Danish Atlantic Youth Seminar 2019

Danish Atlantic Youth Seminar 2019 - måske bedre kendt som DAYS 2019 - er en årlig tilbagevendende begivenhed, som gennemføres på engelsk, idet der er tale om et internationalt seminar. DAYS 2019 afvikles i perioden fra den 6. maj 2019 til den 10. maj 2019 (begge dage inkl.). Programmet for DAYS 2019 er endnu ikke fastlagt i detaljer, men der vil med sikkerhed være tale om et højaktuelle emner af bred interesse under hovedoverskriften: NATO’s fremtid...

Ungdommens forum for sikkerhedspolitik

I 1986 stiftedes Youth Atlantic Treaty Association Danmark (YATA Danmark) som Tænketanken Atlantsammenslutningens ungdomsorganisation. Formålet med stiftelsen af YATA Danmark var at udbrede kendskabet til udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik forankret i det transatlantiske samarbejde målrettet unge under 35 år.

Et højt aktivitets- og ambitionsniveau

Aktivitetsniveauet i YATA Danmark er højt, fordi man er af den opfattelse, at man kun kan udvikle sig og foretage vidensdeling ved at være aktiv. Derfor arrangeres der løbende seminarer og konferencer med emner, der interessemæssigt appellerer til de unge, selv om ”ældre” dog også kan få meget ud af seminarerne. Dét vidner om et højt ambitionsniveau, som er fuldt ud realistisk. De unge kan være en del af fx universitetsmiljøet, officersskolerne eller andre studiemiljøer, hvor udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik har betydning. Aktiviteterne kan være egentlige seminarer m.v., men også besøg ved fx ambassader, virksomheder, forsvarets enheder m.fl. har været gennemført.

DAYS 2019, der gennemføres på engelsk, strækker sig over fem dage med bl.a. oplæg, gruppearbejde, sociale arrangementer med mulighed for networking m.m.

DAYS 2019 har fået sin egen subsite på atlant.dk

For nemhedens og overskuelighedens skyld har Tænketanken Atlantsammenslutningen tildelt DAYS 2019 sit egen subsite (eller emne i menulinien) med navnet Danish Atlantic Youth Seminar 2019. Dér vil vil løbende holde oplysningerne om DAYS 2019 opdateret.

Derudover er der via DAYS 2019’s subsite direkte link til YATA Danmarks hjemmeside, yatadk.com.

Kontakt til YATA Danmark

Spørgsmål til YATA Danmark kan med fordel rettes til organisationen via e-mail yata.danmark@gmail.com.

Praktiske forhold:

Sted: Frederiksberg Slot
Dato: 6. maj 2019 - 10. maj 2019
Tid: TILGÅR SENERE
Tilmelding, som er nødvendig, skal ske via tilmelding@atlant.dk.

Adgangsforhold til Frederiksberg Slot

Frederiksberg Slot huser Hærens Officersskole, og derfor er slottet militært område. Det betyder, at adgangen til Frederiksberg Slot er begrænset, og adgang til Frederiksberg Slot er derfor kun mulig, hvis vi har bekræftet tilmelding til seminaret.

Der er ikke mulighed for at parkere på Frederiksberg Slot. Frederiksberg Kommune har muliggjort bilparkering, hvilket du kan læse mere om på parkeringsinfo.dk/parkering-frederiksberg.