Foredrag med forsvarschefen omhandlende det nye forsvarsforlig