Seminar: Moderne efterretningsvirksomhed og hybride trusler

I dette seminar taler vi om ukonventionelle trusler set fra et efterretningsperspektiv. Cyber og disinformation er i stigende grad blevet trusler, som vi må tage alvorligt.

F.eks. antages det at Rusland påvirkede udfaldet af det amerikanske valg ved at sprede falske nyheder på de sociale medier. Man taler også om, at Rusland har folk ansat på ”troll-fabrikker” med det specifikke formål at kreere og dele nyheder som skal påvirke meningsdannelsen i andre lande.

I Danmark er cyberangreb på ministerier og virksomheder i stærk vækst. Ifølge chefen fra Forsvarets Efterretningstjeneste Lars Findsen er det hovedsagelig Rusland og Kina som står bag cyberangrebene. Cyber er simpelten blevet et nyt domæne hvor stater bekriger hinanden i det skjulte. NATO har derfor siden 2016 gjort cyber til et selvstændigt domæne.

I dette seminar vil vi derfor adressere og diskutere løsningsforslag på de mest presserende udfordringer som Danmark står overfor i nyere tid.

Nærmere information angående lokale vil komme i løbet af næste uge.

Sted: Svanemøllens Kaserne, Ryvangs Allé 1, 2100 København Ø
Tid: 14. dec. Kl. 14.15 – 16.45
Tilmelding sker senest d. 13. december via tilmelding@atlant.dk