Trusler mod Danmark og Danmarks alliancepartnere er nærværende, og derfor er handling nødvendig

Freden hersker i Europa...men spørgsmålet er, om freden er en selvfølge? Måske er freden rent faktisk udfordret i en sådan grad, at der bør handles? Vi tror på freden, men vi må ikke ignorere truslen mod vores samfund og vores kultur, for der er dem, der vil os ondt. Fjenden kan identificeres, men de fjendtlige handlinger kan ikke nødvendigvis ses - og netop dét skaber en gigantisk udfordring for Danmark og sine alliancepartnere i det transatlantiske samarbejde. Til at komme nærmere ind på fjende- og trusselsbilleder samt mønstre for fjendtlige handlinger i vores tid har Atlantsammenslutningen i samarbejde med Risk Intelligence skabt rammerne for en international trusselskonference. Trusselskonferencen afholdes på Frederiksberg Slot.

af fuldmægtig Niels-Ole Mannerup

Atlantsammenslutningens chef, generalsekretær, Ph.D. Lars Bangert Struwe kunne med glæde konstatere, at tanken om trusler og fjendtlige handlinger, der ikke kan tolkes som egentligt krigshandlinger, har skabt en overvældende interesse for Atlantsammenslutningens arbejde. Således havde over 150 personer tilmeldt sig sammenslutningens trusselskonference, at det var nødvendigt at oprette en venteliste. Det siger ikke så lidt; og det siger ikke så lidt om, at truslen mod det danske samfund og den danske kultur er nærværende. Derfor så Atlantsammenslutningens generalsekretær frem til en frugtbar konference, der gerne skulle afdække problemstillinger, ligesom konferencen også gerne skulle kunne pege i retning af løsninger, selv om der ikke findes en enkel løsning på en meget kompliceret problemstilling.


Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, ambassadør Carla Sands og generalsekretær Lars Bangert Struwe på vej til åbningen af den internationale trusselskonference, som afholdes i de smukke omgivelser på Frederiksberg Slot, hvor også Hærens Officersskole har til huse.

En konferencerapport vil blive gjort offentlig tilgængelig

Når konferencen senere på eftermiddagen er slut, vil Atlantsammenslutningens sekretariat begynde arbejdet med en konferencerapport, som vil være tilgængelig i en dansk og en engelsk udgave. Det er dog endnu for tidligt at sige noget om, hvornår konferencerapport kan offentliggøres.

I fortsættelse af ovenstående vil der blev offentliggjort en fyldigere artikel om dagens begivenheder, men for at understrege vigtigheden i behandlingen af emnet og den seriøsitet, Danmark og danske samarbejdspartnere lægger i emnet, vil Atlantsammenslutningen ikke undlade kort at berøre den første del af dagens konference.

Høj sol over Frederiksberg

Når solen står højt over Frederiksberg Slot, og man fra morgenstunden oplever en glad og veloplagt forsvarsminister, så er dagen godt begyndt; og det var netop sådan, dagen i dag tog sin begyndelse.

Trods et meget travlt (politisk) program havde forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (Venstre) givet tilsagn om at åbne konferencen, hvilket skete med en meget direkte og tankevækkende tale. Forsvarsministeren taler klart og tydeligt, og det er ikke til at misforstå, at Danmark har sine fjenders bevågenhed, og at bevågenheden ikke kun sker i form af observation, men også handling. Cybertruslen blev atter fremhævet, men egentlige aktiviteter blev også nævnt; og forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen er ikke bange for at sætte navn på dem, Danmark skal frygte. Det gælder bl.a. Rusland.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen er fortaler for det stærkest mulige (militære) forsvar, og derfor skal ressourcerne - de økonomiske som de fysiske - udnyttes maksimalt. Truslen er nærværende, og den må ikke ignoreres, for sker det, er dansk sikkerhed under det værst tænkelige pres.

Danmark skal ifølge forsvarsministeren være med i forreste linie - og det er Danmark allerede. Med de forøgede midler til bekæmpelsen af cybertruslen er Danmark godt på vej; og samtidig tager Danmark en aktiv rolle i international sammenhæng. Danmark er med i løsningen af NATO- og koalitionsopgaver, og Danmark er parat til at påtage sig yderligere opgaver, hvilket kommer til at ske bl.a. i de baltiske lande.

