Kritisk infrastruktur: Hvor godt rustede er vi til en krise?

Ved et seminar den 31. maj satte Atlantsammenslutningen og ingeniørforeningen IDA Risk emnet kritisk infrastruktur på dagsordenen og diskuterede sammen med oplægsholdere fra Beredskabsstyrelsen, Statens Serum Instituts Smitteberedskab og Center for Cybersikkerhed Danmarks kritiske infrastruktur og de trusler, der findes. Atlantsammenslutningen samler her seminarets hovedpointer.

Af Kirstine Ottesen og Ida Alban Adler

Danmarks kritiske infrastruktur er afgørende for, at vores samfund kan fungere både til dagligt og i en krise. Derfor er det vigtigt, at vi både forstår, hvad der dækker over begrebet kritisk infrastruktur, men også hvilke trusler der kan udgøre en fare mod den kritiske infrastruktur.

Kritisk infrastruktur dækker eksempelvis over områder som vores vandforsyning, vores kommunikationsenheder, strøm og vores transport. Og lige nu er cyberangreb en af de største trusler, der findes mod den kritiske infrastruktur.

Ved et seminar den 31. maj 2018 satte Atlantsammenslutningen i samarbejde med ingeniørforeningen IDA Risk fokus på Danmarks kritiske infrastruktur med et seminar, hvor oplægsholdere fra Beredskabsstyrelsen, Statens Serum Instituts Smitteberedskab og Center for Cybersikkerhed diskuterede Danmarks kritiske infrastruktur og de trusler, der findes.  

Maximilian Ritzl, fuldmægtig i Beredskabsstyrelsens krisestyring: “Beredskabsstyrelsens definition af kritisk infrastruktur er ‘det, vi har brug for, for at samfundet kan køre’”

Når det kommer til definitionen af kritisk infrastruktur, er der ikke en ‘one size fits all’. I Danmark er kritisk infrastruktur ikke kortlagt, som det for eksempel er i USA. Både fordi der ikke er en politisk vilje til det, men også fordi listen meget hurtigt vil være forældet. Derudover ville en sådan liste kunne udgøre en sikkerhedsrisiko, da “fjender” vil få kendskab til, hvilke elementer i vores samfund vi karakteriserer som kritiske og sårbare. Beredskabsstyrelsen arbejder med en kritikalitetsvurdering, der vurderer en aktivitets sårbarhed i forhold til hændelsestyper. I vores rapport Nationalt Risikobillede vurderer vi de samfundsvigtige funktioner og hvilke hændelsestyper, der kan true dem. Rapporten er ikke en krystalkugle eller en facitliste. Vi bruger Nationalt Risikobillede til at øge opmærksomheden og forståelsen for kendte risici.

Poul Thorlacius-Ussing, afdelingschef i Afdelingen for Rådgivning og Tele, Center for cybersikkerhed: “Truslen fra cyberspionage og cyberkriminalitet er meget høj”

Når vi taler kritisk infrastruktur og cyber, ser vi to alvorlige trusler: Spionage og cyberkriminalitet. Lande som Rusland, Kina, Iran og Nordkorea bygger kapacitet op til at gennemføre cyberspionage, hvor målet er myndigheder og økonomiske interesser. Vi oplever løbende, at der er beskyttelsesopgaver, hvor vi må fjerne dem, der udfører spionagen. Efterhånden er den malware, som hackere sender ind på computere, så avanceret, at man ikke kan fjerne det. I en sag i Finland måtte myndighederne slukke for strømmen og købe helt nye computere som erstatning for dem, der var blevet hacket. Under WannaCry oplevede vi, at det tog så lang tid at klarlægge, om Danmark også var ramt, at vi først kunne udelukke det efter tre dage. Det er for lang tid. Med det nye forsvarsforlig er det muligt for os at forstærke vores indsats gennem et døgnbemandet nationalt cybersituationscenter, en forebyggende og rådgivende indsats, forskning og uddannelse i cybersikkerhed.

Kåre Mølbak, overlæge og faglig direktør ved Statens Serum Instituts Infektionsberedskab: “Det danske samfund har en god sammenhængskraft til at finde på løsninger.”

