Hvem er Atlantsammenslutningen?

Atlantsammenslutningen er en sikkerhedspolitisk tænketank, der arbejder for at skabe debat om aktuelle forsvars-, udenrigs- og sikkerhedspolitiske emner. Hvert år arrangerer vi konferencer og seminarer, vi sender studerende ud på landets gymnasier for at holde spændende foredrag og udgiver publikationer, hvor aktuelle emner analyseres og diskuteres. Her på siden kan du tilmelde dig vores arrangementer, downloade vores publikationer og følge med i, hvilke seminarer og konferencer, vi afholder i fremtiden.

Vision

Atlantsammenslutningen ønsker en dansk sikkerhed og sikkerhedspolitisk handlefrihed, der er garanteret af et transatlantisk sikkerhedsfællesskab. 

Atlantsammenslutningen ønsker, at betydningen af Danmarks medlemskab af et europæisk og transatlantisk sikkerhedsfællesskab med andre demokratiske lande er bredt forankret og bredt forstået i den danske befolkning.

Atlantsammenslutningen skal være stedet, hvor de spændende aktiviteter om dansk sikkerhedspolitik foregår og den arena hvor nye ideer i forhold til det danske medlemskab af NATO fødes, præsenteres og diskuteres.

Mission

Atlantsammenslutningens formål er todelt.

For det første en formidling af sikkerhedspolitikkens betydning for det danske samfund.

For det andet en formidling af betydningen af NATO og udviklingen i NATO´s betydning for dansk sikkerhed og sikkerhedspolitiske muligheder.

Historie og organisation

Atlantsammenslutningen blev oprettet i 1950 som følge af Danmarks nyerhvervede medlemskab af NATO, hvor neutralitet blev ændret til alliancesamarbejde.

Denne nye udenrigspolitiske retning affødte et behov for at informere befolkningen om Danmarks nye internationale rolle, og resultatet blev oprettelsen af Atlantsammenslutningen.

Som uafhængig folkeoplysningsorganisation har Atlantsammenslutningen således haft til opgave at oplyse danskerne om sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitik i mere end 60 år, og er i dag desuden en del af det internationale netværk Atlantic Treaty Association (ATA) bestående af 37 lande, som alle har oprettet deres egen udgave af  "Atlantsammenslutningen". Derudover har de fleste lande inklusiv Danmark en ungdomsafdeling - Youth Atlantic Treaty Association (YATA) - som hovedsageligt består af studerende, der på eget initiativ laver arrangementer om sikkerheds- og forsvarspolitik. YATA har også sin egen hjemmeside, der kan ses her