USA går til valg 2020

Man siger, at USA's folkevalgte altid er på valg. Sandheden er, at USA's vælgere hvert andet år har mulighed for at afgive deres politiske stemme; men der er dog år, som er større valgår end andre. 2020 er et stort valgår med præsidentvalg, valg til Kongressen samt valg af guvernører. Det sker, når USA den 3. november 2020 går til valg - et valg, der skal afgøres, om præsident Donald Trump den 20. januar 2021 (gen-) indsættes som USA's statsoverhoved.

af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup

Da det i 2016 stod klart, at præsident Donald Trump skulle stå i spidsen for USA som landets statsoverhoved, var det samtidig startskuddet til en fire-år-lang valgkamp, for når der er en vinder, er der også en taber; og taberen af præsidentvalget 2016 var demokraterne, som langt hen ad vejen så ud til at holde fast i præsidentembedet. Således blev det ikke, og tre år er nu så småt gået med præsident Donald Trump som den frie verdens leder. Når det om et år atter skal besluttes, om USA’s 45. præsident skal blive siddende, eller om det bliver USA’s 46. præsident, der til januar 2021 skal flytte ind i Det hvide Hus, er der mange gisninger om, og lige nu er den ene mening såmænd lige så god som den anden mening, for meget kan endnu ske. Faktisk kan alt endnu ske, idet det endelige felt af præsidentkandidater endnu ikke er fundet, selv om det dog må antages at være særdeles sandsynligt, at republikanerne indstiller præsident Donald Trump som partiets præsidentkandidat. Atlantsammenslutningen følger den amerikanske præsidentvalgkamp, idet vi konstant har det transatlantiske samarbejde for øje. Det vil vi også have, som de amerikanske vælgere kommer tættere og tættere på valgdagen den 3. november 2020. Vi vil følge udviklingen og tendenserne med vores egne analyser med det transatlantiske samarbejde i centrum. Til gengæld vil vi ikke gå ind i en vurdering af, hvorvidt den ene kandidat frem for den anden kandidat har store eller små chancer for at vinde det amerikanske præsidentvalg. Dette ville bl.a. kræve en direkte tilstedeværelse i USA, og den kapacitet har vi desværre ikke. På den anden side er der mange andre institutioner med fast udsendte korrespondenter m.fl., som kan fremkomme med deres vurdering af, hvem der har de største vinderchancer, og hvem der kommer til at stå som præsidentvalgets taber. Atlantsammenslutningen vil derimod forsøge at bevare overblikket over, hvem der er i spil til at blive præsidentkandidat, ligesom vi vil se nærmere på procedurer af generel karakter og af mere partiorienteret karakter, idet vi tilstræber, at denne fane på atlant.dk kan blive dynamisk med vægt på det aktuelle contra det historiske. Ultimativt ville vi gerne, at denne fane var indgangen til al viden om det forestående amerikanske præsidentvalg, og dette vil vi så stræbe efter i bevidstheden om, at dr.dk, tv2.dk, kongressen.com o.a. hjemmesider vil have deres temafremstillinger, som vi på ingen måde agter at konkurrere med, men forhåbentlig kan vi på vores måde bidrage til dækningen af den amerikanske præsidentvalgkamp 2020.

Med venlig hilsen
Niels-Ole Mannerup
sekretariatschef