Megatrendskonference 2021: Stormagtspolitikkens forandringer

Start: 23. september 2021 09:00
Slut: 23. september 2021 07:00

Atlantsammenslutningen
Frederiksberg Slot
Roskildevej 28 A
2000 Frederiksberg

Seminaret gennemføres under forudsætning af, at de gældende covid-19-restriktioner samt lokale restriktioner iværksat af kommandanten for Frederiksberg Garnison er ophævet, idet vi ingen indflydelse har på de beslutninger, der måtte blive truffet i den anledning.

Atlantsammenslutningen håber på alles forståelse for vores ønske om at kunne gennemføre fysiske arrangementer set i den forhåbning, at vi i maj 2021 oplever et Danmark i genåbning.

 

Målet med konferencen er at skabe et værktøj som et samspil mellem forskning, erhvervsliv og forsvar, der ved hjælp af megatrends og scenarier peger på mulige udviklinger inden for det sikkerhedspolitiske felt. Fokus vil være på NATO's diskussioner om Kina i forhold til NATO 2030 og de udfordringer, som den nye stormagtspolitik giver.

Der arbejdes på et spændende og aktuelt program med både nationale og internationale oplægsholdere. Det tilstræbes, at programmet kan offentliggøres senest primo august 2021, ved hvilken lejlighed onlinetilmelding vil blive åbnet.

Den 4. marts 2021 kl. 2007/nom