Atlantsammenslutningens bestyrelse

Atlantsammenslutningen tegnes sammen med generalsekretæren af en bestyrelse med 11 medlemmer

 

Formand
John Dyrby Paulsen  
Borgmester
Slagelse Kommune

Næstformand
Jeanette Serritzlev
Specialkonsulent
Forsvaret
 
Bestyrelsesmedlem
Jens-Christian Overgaard Skov
Fuldmægtig
Arktis Kommando
 
Bestyrelsesmedlem
Henrik Carøe Gjellebøl
Udviklingschef, politolog, MBA
Tekniq

Bestyrelsesmedlem
Peter Juel Jensen
Forsvarspolitisk ordfører
Venstre

Bestyrelsesmedlem
Anni Haraszuk
Statsautoriseret revisor
Global Resources Professionals

Bestyrelsesmedlem
Ulrik Knudsen
Gymnasielærer
Helsingør Gymnasium
 
Bestyrelsesmedlem
Susanne Teglkamp
Indehaver, ledelseskonsulent
Teglkamp & Co.

Bestyrelsesmedlem
Anders Wivel
Professor
Københavns Universitet
 
Bestyrelsesmedlem
Rolf Holmboe
Danmarks ambassadør i Pakistan

Bestyrelsesmedlem
Sarah G. Olsen
HR-chef
Arriva
 
Suppleant
Esben Salling Larsen
Militær assistent
Værnsfælles Forsvarskommando