I tilfælde af sygdomsudbrud og epidemier er vi afhængige af sygehuse, transportsektoren, der skal understøtte sygehusene, og cyber. Ved grænseoverskridende sundhedstrusler er der særlige kapacitetskrav i udpegede havne og lufthavne, og regionerne har udpeget kaserner i nærheden, der kan træde til. Vi ved, at der kommer en influenzaepidemi et par gange hvert hundrede år, og det er naivt at forestille sig, at vi ikke får en ny epidemi som zika, hiv eller SARS. Danmark er godt rustet til at modstå en epidemi. Vi har sygehuse, mulighed for at udvikle kapacitet, antibiotika, en veloplyst befolkning, et godt internationalt samarbejde og medier, der kan samarbejde med myndighederne i en krise. Og danske frivillige har tidligere vist sig at være en vigtig del af infrastrukturen under en krise - uden det nødvendigvis har stået i en beredskabsplan.  Men vi er nødt til at træne vores beredskabsparathed. Lige nu er den det svageste punkt.

Atlantsammenslutningens anbefalinger:

Befolkningens bevidsthed:

Vi anbefaler, at man overvejer at samle den store mængde af nyttig information, der allerede eksisterer, så den bliver endnu mere lettilgængelig og overskuelig for befolkningen. Folk, der dagligt beskæftiger sig med kritisk infrastruktur, har allerede fokus på emnet, men blandt den almindelige befolkning ser billedet muligvis anderledes ud.

 Derudover anbefales det, at der bliver skabt større klarhed over, hvilke firmaer og organisationer der egentlig hører under kategorien ’kritisk infrastruktur’, og at der stilles særlige krav til disse virksomheders og organisationers sikkerhed.

Cyber:

Der findes allerede flere eksempler på, at cyber har lammet områder indenfor vores kritiske infrastruktur. I Danmark senest med cyberangrebet mod DSB og Maersk, og internationalt findes eksempler som WannaCry og NotPetya.

Vi bør skabe yderligere fokus på sårbarheden i, at vores samfund baserer sig på teknologi, som åbner op for en ny slags trusler. For at undgå og forebygge flere cyberangreb på danske aktører, bør det prioriteres at uddanne medarbejdere disse steder, så de kender og kan identificere mistænkelige hændelser og mails - eksempelvis en phishing-mail. 

Parathed:

Parathed skaber tryghed. Det skaber tryghed i befolkningen at vide, at der er en handlingsplan i tilfælde af en krise. Beredskabsparatheden skal derfor styrkes. Dette gennem flere øvelser og en mere seriøs tilgang til øvelser – eksempelvis bør man altid tage det seriøst og rydde en bygning, hvis der lyder en brandalarm. Vi anbefaler desuden, at der laves en simpel beredskabsplan, så alle i Danmark ved præcis, hvad de skal gøre i tilfælde af både store og små kriser.

