Stillingsopslag

Praktikant i sekretariatet

Tænketanken Atlantsammenslutningen har som sin organisatoriske målsætning at have den bedst tænkelige bemanding. Derfor er vi altid interesseret i at høre fra studerende, som ønsker at blive praktikanter, idet praktikanter udgør det centrale omdrejningspunkt for Tænketanken Atlantsammenslutningens virksomhed.

Aktuelt ser vi på praktikantstillinger til efteråret 2019, idet vi forventer at tilknytte fire praktikanter fra den 12. august 2019.

Hvorfor praktikant i Tænketanken Atlantsammenslutningen?

Som praktikant i Tænketanken Atlantsammenslutningen har du muligheden for at sætte dit personlige præg på organisationen. Omvendt vil Tænketanken Atlantsammenslutningen bestræbe sig på at give dig viden, færdigheder og kunnen, som kan være et supplerende fundament til, at du kan fortsætte din karriere inden for fx ministerier, styrelser, øvrige myndigheder og organisationer.

Vi løfter alle i flok

Vi er en lille organisation, og det bærer den daglige arbejdsplads med sine rutiner også præg af, for der er ingen, som udfører vores arbejde for os. På den anden side har vi en hyggelig dagligdag, hvor der ved siden af de mange opgaver er plads til et grin og en snak om alt andet end sikkerhedspolitik.

En civil arbejdsplads i et militært miljø

Inden du fremsender en ansøgning til os, skal du have gjort op med dig selv, hvordan du vil have det med at arbejde i et miljø, der har et vist militært præg. Tænketanken Atlantsammenslutningen har nemlig kontorer på Frederiksberg Slot, hvor også Hærens Officersskole har til huse. D.v.s., at du vil komme til at se officerer, befalingsmænd og ikke mindst kadetter i uniform. Det sætter sit præg på hverdagens ydre miljø. Samarbejdet mellem Hærens Officersskole og Tænketanken Atlantsammenslutningen er dog så civilt, som det nu engang kan være; og vi er glade for den støtte, vi til daglig modtager fra netop Hærens Officersskole, der har vist sig meget interesseret i vores arbejde.

Timetal

Timetallet henset til tilstedeværelse på kontoret vil blive aftalt med den enkelte praktikant. Det kan dog forventes, at arbejdet i Tænketanken Atlantsammenslutningen er så interessant, at du ikke helt kan lade arbejdet ligge, når du først er kommet hjem - og så er det jo godt, at det er muligt også at løse opgaver som distancearbejde.

Arbejdsopgaver

I forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af konferencer og seminarer er det ikke umuligt, at det er ønskeligt med en højere tilstedeværelse end til daglig, men altid finder vi en løsning på den slags udfordringer...og uanset hvordan og hvorledes vores ønsker til hverdagen end er, så vægter dit studium altid højest.

Stillingsopslag

Tænketanken Atlantsammenslutningen har netop lagt tre stillingsopslag op.

 (klik her for at se opslaget som pdf-fil)

(klik her for at se opslaget som pdf-fil)

(klik her for at se opslaget som pdf-fil)

Hvis du vil vide mere

Hvis du ønsker at vide mere om Tænketanken Atlantsammenslutningen, er du meget velkommen til at kontakte os - gerne via telefon 3059 1944.

Fuldmægtig i sekretariatet

Der er p.t. ingen ledige stillinger.

Kontoruddannet personale i sekretariatet

Der er p.t. ingen ledige stillinger.

Den 8. juni 2019/nom