Trusselsbillede 2018

Den 2 oktober afholder Atlantsammenslutningen en konference om trusselsbilledet.

Til dette arrangement er der inviteret repræsentanter fra Danmark, Sverige, Norge, Finland, Estland, Letland, Litauen, Storbritannien, Tyskland, Polen, Frankrig og USA for at tale om trusselsbilledet i deres respektive område. Emner hertil er cyber og disinformation, Østersøen, terror, Rusland og stormagts konflikt.

Dato: 2. Oktober
tid: Kl 10:00 - 15:00