 • 28. november 2018
  Atlantsammenslutningens underviserdag om sikkerhedspolitik
 • 25. november 2018
  Gibraltar, Brexit og det transatlantiske samarbejde
 • 14. november 2018
  Det Østasiatiske Topmøde 2018
 • 12. november 2018
  Mandagsparanoia (1)
 • 9. november 2018
  Våbenstilstanden efter 1. verdenskrig
 • 5. november 2018
  Det amerikanske midtvejsvalg 2018 - Del I: Valget til Kongressen
 • 5. november 2018
  Det amerikanske midtvejsvalg 2018 - Del II: Ender det med rigsretssag mod præsident Donald Trump?
 • 5. november 2018
  Mandagsparanoia - 05-11-2018
 • 30. oktober 2018
  NATO og Rusland skal afvikle militærøvelser i samme område - en tilfældighed eller gennemført planlægning?
 • 29. oktober 2018
  Mandagsparanoia den 29. oktober
 • 24. oktober 2018
  FN-dagen den 24. oktober 2018 markerer grundlæggelsen af De forenede Nationer
 • 24. oktober 2018
  Den mest omfattende NATO-øvelse i 16 år
 • 22. oktober 2018
  Mandagsparanoia
 • 22. oktober 2018
  INF-traktaten - og hvorfor USA trækker sig
 • 11. oktober 2018
  Trusler mod Danmark og Danmarks alliancepartnere er nærværende, og derfor er handling nødvendig
 • 3. oktober 2018
  Hvilke trusler findes der mod Danmarks kritiske infrastruktur?
 • 3. oktober 2018
  Cyber og Afskrækkelse
 • 28. september 2018
  Amerikanske enheder indsætter for første gang Joint Strike Fighter i kamp
 • 27. september 2018
  Risk Intelligence sponserer trusselskonference
 • 18. september 2018
  Night Hawk 2018
 • 17. september 2018
  Ruslands pensionsreformer
 • 11. september 2018
  Sådan skriver russiske medier om militærøvelsen Vostok-18
 • 6. september 2018
  Forsvarschefen besøger Atlantsammenslutningen
 • 28. august 2018
  Aktiviteter og arrangementer for efteråret
 • 23. august 2018
  International Trusselskonference 2018
 • 14. august 2018
  Atlant oplever problemer med at sende og modtage mails
 • 13. juli 2018
  Atlantsammenslutningen går på sommerferie – og anbefaler en bunke bøger, du kan læse i varmen
 • 9. juli 2018
  NATO-topmødet i Bruxelles den 11. til 12. juli
 • 18. juni 2018
  House of Commons Defence Committee - A preliminary report on the Modernising Defence Programme
 • 17. juni 2018
  Russisk frygt for terror fra krigere, der kommer hjem fra Syrien
 • 12. juni 2018
  Pyrrhussejr sejr til Trump – kæmpe sejr til Kim Jong-un
 • 4. juni 2018
  Kritisk infrastruktur: Hvor godt rustede er vi til en krise?
 • 24. maj 2018
  Praktikopslag efterår 2018: Drømmer du om at arbejde med dansk og international sikkerhedspolitik dette efterår?
 • 8. maj 2018
  Hvad mener Iran om atomaftalens forhandlinger?
 • 7. maj 2018
  Seminar: Kritisk infrastruktur
 • 29. april 2018
  “Den økonomiske og geopolitiske situation i Rusland” Onsdag den 9. maj kl. 8.30 – 9.30
 • 13. april 2018
  Kommentar: Sådan beskriver russiske medier det forventede angreb i Syrien
 • 11. april 2018
  Donald Trumps muligheder i Syrien efter giftgasangreb
 • 9. april 2018
  Energi, Religion og Våbenkapløb - Stormagtskonflikt mellem Iran, Rusland og Tyrkiet?
 • 28. marts 2018
  Tre perspektiver på cyberkrig og cybersikkerhed
 • 23. marts 2018
  Ny udenrigspolitisk høg i Det Hvide Hus
 • 15. marts 2018
  Russisk valg: Et Rusland uden Putin ved magten?
 • 13. marts 2018
  FOKUS 2018: Norsk efterretningsvæsen opridser aktuelt trusselsbillede
 • 28. februar 2018
  Er Rusland egentlig en militær trussel?
 • 23. februar 2018
  Stormagtskonflikt mellem Iran, Rusland og Tyrkiet?
 • 21. februar 2018
  DAYS 2018
 • 15. februar 2018
  Sikkerhedskonference i München: Er den frie verdensorden gået af led?
 • 13. februar 2018
  Bogomtale: Har den danske krigsindsats nyttet?
 • 12. februar 2018
  USA: Den største trussel kommer ikke længere fra terrorister, men fra andre stater
 • 16. januar 2018
  Putin’s Asymmetric Assault on Democracy in Russia and Europe: Implications for U.S. National Security
 • 16. januar 2018
  Danmark, NATO og USA - Samme Kurs?
 • 15. januar 2018
  Vi lukker for tilmelding til seminaret "Efterretningsvirksomhed og truslen fra terror"
 • 12. januar 2018
  Begrænset antal pladser til vores seminar "Efterretningsvirksomhed og truslen fra terror"
 • 8. januar 2018
