Folkemøde Bornholm i Vartov

Forsvarsforliget - hvad betyder det for dig som borger?

Start: 17. juni 2021 10:45
Slut: 17. juni 2021 11:30

Nærmere oplysninger følger.

I et samarbejde mellem Atlantsammenslutningen og Folk & Sikkerhed (klik her for at vide mere om Folk & Sikkerhed) vil der blive inviteret til en snak om forsvarsforliget 2018-2023 (klik her), og hvad det har af betydning for borgerne, for ofte tales der alene om materielanskaffelser, hvor indkøbet af F-35 nok har taget sin del af opmærksomheden.

Snakken skulle have fundet sted på Bornholm, men det har coronapandemien sat en stopper for. I stedet gennemføres i samarbejde med Dansk Folkeoplysnings Samråd (og Folkemøde Bornholm) - som Atlantsammenslutningen som folkeoplysningsforbund er medlem af - en endags-folkemøde-satellit i Vartov

den 17. juni 2021 kl. 1045-1130

idet det endelige program endnu afventer.

Det overordnede Folkemøde Bornholm i Vartov gennemføres den 17. juni 2021 kl. 0900-2200.

Arrangementet gennemføres i gården i Vartov. Nærmere oplysninger om arrangementet følger lige så snart, vi kender dem...under skyldig iagttagelse af gældende covid-19-restriktioner.

Spørgsmål til arrangementet kan rettes til Atlantsammenslutningen via atlant@atlant.dk.

Den 9. maj 2021 kl. 2017/nom