NATO's 70-års-jubilæum

Tænketanken Atlantsammenslutningen vil i samarbejde med bl.a. Danmarks Veteraner højtideligholde NATO's 70-års-jubilæum. Festlighederne, der p.t. er planlagt til at finde sted i København, vil blive afholdt den 4. april 2019.

Nærmere information tilgår snarest.