Youth Atlantic Treaty Association Danmark (YATA)

Youth Atlantic Treaty Association Danmark (YATA) er en selvstændig forening for personer mellem 18 år og 35 år, der igennem folkeoplysning informerer om forsvars- og sikkerhedspolitik forankret i det transatlantiske samarbejde - bedre kendt som NATO.

YATA har sin egen hjemmeside (klik her), som altid vil være opdateret med oversigt over kommende arrangementer m.m.; men eftersom YATA i det daglige er at betragte som Atlantsammenslutningens ungdomsafdeling, bringes hér en grundliggende information om YATA og YATA's arbejde.

Om YATA

YATA er en selvstændig forening for personer mellem 18 år og 35 år, der igennem folkeoplysning informerer om forsvars- og sikkerhedspolitik forankret i det transatlantiske samarbejde - bedre kendt som NATO.

Enhver, der opfylder alderskravet, kan blive optaget i YATA ved at sende en e-mail til yata@atlant.dk, hvorefter man vil blive kontaktet af et bestyrelsesmedlem for en dialog. Målgruppen er dog studerende og nyuddannede med særlig interesse for forsvars- og sikkerhedspolitik.

Langt de fleste YATA-arrangementer er åbne for alle (dog med særlig brugerbetaling for ikke-medlemmer). Der er dog også lukkede arrangementer kun for medlemmer af YATA, idet der hér kan være tale om fx ekskursioner og besøg - bl.a. ved militære installationer, ambassader m.fl. Derudover kan der organiseres særlige netværksarrangementer.

Eftersom YATA er medlem af den internationale organisation Youth Atlantic Treaty Association, der er Atlantic Treaty Associations ungdomsorganisation, gennemføres tillige internationale arrangementer - fx Danish Atlantic Youth Seminar. Det skete senest i 2021, hvor YATA på Svanemøllens Kaserne gennemførte en to-dages-konference med deltagelse af europæiske samarbejdspartnere.

YATA betragtes til hverdag som Atlantsammenslutningens ungdomsafdeling, idet YATA fra Atlantsammenslutningen modtager et årligt økonomisk bidrag til at drive folkeoplysningsvirksomhed for. Atlantsammenslutningen kan dog ikke pålægge YATA at skulle genneføre særlige arrangementer eller på anden vis tale Atlantsammenslutningens sag, idet der er tale om to separate og fra hinanden uafhængige foreninger, som drives under hvert sit CVR-nummer.

Atlantsammenslutningen stiller på Frederiksberg Slot kontorfacilitet til rådighed for YATA, idet det derudover tilstræbes - efter aftale med Atlantsammenslutningen - at henlægge de fleste af YATA’s arrangementer på Frederiksberg Slot. Eftersom Forsvarsakademiet - Hærens Offiersskole også har domicil på Frederiksberg Slot, er der dog mange om at anvende de relative begrænsede faciliteter, hvorfor det kan være nødvendigt at henlægge arrangementer til andre lokationer - dog fortrinsvis i København.

Medlemskab

Det er et ufravigeligt krav, at man er fyldt 18 år, for at man kan blive medlem af YATA, idet medlemskabet ophører senest i den måned, hvori man fylder 35 år. Målgruppen er studerende og nyuddannede med særlig interesse for forsvars- og sikkerhedspolitik, men alle, der interesserer sig for YATA’s arbejde, kan blive optaget som medlem.

Ét års medlemskab af YATA koster p.t. kr. 75,00.

Enhver, der opfylder alderskravet, kan blive optaget i YATA ved at sende en e-mail til yata@atlant.dk, hvorefter man vil blive kontaktet af et bestyrelsesmedlem for en dialog.

Arrangementer

Klik her for nærmere information om YATA’s forskellige arrangementer.

Bestyrelse og generalforsamling

YATA ledes til dagligt af et formandskab og en bestyrelse, der efter generalforsamling konstituerer sig selv.

YATA’s øverste myndighed er generalforsamlingen, jf. YATA’s vedtægter.

Bestyrelsen består pr. 3. januar 2022 af flg. medlemmer:

  • Formand* Daniel Theilmann Andersen.
  • Næstformand Jacob Nørholm.
  • Kasserer Oruc Polat.
  • Bestyrelsesmedlem Anne Kathrine Blom Andersen.
  • Bestyrelsesmedlem Jarl Artur Hehnel.
  • Bestyrelsesmedlem Balder la Cour Nilsson.
  • Bestyrelsesmedlem Karoline Bredmose Thomsen.

*) YATA’s formand er tillige født medlem af Atlantsammenslutningens bestyrelse.

Kontakt

E-mail yata@atlant.dk.

Besøgsadresse (kræver forudgående aftale)

Atlantsammenslutningen
Frederiksberg Slot
Roskildevej 28 A
2000 Frederiksberg.

Parkering på Frederiksberg Slot er ikke mulig.

Den 3. januar 2022 kl. 1412/nom