Kritisk infrastruktur og cyber – hvad gør du, og hvad gør virksomheder

Kritisk Infrastruktur (KI) er det der muliggør, at samfundet fungerer. Det vil sige elektricitet, energi, cyber, telefoni osv. Det er helt afgørende, at det fungerer. Dette seminar sætter fokus på rollefordeling imellem stat, virksomheder og privatpersoner.

Oplægsholder er bl.a. Thomas Lund-Sørensen, Chef for Center for Cybersikkerhed.