Folkemødet 2019 - USA og Danmark i den nye verdensorden

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, Tænketanken Atlantsammenslutningen, fortæller på Folkemødet 2019 (klik her) om USA og Danmark i den nye verdensorden.

Nærmere følger.