Atlantsammenslutningens sekretariat

Generalsekretær
Lars Bangert Struwe, Ph.d.
E-mail: lars@atlant.dk
Telefon: 3059 1944