Atlantsammenslutningens underviserdag om sikkerhedspolitik

Atlantsammenslutningen inviterer til den årlige dag for undervisere med interesse for sikkerhedspolitik.

Sikkerhedspolitikken er præget af et nærmest uset opbrud med usikkerhed over Brexit, præsident Donald Trumps USA, fake news og disinformation og en generel usikkerhed i det internationale system. Atlantsammenslutningen sætter fokus på disse områder med hjælp fra en række danske eksperter fra ministerier og forskningsmiljøet.

Emnerne er følgende:

• Den permanente krise i det internationale system
• EU's udvikling i de kommende år
• Dansk sikkerhedspolitik
• Udviklingen i Rusland
• USA og præsident Donald Trump
• Sociale medier og disinformation
• Rundvisning på Frederiksberg Slot

Oplægsholderne kommer fra Forsvarsministeriet, Københavns Universitet, Forsvarsakademiet og Atlantsammenslutningen.

Det praktiske:
Sted: Frederiksberg Slot
Tidspunkt: 08.30 – 16.30
Pris: 350 kr.
Tilmelding: tilmelding@atlant.dk

I prisen er inkluderet kaffe undervejs samt frokost. Opkrævning fremsendes som elektronisk faktura.

Kontakt generalsekretær Lars Bangert Struwe for yderligere information. Det endelige program er på plads i midten af december.