  Motståndskraft - Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021-2025
 • 22. december 2017
  Missilforsvar – et strategisk valg og et signal til NATO
 • 20. december 2017
  Ny dansk risikovurdering 2017 fra FE
 • 20. december 2017
  Trumps udenrigs- og sikkerhedspolitik: "America First" i internationale anliggender
 • 19. december 2017
  Ny "National Security Strategy" i USA
 • 11. december 2017
  NU med video og podcast
 • 8. december 2017
  Seminarrække om Moderne Efterretningsvirksomhed
 • 6. december 2017
  Offentliggørelse af lokale til seminaret Moderne efterretningsvirksomhed og hybride trusler
 • 5. december 2017
  Vi lukker for tilmelding til seminaret "Moderne efterretningsvirksomhed og hybride trusler"
 • 30. november 2017
  Seminar: Moderne efterretningsvirksomhed og hybride trusler
 • 23. november 2017
  FE's historie
 • 15. november 2017
  Gerasimov beskriver Ruslands militære tilstand
 • 2. november 2017
  Ny rapport kommer med 34 anbefalinger til at bekæmpe misinformation
 • 1. november 2017
  Vi lukker for tilmelding til seminaret Trump og dansk-amerikanske forhold: Hvor er vi på vej hen?
 • 15. oktober 2017
  Trump og det dansk-amerikanske forhold: Hvor er vi på vej hen?
 • 12. oktober 2017
  Danmarks strategiske udfordringer: Prioriteringer i forhold til trusler
 • 11. oktober 2017
  Forsvarsforlig
 • 6. oktober 2017
  Spørgsmål og svar om NATO's 2% målsætning
 • 27. september 2017
  Nordkoreas nukleare våben - Nok er nok?
 • 13. september 2017
  Danmark skal bekæmpe misinformation
 • 13. september 2017
  Zapad 2017
 • 13. september 2017
  Problemer med mail
 • 5. september 2017
  Konference om cybersikkerhed
 • 27. august 2017
  Forsvarsforlig og megatrends kan ses på VTC
 • 24. august 2017
  Seminar: Trumps udenrigspolitik
 • 17. august 2017
  NATOs krav til dansk forsvars
 • 1. august 2017
  De autonome droner er her
 • 7. juli 2017
  Konference: Forsvarsforlig og megatrends
 • 14. juni 2017
  Udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi
 • 6. juni 2017
  Anskaffelser til forsvaret
 • 30. maj 2017
  NATO, Trump og Merkel - bryder NATO sammen?
 • 23. maj 2017
  Forsvarsministeren har udpeget nye chefer i Forsvaret
 • 19. maj 2017
  Iran går til valg i dag
 • 17. maj 2017
  Den voksende mistillid til vores institutioner er den største sikkerhedstrussel
 • 16. maj 2017
  Ukraine er sin egen værste fjende
 • 10. maj 2017
  Danmark fik besøg af USA's forsvarsminister
 • 9. maj 2017
  Rusland fejrer Sejrsdagen
 • 8. maj 2017
  Emmanuel Macron er ny fransk præsident
 • 3. maj 2017
  Tænd et lys d. 4. maj
 • 2. maj 2017
  Et amerikansk bud på fremtidens krigsførelse
 • 24. april 2017
  En russisk hackergruppe har i over 2 år hacket det danske forsvar
 • 18. april 2017
  Tyrkerne har stemt ja til at give Erdogan mere magt
 • 12. april 2017
  Lidegaard: Der er brug for en plan i Syrien
 • 7. april 2017
  Trump laver game changer med aktionen imod Syrien
 • 7. april 2017
  Putin er vred, men ikke rasende over Trumps missilangreb i Syrien
 • 6. april 2017
  Regeringen åbner for øget militært bidrag i Syrien
 • 4. april 2017
  Nordkoreas diktator er klar til at gøre alt
 • 31. marts 2017
  En optøning i Arktis-forum?
 • 30. marts 2017
  Løkke møder Trump i dag
 • 27. marts 2017
  After new wars – new strategy?
 • 20. marts 2017
  Enighed om forøgelse af forsvarsbudget
 • 17. marts 2017
  NATO’s generalsekretær mødtes med forsvarsministeren
 • 17. marts 2017
  Stoltenbergs besøg i Danmark
 • 16. marts 2017
  Danmark køber fransk artilleri
 • 7. marts 2017
  Politiet og forsvaret i samarbejde
 • 2. marts 2017
  Sverige genindfører værnepligten
 • 2. marts 2017
  Beskyttelsen af Danmark kræver flere penge
 • 20. februar 2017
  Ballistisk missilforsvar og områdeluftforsvar
 • 15. februar 2017
  Listen over forsvarsmateriel, som Danmark bør købe
 • 13. februar 2017
  NATO fordømmer Nordkoreas affyring af ballistisk missil
 • 13. februar 2017
  Det Udenrigspolitiske Selskab afholder arrangement
 • 8. februar 2017
  Trump kloden rundt
 • 7. februar 2017
  Ugens analyse fra Den Norske Atlanterhavskomité
 • 7. februar 2017
  DAYS Copenhagen: March 9-12
 • 7. februar 2017
  PET - ny terrorvurdering