Russisk Proxy War og radikalisering

Start: 17. december 2020 10:00
Slut: 17. december 2020 10:45

Webinar

Der var engang, hvor franske Bob Denard, tyske Rolf Steiner og britiske Mike Hoare var med til at romantisere begrebet Soldiers of Fortune. Romantiseringen nåede frem til skønlitteraturen, da Daniel Carney i 1978 fik udgivet sin bog ”The Thin White Line”. Senere samme år indtog Richard Burton, Roger Moore, Richard Harris og Hardy Krüger filmlærredet, da de i filmatiseringen af Daniel Carneys bog - under titlen ”The Wild Geese” - lod sig hverve til at befri præsident Julius Limbani, fordi det passede ind i den britiske Sir Edward Mathesons forretningsplaner. Alt var således et spørgsmål om ussel mammon.

Ved den britiske biografpremiere af "The Wild Geese" deltog foruden skuespilstjernerne også hertuginde Katharine af Kent som officiel gæst. Set retrospektivt sikkert kontroversielt, for Soldiers of Fortune er intet andet end soldater, der lader sig hverve af en fremmed magt for personlig vinding...altså penge...og dermed ikke lovlige kombattanter, jf. den humanitære folkeret.

Som så meget andet står historien tilbage for udviklingen, og selv om begrebet lejesoldater måske ikke har ændret sig så meget, så har lejesoldaterne selv ændret sig, idet det i dag ikke er et spørgsmål (alene) om betaling. Tro og religion tager sin andel, mens politiske idealisme tager sin andel...og for den uvidende kan det være vanskeligt at se forskellen på lejesoldater og terrorister - og netop derfor er Atlantsammenslutningen glad for, at ph.d. Chris Holmsted Larsen vil give sit bud på, hvordan man skal anskue emnet anno 2020. Det er blevet til seminaret ”Russisk Proxy War og radikalisering”, som skulle have været gennemført som et fysisk seminar, men på gr. af covid-19-krisen gennemføres seminaret som et webinar.

Webinaret tager udgangspunkt i russiske påvirkningsoperationer i Europa med anvendelse af Proxy War og højreekstremistiske radikaliserede, som påvirker efterretningsgrundlag og det geopolitiske miljø.

Ph.d. Chris Holmsted Larsen, der er chefkonsulent hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration, er én af Danmarks førende eksperter på området, idet han som forsker inden for politisk ekstremisme og vold har fået en unik indsigt i emnet, hvilket har resulteret i rapporter, ligesom han har deltaget i ekspertgrupper samt forestået undervisning. Dette er sket i samarbejde med ministerier, kommuner, politiet, Politiets Efterretningstjeneste, konsulentvirksomheder m.fl.

Det har ikke været nemt at finde en dato for webinaret, og det forstår man, når man ved, hvor eftertragtet ph.d. Chris Holmsted Larsen er. Selv er han ydmyg omkring sig selv, idet han nedtoner ekspertstatussen:

»Jeg underviser og vejleder bredt i nyere tids historie og en vifte af samtidshistoriske emner, hvor særligt politisk historie og kultur- og identitetsorienterede tilgange optager mig. Særligt politisk ekstremisme, terrorisme, den kolde krig og kommunismehistorie præger i disse år mine forskningsaktiviteter, undervisning og forskningsformidling.«

Webinaret transmitteres via Atlantsammenslutningens profil på Facebook, idet webinaret formelt begynder kl. 1000.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Når tidspunktet for transmissionen nærmer sig (vi forventer, at der er livebillede fra ca. kl. 0955), vil et transmissionsbillede blive synligt, og derefter skal man blot klikke sig ind. Atlantsammenslutningens webinarstudie kan ikke se dig, men vi kan se, at din profil følger webinaret. På den måde er det også muligt for dig at stille spørgsmål, mens webinaret gennemføres. Du er dog også velkommen til allerede nu at stille spørgsmål, idet du blot skriver til sekretariatschef Niels-Ole Mannerup via e-mail nioma@atlant.dk.

Den 15. november 2020 kl. 2000/nom