Energi, Religion og Våbenkapløb - Stormagtskonflikt mellem Iran, Rusland og Tyrkiet?

Oplægsholdere:

  • Energi: Trine Villumsen Berling fra KU's Center for Advanced Security Theory. Trine Villumsen Berling vil fortælle om energipolitikken de tre lande imellem.
  • Religion: Jørgen Bæk Simonsen fra KUs Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS). Jørgen Bæk Simonsen vil fortælle om de religiøse forhold.
  • Våbenkapløb: Jakob Lindgaard fra Dansk Institut for Internationale Studier vil fortælle om våbenkapløbet.