Folkemødet 2019 - Arktis

Tænketanken Atlantsammenslutningen og FN-forbundet vil sammen med bl.a. Aaja Chemnitz og en klima-/miljøekspert drøfte Arkits og ikke mindst Arktis' særlige rolle på den sikkerhedspolitiske scene.