
 • 12. juni 2019
  Seminaret "Missilforsvar - den danske vinkel" gav indblik og viden, og fostrede tanker...
 • 7. juni 2019
  Vi søger praktikanter til efterårssemesteret 2019
 • 7. juni 2019
  Folkemødet 2019 - opdatering af aktiviteter
 • 3. juni 2019
  Seminar den 4. juni 2019: "Missilforsvar - den danske vinkel"
 • 29. maj 2019
  International Day of United Nations Peacekeepers
 • 28. maj 2019
  Seminar den 4. juni 2019: ”Missilforsvar - den danske vinkel”
 • 28. maj 2019
  Hvad anser forsvarsordførerne for at være den største sikkerhedspolitiske trussel mod Danmark?
 • 25. maj 2019
  Star Wars på sanskrit - Indien melder sig ind i våbenkapløbet i rummet
 • 18. maj 2019
  Seminar- og konferencekalender 2019-II
 • 15. maj 2019
  Mandagsparanoia (025) den 13. maj 2019
 • 15. maj 2019
  Politikerinterviews om bl.a. den sikkerehedspolitiske trussel mod Danmark
 • 14. maj 2019
  Kort analyse og anbefalinger om den tilspidsede krise imellem Iran og USA efter dagens droneangreb på saudiarabiske olieinstallationer
 • 10. maj 2019
  Seminar om missilforsvar set ud fra den danske vinkel
 • 9. maj 2019
  Derfor flages der med Europa-flaget i dag
 • 5. maj 2019
  Politikerinterview med fhv. minister Henrik Dam Kristensen, Socialdemokratiet
 • 4. maj 2019
  Danmark befries fra Det tredie Riges besættelse
 • 4. maj 2019
  Politikerinterview med forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, Venstre
 • 1. maj 2019
  Forårsseminar 2019
 • 1. maj 2019
  Folkemødet 2019
 • 30. april 2019
  SIPRI's årsrapport 2018
 • 29. april 2019
  Valg til den lovgivende forsamling i Spanien
 • 29. april 2019
  Politikerinterview med Jeppe Jakobsen, Dansk Folkeparti
 • 24. april 2019
  Seminar om kongeligt diplomati og forholdet mellem Rumænien og EU set i lyset af det rumænske EU-formandskab
 • 24. april 2019
  Politikerinterview med Holger K. Nielsen
 • 18. april 2019
  Mueller-rapporten fremlægges for Kongressen - del I
 • 18. april 2019
  Mueller-rapporten fremlægges for Kongressen - del II
 • 18. april 2019
  Mueller-rapporten i censureret form
 • 16. april 2019
  Hendes Majestæt Dronningen fylder 79 år
 • 16. april 2019
  Politikerinterview med Martin Lidegaard
 • 10. april 2019
  Særudstillingen "Hjemmeværnet på plads" bidrager til forståelsen for dansk sikkerhedspolitik og hjemmeværnet
 • 10. april 2019
  Tanker om det israelske valg til den 21. parlamentsforsamling i Knesset
 • 9. april 2019
  Vi mindes besættelsen af Danmark 1940
 • 9. april 2019
  NATO's 70-års-jubilæum - politikerinterviews
 • 9. april 2019
  NATO's 70-års-jubilæum - interview med John Dyrby Paulsen, formand for Tænketanken Atlantsammenslutningen
 • 8. april 2019
  Fejringen af NATO's 70-års-jubilæum den 4. april 2019
 • 8. april 2019
  Nyt Atlant Brief: Danmarks indsats i Mali - stabilitet og stormagtspolitik i Sahel
 • 2. april 2019
  NATO - 70 år som fredens garant
 • 30. marts 2019
  Hviderusland - det næste Ukraine?
 • 25. marts 2019
  NATO 70 år med royal deltagelse
 • 21. marts 2019
  NATO 70 år (I) - fra passivt forsvar til aktiv fredsskabende handling
 • 21. marts 2019
  NATO 70 år (II) - NATO og Danmark i aktion for fred og frihed
 • 21. marts 2019
  NATO 70 år (III) - prisen for fred og frihed vil altid blive husket
 • 13. marts 2019
  Man skal stå tidligt op for at vide noget om spioner
 • 11. marts 2019
  Rusland: Massedemonstrationer mod internetcensur
 • 8. marts 2019
  Nyt brief: Det er meget svært at afsætte en præsident
 • 6. marts 2019
  NATO som fredens garant i 70 år
 • 4. marts 2019
  Danske EH101 Merlin-helikoptere til Sahel-regionen
 • 1. marts 2019
  Hvad nu hvis...? Endnu et spørgsmål om skotsk selvstændighed...
 • 1. marts 2019
  Får offentligheden nogensinde kendskab til indholdet af Mueller-rapporten?
