Atlantsammenslutningens bestyrelse

Atlantsammenslutningen tegnes sammen med generalsekretæren af en bestyrelse med 11 medlemmer

 

Formand
John Dyrby Paulsen  
Borgmester
Slagelse Kommune

Næstformand
Jeanette Serritzlev
Specialkonsulent
Forsvaret
Bestyrelsesmedlem
Jens-Christian Overgaard Skov
Fuldmægtig
Arktis Kommando

Bestyrelsesmedlem
Esben Salling Larsen
Militær assistent
Værnsfælleskommando

Bestyrelsesmedlem
Peter Juel Jensen
Forsvarspolitisk ordfører
Venstre

Bestyrelsesmedlem
Anders Frederik Gjesing 
Kommunikationschef
Dansk Metal

Bestyrelsesmedlem
Anni Haraszuk
Statsautoriseret revisor
Global Resources Professionals

Bestyrelsesmedlem
Ulrik Knudsen
Gymnasielærer
Helsingør Gymnasium

Bestyrelsesmedlem

Sten Rynning 
Professor
Syddansk Universitet

Bestyrelsesmedlem
Mette Ehlers Mikkelsen
Direktør
Gribskov Erhvervscenter  

Bestyrelsesmedlem
Susanne Teglkamp
Indehaver, ledelseskonsulent
Teglkamp & Co.
Suppleant
Henrik Carøe Gjellebøl
Udviklingschef, politolog, MBA
Tekniq