7. Sikkerhedspolitisk videopodcast med Eva Flyvholm, Enhedslisten

Enhedslistens forsvarsordfører, Eva Flyvholm, er næste person i rækken af forsvarsordførere, der deltager i Tænketanken Atlantsammenslutningens videopodcastserie om den sikkerhedspolitiske virkelighed som Danmark befinder sig i. Ifølge Enhedslisten bør Danmarks styrke sine konfliktløsningskapabiliteter, mens også klimaproblematikken bør være et fokuspunkt i dansk forsvars- og sikkerhedspolitik, da de afledte effekter såsom flygtningestrømme kan give anledning til konflikter. Eva Flyvholm og Enhedslisten er kritisk overfor den oprustning, der finder sted i Danmark som illustreret ved det seneste forsvarsforlig. Danmark bør derfor i stigende grad prioritere FN, og neddrosle Nato, siger Eva Flyvholm.

af Linnea Kjølstad Larsen og Martin Olsen, sekretariatet

Enhedslistens forsvarsordfører, Eva Flyvholm, mener at Danmark bør opruste freds- og konfliktløsningens fronten. Desuden pointerer hun vigtigheden af at klimaproblemerne løses, da disse ellers vil medføre massive flygtningestrømme. Derfor bør en del af udviklingsbistanden målrettes klimatilpasning i de lande, hvor folk bliver ramt. Eva Flyvholm understreger, at Enhedslisten ikke støtter den oprustning og det fokus på at øge forsvarsudgifterne, der i øjeblikket er i gang. Således bør Danmark neddrosle i forhold til Nato, og satse mere på FN. Af samme grund er man kritisk over for EU’s forsvarsdimension, da denne følger samme logik om oprustning.

Eva Flyvholm understreger, at det er fornuftigt at Danmark har et territorialt forsvar, men mener ikke at udgifter i milliardklassen til nye kampfly og brigadeopbygningen er den rigtige vej at gå.