Stillingsopslag

Praktikant i sekretariatet

Atlantsammenslutningen har som sin organisatoriske målsætning at have den bedst tænkelige bemanding. Derfor er vi altid interesseret i at høre fra studerende, som ønsker at blive praktikanter, idet praktikanter udgør det centrale omdrejningspunkt for Atlantsammenslutningens virksomhed.

Aktuelt ser vi på praktikantstillinger til forår/sommer 2020, idet vi forventer at tilknytte fire praktikanter.

Hvorfor praktikant i Atlantsammenslutningen?

Som praktikant i Atlantsammenslutningen har du muligheden for at sætte dit personlige præg på organisationen. Omvendt vil Atlantsammenslutningen bestræbe sig på at give dig viden, færdigheder og kunnen, som kan være et supplerende fundament til, at du kan fortsætte din karriere inden for fx ministerier, styrelser, øvrige myndigheder og organisationer.

Vi løfter alle i flok

Vi er en lille organisation, og det bærer den daglige arbejdsplads med sine rutiner også præg af, for der er ingen, som udfører vores arbejde for os. På den anden side har vi en hyggelig dagligdag, hvor der ved siden af de mange opgaver er plads til et grin og en snak om alt andet end sikkerhedspolitik.

En civil arbejdsplads i et militært miljø

Inden du fremsender en ansøgning til os, skal du have gjort op med dig selv, hvordan du vil have det med at arbejde i et miljø, der har et vist militært præg. Atlantsammenslutningen har nemlig kontorer på Frederiksberg Slot, hvor også Hærens Officersskole har til huse. D.v.s., at du vil komme til at se officerer, befalingsmænd og ikke mindst kadetter i uniform. Det sætter sit præg på hverdagens ydre miljø. Samarbejdet mellem Hærens Officersskole og Atlantsammenslutningen er dog så civilt, som det nu engang kan være; og vi er glade for den støtte, vi dagligt modtager fra netop Hærens Officersskole.

Timetal

Timetallet henset til tilstedeværelse på kontoret vil blive aftalt med den enkelte praktikant. Det kan dog forventes, at arbejdet i Atlantsammenslutningen er så interessant, at du ikke helt kan lade arbejdet ligge, når du først er kommet hjem - og så er det jo godt, at det er muligt også at løse opgaver som distancearbejde.

Stillingsopslag

Atlantsammenslutningen har netop lagt flg. stillingsopslag op.

 (klik her, hvis du vil se stillingsopslaget som pdf-fil) 

Hvis du vil vide mere

Hvis du ønsker at vide mere om Atlantsammenslutningen, er du meget velkommen til at kontakte os - gerne via telefon 3059 1944.

Fuldmægtig i sekretariatet

Der er p.t. ingen ledige stillinger.

Kontoruddannet personale i sekretariatet

Der er p.t. ingen ledige stillinger.

Den 17. november 2019/nom