USA vil altid leve op til sine forpligtelser

Den amerikanske ambassadør Carla Sands bidrog efterfølgende med et indlæg, der begyndte med at karakterisere det amerikanske syn på truslerne rettet mod den samfundsstruktur, bl.a. Danmark bekender sig til. Trods præsident Donald Trumps ønsker om dialog må ingen være i tvivl om, at USA er parat til at handle, hvis dialog ikke fører til positive handlinger. Dette ledte til en spørgelyst, hvor spørgsmålet om det danske forsvarsbudget blev aktuelt set i lyset af USA’s krav til sine NATO-allierede om at leve op til sine forpligtelser.

Det blev af ambassadør Carla Sands understreget, at USA vil leve op til sine forpligtelser, jf. NATO-traktatens artikel 5, men det må samtidig ikke glemmes, at alle lande i NATO har en forpligtelse til at leve op til NATO-traktatens artikel 3, som omhandler evnen til at forsvare sig selv. Spørgelysten blev ikke mindre, og der vil være iagttagere, som sikkert vil drage den konklusion, at man ikke kan vide sig sikker på USA’s støtte, hvis behovet derfor er til stede. Ambassadør Carla Sands gjorde det klart, at USA er sig sit ansvar bevidst, og at man vil strække sig langt for dem, der ligesom USA er sig sit ansvar bevidst.

Spørgelysten er stor

Selvom der er tale om en formel konference, så er spørgelysten blandt det deltagende publikum god, og ingen taler går ram forbi. Spørgsmålene er gode og velfunderede, og det skal blive interessant at følge resten af dagens konference.


Værten for den internationale trusselskonference, generalsekretær Lars Bangert Struwe, omgivet af et flertal af konferencens oplægsholdere.

 

