Den mest omfattende NATO-øvelse i 16 år

I perioden fra den 25. oktober 2018 til den 23. november 2018 gennemfører NATO i Norge samt Nord- og Østersøen en særdeles omfattende militærøvelse - den største i Norge siden 1980’erne. For NATO’s vedkommende er der tale om den største militærøvelse siden 2002. Over 50.000 øvelsesdeltagere fra flere end 30 lande deltager i øvelsen, som bærer kodenavnet Trident Juncture 2018. Foruden øvelsesdeltagere bringer militærøvelsen over 10.000 køretøjer, 250 fly og 65 skibe til NATO’s nordregion. Militærøvelsens overordnede formål er at træne NATO Response Force samt at teste forsvarsalliancens forsvarsevne. For Norges vedkommende vil NATO derudover teste medlemslandets evne til at modtage NATO’s hjælp i form af det, man i NATO-sproget kender som Host Nation Support. Som medlem af NATO deltager Danmark naturligvis også i Trident Juncture 2018.

af fuldmægtig Niels-Ole Mannerup

Øvelseskonceptet kendt som Trident Juncture blev skabt under NATO-topmødet i Wales i 2014. Den første Trident Juncture-militærøvelse blev afholdt i Portugal, Spanien og Italien i 2015. I dag hedder operationsområdet Central- og Østnorge samt Nord- og Østersøen inkl. norsk, svensk og finsk luftrum.


Det overordnede øvelseskoncept for Trident Juncture 2018.

Ifølge det norske forsvar vil der også være øvelsesaktiviteter i Sverige, i Finland og på Island.

Trident Juncture 2018

Selvom Trident Juncture 2018 finder sted ”lige nu”, så begyndte øvelsesaktiviteterne allerede i august 2018, hvor deployeringsfasen tog sin begyndelse. Egentlig er det logisk nok, for man flytter ikke sådan uden videre 50.000 personer eller 10.000 køretøjer. For at kunne modtage den samlede øvelsesstyrke blev der i Norge oprettet 27 modtagestationer, hvis opgave det har været at tage imod snart 200 fly og 60 skibe med personel og materiel. Derudover er der oprettet 50 mandskabslejre, hvoraf 25 lejre vil have plads til flere end 500 personer. Den største mandskabslejr kan rumme 5.500 personer.


Tyske Marder-enheder forlader den 11. oktober 2018 i Frederiksstad, Norge, det danske Roll-on/Roll-off-skib Ark Germania.

Alt og alle er nu på plads, og fra den 25. oktober 2018 tager det, man kan betegne som feltøvelsesdelen, sin begyndelse.

Feltøvelsesdelen varer frem til den 7. november 2018, hvorefter øvelseskonceptet overgår til det, man i det militære sprog betegner som en Command Post Exercise (på dansk ”stabsøvelse”). Den afvikles i perioden fra den 13. november 2018 til den 24. november 2018.

Stabsøvelsen afvikles ved NATO-hovedkvarteret Joint Warfare Centre i Stavanger, Norge, idet stabsøvelsen derudover indgår som evalueringsøvelse for NATO’s Allied Joint Force Command Naples i Italien.

Øvelsesdeltagere

Flg. lande vil bidrage med personel og materiel til Trident Juncture 2018:

 • Albanien.
 • Belgien.
 • Bulgarien.
 • Canada.
 • Danmark.
 • Estland.
 • Finland.
 • Frankrig.
 • Grækenland.
 • Holland.
 • Island.
 • Italien.
 • Kroatien.
 • Letland.
 • Litauen.
 • Luxembourg.
 • Montenegro.
 • Norge.
 • Polen.
 • Portugal.
 • Rumænien.
 • Slovakiet.
 • Slovenien.
 • Spanien.
 • Storbritannien.
 • Sverige.
 • Tjekkiet.
 • Tyrkiet.
 • Tyskland.
 • Ungarn.
 • USA.

Blandt de mere bemærkelsesværdige deltagere finder vi det amerikanske hangarskib USS Harry S. Truman.

