7. februar 2017

Hybris og realisme for Trump i Mellemøsten

Den norske pendant til Atlantsammenslutningen har i denne uge fokus på Trumps politik i Mellemøsten.

Trump har under sin valgkamp samt de første uger ved præsidentposten fremlagt en politik i Mellemøsten med fokus på følgende fire områder:

  1. pragmatisme og samarbejde med Rusland
  2. kampen mod IS
  3. en strengere linje over for Iran
  4. uforbeholden støtte til Israel.

Spørgsmålet er, hvorvidt Trump vil forsøge det umulige og forene disse områder i en fælles politik, eller om de ganske enkelt indeholder for mange selvmodsigelser til at lykkes? 

Læs mere i denne uges analyse af Cecilie Hellestveit, fredsforsker med ph.d. i folkeret og borgerkrige.