Er FN fortsat aktuel som international aktør?

Start: 24. oktober 2019 10:00
Slut: 24. oktober 2019 16:00

FN har siden sin oprettelse den 24. oktober 1945 spillet en vigtig rolle med hovedformålet at forebygge og forhindre, at en ny verdensomspændende krig skulle få gang på jorden. III Verdenskrig er frem til nu forhindret, men konflikter og krige har ikke kunnet forhindres. Der skulle også kun gå godt to år, før FN under FN-flaget skulle blive involveret i en konfliktløsning kendt som den første fredsbevarende operation. Navnet på FN-missionen er United Nations Truce Supervision Organisation (UNTSO), som blev etableret den 29. maj 1948. Siden er FN blevet involveret i et utal af fredsbevarende operationer verden over - og UNTSO er fortsat en af disse. Som tiden er gået, har FN-organisationen udviklet sig til at indeholde mange specialorganisationer, som intet har med militær magtanvendelse at gøre, hvor de to mest kendte nok er henholdsvis FN's Børnefond (UNICEF) og Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

Tanken bag FN er enestående, og det har vist sig, at FN igennem 74 år har været levedygtig, selv om FN-systemet er blevet mere og mere udfordret af virkeligheden og nutidens komplekse konflikter.

Det er en objektiv konstatering, at FN er blevet udfordret af den forandrede verdensorden sammenlignet med tiden omkring afslutningen af II Verdenskrig. Derfor ses det, at der stilles spørgsmålstegn ved, om tiden - og ikke mindst fremtiden - er løbet fra FN. Dette gælder bl.a. for den organisatoriske struktur med fem permanente medlemmer af FN's Sikkerhedsråd; men hvis strukturen i FN's Sikkerhedsråd skulle ændres, hvordan skulle den nye struktur da blive?

Derudover kan det ud fra et mere konfliktorienteret synspunkt spørges, om FN anno 2019 overhovedet kan forebygge og løse konflikter? Det ses jo, at FN ikke engagerer sig i konflikter, ligesom FN ikke følger op med magt, men i stedet overlader magtanvendelsen til andre...hvis andre da ønsker at tage over for FN. Med andre ord: Er den manglende konfliktløsning som frossen konflikt-form blevet til en del af løsningen på en konflikt med accept af, at det alligevel ikke er muligt at skabe fred?

Endelig må det konstateres, at den internationale verdensorden er i opbrud, og at magtforholdene mere og mere kommer til at basere sig på økonomi, erhvervspolitik samt atommagtsregimer. Hvad får det af betydning for den internationale sikkerhedspolitiske virkelighed, og hvorledes kan den juridiske virkelighed tilpasses/anvendes af erhvervslivet? Hér kunne man tænke på situationen i og omkring Hormuzstrædet, hvor FN p.t. ikke synes at spille nogen afgørende rolle sammenlignet med fx USA's rolle.

Alt dette vil Atlantsammenslutningen se nærmere på ved sin FN-konference 2019 under titlen:

Er FN fortsat aktuel som international aktør?

Når konferencen slutter, kan der svares "ja", "nej" eller "måske"...men vi er med sikkerhed kommet en vurdering nærmere, som gør det muligt at se frem.

Konferencen er for alle, og der kræves ikke et forudgående større kendskab til FN og FN's arbejde. Skoleklasser er velkomne.

Program

Atlantsammenslutningen har bestræbt sig på at vægte politiske, forskningsmæssige og praktiske oplæg, hvilket skulle give et varieret program.

Programmet er som følger:

Kl. 0930-1000
Indskrivning
Helle Nielsen
projektleder, Atlantsammenslutningen

Kl. 1000-1005
Velkomst
Oberst Nicolas T. Veicherts
Frederiksbergs kommandant & chef for Hærens Officersskole

Kl. 1005-1020
Danmark, FN og international konfliktløsning
Jørgen Estrup
landsformand, FN-forbundet

Kl. 1020-1055 
FN som organisationen, der skal sikre verdensfreden
Ellen Margrethe Løj
ambassadør, tidligere Special Representative for the Secretary-General

Louise Riis Andersen
seniorforsker, Dansk Institut for internationale Studier

Kl. 1055-1115
Pause

Kl. 1115-1135
FN's verdensmål for bæredygtig udvikling
Torleif Jonasson
sekretariatschef, FN-forbundet

Kl. 1135-1155
Spørgetid til 1. del

Kl. 1155-1300
Frokost

Kl. 1300-1320
Vetoret og stormagtsvælde
Ph.d. Lars Bangert Struwe
generalsekretær, Atlantsammenslutningen

Kl. 1320-1335
Frosne konflikter og et passivt militært engagement som løsningsmodel
Kaptajnløjtnant Niels-Ole Mannerup
tidligere udsendt for FN til bl.a. Mellemøsten, Afrika og Asien

Kl. 1335-1405
Den internationale verdens(u)orden i et juridisk og praktisk perspektiv set i lyset af,
at erhvervspolitik i dag er det samme som sikkerhedspolitik
Dr.jur. Kristina Siig
professor MSO, forskningsleder, SDU

Martin Næsby
administrerende direktør, Olie Gas Danmark

Kl. 1405-1420
Spørgetid til 2. del

Kl. 1420-1440
Pause

Kl. 1440-1540
Paneldebat:
Hvordan skal og vil Danmark anvende FN, hvis det står til de folkevalgte politikere?
Rasmus Nordqvist
MF, Alternativet

Naser Khader
MF, Det konservative Folkeparti

Anne Sophie Callesen
MF, Det radikale Venstre

Moderator
Henrik Carøe Gjellebøl
direktør, MBA, Innovation Management

Kl. 1540
Afslutning
Ph.d. Lars Bangert Struwe
generalsekretær, Atlantsammenslutnigen

Praktiske forhold

Sted: Frederiksberg Slot
Dato: 24. oktober 2019
Tid: Kl. 1000-1600 med indskrivning kl. 0930-1000

Tilmelding (via e-mail): tilmelding@atlant.dk

Frist for tilmelding: 22. oktober 2019

Når Tænketanken Atlantsammenslutningen har registreret tilmeldingen, vil der snarest derefter blive udsendt en personlig bekræftelse.

Spørgsmål til konferencen bedes rettet til Atlantsammenslutningen via e-mail tilmelding@atlant.dk.

Adgangsforhold til Frederiksberg Slot

Frederiksberg Slot huser Hærens Officersskole, og derfor er slottet militært område. Det betyder, at adgangen til Frederiksberg Slot er begrænset, og adgang til Frederiksberg Slot er derfor kun mulig, hvis vi har bekræftet tilmelding til seminaret. ID-kort med billede bedes på forlangende forevist hovedvagten ved indgangen til Frederiksberg Slot.

Der er ikke mulighed for at parkere på Frederiksberg Slot. Frederiksberg Kommune har muliggjort bilparkering, hvilket du kan læse mere om på parkeringsinfo.dk/parkering-Frederiksberg.