USS Harry S. Truman er en del af den amerikanske Carrier Strike Group 8, der er en del af Fleet 6. Det er dog ikke kun USS Harry S. Truman, men hele Carrier Strike Group 8, som deltager i Trident Juncture 2018. Dette betyder, at bl.a. missilkrydseren USS Hué City og destroyereskadre 28 også deltager.


Det amerikanske hangarskib USS Harry S. Truman.

Trident Juncture 2018 vil være under kommando af chefen for NATO’s Allied Joint Force Command Naples, admiral James Gordon Foggo.


Admiral James Gordon Foggo, der til daglig er chef for NATO's Allied Joint Force Command Naples, har kommandoen over Trident Junction 2018.

Landkomponenten vil have tysk ledelse, idet fortroppen vil blive udgjort af den tyske Panzerlehrbrigade 9 (på dansk ”panserdemonstrationsbrigade”), som bl.a. består af Panzerlehrbataillon 93 (på dansk ”panserdemonstrationsbetaljon”) med international operationserfaring fra bl.a. SFOR, EUFOR, KFOR og ISAF.


Enheder fra Panzerlehrbrigade 9 under tidligere øvelsesindsættelse. Panzerlehrbrigade 9 kommer til at udgøre fortroppen under Trident Junction 2018.

Økonomi

At alt koster penge. Det ved man fra sin private husholdning. Øvelsesvirksomhed i NATO-regi koster også penge, og det er estimeret, at det norske forsvar har anvendt over kr. 1,2 mia. - penge, der primært er gået til norske kontraktører. Bl.a. menes det, at der har skullet forberedes over 1,8 mio. måltider.

Øvelsesformålet

Formålet med at afholde øvelsesvirksomhed er i NATO-regi at træne samarbejde. Trident Juncture 2018 byder derudover på særlige udfordringer i form af vejrliget samt et til tider særdeles udfordrende terræn...som ikke er alt for langt væk fra Arktis...

Mens vi i Danmark afventer vintertemperaturernes reelle ankomst, er disse allerede ankommet til Norge, hvor også sneen må forventes at blive en del af øvelseshverdagen...selv under høj sol... OL i Lillehammer viste et Norge fra sin bedste side. Det er ikke sikkert, at øvelsesdeltagerne finder samme positivitet og syn på Norge i denne omgang; men omvendt er det at være moderne NATO-soldat på militærøvelse ikke at sammenligne med ophold i en feriekoloni... Snarere tværtimod...

Foruden det overordnede samarbejdstema vil Norge skulle vise, at man er i stand til at yde den nødvendige Host Nation Support til sine NATO-partnere. Dette kommer til at involvere det norske totalforsvarskoncept, hvor også civile myndigheder kommer til at tage en aktiv del for at blive testet for sin kapacitet. Således er det ingen hemmelighed, at de norske jernbaner, den norske trafikstyrelse samt det norske beredskab bliver en del af Trident Juncture 2018.


Tyske alpejægere vil deltage under Trident Juncture 2018. For dem vil sne og kulde ikke være fremmed.

NATO Response Force (NRF)

NATO Response Force (NRF) er NATO’s multinationale reaktionsstyrke bestående af hær-, flåde- og luftvåbenelementer samt Special Operations Force-enheder.

På gr. af sit korte beredskab kan NRF indsættes i de brændpunkter, der kræver en militær indsats fra NATO.


HDMS Esbern Snarre (L17) af Absalon-klassen er flagskibet i Standing NATO Martime Group 1 - en del af den maritime komponent, som indgår i NATO Response Force (NRF).

NRF består af flg. komponenter:

 • Et Command and Control-element, som udgøres af enten Allied Joint Force Command Brunssum eller Allied Joint Force Command Naples.
 • Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) på 20.000 personer, som bl.a. vil indgå i en multinational brigade med støtte fra flåde- og luftvåbenelementer samt Special Operations Forces. Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Italien, Polen, Spanien og Tyrkiet vil udgøre de centrale nationer, som formerer grundstammen til VJTF, der skal kunne rykke ud i løbet af to til tre dage.
 • Initial Follow-On Forces Group (IFFG) bestående af to multinationale brigader.
 • En maritim component, som primært er bygget op omkring NATO’s stående flådestyrker (Standing NATO Maritime Groups).
 • En luftvåbenkomponent.
 • En Special Operations Forces-komponent.
 • En Task Force bestående af enheder til brug for kemisk, biologisk, radiologisk og nuklear krigsførelse.

