Atlantsammenslutningens sekretariat består af praktikanter fra forskellige universiteter samt to akademiske medarbejdere, der sammen med generalsekretæren alle forsøger at skabe debat og oplysning om aktuelle udenrigspolitiske, forsvarspolitiske og sikkerhedspolitiske problemstillinger.

Daglig ledelse

Lars Bangert Struwe
generalsekretær, ph.d.

E-mail: lars@atlant.dk

Tlf: 3059 1944

Stabsmedarbejdere


Morten Hetmar Vestergaard
sikkerhedspolitisk analytiker, cand.soc.

Primære ansvarsområder

 • Politisk analyse.
 • Kinesisk sikkerhedspolitik.
 • Geopolitiske forhold i Asien.
 • Stormagtsrivalisering og NATO.
 • Artikler.
 • Fondsansøgninger.
 • Konferencer og seminarer.

Udgivelser

 • "Huawei i Danmark - er 5G en femte kolonne?" i samarbejde med Steffen Jørgensen og ansvarshavende redaktør Lars Bangert Struwe, Atlant Brief (2019).
 • "Får offentligheden nogensinde kendskab til indholdet af Mueller-rapporten?" i samarbejde med Niels-Ole Mannerup og ansvarshavende redaktør Lars Bangert Struwe, Atlant Brief (2019).
 • "Hviderusland - det næste Ukraine?" i samarbejde med Ida Alban Adler og ansvarshavende redaktør Lars Bangert Struwe, Atlant Brief (2019).
 • "Danmarks indsats i Mali - stabilitet og stormagtspolitik i Sahel" i samarbejde med Jens Peter Hau og ansvarshavende redaktør Lars Bangert Struwe, Atlant Brief (2019).
 • "Star Wars på sanskrit - Indien melder sig ind i våbenkapløbet i rummet" i samarbejde med ansvarshavende redaktør Lars Bangert Struwe, Atlant Brief (2019).
 • "USA-Iran-krisen 2019 - mulige udviklingsscenarier og danske svar" i samarbejde med Niels-Ole Mannerup, Martin Olsen, Søren Brygger Therkelsen og ansvarshavende redaktør Lars Bangert Struwe, Atlant Brief (2019).
 • "Tyskland - en troværdig sikkerhedspolitisk aktør?" i samarbejde med Martin Olsen og ansvarshavende redaktør Lars Bangert Struwe, Atlant Brief (2019).

Konferencer m.m.

 • "Kritisk Infrastruktur og Cybersikkerhed" (2019).
 • "Underviserdag 2019" (2019).

Oplægsholder

 • "Rusland-Kina - og frygten for nukleare missiler i Asien" (2019) - oplæg om Kinas nukleare muligheder anno 2019/2020.

Morten er cand.soc. i Global Studies og har arbejdet på Institut for Strategi på Forsvarsakademiet. Han beskæftiger sig bl.a. med kinesisk sikkerhedspolitik, geopolitiske forhold i Asien, stormagtsrivalisering og NATO. Efter en udstationering ved den danske ambassade i Beograd, Serbien, har Morten Hetmar Vestergaard været ansat som analytiker på Forsvarsakademiet med strategisk og politisk analyse af udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitiske forhold; og samtidig dermed fungerede han som gæsteforelæser på bl.a. Aarhus Universitet. Inden sin ansættelse i Tænketanken Atlantsammenslutningen var Morten Hetmar Vestergaaard ansat som AC-fuldmægtig på Regionshospitalet i Randers.

E-mail: mohve@atlant.dk


Niels-Ole Mannerup

sekretariatschef, cand.jur.

Primære ansvarsområder

 • Sekretariatsbetjening.
 • Militær og juridisk analyse.
 • Artikler.
 • Konferencer og seminarer.
 • Hjemmeside.
 • Bogholderi.

Udgivelser i Atlantsammenslutningen

 • "USA's forfatning sikrer præsidenten og hans virke" i samarbejde med ansvarshavende redaktør Lars Bangert Struwe, Atlant Brief (2019).
 • "Får offentligheden nogensinde kendskab til indholdet af Mueller-rapporten?" i samarbejde med Morten Hetmar Vestergaard og ansvarshavende redaktør Lars Bangert Struwe, Atlant Brief (2019).
 • "NATO - 70 år som fredens garant" i samarbejde med Kirstine Ottesen og ansvarshavende redaktør Lars Bangert Struwe, Atlant Brief (2019).
 • "USA-Iran-krisen 2019 - mulige udviklingsscenarier og danske svar" i samarbejde med Morten Hetmar Vestergaard, Martin Olsen, Søren Brygger Therkelsen og ansvarshavende redaktør Lars Bangert Struwe, Atlant Brief (2019).

