Seminar: Forsvarschefens status på forsvaret anno 2021

Start: 16. december 2021 14:00
Slut: 16. december 2021 15:00

 

Atlantsammenslutningen
Frederiksberg Slot

Roskildevej 28 A
2000 Frederiksberg.

Onlinetilmeldingsformular, som skal udfyldes, findes nederst i opslaget.

 


General Flemming Lentfer, forsvarschef.

Når en træner for en stor fodboldklub forlader arenaen, begynder spekulationerne om, hvem der skal overtage snart hurtigere, end man kunne nå at sige farvel... Forsvaret er ikke en fodboldklub, og forsvaret skal ikke sammenlignes dermed; men interessen for efterfølgeren til general Bjørn I. Bisserup som forsvarschef lod ikke vente på sig. Navne blev hørt i korridorer, mens medierne kunne gætte i retning af...nå ja...ikke hæren, for siden den 5. november 2009 havde forsvarets øverste chefs distinktioner tilhørt hæren...og selv om generalløjtnant Kenneth Pedersen - i dag chef for Forsvarsstaben - af mange sikkert kunne ses tage det sidste skridt op ad stigen, var det nok ikke hæren, man skulle satse alle sparepengene på... Havde man satset på flyverblåt, var der gevinst, for den 9. oktober 2020 kunne Forsvarsministeriet oplyse, at Hendes Majestæt Dronningen med virkning fra 1. december 2020 havde udnævnt daværende generalløjtnant Flemming Lentfer til ny forsvarschef fra s.d. at regne (klik her).

Ser man på general Flemming Lentfers CV, noterer man sig hurtigt, at der er tale om en ”karrierechef”, og så passer det jo som fod-i-hose, at kronen på værket er den højeste militære post, man kan beklæde i det nationale forsvar: Forsvarschefembedet.

Snart kan bl.a. general Flemming Lentfer trække i flyvevåbnets gallauniform. Det sker, når der i begyndelsen af 2022 atter gennemføres nytårskur (klik her); men det at være forsvarschef er ikke kun designeruniform (flyvevåbnets gallauniform blev i 1998 designet af Margit Brandt), laksko og bonede gulve. Det er også at være med til at træffe den endelige beslutning om deltagelse i skarpe operationer, ligesom der lige om lidt vil være et nyt forsvarsforlig at implementere...og hvordan er det så i øvrigt med det nuværende forsvarsforlig, som snart står til at udløbe...? Kort sagt: Hvad er status på forsvaret 2021?

Netop nu er der dansk personel arbejdende under Forsvarsministeriets ressortområde udsendt til:

 • Den koreanske Halvø.
 • Estland.
 • Guineabugten.
 • Hormuzstrædet.
 • Irak.
 • Kosovo.
 • Mali.
 • Mellemøsten.
 • Middelhavet.
 • Ukraine.
 • Østersøen.

Danmark er blevet en tung international medspiller...men hvordan går det så hjemme i Danmark? If. forligskredsen bag forsvarsforligt 2017-2023 var der enighed om at styrke:

 • Danmarks bidrag til NATO’s kollektive afskrækkelse og forsvar.
 • Forsvarets evne og kapacitet til internationale operationer og internationale stabiliseringsindsatser.
 • Forsvarets bidrag til den nationale sikkerhed - fx i forbindelse med et terrorangreb i Danmark.
 • Beskyttelsen af Danmark mod cyberangreb.
 • Det statslige redningsberedskab.

Indenfor de givne rammer fik forsvarsministeren sammen med forsvarschefen mulighed for at tilrettelægge forsvarets virke og nærmere organisering.

De overordnede militære planer lød som følger:

 • Hæren kan i tilfælde af en ekstraordinær sikkerhedspolitisk situation med et varsel indsætte en brigade (ca. 4.000 soldater) i rammen af NATO. Brigadens enheder kan, når brigaden ikke er indsat, udsendes som selvstændige styrkebidrag som led i internationale operationer.
 • Hæren kan opstille en let infanteribataljon (op til 500 soldater) til løsning af nationale opgaver eller som bidrag til internationale operationer.
 • Hæren kan med timers varsel stille enheder til rådighed for politiet.
 • Søværnets fregatter kan udrustes med missiler og vil kunne deltage i et områdeluftforsvar.
 • Søværnet og flyvevåbnet vil kunne bidrage til ubådsbekæmpelse med sonar og antiubådstorpedoer.
 • De faste styrker fra hæren, søværnet og flyvevåbnet samt Specialoperationskommandoen kan med kort varsel forstærkes med supplementsstyrker på op til 4.000 soldater. Herudover kan der mobiliseres et kompagni i hver af de tre kampbataljoner samt yderligere op til ca. 20.000 soldater i form af hjemsendte værnepligtige i totalforsvarsstyrken og frivillige fra Hjemmeværnet.