Det kan fremhæves, at Standing NATO Maritime Group 1 p.t. er under dansk ledelse med støtte fra flådeenheder fra Norge, Tyskland, Holland, Spanien, Portugal og Canada.


Flotilleadmiral Anders Friis, der tidligere har været chef for Frømandskorpset, er i dag chef for Standing NATO Maritime Group 1.

Det danske bidrag til Trident Juncture 2018

Alt-i-alt deltager Danmark med et substantielt bidrag til Trident Juncture 2018, idet alle tre værn er involveret.

Hæren er under Trident Juncture 2018 bl.a. repræsenteret ved enheder fra 1. Brigade. Der er tale om bataljonskampgruppen fra Jyske Dragonregiment, og dertil kommer personel fra bl.a. Ingeniørregimentet og Trænregimentet. Derudover har flyvevåbnet bidraget med lufttransportstøtte.

Enhederne fra 1. Brigade er ankommet til Norge for flere dage siden; og allerede den 22. oktober 2018 var Vikingkompagniet fra Jyske Dragonregiment påbegyndt sine øvelsesaktiviteter, hvor ikke mindst samarbejdet med enheder fra Storbritannien og Polen øves. Under Trident Juncture 2018 er bataljonskampgruppen underlagt den britiske 4th Infantry Brigade/1st UK Division.

Rusland er orienteret

Fra NATO’s side har man valgt at være så åben om de forestående militære aktiviteter, som det nu kan lade sig gøre. Derfor er Rusland blevet orienteret om Trident Junction 2018, således at øvelsesaktiviteterne ikke kan blive misforstået, idet det er værd at bemærke, at Norge og Rusland deler 200 km grænse.

