Konference: Transatlantic Threat Perception 2018: The Northern European Perspective

Start: 11. oktober 2018 09:00
Slut: 11. oktober 2018 15:00

Frederiksberg Slot, København

Den 11. oktober afholder Atlantsammenslutningen en konference om trusselsbilledet.

Til dette arrangement er der inviteret repræsentanter fra Danmark, Sverige, Norge, Finland, Estland, Letland, Litauen, Storbritannien, Tyskland, Polen, Frankrig og USA for at tale om trusselsbilledet i deres respektive område. Emner hertil er cyber og disinformation, Østersøen, terror, Rusland og stormagtskonflikt.

"Nordkorea er en extraordinær trussel!” – Præsident Donald Trump

”Reel terrortrussel frem mod VM-Finalen! – Paris’ Politidirektør

”Svenske partier udsat for forsøg på cyberangreb!” – Det Svenske Sikkerhedspoliti (Säpo)

”Advarsler om hybrid-krigsførsel mod Britiske tropper i Polen!” – British Forces.net

 

Ovenstående citater tegner et broget trusselsbillede hos vores allierede og naboer. Men hvordan opfatter Danmark truslerne mod vores nationale sikkerhed? Harmonerer den danske trusselsopfattelse med vores naboers, og hvad ser vores allierede i Europa og Nordamerika som de største sikkerhedspolitiske udfordringer?

Den 11. oktober afholder tænketanken Atlantsammenslutningen i samarbejde med Risk Intelligence en konference om trusselsbilleder for at svare på netop disse spørgsmål. Vi har inviteret en lang række repræsentanter fra Danmarks allierede til, at komme og give oplæg om, hvad de mener er de største trusler imod netop dem.

 

Samler trusselsbilledet
Da trusselsbilleder i høj grad afhænger af det enkelte land, er det interessant at vide, hvordan vores internationale samarbejdspartnere opfatter verdenssitutionen. Da forskellige lande har forskellige udgangspunkter og overvejelser, har deres trusselsforståelse en indvirkning på, hvordan de fører udenrigspolitik. Når vi forstår andres grundlæggende forståelse for de udfordringer de står overfor, får vi selv en bedre ide om, hvordan vi håndterer kriser og konflikter.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen vil åbne konferencen med, at illustrere det danske trusselsbillede. De internationale deltagerne tæller blandt andre den Finske ambassadør for hybride trusler, chefen for Policy Planning ved det Lettiske udenrigsministerium, Den britiske chef for antiterror i ved udenrigsministeriet i London, den svenske og tyske forsvarsattaché, samt ambassadørerne fra USA, Frankrig. Hver taler giver en præsentation på 15 minutter, og specifikke emner vil dække cybersikkerhed, disinformation, Rusland, supermagts-konkurrence og terrorisme.

Sponsor: Vi takker Risk Intelligence for sponsorat af konferencen.

Konferencen foregår på engelsk.

Arrangementet finder sted kl 09.00-15.00, 11. Oktober 2018
Frederiksberg Slot, Roskildevej 28A, 2000 Frederiksberg

Tilmelding er nødvendig og skal ske på tilmelding@atlant.dk.

Vær opmærksom på, at det IKKE er muligt at parkere på Frederiksberg Slot.