 • 26. februar 2019
  Nyt brief: Huawei i Danmark - er 5G en femte kolonne?
 • 20. februar 2019
  Fregatten F363 Niels Juel tilgår Groupe Aéronaval
 • 19. februar 2019
  Atlantic Council udsender rapport om det dansk-amerikanske forsvars- og sikkehedspolitiske forhold
 • 16. februar 2019
  En moderne dansk hær i takt med tiden og dens kommende ledere (II)
 • 16. februar 2019
  Input til vinterferiens aktivitetsplan (V)
 • 15. februar 2019
  Ender USA i national undtagelsestilstand?
 • 14. februar 2019
  En moderne dansk hær i takt med tiden og dens kommende ledere (I)
 • 14. februar 2019
  Input til vinterferiens aktivitetsplan (IV)
 • 13. februar 2019
  NATO's 70-års-jubilæum
 • 13. februar 2019
  Input til vinterferiens aktivitetsplan (III)
 • 12. februar 2019
  Input til vinterferiens aktivitetsplan (II)
 • 12. februar 2019
  Venezuelas og det danske forsvars fremtid - to uafhængige seminarer på én dag
 • 12. februar 2019
  Personalenyt den 12. februar 2019
 • 11. februar 2019
  Input til vinterferiens aktivitetsplan (I)
 • 11. februar 2019
  Danish Atlantic Youth Seminar 2019
 • 6. februar 2019
  Krigsudredningen
 • 5. februar 2019
  State of the Union 2019
 • 4. februar 2019
  Nyt Atlantbrief: Forsvarsforliget genåbnet - mulige prioriteringer
 • 1. februar 2019
  Diktatur eller demokrati? Status på situationen i Venezuela
 • 1. februar 2019
  Seminar den 7. februar 2019 i anledning af genåbningen af forsvarsforliget 2018-2023
 • 31. januar 2019
  Underviserdag om Sikkerhedspolitik 2019
 • 31. januar 2019
  Kommer en dansk general atter i spidsen for en fredsbevarende FN-mission?
 • 30. januar 2019
  Underviserdag om Sikkerhedspolitik 2019 - LUKKET FOR TILMELDING
 • 30. januar 2019
  "United States Intelligence Community" udgiver rapport om USA's syn på trusler i verden
 • 30. januar 2019
  Kina testaffyrer ’hangarskibsdræberen’, det ballistiske mellemdistancemissil DF-26, og viser billeder af affyringen på statsejet TV mens konfrontationen med USA i Det Sydkinesiske Hav optrappes.
 • 29. januar 2019
  Mandagsparanoia 14: Forsvarsforliget genåbnes
 • 29. januar 2019
  Atlant Brief - USA's frygt for Kina
 • 28. januar 2019
  Underviserdag om Sikkerhedspolitik 2019 - deadline for tilmelding
 • 28. januar 2019
  Underviserdag om Sikkerhedspolitik 2019 - det endelige program
 • 24. januar 2019
  Afvikling af seminar om kritisk infrastruktur og cybersikkerhed
 • 23. januar 2019
  Lukning for tilmelding til seminar
 • 17. januar 2019
  Topchef i Kinas hangarskibsprogram risikerer dødsstraf for spionage
 • 16. januar 2019
  Seminar om kritisk infrastruktur og cybersikkerhed den 24. januar 2019
 • 14. januar 2019
  Personalenyt
 • 10. januar 2019
  Seminar om kritisk infrastruktur og cybersikkerhed
 • 3. januar 2019
  Personalenyt m.m.
 • 18. december 2018
  Her er fem bøger til juleferien
 • 17. december 2018
  Mandagsparanoia - klar igen
 • 28. november 2018
  Atlantsammenslutningens underviserdag om sikkerhedspolitik
 • 25. november 2018
  Gibraltar, Brexit og det transatlantiske samarbejde
 • 14. november 2018
  Det Østasiatiske Topmøde 2018
 • 12. november 2018
  Mandagsparanoia (1)
 • 9. november 2018
  Våbenstilstanden efter 1. verdenskrig
 • 5. november 2018
  Det amerikanske midtvejsvalg 2018 - Del I: Valget til Kongressen
 • 5. november 2018
  Det amerikanske midtvejsvalg 2018 - Del II: Ender det med rigsretssag mod præsident Donald Trump?
 • 5. november 2018
  Mandagsparanoia - 05-11-2018
 • 30. oktober 2018
  NATO og Rusland skal afvikle militærøvelser i samme område - en tilfældighed eller gennemført planlægning?