Er ovenstående i dag realiteterne? - eller mangler der fortsat tiltag for helt at nå i mål? - og hvad kan man forvente sig - eller håbe på - når man som forsvarschef skal gøre sig overvejelser om forsvaret efter 2023? Hvis nogen kan svare på det, må det være general Flemming Lentfer...og derfor har Atlantsammenslutningen inviteret forsvarschefen til Atlantsammenslutningens domicil på Frederiksberg Slot for at give en status på forsvaret 2021.

Sidste år gav general Bjørn I. Bisserup sin status via et webinar. I år bliver det med fysisk medvirken fra general Flemming Lentfer, idet Atlantsammenslutningen efterfølgende vil være vært ved højtideligholdelsen af Atlantsammenslutningens 71-års-fødselsdag i form af en reception, hvortil gæsterne fra seminaret naturligvis er inviteret med.

»Det’ sørme, det’ sandt, De’cember; den travleste måned for nisser især...«

Sådan lyder Bodil Heisters, Martin Miehe-Renards og Fenriks ord fra ”Jul på Slottet” - Danmarks Radios u-landskalender vist i 1986, men optaget i 1985 - året, hvor en ung kadet ved navn Flemming Lentfer indtrådte som kadet på Flyvevåbnets Officersskole i Jonstrup...næsten som nabo til Flyvestation Værløse. Det var en julekalender omhandlende statsfinanser og krigsskadeerstatning (hvilket emne for barnlige sjæle, men det kunne man åbenbart dengang); og her 35 år senere er det atter blevet årets tolvte måned.

December 2021 står for døren; julebryggen er bragt til salg...og mange opgaver skal netop nu afsluttes - bl.a. forhandlingerne om statsfinanserne og finansloven 2022, inden første side i kalenderen for 2022 vendes... Årets sidste måned er ikke kun travl for nisser, men for alle der følger traditionerne...

Forhåbentlig kan den 16. december 2021 vidne om, at arbejde godt kan gå hånd-i-hånd med gode sociale relationer... I alle tilfælde håber Atlantsammenslutningen at se rigtig mange af vores trofaste følgere, når der bydes velkommen til seminar med forsvarschefen og reception for Atlantsammenslutningen - alt sammen den 16. december 2021...

Praktiske forhold

Tid og sted:
Den 16. december 2021 kl. 1400-1500 med indskrivning fra kl. 1300.

Atlantsammenslutningen, Frederiksberg Slot, Roskildevej 28 A, 2000 Frederiksberg.

Pris:
Gratis.

Forplejning:
Efter seminaret gennemfører Atlantsammenslutningen sin årlige fødselsdagsreception, hvor der bl.a. er mulighed for at nyde et glas vin, øl, vand m.m.

Tilmelding:
Online med tilmeldingsfrist den 10. december 2021 kl. 1600.

Sprog:
Dansk.

Vært:
Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe.

Seminarkoordinator:
Sekretariatschef Niels-Ole Mannerup.

Antal ledige pladser:
80/80.

Spørgsmål til seminaret:
Har man spørgsmål til seminaret, er man velkommen til at skrive til Atlantsammenslutningen via e-mail nioma@atlant.dk.

Adgangsforhold til Frederiksberg Slot

Frederiksberg Slot huser Hærens Officersskole, som - sammen med bl.a. Søværnets Officersskole og Flyvevåbnets Officersskole - er underlagt Forsvarsakademiet. Derfor er Frederiksberg Slot at betragte som militært område. Det betyder, at adgangen til Frederiksberg Slot er begrænset - og ikke mindst for offentligheden. Således er det kun muligt at få adgang til Frederiksberg Slot med en særlig invitation samt under forudsætning af fremvisning af id-kort med billede, idet den militære vagts anvisninger i øvrigt altid vil være at følge.

Parkeringsforholdene på Frederiksberg Slot

Det er ikke muligt at parkere sin bil på Frederiksberg Slot. Til gengæld har Frederiksberg Kommune gjort det muligt bilparkering i nærheden af Frederiksberg Slot mulig. Det kan der læses mere om på ParkeringsInfo

Derudover kan der henvises Rejseplanen, idet der er gode transportmuligheder ved anvendelse af især bus, tog og metro.

Onlinetilmelding 

 

Den 5. november 2021 kl. 1830/nom