 • 14. november 2018
  Det Østasiatiske Topmøde 2018
 • 12. november 2018
  Mandagsparanoia (1)
 • 9. november 2018
  Våbenstilstanden efter 1. verdenskrig
 • 5. november 2018
  Det amerikanske midtvejsvalg 2018 - Del I: Valget til Kongressen
 • 5. november 2018
  Det amerikanske midtvejsvalg 2018 - Del II: Ender det med rigsretssag mod præsident Donald Trump?
 • 5. november 2018
  Mandagsparanoia - 05-11-2018
 • 30. oktober 2018
  NATO og Rusland skal afvikle militærøvelser i samme område - en tilfældighed eller gennemført planlægning?
 • 29. oktober 2018
  Mandagsparanoia den 29. oktober
 • 24. oktober 2018
  FN-dagen den 24. oktober 2018 markerer grundlæggelsen af De forenede Nationer
 • 24. oktober 2018
  Den mest omfattende NATO-øvelse i 16 år
 • 22. oktober 2018
  Mandagsparanoia
 • 22. oktober 2018
  INF-traktaten - og hvorfor USA trækker sig
 • 11. oktober 2018
  Trusler mod Danmark og Danmarks alliancepartnere er nærværende, og derfor er handling nødvendig
 • 3. oktober 2018
  Hvilke trusler findes der mod Danmarks kritiske infrastruktur?
 • 3. oktober 2018
  Cyber og Afskrækkelse
 • 28. september 2018
  Amerikanske enheder indsætter for første gang Joint Strike Fighter i kamp
 • 27. september 2018
  Risk Intelligence sponserer trusselskonference
 • 18. september 2018
  Night Hawk 2018
 • 17. september 2018
  Ruslands pensionsreformer
 • 11. september 2018
  Sådan skriver russiske medier om militærøvelsen Vostok-18
 • 6. september 2018
  Forsvarschefen besøger Atlantsammenslutningen
 • 28. august 2018
  Aktiviteter og arrangementer for efteråret
 • 23. august 2018
  International Trusselskonference 2018
 • 14. august 2018
  Atlant oplever problemer med at sende og modtage mails
 • 13. juli 2018
  Atlantsammenslutningen går på sommerferie – og anbefaler en bunke bøger, du kan læse i varmen
 • 9. juli 2018
  NATO-topmødet i Bruxelles den 11. til 12. juli
 • 18. juni 2018
  House of Commons Defence Committee - A preliminary report on the Modernising Defence Programme
 • 17. juni 2018
  Russisk frygt for terror fra krigere, der kommer hjem fra Syrien
 • 12. juni 2018
  Pyrrhussejr sejr til Trump – kæmpe sejr til Kim Jong-un
 • 4. juni 2018
  Kritisk infrastruktur: Hvor godt rustede er vi til en krise?
 • 24. maj 2018
  Praktikopslag efterår 2018: Drømmer du om at arbejde med dansk og international sikkerhedspolitik dette efterår?
 • 8. maj 2018
  Hvad mener Iran om atomaftalens forhandlinger?
 • 7. maj 2018
  Seminar: Kritisk infrastruktur
 • 29. april 2018
  “Den økonomiske og geopolitiske situation i Rusland” Onsdag den 9. maj kl. 8.30 – 9.30
 • 13. april 2018
  Kommentar: Sådan beskriver russiske medier det forventede angreb i Syrien
 • 11. april 2018
  Donald Trumps muligheder i Syrien efter giftgasangreb
 • 9. april 2018
  Energi, Religion og Våbenkapløb - Stormagtskonflikt mellem Iran, Rusland og Tyrkiet?
 • 28. marts 2018
  Tre perspektiver på cyberkrig og cybersikkerhed
 • 23. marts 2018
  Ny udenrigspolitisk høg i Det Hvide Hus
 • 15. marts 2018
  Russisk valg: Et Rusland uden Putin ved magten?
 • 13. marts 2018
  FOKUS 2018: Norsk efterretningsvæsen opridser aktuelt trusselsbillede
 • 28. februar 2018
  Er Rusland egentlig en militær trussel?
 • 23. februar 2018
  Stormagtskonflikt mellem Iran, Rusland og Tyrkiet?
 • 21. februar 2018
  DAYS 2018
 • 15. februar 2018
  Sikkerhedskonference i München: Er den frie verdensorden gået af led?
 • 13. februar 2018
  Bogomtale: Har den danske krigsindsats nyttet?
 • 12. februar 2018
  USA: Den største trussel kommer ikke længere fra terrorister, men fra andre stater
 • 16. januar 2018
  Putin’s Asymmetric Assault on Democracy in Russia and Europe: Implications for U.S. National Security
 • 16. januar 2018
  Danmark, NATO og USA - Samme Kurs?
 • 15. januar 2018
  Vi lukker for tilmelding til seminaret "Efterretningsvirksomhed og truslen fra terror"
 • 12. januar 2018
  Begrænset antal pladser til vores seminar "Efterretningsvirksomhed og truslen fra terror"
 • 12. januar 2018
  PET har udgivet en ny vurdering af terrortruslen mod Danmark
 • 8. januar 2018
  Motståndskraft - Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021-2025