 • 29. oktober 2018
  Mandagsparanoia den 29. oktober
 • 24. oktober 2018
  FN-dagen den 24. oktober 2018 markerer grundlæggelsen af De forenede Nationer
 • 24. oktober 2018
  Den mest omfattende NATO-øvelse i 16 år
 • 22. oktober 2018
  Mandagsparanoia
 • 22. oktober 2018
  INF-traktaten - og hvorfor USA trækker sig
 • 11. oktober 2018
  Trusler mod Danmark og Danmarks alliancepartnere er nærværende, og derfor er handling nødvendig
 • 3. oktober 2018
  Hvilke trusler findes der mod Danmarks kritiske infrastruktur?
 • 3. oktober 2018
  Cyber og Afskrækkelse
 • 28. september 2018
  Amerikanske enheder indsætter for første gang Joint Strike Fighter i kamp
 • 27. september 2018
  Risk Intelligence sponserer trusselskonference
 • 18. september 2018
  Night Hawk 2018
 • 17. september 2018
  Ruslands pensionsreformer
 • 11. september 2018
  Sådan skriver russiske medier om militærøvelsen Vostok-18
 • 6. september 2018
  Forsvarschefen besøger Atlantsammenslutningen
 • 28. august 2018
  Aktiviteter og arrangementer for efteråret
 • 23. august 2018
  International Trusselskonference 2018
 • 14. august 2018
  Atlant oplever problemer med at sende og modtage mails
 • 13. juli 2018
  Atlantsammenslutningen går på sommerferie – og anbefaler en bunke bøger, du kan læse i varmen
 • 9. juli 2018
  NATO-topmødet i Bruxelles den 11. til 12. juli
 • 18. juni 2018
  House of Commons Defence Committee - A preliminary report on the Modernising Defence Programme
 • 17. juni 2018
  Russisk frygt for terror fra krigere, der kommer hjem fra Syrien
 • 12. juni 2018
  Pyrrhussejr sejr til Trump – kæmpe sejr til Kim Jong-un
 • 4. juni 2018
  Kritisk infrastruktur: Hvor godt rustede er vi til en krise?
 • 24. maj 2018
  Praktikopslag efterår 2018: Drømmer du om at arbejde med dansk og international sikkerhedspolitik dette efterår?
 • 8. maj 2018
  Hvad mener Iran om atomaftalens forhandlinger?
 • 7. maj 2018
  Seminar: Kritisk infrastruktur
 • 29. april 2018
  “Den økonomiske og geopolitiske situation i Rusland” Onsdag den 9. maj kl. 8.30 – 9.30
 • 13. april 2018
  Kommentar: Sådan beskriver russiske medier det forventede angreb i Syrien
 • 11. april 2018
  Donald Trumps muligheder i Syrien efter giftgasangreb
 • 9. april 2018
  Energi, Religion og Våbenkapløb - Stormagtskonflikt mellem Iran, Rusland og Tyrkiet?
 • 28. marts 2018
  Tre perspektiver på cyberkrig og cybersikkerhed
 • 23. marts 2018
  Ny udenrigspolitisk høg i Det Hvide Hus
 • 15. marts 2018
  Russisk valg: Et Rusland uden Putin ved magten?
 • 13. marts 2018
  FOKUS 2018: Norsk efterretningsvæsen opridser aktuelt trusselsbillede
 • 28. februar 2018
  Er Rusland egentlig en militær trussel?
 • 23. februar 2018
  Stormagtskonflikt mellem Iran, Rusland og Tyrkiet?
 • 21. februar 2018
  DAYS 2018
 • 15. februar 2018
  Sikkerhedskonference i München: Er den frie verdensorden gået af led?
 • 13. februar 2018
  Bogomtale: Har den danske krigsindsats nyttet?
 • 12. februar 2018
  USA: Den største trussel kommer ikke længere fra terrorister, men fra andre stater
 • 16. januar 2018
  Putin’s Asymmetric Assault on Democracy in Russia and Europe: Implications for U.S. National Security
 • 16. januar 2018
  Danmark, NATO og USA - Samme Kurs?