 • 28. november 2018
  Atlantsammenslutningens underviserdag om sikkerhedspolitik
 • 25. november 2018
  Gibraltar, Brexit og det transatlantiske samarbejde
 • 14. november 2018
  Det Østasiatiske Topmøde 2018
 • 12. november 2018
  Mandagsparanoia (1)
 • 9. november 2018
  Våbenstilstanden efter 1. verdenskrig
 • 5. november 2018
  Det amerikanske midtvejsvalg 2018 - Del I: Valget til Kongressen
 • 5. november 2018
  Det amerikanske midtvejsvalg 2018 - Del II: Ender det med rigsretssag mod præsident Donald Trump?
 • 5. november 2018
  Mandagsparanoia - 05-11-2018
 • 30. oktober 2018
  NATO og Rusland skal afvikle militærøvelser i samme område - en tilfældighed eller gennemført planlægning?
 • 29. oktober 2018
  Mandagsparanoia den 29. oktober
 • 24. oktober 2018
  FN-dagen den 24. oktober 2018 markerer grundlæggelsen af De forenede Nationer
 • 24. oktober 2018
  Den mest omfattende NATO-øvelse i 16 år
 • 22. oktober 2018
  Mandagsparanoia
 • 22. oktober 2018
  INF-traktaten - og hvorfor USA trækker sig
 • 11. oktober 2018
  Trusler mod Danmark og Danmarks alliancepartnere er nærværende, og derfor er handling nødvendig
 • 3. oktober 2018
  Hvilke trusler findes der mod Danmarks kritiske infrastruktur?
 • 3. oktober 2018
  Cyber og Afskrækkelse
 • 28. september 2018
  Amerikanske enheder indsætter for første gang Joint Strike Fighter i kamp
 • 27. september 2018
  Risk Intelligence sponserer trusselskonference
 • 18. september 2018
  Night Hawk 2018
 • 17. september 2018
  Ruslands pensionsreformer
 • 11. september 2018
  Sådan skriver russiske medier om militærøvelsen Vostok-18
 • 6. september 2018
  Forsvarschefen besøger Atlantsammenslutningen
 • 28. august 2018
  Aktiviteter og arrangementer for efteråret
 • 23. august 2018
  International Trusselskonference 2018
 • 14. august 2018
  Atlant oplever problemer med at sende og modtage mails
 • 13. juli 2018
  Atlantsammenslutningen går på sommerferie – og anbefaler en bunke bøger, du kan læse i varmen
 • 9. juli 2018
  NATO-topmødet i Bruxelles den 11. til 12. juli
 • 18. juni 2018
  House of Commons Defence Committee - A preliminary report on the Modernising Defence Programme
 • 17. juni 2018
  Russisk frygt for terror fra krigere, der kommer hjem fra Syrien
 • 12. juni 2018
  Pyrrhussejr sejr til Trump – kæmpe sejr til Kim Jong-un
 • 4. juni 2018
  Kritisk infrastruktur: Hvor godt rustede er vi til en krise?
 • 24. maj 2018
  Praktikopslag efterår 2018: Drømmer du om at arbejde med dansk og international sikkerhedspolitik dette efterår?
 • 8. maj 2018
  Hvad mener Iran om atomaftalens forhandlinger?
 • 7. maj 2018
  Seminar: Kritisk infrastruktur
 • 29. april 2018
  “Den økonomiske og geopolitiske situation i Rusland” Onsdag den 9. maj kl. 8.30 – 9.30
 • 13. april 2018
  Kommentar: Sådan beskriver russiske medier det forventede angreb i Syrien
 • 11. april 2018
  Donald Trumps muligheder i Syrien efter giftgasangreb
 • 9. april 2018
  Energi, Religion og Våbenkapløb - Stormagtskonflikt mellem Iran, Rusland og Tyrkiet?
 • 28. marts 2018
  Tre perspektiver på cyberkrig og cybersikkerhed
 • 23. marts 2018
  Ny udenrigspolitisk høg i Det Hvide Hus
 • 15. marts 2018
  Russisk valg: Et Rusland uden Putin ved magten?
 • 13. marts 2018
  FOKUS 2018: Norsk efterretningsvæsen opridser aktuelt trusselsbillede
 • 28. februar 2018
  Er Rusland egentlig en militær trussel?
 • 23. februar 2018
  Stormagtskonflikt mellem Iran, Rusland og Tyrkiet?
 • 21. februar 2018
  DAYS 2018
 • 15. februar 2018
  Sikkerhedskonference i München: Er den frie verdensorden gået af led?
 • 13. februar 2018
  Bogomtale: Har den danske krigsindsats nyttet?
 • 12. februar 2018
  USA: Den største trussel kommer ikke længere fra terrorister, men fra andre stater
 • 16. januar 2018
  Putin’s Asymmetric Assault on Democracy in Russia and Europe: Implications for U.S. National Security
 • 16. januar 2018
  Danmark, NATO og USA - Samme Kurs?
 • 15. januar 2018
  Vi lukker for tilmelding til seminaret "Efterretningsvirksomhed og truslen fra terror"
 • 12. januar 2018
  Begrænset antal pladser til vores seminar "Efterretningsvirksomhed og truslen fra terror"
 • 8. januar 2018
