5. Sikkerhedspolitisk videopodcast med Henrik Dam Kristensen, Socialdemokratiet

Socialdemokratiets forsvarsordfører, Henrik Dam Kristensen, er næste person i rækken af forsvarsordførere, der deltager i Tænketanken Atlantsammenslutningens videopodcastserie om den sikkerhedspolitiske virkelighed som Danmark befinder sig i. For Henrik Dam Kristensen tegner der sig tre sikkerhedspolitiske udfordringer for Danmark.

af Martin Olsen, sekretariatet

Ifølge Socialdemokratiets forsvarsordfører tegner der sig tre overvejende sikkerhedspolitiske udfordringer for Danmark.

Det er international terrorisme, hvor terrorangrebene i Sri Lanka bekræfter den fortsatte trussel fra terrorisme. Derudover er Henrik Dam Kristensen urolig ved det billede der tegner sig i Østersøregionen, hvor den militære oprustning og vedvarende krænkelse af Danmarks luftrum og territoriale farvande bekræfter at regionen - snarere end at være et ”fredens hav” - er genstand for tiltagende spændinger. Hverken international terrorisme eller situationen i Østersøen er noget Danmark kan løse på egen hånd, og derfor er Danmarks medlemskab af NATO ifølge Henrik Dam Kristensen altafgørende. Han forudser, at EU i tiltagende grad kommer til at beskæftige sig med forsvarsområdet, hvor Danmark i så fald vil være begrænset af sit forbehold på netop dette område. Henrik Dam Kristensen kan ikke se, at en ændring af forsvarsforbeholdet er nært forestående, men hvis det bliver aktuelt, bør en sådan ændring kun ske på baggrund af en folkeafstemning. I forhold til fremtiden forudser Henrik Dam Kristensen, at Danmark skal have endnu mere fokus på cyber.