Seminar: Efterretningsvirksomhed i det 21. århundrede

Efter afslutningen på Den Kolde Krig har vi set et stigende indtog af private efterretningsvirksomheder i sikkerhedsbranchen.

Private efterretningsvirksomheder komplementerer i højere grad stater med at skabe et nøjagtigt helhedsbillede over områder og regioner hvor der udføres militære operationer. Derudover leverer de efterretninger til private virksomheder, som har interesser i risikofyldte områder.

I dette seminar diskuteres fremtidsperspektiverne for moderne efterretningsvirksomhed og den teknologiske understøttelse heraf.

Oplægsholdere:

Hans Tino Hansen, CEO, RiskIntelligence

Stiig Wæver, Partner, Praesidio Group,

Rune Raunow, Director, Business development, Consulting, Systematic

Moderator: Lars Bangert Struwe, generalsekretær i Atlantsammenslutningen

 

Tid: 27. februar, 16.00 – 18.15

Sted: Svanemøllens kaserne, Ryvangs Allé 1, 2100, København Ø, byg, 118

Tilmelding senest 26. februar via tilmelding@atlant.dk 

 

 

RiskIntelligence: RiskIntelligence er en privat efterretningsvirksomhed som primært fokuserer på maritim sikkerhed. RiskIntelligence leverer sikkerhedsløsninger til private og statslige aktører.

Praesidio Group: Praesidio Group er en efterretningsvirksomhed som leverer sikkerheds- og cybersecurity løsninger til multinationale selskaber, regeringer, offentlige og private selskaber. 

Systematic: Systematic leverer IT-sikkerhedsløsninger til politi- og efterretningstjenester.