 • 15. januar 2018
  Vi lukker for tilmelding til seminaret "Efterretningsvirksomhed og truslen fra terror"
 • 12. januar 2018
  Begrænset antal pladser til vores seminar "Efterretningsvirksomhed og truslen fra terror"
 • 8. januar 2018
  Motståndskraft - Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021-2025
 • 22. december 2017
  Missilforsvar – et strategisk valg og et signal til NATO
 • 20. december 2017
  Ny dansk risikovurdering 2017 fra FE
 • 20. december 2017
  Trumps udenrigs- og sikkerhedspolitik: "America First" i internationale anliggender
 • 19. december 2017
  Ny "National Security Strategy" i USA
 • 11. december 2017
  NU med video og podcast
 • 8. december 2017
  Seminarrække om Moderne Efterretningsvirksomhed
 • 6. december 2017
  Offentliggørelse af lokale til seminaret Moderne efterretningsvirksomhed og hybride trusler
 • 5. december 2017
  Vi lukker for tilmelding til seminaret "Moderne efterretningsvirksomhed og hybride trusler"
 • 30. november 2017
  Seminar: Moderne efterretningsvirksomhed og hybride trusler
 • 23. november 2017
  FE's historie
 • 15. november 2017
  Gerasimov beskriver Ruslands militære tilstand
 • 2. november 2017
  Ny rapport kommer med 34 anbefalinger til at bekæmpe misinformation
 • 1. november 2017
  Vi lukker for tilmelding til seminaret Trump og dansk-amerikanske forhold: Hvor er vi på vej hen?
 • 15. oktober 2017
  Trump og det dansk-amerikanske forhold: Hvor er vi på vej hen?
 • 12. oktober 2017
  Danmarks strategiske udfordringer: Prioriteringer i forhold til trusler
 • 11. oktober 2017
  Forsvarsforlig
 • 6. oktober 2017
  Spørgsmål og svar om NATO's 2% målsætning
 • 27. september 2017
  Nordkoreas nukleare våben - Nok er nok?
 • 13. september 2017
  Danmark skal bekæmpe misinformation
 • 13. september 2017
  Zapad 2017
 • 13. september 2017
  Problemer med mail
 • 5. september 2017
  Konference om cybersikkerhed
 • 27. august 2017
  Forsvarsforlig og megatrends kan ses på VTC
 • 24. august 2017
  Seminar: Trumps udenrigspolitik
 • 17. august 2017
  NATOs krav til dansk forsvars
 • 1. august 2017
  De autonome droner er her
 • 7. juli 2017
  Konference: Forsvarsforlig og megatrends
 • 14. juni 2017
  Udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi
 • 6. juni 2017
  Anskaffelser til forsvaret
 • 30. maj 2017
  NATO, Trump og Merkel - bryder NATO sammen?
 • 23. maj 2017
  Forsvarsministeren har udpeget nye chefer i Forsvaret
 • 19. maj 2017
  Iran går til valg i dag
 • 17. maj 2017
  Den voksende mistillid til vores institutioner er den største sikkerhedstrussel
 • 16. maj 2017
  Ukraine er sin egen værste fjende
 • 10. maj 2017
  Danmark fik besøg af USA's forsvarsminister
 • 9. maj 2017
  Rusland fejrer Sejrsdagen
 • 8. maj 2017
  Emmanuel Macron er ny fransk præsident
 • 3. maj 2017
  Tænd et lys d. 4. maj
 • 2. maj 2017
  Et amerikansk bud på fremtidens krigsførelse
 • 24. april 2017
  En russisk hackergruppe har i over 2 år hacket det danske forsvar
 • 18. april 2017
  Tyrkerne har stemt ja til at give Erdogan mere magt
 • 12. april 2017
  Lidegaard: Der er brug for en plan i Syrien
 • 7. april 2017
  Trump laver game changer med aktionen imod Syrien
 • 7. april 2017
  Putin er vred, men ikke rasende over Trumps missilangreb i Syrien
 • 6. april 2017
  Regeringen åbner for øget militært bidrag i Syrien
 • 4. april 2017
  Nordkoreas diktator er klar til at gøre alt
 • 31. marts 2017
  En optøning i Arktis-forum?
 • 30. marts 2017
  Løkke møder Trump i dag
 • 27. marts 2017
  After new wars – new strategy?
 • 20. marts 2017
  Enighed om forøgelse af forsvarsbudget
 • 17. marts 2017
  NATO’s generalsekretær mødtes med forsvarsministeren
 • 17. marts 2017
  Stoltenbergs besøg i Danmark
 • 16. marts 2017
  Danmark køber fransk artilleri
 • 7. marts 2017
  Politiet og forsvaret i samarbejde
 • 2. marts 2017
  Sverige genindfører værnepligten
 • 2. marts 2017
  Beskyttelsen af Danmark kræver flere penge
 • 20. februar 2017
  Ballistisk missilforsvar og områdeluftforsvar
 • 15. februar 2017
  Listen over forsvarsmateriel, som Danmark bør købe
 • 13. februar 2017
  NATO fordømmer Nordkoreas affyring af ballistisk missil
 • 13. februar 2017
  Det Udenrigspolitiske Selskab afholder arrangement
 • 8. februar 2017
  Trump kloden rundt
 • 7. februar 2017
  Ugens analyse fra Den Norske Atlanterhavskomité
 • 7. februar 2017
  DAYS Copenhagen: March 9-12
 • 7. februar 2017
  PET - ny terrorvurdering