Transatlantic Threat Perception 2018: The Northern European Perspective

Den 11. oktober afholder Atlantsammenslutningen en konference om det internationale trusselsbillede.

Da trusselsbilleder i høj grad er subjektive, er det interessant at vide, hvordan vores internationale alliance- og samarbejdspartnere opfatter verdenssituationen. Denne opfattelse har bl.a. en indvirkning på, hvordan vores partnere agerer overfor udviklingen på den internationale scene, hvorfor indsigt i og forståelse for denne opfattelse er relevant for Danmark. Derfor er der til dette arrangement inviteret repræsentanter fra Danmark, Sverige, Norge, Finland, Estland, Letland, Litauen, Storbritannien, Tyskland, Polen, Frankrig og USA for at tale om trusselsbilledet i deres respektive område. Emner hertil er cyber og disinformation, Østersøen, terror, Rusland og stormagts konflikt.

Konferencen foregår på engelsk.

Arrangementet finder sted kl 09.00-15.00, 11. Oktober 2018
Frederiksberg Slot, Roskildevej 28A, 2000 Frederiksberg

Tilmelding er nødvendig og skal ske på kribis@atlant.dk.

Vær opmærksom på, at det IKKE er muligt at parkere på Frederiksberg Slot.