 • 22. december 2017
  Missilforsvar – et strategisk valg og et signal til NATO
 • 20. december 2017
  Ny dansk risikovurdering 2017 fra FE
 • 20. december 2017
  Trumps udenrigs- og sikkerhedspolitik: "America First" i internationale anliggender
 • 19. december 2017
  Ny "National Security Strategy" i USA
 • 11. december 2017
  NU med video og podcast
 • 8. december 2017
  Seminarrække om Moderne Efterretningsvirksomhed
 • 6. december 2017
  Offentliggørelse af lokale til seminaret Moderne efterretningsvirksomhed og hybride trusler
 • 5. december 2017
  Vi lukker for tilmelding til seminaret "Moderne efterretningsvirksomhed og hybride trusler"
 • 30. november 2017
  Seminar: Moderne efterretningsvirksomhed og hybride trusler
 • 23. november 2017
  FE's historie
 • 15. november 2017
  Gerasimov beskriver Ruslands militære tilstand
 • 2. november 2017
  Ny rapport kommer med 34 anbefalinger til at bekæmpe misinformation
 • 1. november 2017
  Vi lukker for tilmelding til seminaret Trump og dansk-amerikanske forhold: Hvor er vi på vej hen?
 • 15. oktober 2017
  Trump og det dansk-amerikanske forhold: Hvor er vi på vej hen?
 • 12. oktober 2017
  Danmarks strategiske udfordringer: Prioriteringer i forhold til trusler
 • 11. oktober 2017
  Forsvarsforlig
 • 6. oktober 2017
  Spørgsmål og svar om NATO's 2% målsætning
 • 27. september 2017
  Nordkoreas nukleare våben - Nok er nok?
 • 13. september 2017
  Danmark skal bekæmpe misinformation
 • 13. september 2017
  Zapad 2017
 • 13. september 2017
  Problemer med mail
 • 5. september 2017
  Konference om cybersikkerhed
 • 27. august 2017
  Forsvarsforlig og megatrends kan ses på VTC
 • 24. august 2017
  Seminar: Trumps udenrigspolitik
 • 17. august 2017
  NATOs krav til dansk forsvars
 • 1. august 2017
  De autonome droner er her
 • 7. juli 2017
  Konference: Forsvarsforlig og megatrends
 • 14. juni 2017
  Udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi
 • 6. juni 2017
  Anskaffelser til forsvaret
 • 30. maj 2017
  NATO, Trump og Merkel - bryder NATO sammen?
 • 23. maj 2017
  Forsvarsministeren har udpeget nye chefer i Forsvaret
 • 19. maj 2017
  Iran går til valg i dag
 • 17. maj 2017
  Den voksende mistillid til vores institutioner er den største sikkerhedstrussel
 • 16. maj 2017
  Ukraine er sin egen værste fjende
 • 10. maj 2017
  Danmark fik besøg af USA's forsvarsminister
 • 9. maj 2017
  Rusland fejrer Sejrsdagen
 • 8. maj 2017
  Emmanuel Macron er ny fransk præsident
 • 3. maj 2017
  Tænd et lys d. 4. maj
 • 2. maj 2017
  Et amerikansk bud på fremtidens krigsførelse
 • 24. april 2017
  En russisk hackergruppe har i over 2 år hacket det danske forsvar
 • 18. april 2017
  Tyrkerne har stemt ja til at give Erdogan mere magt
 • 12. april 2017
  Lidegaard: Der er brug for en plan i Syrien
 • 7. april 2017
  Trump laver game changer med aktionen imod Syrien
 • 7. april 2017
  Putin er vred, men ikke rasende over Trumps missilangreb i Syrien
 • 6. april 2017
  Regeringen åbner for øget militært bidrag i Syrien
 • 4. april 2017
  Nordkoreas diktator er klar til at gøre alt
 • 31. marts 2017
  En optøning i Arktis-forum?
 • 30. marts 2017
  Løkke møder Trump i dag
 • 27. marts 2017
  After new wars – new strategy?
 • 20. marts 2017
  Enighed om forøgelse af forsvarsbudget
 • 17. marts 2017
  NATO’s generalsekretær mødtes med forsvarsministeren
 • 17. marts 2017
  Stoltenbergs besøg i Danmark
 • 16. marts 2017
  Danmark køber fransk artilleri
 • 7. marts 2017
  Politiet og forsvaret i samarbejde
 • 2. marts 2017
  Sverige genindfører værnepligten
 • 2. marts 2017
  Beskyttelsen af Danmark kræver flere penge
 • 20. februar 2017
  Ballistisk missilforsvar og områdeluftforsvar
 • 15. februar 2017
  Listen over forsvarsmateriel, som Danmark bør købe
 • 13. februar 2017
  NATO fordømmer Nordkoreas affyring af ballistisk missil
 • 13. februar 2017
  Det Udenrigspolitiske Selskab afholder arrangement
 • 8. februar 2017
  Trump kloden rundt
 • 7. februar 2017
  Ugens analyse fra Den Norske Atlanterhavskomité
 • 7. februar 2017
  DAYS Copenhagen: March 9-12
 • 7. februar 2017
  PET - ny terrorvurdering