Konferencer m.m.

 • "Atlantsammenslutningens internationale trusselskonference 2020" (2020).
 • "Celebrating NATO's 70th Anniversary" - international konference i samarbejde med den amerikanske ambassade (2019).
 • "Atlantsammenslutningens FN-konference 2019" (2019).
 • "Rusland-Kina - og frygten for nukleare missiler i Asien" (2019).
 • "Kritisk Infrastruktur og Cybersikkerhed" (2019).
 • "Underviserdag 2019" (2019).
 • "NATO's 70-års-jubilæum" (2019).

Oplægsholder

 • "Atlantsammenslutningens FN-konference 2019" - oplæg om frosne konflikter og FN's manglende vilje til militære engagementer.

Niels-Ole Mannerup er cand.jur. fra Københavns Universitet med operativ militærerfaring fra international indsættelse i regi af EU, FN, Den forenede FN-kommando på Den koreanske Halvø samt diverse koalitionsstyrker. Han har som chef for den engelske hærs Provincial Civilian Military Operations Centre været med til opbygningen af den civile administration i Basra, Irak; og som kommandørkaptajn har han været udsendt til FN-missionen i Sudan som Force Legal Adviser og Special Adviser for den militære øverstkommanderende for FN-styrken. Derudover har Niels-Ole Mannerup været ansat i Militærnægteradministrationen under Forsvarsministeriet.

E-mail: nioma@atlant.dk

Praktikanter


Anne Kathrine Blom Andersen

E-mail: anka@atlant.dk

Karoline Bredmose Thomsen
stud.mag.

Karoline Bredmose Thomsen er stud.mag. i persisk og mellemøstsstudier ved Københavns Universitet, idet målsætningen en dag er at arbejde med udensrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik med Mellemøsten og mellemøstlige forhold i centrum. Selvom Karoline Bredmose Thomsen i dag gennemfører bacheloruddannelsen, har hun allerede tilegnet sig mange færdigheder, der gør, at hun også sprogligt kan anvendes til analyser af mellemøstlige forhold af særlig interesse for Atlantsammenslutningen.

Helle Nielsen
LL.B., stud.soc.

E-mail: helle@atlant.dk

Helle Nielsen er stud.soc. i international sikkerhed og folkeret ved SDU; men forinden hun begyndte studiet, erhvervede hun en juridisk bachelor - LL.B. (Hons) - fra University of Surrey, Storbritannien. Helle Nielsen interesserer sig for sikkerhedspolitiske forhold ud fra en bred betragtning, idet kombinationen af sikkerhedspolitik og menneskerettigheder med en juridisk vinkel har særlig interesse. Derudover arbejder Helle Nielsen med problemstillingerne forbundet med et moderne og fremtidig cyberforsvar - bl.a. med vægt på NATO's kapaciteter.

Sasja Lindgaard Christensen
ba.scient.pol.

E-mail: sasja@atlant.dk

Sasja Lindgaard Christensen er ba.scient.pol. fra SDU, hvor hun for nærværende gennemfører kandidatuddannelsen, som fører til titlen cand.scient.soc., hvilket bliver med speciale i internationale analyse og samarbejde. Sasja Lindgaard Christensen interesserer sig for udviklingen af cyberspaceoperationer med særligt fokus på anvendelse, juridiske følger og samarbejdsrelationer, hvilket var én af årsagerne til, at hun søgte ind som praktikant for derved at kunne opnå en dybere forståelse for international sikkerhedspolitik med et twist af cyberspace. Netop nu beskæftiger Sasja Lindgaard Christensen sig med et cyberprojekt, hvor der ses nærmere på de problematikker, der opstår, når cyberspaceoperationer bliver offensive - bl.a. set i perspektivet af den danske værnsfælles doktrin for militære cyberspaceoperationer.


Sebastian Nørgaard Llambias

E-mail: sebastian@atlant.dk


Thomas B. Theilgaard

cand.mag.

E-mail: thoth@atlant.dk

Thomas B. Theilgaard er cand.mag. i historie med samfundsfag fra statskundskab som bifag. Atlantsammenslutningen har tilknyttet Thomas B. Theilgaard i forbindelse med udarbejdelsen af et særligt projekt om Arktis.