  Motståndskraft - Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021-2025
 • 22. december 2017
  Missilforsvar – et strategisk valg og et signal til NATO
 • 20. december 2017
  Ny dansk risikovurdering 2017 fra FE
 • 20. december 2017
  Trumps udenrigs- og sikkerhedspolitik: "America First" i internationale anliggender
 • 19. december 2017
  Ny "National Security Strategy" i USA
 • 11. december 2017
  NU med video og podcast
 • 8. december 2017
  Seminarrække om Moderne Efterretningsvirksomhed
 • 6. december 2017
  Offentliggørelse af lokale til seminaret Moderne efterretningsvirksomhed og hybride trusler
 • 5. december 2017
  Vi lukker for tilmelding til seminaret "Moderne efterretningsvirksomhed og hybride trusler"
 • 30. november 2017
  Seminar: Moderne efterretningsvirksomhed og hybride trusler
 • 23. november 2017
  FE's historie
 • 15. november 2017
  Gerasimov beskriver Ruslands militære tilstand
 • 2. november 2017
  Ny rapport kommer med 34 anbefalinger til at bekæmpe misinformation
 • 1. november 2017
  Vi lukker for tilmelding til seminaret Trump og dansk-amerikanske forhold: Hvor er vi på vej hen?
 • 15. oktober 2017
  Trump og det dansk-amerikanske forhold: Hvor er vi på vej hen?
 • 12. oktober 2017
  Danmarks strategiske udfordringer: Prioriteringer i forhold til trusler
 • 11. oktober 2017
  Forsvarsforlig
 • 6. oktober 2017
  Spørgsmål og svar om NATO's 2% målsætning
 • 27. september 2017
  Nordkoreas nukleare våben - Nok er nok?
 • 13. september 2017
  Danmark skal bekæmpe misinformation
 • 13. september 2017
  Zapad 2017
 • 13. september 2017
  Problemer med mail
 • 5. september 2017
  Konference om cybersikkerhed
 • 27. august 2017
  Forsvarsforlig og megatrends kan ses på VTC
 • 24. august 2017
  Seminar: Trumps udenrigspolitik
 • 17. august 2017
  NATOs krav til dansk forsvars
 • 1. august 2017
  De autonome droner er her
 • 7. juli 2017
  Konference: Forsvarsforlig og megatrends
 • 14. juni 2017
  Udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi
 • 6. juni 2017
  Anskaffelser til forsvaret
 • 30. maj 2017
  NATO, Trump og Merkel - bryder NATO sammen?
 • 23. maj 2017
  Forsvarsministeren har udpeget nye chefer i Forsvaret
 • 19. maj 2017
  Iran går til valg i dag
 • 17. maj 2017
  Den voksende mistillid til vores institutioner er den største sikkerhedstrussel
 • 16. maj 2017
  Ukraine er sin egen værste fjende
 • 10. maj 2017
  Danmark fik besøg af USA's forsvarsminister
 • 9. maj 2017
  Rusland fejrer Sejrsdagen
 • 8. maj 2017
  Emmanuel Macron er ny fransk præsident
 • 3. maj 2017
  Tænd et lys d. 4. maj
 • 2. maj 2017
  Et amerikansk bud på fremtidens krigsførelse
 • 24. april 2017
  En russisk hackergruppe har i over 2 år hacket det danske forsvar
 • 18. april 2017
  Tyrkerne har stemt ja til at give Erdogan mere magt
 • 12. april 2017
  Lidegaard: Der er brug for en plan i Syrien
 • 7. april 2017
  Trump laver game changer med aktionen imod Syrien
 • 7. april 2017
  Putin er vred, men ikke rasende over Trumps missilangreb i Syrien
 • 6. april 2017
  Regeringen åbner for øget militært bidrag i Syrien
 • 4. april 2017
  Nordkoreas diktator er klar til at gøre alt
 • 31. marts 2017
  En optøning i Arktis-forum?
 • 30. marts 2017
  Løkke møder Trump i dag
 • 27. marts 2017
  After new wars – new strategy?
 • 20. marts 2017
  Enighed om forøgelse af forsvarsbudget
 • 17. marts 2017
  NATO’s generalsekretær mødtes med forsvarsministeren
 • 17. marts 2017
  Stoltenbergs besøg i Danmark
 • 16. marts 2017
  Danmark køber fransk artilleri
 • 7. marts 2017
  Politiet og forsvaret i samarbejde
 • 2. marts 2017
  Sverige genindfører værnepligten
 • 2. marts 2017
  Beskyttelsen af Danmark kræver flere penge
 • 20. februar 2017
  Ballistisk missilforsvar og områdeluftforsvar
 • 15. februar 2017
  Listen over forsvarsmateriel, som Danmark bør købe
 • 13. februar 2017
  NATO fordømmer Nordkoreas affyring af ballistisk missil
 • 13. februar 2017
  Det Udenrigspolitiske Selskab afholder arrangement
 • 8. februar 2017
  Trump kloden rundt
 • 7. februar 2017
  Ugens analyse fra Den Norske Atlanterhavskomité
 • 7. februar 2017
  DAYS Copenhagen: March 9-12
 • 7. februar 2017
  PET - ny terrorvurdering